အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၈)

၃၆။ အဂၤလိပ္လိုေရးထားတ့ဲ ကေလးစာအုပ္ေတြကိုဖတ္ပါ။ ဒါကလည္း အဂၤလိပ္စကားေျပာ ကေလး ႐ုပ္ရွင္ေတြကို ၾကည့္သလိုပါဘဲ။ လူႀကီးအတြက္ စာအုပ္ေတြမွာထက္ အ႐ုပ္ေတြပိုပါေတာ့ ဖတ္ရတာ ပိုလြယ္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္းကို နားလည္ဖို႕အေထာက္အကူျဖစ္ၿပီး ေရာင္စံု စာမ်က္ႏွာေတြမို႕ ဖတ္ခ်င္စဖြယ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၇။ သင္ယူေလ့လာရမယ့္ ဘာသာစကား အသုံးအႏႈန္းေတြကို စာရင္းလုပ္ထားပါ။ ဥပမာ Vocabulary စာရင္းလုပ္ထားပါ။ Vocabulary စာရင္းကို ေလ့လာက်က္မွတ္ဖို႕ အခ်ိန္မရလို႕ စာရင္းထဲမွာ Vocabulary ေတြ စုပံုလာေနသည့္တိုင္ေအာင္ ဘယ္စကားလုံးေတြကို တတ္ဖို႕လိုတယ္၊ က်က္မွတ္ရမယ့္စာရင္းထဲမွာ ထည့္ထားရမယ္ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ရတဲ့အတြက္ အဲဒီစကားလုံးေတြ တတ္ဖို႕ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။

 

၃၈။ Vocabulary စာရင္းကို တစ္ေန႕ ၃-၄ ႀကိမ္ ျပန္ၾကည့္ေပးပါ။ အလုပ္သြားတ့ဲလမ္းမွာ၊ ရထားစီး၊ ကားစီးသြားစဥ္မွာ Vocabulary စာရင္းထဲက စကားလုံးေတြကို မွတ္သားေနရတာ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ရွက္တယ္ဆုိရင္ အီလက္ထေရာနစ္အဘိဓာန္ (Electronic Dictionary) ထဲမွာ ထည့္ထားလို႕ရပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲက To Do List (လုပ္စရာမ်ားစာရင္း) ထဲမွာ ထည့္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း mp3 ဖြင့္စက္ (ဥပမာ iPod ) ထဲမွာ စာသားဖိုင္အေနနဲ႕ ထည့္ထားလို႕ရပါတယ္။  Format တစ္ခုကေန တစ္ခုေျပာင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြ စကားလုံးေတြ ထည့္ေနရတ့ဲအတြက္ အခ်ိန္အလဟႆျဖစ္သြားတယ္လို႕ ထင္ရေပမယ့္ ဒီလိုမ်ဳိး Vocabulary ေတြကို အခ်ိန္ေပးၿပီး အသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ Vocabulary ကို တတ္သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၃၉။ Vocabulary စာရင္းကို အဂၤလိပ္လို တစ္မ်ဳိးတည္းသာ ေရးပါ။ ဘာသာျပန္ မေနေတာ့ဘဲ နားလည္ႏိုင္စြမ္း၊ ျပန္ေျပာႏိုင္စြမ္း အျမန္ႏႈန္း ျမင့္လာေစဖို႕ နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ ပထမ ဘာသာစကားကို အသုံးမျပဳေတာ့ဘဲ ေ၀ါဟာရအသစ္ေတြ အားလုံးကို သင္ယူဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာတစ္မ်ဳိးတည္း Vocabulary စာရင္းေရးဖို႕အတြက္ အဓိပၸာယ္တူ စကားလုံးေတြ (ဥပမာ tall နဲ႕ high)၊ ဆန္႕က်င္ဘက္စာလုံးေတြ (ဥပမာ ့ high နဲ႕ low) ကို သုံးႏိုင္ပါတယ္။ စကားလံုးမွာ အသံအပိုင္း (စည္းခ်က္) ဘယ္ႏွစ္ခုရွိတယ္ (ဥပမာ Decision ဆိုရင္ ၃ပိုင္း)၊ ဘယ္အပိုင္းကို ဖိဆိုရမယ္ (ဥပမာ Banana ဆိုရင္ ဒုတိယအပိုင္း) စသည္ျဖင့္ အသံထြက္ပိုင္းဆုိင္ရာေတြလည္း ေရးမွတ္ထားရမယ္။ စကားလံုးရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ ၀ါက်ေတြကိုလည္း ကြက္လပ္ျဖည့္ပံုစံနဲ႕ ေရးထားရပါမယ္။ (ဥပမာ Interest (စိတ္ပါ၀င္စား) သံုးႏႈန္းပံုကို  I am not ............... in science fiction (ကြၽန္ေတာ္ သိပၸံ၀တၳဳကို ------ျခင္းမ႐ွိ) လို႕ မွတ္သားထားႏုိင္ပါတယ္။)

 

၄၀။ ဖ်က္ပစ္ပါ။ သင္ယူၿပီးစကားလုံးေတြ၊ ၀ါက်ေတြ ဒါမွမဟုတ္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုလုံး ဖ်က္ပစ္လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြလာႏိုင္ပါတယ္။ သင္ရမယ့္ စကားလံုးစာရင္း သိပ္မ်ားမလာတဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္လည္း ကိုင္တြယ္ႏိုင္မယ့္အေနအထားပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၁)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၂)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၃)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၄)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၅)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၆)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၇)


- ေနာက္ေန႕မွဆက္ပါမည္-

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 3232

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks, very much

It is great! I like it very much. Thanks a lot of your good nature.

thank infinity for you advice abut english skills

thanks..

Thanks, very much.

thank

Thanks so much. I must be learn English for skill as a this way!
Great

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service