အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၃)

၁၁။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ျပန္ဆိုေရးသားထားတ့ဲ စာေတြကိုဖတ္ပါ။ စာအုပ္ကိုဖတ္တ့ဲအခါမွာ နားလည္လြယ္ေစဖို႕ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ မူရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ေရးသားထားတာ မဟုတ္ဘဲ အဂၤလိပ္လို ျပန္ဆိုထားတ့ဲစာအုပ္ကို ေရြးခ်ယ္ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ မူရင္းဘာသာက ကိုယ့္ရဲ႕ ဘာသာစကား ျဖစ္လွ်င္ ပိုၿပီးေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာစကားနဲ႕ေရးထားတ့ဲ မူရင္းစာအုပ္ကို မဖတ္ဘူးရင္ေတာင္မွ မူရင္းအဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ေရးသားထားတ့ဲစာအုပ္ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အေရးအသား နည္းနည္း႐ိုးရွင္းေနၿပီး ကိုယ့္ဘာသာစကားနဲ႕လည္း ပိုၿပီးေတာ့ ဆင္တူတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၂။ ပထမစာမ်က္ႏွာ ၁၀ မ်က္ႏွာေလာက္ကို ေက်ာ္ဖတ္ပါ။ အဂၤလိပ္လို ေရးထားတ့ဲစာအုပ္ကို နားမလည္ႏိုင္လို႕ လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရရင္ ဒါမွမဟုတ္ ဖတ္ရတာ အရမ္းေႏွးေနရင္ ပထမ ၁၀ မ်က္ႏွာ ေလာက္ကို အၾကမ္းပဲ ဖတ္လိုက္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ လုံး၀ေက်ာ္လိုက္ပါ။ စာအုပ္အမ်ားစုက အစမွာ သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္ေတြသာ အဓိက ပါ၀င္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားလုံးေ၀ါဟာရ ခက္ခဲၿပီး ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႕ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ဇာတ္လမ္းျဖစ္စဥ္ ေတြလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ႐ုပ္လံုး မေပၚေသးဘူး။ ဇာတ္လမ္းသိမွ ေနာက္စာမ်က္ႏွာကို ဆက္ဖတ္ဖို႕ စိတ္အားထက္သန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ စာအုပ္ေတြကေတာ့ နိဒါန္းပိုင္းကို ေက်ာ္လိုက္ရင္ေတာင္မွ ခက္လြန္းေနတာလည္း ႐ွိတတ္ေသးတယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ယာယီအားျဖင့္ အဲဒီစာအုပ္ကို လက္ေလွ်ာ့ထားၿပီး အျခားပိုလြယ္တ့ဲစာေတြ ဖတ္ၿပီးမွပဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားၿပီး ဖတ္ၾကည့္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၁၃။ စကားေျပာခန္း အမ်ားႀကီးပါတ့ဲစာအုပ္ကို ဖတ္ပါ။ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို မ၀ယ္ခင္ ဖြင့္ၾကည့္ၿပီး တိုက္႐ိုက္စကားေျပာခန္းေတြ အမ်ားအျပားပါတ့ဲ စာအုပ္မ်ဳိးကို ရွာ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးရွိႏိုင္ပါတယ္။ စကားေျပာခန္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပတ့ဲ လက္သည္းကြင္းေတြ အမ်ားအျပား ပါေနတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ စာသား နည္းသြားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္လည္း ဖတ္ရတာ ပိုလြယ္ သြားႏိုင္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ျပန္ဆိုခ်က္ေတြ အလြယ္တကူ ေရးမွတ္ထားစရာလည္း ေနရာ႐ွိတာေပါ့။ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာ သ႐ုပ္ေဖာ္ခ်က္အပိုင္းေတြထက္ စကားေျပာခန္းေတြက အမ်ားႀကီးပိုၿပီးေတာ့ နားလည္ရလြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ဖို႕အတြက္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားဖို႕ လုိအပ္တဲ့ စကားအသုံးအႏႈန္းေတြလည္း ပိုၿပီး ပါလာတတ္ပါတယ္။

 

၁၄။ အဂၤလိပ္လိုေရးထားတ့ဲ ကာတြန္းေတြကိုဖတ္ပါ။ ကာတြန္းေတြက စကားေျပာခန္း အမ်ားႀကီးပါတ့ဲ စာအုပ္ေတြထက္ေတာင္ နားလည္ရ လြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း အဂၤလိပ္စကား ေျပာတ့ဲအတိုင္း Idiom ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ပါပါတယ္။ ဗန္းစကားေတြေၾကာင့္ ခက္ခဲတတ္ေပမယ့္ နားလည္ဖို႕ခက္တ့ဲ ဟာသေတြ အဲဒီအျပင္/ဒါမွမဟုတ္ ပုံမွန္စာလုံးေပါင္းနဲ႕ မေရးဘဲ အသံထြက္အတိုင္း လိုက္ေရးထားတ့ဲ စကားေျပာခန္းေတြ ပါေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖတ္မယ့္ ကာတြန္းေတြကို ဂ႐ုတစိုက္ေရြးခ်ယ္ဖို႕ ႀကိဳးစားပါ။ သာမန္အားျဖင့္ ရယ္စရာကာတြန္းေတြထက္ အေလးအနက္ ဒါမွမဟုတ္ စြန္႕စားခန္း ကာတြန္းေတြက ပိုၿပီးေတာ့ နားလည္ရလြယ္ပါတယ္။

 

၁၅။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႕ေရးသားထားတ့ဲ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလမ္းၫႊန္ေတြကို ဖတ္ပါ။ အခုေခတ္မွာ ကမၻာေပၚမွာ ၿမိဳ႕ႀကီး အမ်ားစုအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားနဲ႕ထုတ္ေ၀တ့ဲ မဂၢဇင္း၊ အဲ့ဒီအျပင္/ဒါမွမဟုတ္ အင္တာနက္ေပၚတင္ထားတဲ့ လမ္းၫႊန္ေတြ ရွိပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ၿမိဳ႕အတြင္းမွာ သြားၾကည့္လို႕ ရမယ့္ ႐ုပ္ရွင္ေတြ၊ ျပဇာတ္ေတြ၊ ျပပြဲေတြကို ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကို အဂၤလိပ္လိုဖတ္မယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးရွိ႐ုံတင္မကပါဘူး အဂၤလိပ္စကားေျပာသူေတြက ဘယ္လို ေနရာမ်ိဳးေတြကို စိတ္ပါ၀င္စားေၾကာင္း သိရွိၿပီး အဂၤလိပ္လိုေျပာတာကိုလည္း ၾကားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၁)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၂)


- ေနာက္ေန႕မွဆက္ပါမည္-Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 5592

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks a lot . I'll try seriously .

we like it very much.
I like it very much and want to read next post.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service