အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၉)

၄၁။ မွတ္စုေတြအားလုံးလႊင့္ပစ္လုိက္ၿပီး အသစ္ျပန္စႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လူေတြအတြက္ စာမသင္ခ်င္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆုတ္သြားရတ့ဲ အေၾကာင္းတစ္ခုကေတာ့ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ပဲ ဖတ္ရေသးတ့ဲ စာအုပ္ေတြက အပုံလိုက္၊ က်က္ရမယ့္ Vocabulary စာရင္းကလည္း အရွည္ႀကီးျဖစ္ေနတာပါဘဲ။ အဲဒါေတြအကုန္လုံးကို ေဘးဖယ္ထားလိုက္ၿပီး အစကေန အသစ္တဖန္ ျပန္စမယ္ဆိုရင္ စိတ္အားထက္သန္ၿပီး စာျပန္ဖတ္ျဖစ္ လာႏိုင္ပါတယ္။

၄၂။ အိမ္ထဲကပစၥည္းေတြ၊ ႐ုံးကပစၥည္းေတြမွာ post-it စာရြက္ေလးေတြနဲ႕ အေခၚအေ၀ၚေတြ ေရးၿပီး ကပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ေန႕စဥ္ ျမင္ေတြ႕အသုံးျပဳေနတ့ဲ အရာ၀တၳဳအမည္ ေ၀ါဟာရေတြကို အလြယ္ဆုံး သင္ယူနည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတ့ဲ အရာ၀တၳဳေတြရဲ႕ အမည္ေတြကို စာရြက္ကေလးေတြနဲ႕ ေရးၿပီး လိုက္ကပ္ထားမယ္ဆိုရင္ အသုံး၀င္တ့ဲ ေ၀ါဟာရေတြ တတ္ေျမာက္လာဖို႕ အင္မတန္ေကာင္းတ့ဲ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ေန႕ေတြ၊ ရက္သတၱပတ္ေတြမွာ အဲဒီ Vocabulary ေတြကို ဆက္ၿပီး ကပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ စနစ္တက် တတ္ေျမာက္ၿပီးတ့ဲအထိ Vocabulary ကို အလြယ္တကူျပန္ေႏႊးၿပီး ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

၄၃။ ႐ုပ္ပုံမွာစာတမ္းထိုးပါ။ တကယ့္ပစၥည္းေတြမွာ စာတမ္းမထိုးႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဒုတိယအေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းကေတာ့ ႐ုံးခန္းလိုမ်ဳိး ေန႕စဥ္ဘ၀ တကယ္တမ္း ႀကံဳေတြ႕ေနရတ့ဲ ေနရာကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္လုိက္ၿပီး Printer နဲ႕ထုတ္၊ ၿပီးရင္ ပုံမွာပါတ့ဲ အရာ၀တၳဳေတြအားလုံးကို အဂၤလိပ္လို စာတမ္းထိုးဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အဘိဓာန္ရဲ႕အကူအညီနဲ႕ စာတမ္းထိုးပါ။ ဘူတာ႐ုံလိုမ်ဳိး ေန႕စဥ္ျဖတ္သန္းသြားရတ့ဲ ေနရာေတြကိုလည္း အလားတူ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္၊ Print ထုတ္၊ စာတမ္းထိုးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီျမင္ကြင္းကိုပဲ ထပ္ကာထပ္ကာ ျမင္ရမွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ အရာ၀တၳဳေတြအတြက္ ေ၀ါဟာရေတြကို အလြယ္တကူ တတ္ေျမာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄၄။ အဂၤလိပ္လိုေန႕စဥ္မွတ္တမ္းေရးပါ။ အဂၤလိပ္လို မၾကာခဏေျပာဖို႕ အခြင့္အလမ္း မရသူေတြ၊ ဘာေရးရမလဲ စဥ္းစားလို႕ မရသူေတြအတြက္ ေန႕စဥ္မွတ္တမ္း ေရးခ်င္ေအာင္၊ အဂၤလိပ္စကားကို အသုံးျပဳျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တ့ဲ လူႀကိဳက္မ်ားတ့ဲ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေန႕စဥ္ တကယ္တမ္း ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲတာေတြ အေၾကာင္းကို ေရးရမွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ အဘိဓာန္ရွာရတ့ဲ ေ၀ါဟာရေတြဟာလည္း အသုံး၀င္ၿပီး သင္ယူလို႕ လြယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၄၅။ အင္တာနက္မွာ Chat လုပ္ပါ။ အဂၤလိပ္လိုေျပာဖို႕ အခြင့္အလမ္း မရရွိသူေတြအတြက္ အင္တာနက္မွာ Chat လုပ္ျခင္းဟာ စကားေျပာတာနဲ႕ အနီးစပ္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ စဥ္းစားၿပီး အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ရမွာ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ စကားအသုံးအႏႈန္း တိုေတာင္းၿပီး ေျပာစကားလိုပဲ အလြတ္သေဘာ သံုးႏႈန္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၁)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၂)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၃)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၄)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၅)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၆)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၇)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၈)


- ေနာက္ေန႕မွဆက္ပါမည္-

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 4786

Reply to This

Replies to This Discussion

အပိုင္း (၇) နဲ႕ ( ၈ ) က တူတူ ပဲလား ခင္ဗ်ား..

When we check the chapter 8 and 9, both are same.

Is it the same?

Thanks a lot.

I would like to thank you very much for correction.

We have alerted the mistake to the member and the content has been changed. Thank you for pointing that out.

Thank, so much, I want to chat you. What time do you free time. Where connect you?

Thank you very much for your sharing.

Thank you so much...

Thank you for your guidance!

Thanks you very much. I like that your posts so may i share your posts on my facebook.
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service