သင္သိဖို႕လိုအပ္မည့္ အဂၤလိပ္ စကားေျပာ ဥပေဒ ၅ခ်က္

၁။ အဂၤလိပ္ grammar ကို အမ်ားၾကီး မေလ့လာပါႏွင့္။

 

ဒီအခ်က္ဟာ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူေတြအတြက္ ထူးဆန္းေနပါတယ္။ဒါေပမယ့္  အဂၤလိပ္ စကားေျပာရာမွာ အေရးအၾကီးဆံုး အခ်က္ပါပဲ။ သင္စာေမးပြဲ ေအာင္ဖို႕ဆိုရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္ grammar ကို တတ္ဖို႕လိုပါလိမ့္မယ္။သို႕ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ စကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာတတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္စာကို grammar မပါပဲ ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ grammar ေလ့လာျခင္းဟာ သင့္ကို ေႏွးေကြးေစျပီး ရွဳပ္ေထြးေစပါတယ္။ သင္စာေၾကာင္းေတြကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ အဂၤလိပ္ grammar rule ေတြကို စဥ္းစား မိတာ မို႕လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕က အလိုအေလွ်ာက္ ေျပာတတ္ခ်င္တာပါ။ Native speaker  ေတြဟာ အဂၤလိပ္ grammar ကို ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေလာက္ပဲ တတ္ၾကပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ ေက်ာင္းသားေတြက english grammar ကို  native speaker ေတြထက္ ပိုတတ္ၾကပါတယ္။

 

၂။ phrases ေတြကို ေလ့လာပါ။

 

ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ စကားလံုးေတြကို ေကာင္းမြန္ေသာ စာေၾကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ရာမွာ ေ၀ါဟာရအမ်ားအျပားကို ေလ့လာၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ သူတို႕ဟာ ေကာင္းေကာင္းမတည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ phrases( အသံုးအႏွဳန္း) ေတြကို မေလ့လာလိုု႕ပါပဲ။ကေလးေတြ စကားသင္ယူခ်ိန္မွာ သူတို႕ဟာ စာလံုးေတြ နဲ႕ အသံုးအႏွဳန္းေတြကို တျပိဳင္နက္ သင္ယူၾကပါတယ္။ သင္အဂၤလိပ္စာလံုး ၁၀၀၀ သိရံုမွ်ျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ အဂၤလိပ္စာေၾကာင္းတစ္ခုကို ေျပာႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။သို႕ေသာ္..phrase တစ္ခုကို သိရံုမွ်ျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ စာေၾကာင္း၁၀၀၀ ကို သင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ မွန္ကန္ေသာစာေၾကာင္းဘယ္ေလာက္ေျပာႏိုင္လဲဆိုတာ သင္အံၾသသြားပါလိမ့္မယ္။ phrases  ၁၀၀၀ေလာက္သိရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္ စကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာတတ္ပါျပီ။ဒါေၾကာင့္ words ေတြကို ေလ့လာရင္ phrases ေတြကို တစ္ခါတည္း ေလ့လာသင့္ပါတယ္။

 

သင္ အဂၤလိပ္ စာေၾကာင္းေတြကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဂၤလိပ္စာလံုးတိုင္းကို mother tongue ျဖင့္ ဘာသာျပန္မိပါလိမ့္မည္။ စာေၾကာင္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ english grammar rules ေတြကို ေတြးေတာျခင္းသည္..အဂၤလိပ္စာ စကားေျပာေလ့က်င့္သူမ်ားအတြက္ ေရွာင္ရွားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

 

 

၃၊အဂၤလိပ္စာ ဖတ္ျခင္း နားေထာင္ျခင္း ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ သင့္နားမွၾကားေသာ အရာမ်ားကို ျပန္ေျပာၾကည့္ပါ။

 

ဖတ္ျခင္း ေရးျခင္း  နားေထာင္ျခင္း ႏွင့္ ေျပာျခင္းသည္ ဘာသာစကား တိုင္းတြင္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ဒီအခ်က္ထဲမွာ မွ စကားေျပာျခင္းဟာ ပထမ လိုအပ္ခ်က္ပါ။ကေလးေတြလိုပါပဲ။ သူတို႕ဟာ စကားေျပာႏိုင္ဖို႕ အရင္ေလ့က်င့္ၾကပါတယ္။ စကားကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာတတ္ေတာ့မွ ဖတ္ျခင္းနဲ႕ေရးျခင္းကို ေလ့က်င့္ၾကပါတယ္။သဘာ၀ အစီစဥ္အတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ နားေထာင္ျခင္း ေျပာျခင္း ဖတ္ျခင္းနွင့္ ေရးျခင္းပါပဲ။

 

သို႕ေသာ္ ကမာၻေပၚတြင္ရွိေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ သင္ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ဖတ္ျခင္း ျဖင့္ အစျပဳျပီး ေရးျခင္း နားေထာင္ျခင္းႏွင့္ ေျပာျခင္း ျဖင့္ သင္ၾကားေနသည္မွာ ထူးဆန္းသလို ျဖစ္မေနေပဘူးလား။ထူးဆန္းသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဓီက အခ်က္ကေတာ့ သင္သည္ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ဒုတိယ ဘာသာစကားတစ္ခု အျဖစ္ သင္ယူတဲ့ေနရာမွာ အသံုးအႏွဳန္းေတြကို နားလည္ေစဖို႕ အရင္ဦးဆံုး ဖတ္ရပါလိမ့္မယ္။သဘာ၀ အစီအစဥ္အရ နားေထာင္ျခင္း ေျပာျခင္း ဖတ္ျခင္း ႏွင့္ ေရးျခင္းတို႕ ျဖစ္ေသာ္ ျငားလည္း ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ သင္ယူသူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ကေတာ့ ဖတ္ျခင္း နားေထာင္ျခင္း ေျပာျခင္းႏွင့္ ေရးျခင္းတို႕ပါပဲ။

 

အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူ အမ်ားအျပားဟာ အဂၤလိပ္စာကို ေရးႏိုင္ၾကပါတယ္.ဖတ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။။သို႕ေသာ္ အဂၤလိပ္စကား ကၽြမ္းက်င္ဖို႕ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ေျပာတတ္ဖို႕ ေလ့က်င့္ရပါလိမ့္မယ္။နားေထာင္ယံု မွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ သင္နားထဲတြင္ ၾကားေသာအရာမ်ားကို ျပန္ေျပာ ေလ့က်င့္ေပးရပါလိမ့္မယ္။မည္သည့္အင္အား မွ စိုက္ထုတ္စရာမလုိပဲ  ဦေႏွာက္ႏွင့္ ပါးစပ္က အလိုအေလွ်ာက္ေျပာႏိုင္ဖို႕ သင့္နားမွၾကားေသာ အရာမ်ားကို ျပန္ေျပာျခင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ယခု အခ်က္ကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာတတ္လာပါလိမ့္မယ္။

 

၄။ မိမိကိုယ္ကို လႊမ္းမိုးပါ။

 

ဘာသာစကားတစ္ခု ေျပာႏိုင္ျခင္း ဟာ သင္ဘယ္ေလာက္ smart သလဲဆိုတာနဲ႕ မပတ္သက္ေနပါ။မည္သူမဆို မည္သည့္စကားကို လြတ္လပ္စြာ သင္ယူႏိုင္ပါတယ္။မည္သူမဆို အနည္းဆံုး ဘာသာစကားတစ္ခု ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။သင္ ညံေကာင္းေကာင္း မေကာင္းေကာင္း ဘာသာစကားတစ္ခုေတာ့ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။သင့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ာ အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာႏိုင္ေသာ သူမ်ား ကို သတိထား ေကာင္း သတိထားမိမွာပါ။သူတို႕ဟာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေက်ာင္းကေန ေလ့လာခဲ့ၾကလို႔ပါပဲ။သူတို႕သည္ အဂၤလိပ္စကား ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႕ ရဲ႕ေဘးမွာ အဂၤလိပ္စကား ေျပာတတ္ေသာ သူမ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္၀န္းရံေနၾကလို႕ပါပဲ။

သို႕ေသာ္  အဂၤလိပ္စကားေျပာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားစြာ  ရွိၾကပါတယ္။ထိုသူတို႕သည္ အဂၤလိပ္စကားေျပာကို တတ္ေကာင္းခ်င္မွ တတ္ေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ဘာေၾကာင့္မို႕လဲဆိုေတာ့  ထိုသူမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံမွ သူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ျပီး အဂၤလိပ္စကား ကို မေျပာၾကေတာ့ပဲနဲ႕ မိမိ၏ mother tongue ကိုသာ အသံုးမ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

 

သင္အဂၤလိပ္စကား ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာႏိုင္ဖို႕ ဘယ္ကိုမွ သြားစရာမလိုပါ။သင့္ေဘးမွာ အဂၤလိပ္ စကား ေျပာတတ္ေသာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္သာ လိုအပ္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္ေျပာေပးျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ တိုးတက္ႏိုင္ပါတယ္။ audio  lesson မ်ား နားေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ listening ကို ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။သင့္ပတ္၀န္းက်င္ကို အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲ ေပးရံုမွ်ျဖင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာကို  အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးတက္လာသည္ကို သင္ဂရုျပဳမိမွာပါ။

 

၅။မွန္ကန္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ ေလ့လာပါ။

 

PRACTICE MAKES PERFECT တဲ့။မွန္ပါလိမ့္မယ္။ သုိ႕ေသာ္..မွားယြင္းေသာ ေလ့လာမႈၾကီး ျပဳလုပ္ေနပါက မွားယြင္းေသာ ျပည့္စံုမႈၾကီးသာ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မယ္။လူအမ်ားစုဟာ News ေတြကို ေလ့လာ ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ထိုအထဲမွ သံုးႏွဳန္းေသာ အသံုးအႏွဳန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး ဆန္ေလ့ရွိၾကျပီး တကယ္အျပင္ေလာကတြင္ သိပ္ျပီး အသံုး မတည့္ေပ။သူတို႕ ဘာေျပာလဲ ဆိုတာေတာ့ နားလည္ဖို႕ အေရးၾကီးပါလိမ့္မယ္။ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ အေျခခံ အဂၤလိပ္ ကို ေလ့လာျပီး မွ ေနာက္တစ္ဆင့္ေလ့လာရမည့္ သင္ခန္းစာပါ။

 

အဂၤလိပ္စကားေျပာကို ဒုတိယ ဘာသာစကားအျဖစ္ ေလ့လာသူအခ်င္းခ်င္း အေနနဲ႕ကေတာ့ ေကာင္းလည္း ေကာင္းသလို ဆိုးလည္း ဆိုးပါတယ္။ေလ့က်င့္မႈကို အျပန္အလွန္ေပးတာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ဆိုးတာက ဘယ္ဟာက အမွန္တကယ္ သံုးရမယ္..ဘယ္ဟာက အမွန္တကယ္မသံုးရဘူးလဲဆိုတာကို သင္မသိရွိပဲနဲ႕ မွားယြင္းစြာ ေလ့က်င့္ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ားပါပဲ။ထို႕ေၾကာင့္ မွန္ကန္ေသာ အရာမ်ား စကားစုမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ စာအုပ္မ်ား မွ ေလ့လာသင္ယူသင့္ေပသည္။ sentences ေတြကို ေျပာျခင္းျဖင့္ ေလ့လာျခင္း မျပဳသင့္ေပ။ထို႕ေၾကာင့္ သင္မွန္ကန္သည္ဟု ထင္ေသာ အသံုးမ်ားေသာ စကားစုမ်ားကို သာ ေလ့လာသင့္ေပသည္။

 

Summary

 

These are the rules that will help you achieve your goal of speaking English fluently.

Views: 4493

Reply to This

Replies to This Discussion

မွားယြင္းေသာအခ်က္မ်ား ရွိပါက ကၽြန္ေတာ့္ညီအစ္ကို အမမ်ား အၾကံျပဳေပးၾကပါ။

အရမ္းေကာင္းပါတယ္အစ္ကို၊

ဒါေပမဲ့ IELTS Test ေတြမွာေတာ့ Speaking Test မွာ Grammar ကိုၾကည့္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

အဲဒီအတြက္ဆိုရင္ေရာ ဘယ္လုိေလ့က်င့္ရပါမလဲ။

IS အတြက္ Grammar နဲ႔ေရာက်င့္ၿပီးသားလူကေရာ အခက္အခဲရိွႏိုင္ပါသလားး

listening skill ေလ့က်င့္ဖို႔အတြက္ ေလ့လာဖို႔အရိုးရွင္းဆံုးေတြကိုေဖာ္ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

As a Burmese immigrant in U.S., I have gone through the trouble of learning English and I would say that having good amount of knowledge and fluency of English would get you through communicating with people easier but getting to an advance level of communicating in English would be achieved by only communicating with other English speakers and that is the best way to learn and become a fluent English speaker. For the grammar part, I would argue that GRAMMAR DOES MATTER! The teachers will look for your grammar mistakes in assignments and they will play major roles in terms of learning literature. However, for grammar in speaking, I don't know much about grammar's role in British English conversations but in U.S., grammar DOES NOT MATTER at all in terms of conversations. Native speakers, immigrants, talk show hosts, news reporters, anchormen, almost everyone makes grammar mistakes all the time and that doesn't seems to an issue for Americans but as I said earlier, I don't know what's like for British English but I imagine they would prefer you to use proper grammar in conversations since they are quite formal and classy. 

that is good

thank

How can I learn  Phrase? please advise some of the phrases as examples.

Thanks and regards,

i think phrase means sentences or usage of words. when u see a new word, don't study only the meaning of it. study the usage of it.

ဟုတ္ကဲ့ အမ ..ဒါေတြကေတာ့  noun phrases ေတြပါပဲ..(the noun phrase is bold)

  • All the kids were sleeping.
  • The boy in the blue jeans says he'll do it.
  • He bought her a beautiful red dress.
  • Mom baked tasty chocolate cookies.
  • Julia was thinking about her friends back home.
  • Will you talk with these rude people?
  • You are a true hero.
  • My dog is my best friend.

 

these all are some phrases.

A few.

A little.

A long time ago.

A one way ticket.

A round trip ticket.

About 300 kilometers.

Across from the post office.

All day.

Am I pronouncing it correctly?

Amy is John's girlfriend.

And you?

Anything else?

Are there any concerts?

Are they coming this evening?

Are they the same?

Are you afraid?

Are you allergic to anything?

Are you American?

Are you busy?

Are you comfortable?

Are you coming this evening?

Are you free tonight?

Are you going to attend their wedding?

Are you going to help her?

Are you going to take a plane or train?

Are you here alone?

Are you hungry?

Are you married?

Are you okay?

Are you ready?

Are you sick?

Are you sure?

Are you waiting for someone?

Are you working today?

Are you working Tomorrow?

Are your children with you?

As soon as possible.

At 3 o'clock in the afternoon.

At 3 o'clock.

At 5th street.

At 7 o'clock at night.

At 7 o'clock in the morning.

At what time did it happen?

At what time?

Kool, gud teaching n deep research, mate.

Safe! :>

Good advice ,  Thank  a lot

That is good idea. So pls advice some of the phrase for example.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service