မွားယြင္းတတ္သည့္ သဒၵါႏွင့္ ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား

ေ၀ါဟာရစကားလံုးတစ္လံုးကို ၀ါက်မ်ားမွာ ထည့္သြင္းေရးသားတဲ့အခါ အဲ့ဒီေ၀ါဟာရ ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Function) ကိုခြဲခြဲျခားျခားသိရွိနားလည္ဖို႕လိုပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ အဲ့ဒီစကားလံုးရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုလည္း တိတိက်က်နားလည္ဖို႕လိုပါတယ္၊ ဒါမွသာ မွန္ကန္တဲ့၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုနဲ႕အသံုးအႏႈန္းကိုေရးသားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ မၾကာခဏဆိုသလို မွားယြင္းသံုးစြဲတတ္တဲ့ေ၀ါဟာရစကားလံုးေတြကိုဆက္ျပီး ေလ့လာဖို႕ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

Alternative and alternate

ေပးထားတဲ့စကားလံုးႏွစ္လံုးဟာ စာလံုးေပါင္းျခင္း ဆင္တူေနတာေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္ကြဲျပားမႈကို သတိထားၾကည့္ဖို႕လိုပါတယ္။

Alternate ဟာ နာမ၀ိေသသနစကားလံုးျဖစ္ျပီး (ႏွစ္ခု၊ႏွစ္ရပ္) တစ္ခုျခားတစ္ထပ္စီ၊ တစ္ကန္႕စီျဖစ္ေသာ၊ တစ္လွည့္စီျဖစ္ေသာ လို႕ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။

ဥပမာ၀ါက်ကိုေလ့လာၾကည့္ပါ.။

He only comes to work on alternate days. (သူအလုပ္ကို တစ္ရက္ျခားစီ လာဆင္းတယ္)

Alternative ကေတာ့ နာမ၀ိေသသနာလိုေရာ၊ နာမ္လိုေရာ သံုးႏိုင္ပါတယ္.။ နာမ၀ိေသသန ဆုိရင္ “အျခားေသာ၊ သမားရိုက်မဟုတ္ေသာ” လို႕အဓိပၸါယ္ရျပီး နာမ္ဆိုရင္ “အျခားနည္းလမ္း၊ ေရြးခ်ယ္စရာ” လို႕ဆိုလိုပါတယ္။ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ ဥပမာ၀ါက်မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါဦး။

We will make an alternative arrangement if these plans don’t suit you. (ဒီအစီအစဥ္ေတြဟာ မင္းနဲ႕မကိုက္ညီဘူးဆိုရင္ အျခားအစီအစဥ္ေတြ ငါတို႕လုပ္ေပးမယ္)

I had to go. There was no alternative.

(က်ေန္ာထြက္သြားခဲ့ရတာေပါ့၊ အျခားေရြးစရာမွမရွိတာကိုး။

 

Xxxxxxxxxxxxxx

Altogether and all together

စကားလံုးႏွစ္လံုးရဲ႕အဓိပၸါယ္က တူတူပဲလို႕ ထင္စရာရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့မတူပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႕ဒီလိုစကားလံုးမ်ိဳးသံုးတဲ့အခါ သတိထားသံုးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္၊ အဓိပၸါယ္ကိုလည္း တိတိက်က်သိရ ပါမယ္။

Altogether ကို “လံုး၀၊အားလံုး၊အျပည့္အ၀၊လံုးလံုးလ်ားလ်ား၊အားလံုးေပါင္း၊ အားလံုးျခံဳငံုလိုက္ေသာ္” စသည့္ ျဖင့္ အဓိပၸါယ္ေတြရွိပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ Function က ၾကိယာ၀ိေသသန စကားလံုးပါ။

ေအာက္မွာေပးထားတဲ့၀ါကိမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

I don’t altogether agree. (က်ေန္ာလံုး၀သေဘာမတူဘူး)

It is altogether wrong to ill-treat animals. ( တိရစာၦန္ေတြကို မညွာမတာ ျပဳမူတာဟာ လံုး၀မွားယြင္းတယ္)

 

All together ကေတာ့ “တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီ၊ တစ္ခုခ်င္းစီ ပါ၀င္တဲ့ အားလံုးစုစုေပါင္းအေရအတြက္" ကိုဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ၀ါကုိ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ အဓိပၸါယ္ရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္။

They all went out together. (သူတို႕အားလံုးအျပင္ကို သြားခဲ့ၾကတယ္)

She put the glasses all together in the sink. ( သူ(မ)ဟာ ဖန္ခြက္ေတြအားလံုးကို ပန္းကန္ေဆးကန္ထဲ ကို ထည့္ထားလိုက္တယ္)

 

ေလ့လာရင္းတိုးတက္ႏိုင္ပါေစ

ခင္မင္စြာျဖင့္

အလကၤာည

Views: 2485

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...

thanks very much.

thanks a lot...

thanks

Good.

   Thank you very much

Thank you .

thanks

thank u so much...

thank

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္..

ေက်းဇူးဗ်ာ

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service