အဂၤလိပ္စာ အေရးအသား (၀ါက်နွင့္ စာပိုဒ္)

၀ါက်အဆင့္ အဂၤလိပ္စာ အေရးအသား ေဆာင္းပါးတြင္ “မည္သည့္ဘာသာစကားတြင္မဆို အေရးကို တသီးတသန္ ့ ေလ့က်င့္မွသာလ်င္ ကၽြမ္းက်င္၏။” ဆိုေသာ စာေၾကာင္း၏ အဓိပၸာယ္ကို အဂၤလိပ္လို ဆီေလ်ာ္ေစရန္ “One cannot have good writing skill without any practice.” ဟု ေရးနိုင္ေၾကာင္း၊ တုိက္ရုိက္ဘာသာျပန္ဆိုလို ့မရနိုင္ဘဲ အဂၤလိပ္စာ ၀ါက်သေဘာကို သိထားသင့္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ ယခုေဆာင္းပါတြင္ စာပိုဒ္၏ ဆိုလိုခ်က္နွင့္ ဦးစား ေပး လိုမွဳတို ့အေပၚမူတည္ ၍ ၀ါက်မ်ားကို “ကစား” သင့္ေၾကာင္း နွင့္ စာပိုဒ္ သေဘာကိုပါ ေလ့က်င့္ သင့္ ေၾကာင္း ေျပာပါမည္။

တကၠသိုလ္၀င္တန္း အဂၤလိပ္စာတြင္ ေပးထားေသာ ၀ါက်မ်ားကို အဓိပၸာယ္မေျပာင္းေစဘဲ ပံုစံေျပာင္းျပန္ ေရးခိုင္း ေသာ ေမးခြန္းတခုပါသည္ကို သိျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ The house was built in 1900. ကို They အစေပး ထား ျပီး ျပန္ေရးခိုင္းတတ္ပါသည္။ They built the house in 1900. ကိုေရးရမည္ကုိလည္း သိျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ေမးစရာ ရွိပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ၀ါက်မ်ားကို ထိုသို္ ့ ေျပာင္းတတ္ရန္လိုပါသလဲ။ ဤေမးခြန္းကို ဥပမာစာပိုဒ္နွင့္ ေျဖၾကည့္ ပါ မည္။

The house at the corner of my street looked very strange. It had a large compound. The compound had trees, plants and bushes, but they did not seem to be trimmed or taken care of. It had a gate door. The door was always locked. At any time- day or night, the house did not have any impression that it was alive with its dwellers. (People said the house was built in 1900. / People said they built the house in 1900.)

They were said to come to our village before 1900. First, they stayed outside the village, people said. Later they moved into the village. ……….

ပထမစာပိုဒ္၏ ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္းကို နွစ္မ်ိဳးေရးျပထားပါသည္။ နွစ္ေၾကာင္းစလံုး အဓိပၸာယ္ တူသည္ဟု ေျပာနိုင္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ စာပိုဒ္တစ္ခုလံုးနွင့္ ဆက္စပ္ ဖတ္ၾကည့္လ်င္ တစ္ေၾကာင္းစီ၏ ေဇာင္း ေပးထားေသာ အဓိပၸာယ္ ကဲြသည္ကို သတိျပဳမိပါလိမ့္မည္။ ပထမစာေၾကာင္းတြင္ အိမ္ အေၾကာင္းကိုသာ ဆက္ေျပာထားပါသည္။ ဒုတိယစာေၾကာင္း တြင္ သူတို ့ဆို ေသာ They ကို ေျပာလိုေၾကာင္းသိသာပါသည္။ စာပိုဒ္၏ ဦးတည္ရာသည္ ကတၲား subject အသစ္ တစ္ခုကို မိတ္ဆက္လိုက္ပါျပီ။ ဒုတိယ စာပိုဒ္နွင့္ ဆက္စပ္မိေစရန္မည္သည့္ စာေၾကာင္းကို ေရြး သင့္ပါသလဲ။

ေမးခြန္းကိုျပန္ေျဖပါမည္။ ဘာေၾကာင့္ ၀ါက်မ်ားကို ထိုသို္ ့ ေျပာင္းတတ္ရန္လိုပါသလဲ။ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္၏ ဆိုလိုရင္း သို ့မဟုတ္ စာပိုဒ္မ်ား၏ ဆိုလိုရင္းကို လိုက္၍ ၀ါက်မ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေရးတတ္ေစရန္ဟုေျပာနိုင္မည္ထင္ပါသည္။ ထိုသို ့ဆိုလ်င္ ၀ါက်အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တည္ေဆာက္တတ္ရုံမွ်ျဖင့္ စာမေရးနိုင္ဘဲစာပိုဒ္သေဘာကိုပါနားလည္မွသာ စာေရးနိုင္ မည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုိလ်င္၀ါက်တစ္ေၾကာင္းစီ၏ အဓိပၸာယ္သည္ စာပိုဒ္၏ အဓိပၸာယ္နွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။

စာပိုဒ္ဆိုသည္မွာ အဓိက ေျပာလိုသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို အက်ယ္ခဲ် ့ ေရးထားေသာ စာေၾကာင္းမ်ားကို စုစည္း ထား သည့္ စာေၾကာင္းအစုဟုဆိုနိုင္ပါသည္။ အထက္ပါ အဂၤလိပ္စာ ပထမပိုဒ္တြင္ အဓိကေျပာလိုသည္မွာ အိမ္တစ္ အိမ္၏ ထူးဆန္းပံုအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယစာပိုဒ္မွာ ထိုအိမ္ကို ေဆာက္ခဲ့ေသာ သူ မ်ားအေၾကာင္း ဟုေျပာ နိုင္ ပါမည္။ ျမန္မာစာ စာပိုဒ္မ်ားကိုလည္း စာတမ္းေဆာင္းပါးစသည္တို ့တြင္ ဤစာပိုဒ္ သေဘာနွင့္ပင္ေရးသည္ဟု ဆို နိုင္ပါသည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ၀ါက်တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို ေလ့က်င့္ေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္း စာပိုဒ္္မ်ားကို ေလ့က်င့္ ေရးသားေန သင့္ပါ သည္။ စာပိုဒ္ကိုေလ့က်င့္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ အစပိုင္း၌ ၀ါက်ပံုစံနွင့္ သဒၵါမွန္မမွန္ကို သိပ္ဂရုစိုက္မေနသင့္ပါ။ ကိုယ္ ေျပာ ခ်င္သည္ကို ဘာအခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျပာမည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို ဘယ္လို စီစဥ္မည္ တို ့ကို ဦးစားေပးသင့္ပါသည္။ ေရးဖို ့ရန္ စိတ္ထဲတြင္ စဥ္းစားရုံသာမက ခ်ေရးျပီးေလ့က်င့္သင့္ပါသည္။ တစ္ခါတည္းခ်ေရးရုံျဖင့္ ျပင္စရာမလိုေသာ စာပိုဒ္ တစ္ခုကို္ရမည္ဟုမထင္သင့္ပါ။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ျပီး အေရးရွင္းေသာစာပိုဒ္မ်ားကိုေတြ ့ပါက ဘယ္လို စာ ေၾကာင္းမ်ားကိုစီစဥ္ထားသည္ကိုလည္း ေလ့လာသင့္ပါသည္။

စာပိုဒ္သံုးေလးခုပါသည့္ စာတမ္းတခုကို မေလ့က်င့္ခင္ စာပိုဒ္တစ္ခုကို ဘယ္လိုစတင္ စဥ္းစားမလဲဆိုသည္ ကို ဥပမာ တစ္ခုေပးလိုပါသည္။ ကိုယ္နွစ္သက္ရာ အခ်က္တစ္ခုကို စဥ္းစားလိုက္ပါ။ ဆိုပါစို ့ Reading is good.ဘာအခ်က္ေတြ နဲ ့ထပ္ရွင္းမလဲစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အစီအစဥ္က်က်မက်က် ခ်ေရးၾကည့္ပါ။ သဒၵါမွန္မွန္ မွားမွား ဂရုမစိုက္ပါနွင့္။ It is good for knowledge. It is good for learning. It is good for a profession. When we read books like science or history, we know aboutthings from the past or about the development. When we read books in English, we can learn the language. When we read some text books or journal articles, we can be a better professional.

စိတ္ထဲေပၚသမွ် ခ်ေရးၾကည့္သည့္ အဆင့္ပဲရွိပါသည္။ ေရးခဲသမွ် အခ်က္မ်ားအနက္ ဘယ္အေၾကာင္းအရာကို အက်ယ္ထပ္ခ်ဲ  ့ေရးနုိင္ေသးသလဲ၊ စဥ္းစားပါ။ ထို ့ေနာက္ ဘယ္စာေၾကာင္းကို ေရွ႕ ဘယ္စာေၾကာင္းကို ေနာက္ ထားမလဲကို စဥ္းစားပါ။ ဘယ္စာေၾကာင္းကို ျဖဳတ္ပစ္မလဲကိုလည္းစဥ္းစားပါ။ စာပိုဒ္္သေဘာကို နည္းနည္းေတာ့ တီးမိေခါက္မိလာပါလိမ့္မည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စာဖတ္ပါ။ စကားလံုးၾကြယ္၀ေအာင္ ေလ့ လာပါ။ စာပိုဒ္ေကာင္း မ်ားကို အထူးျပဳေလ့လာပါ။

ေရွ  ့တစ္ပတ္တြင္ စာပိုဒ္ဖဲြ  ့စည္းရာတြင္ အသံုး၀င္ေသာ စကားလံုးမ်ား အေၾကာင္းေျပာပါမည္။ 

 

 

Views: 2779

Reply to This

Replies to This Discussion

ႊThank you very much!

thanks

bro i need to know. which english speaking class good for beginer level. expect USIS and British council.
sorry for my bad written usages.

Thanks!

Thanks a lot ko kyaw win tun,I am one of your online students.

thanks for sharing lessons.

Very passionate and inspiring for learners.

thanks

thanks

Thank a lot.

thanks a lot

That is great!

Thanks a lot of your sharing.

That is very precious for us.

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service