အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၁ဝ)

၄၆။ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ထုတ္လႊင့္တ့ဲ ေရဒီယိုသတင္းကိုနားေထာင္ပါ။ ပိုလြယ္ေအာင္လို႕ သတင္းကို အဂၤလိပ္လုိ ဖတ္ထားၿပီးမွ နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ႕ဘာသာစကားနဲ႕ သတင္းကို ႀကိဳဖတ္ ႀကိဳနားေထာင္ထားႏိုင္ပါတယ္။

၄၇။ အဂၤလိပ္ဘာသာ သတင္းစာကို ဖတ္ပါ။ လန္ဒန္မွာ Metro သတင္းစာလို အခမ့ဲရတ့ဲ သတင္းစာေတြက ဖတ္လို႕ အလြယ္ဆုံး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာ အသံုးအႏႈန္း ခက္ခဲမႈ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိတ့ဲ Daily Express သတင္းစာ၊ Daily Mail သတင္းစာေတြ ရွိပါတယ္။ The Sun လိုမ်ဳိး လူႀကိဳက္မ်ားတ့ဲ သတင္းစာေတြကေတာ့ မ်က္ႏွာဖုံးသတင္းေခါင္းစဥ္ေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြမွာ Idiom ေတြ၊ ဘန္းစကားအသုံးအႏႈန္းေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဟာသေတြလည္း ထည့္ေရးထားတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ပိုၿပီးေတာ့ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။

၄၈။ အဂၤလိပ္လို၀တၳဳေရးပါ။ ဥပမာ ၀တၳဳတိုေရးႏိုင္ပါတယ္။ ေန႕တိုင္းဘာေတြျဖစ္ပ်က္တယ္ဆိုတာကို ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းေရးရတာ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းရွိတ့ဲအတိုင္း ေခါင္းထဲ၀င္လာတာေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ အဂၤလိပ္လိုတစ္ခုခုကို ဘယ္လို ေျပာရမလဲ စဥ္းစားလို႕မရဘူးဆိုရင္ ေရးလို႕လြယ္တ့ဲ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲလိုက္လို႕ ရပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို ၀တၳဳစေရးဖို႕ အလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းကေတာ့ ေန႕စဥ္မွတ္တမ္းေရးတာကေနစၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေလးေတြကို ေျပာင္းၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၃ပတ္ ၄ပတ္ စသည္ျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာလာတာႏွင့္အမွ် စိတ္ကူးယဥ္အခ်က္ေတြကို ပိုၿပီးေတာ့ထည့္ႏိုင္ပါတယ္။

၄၉။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့က်င့္ခန္း ဗီဒီယိုေတြကို ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကေလးေတြ ဘာသာစကား သင္တာနဲ႕လည္း ဆင္တူပါတယ္။ နားေထာင္၊ ေစာင့္ၾကည့္၊ လိုက္လုပ္ ပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရး အတြက္လည္း ေကာင္းပါတယ္။

၅၀။ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ေျပာတ့ဲ နာမည္ႀကီး မိန္႕ခြန္း ဒါမွမဟုတ္ နာမည္ႀကီးကဗ်ာကို သင္ယူပါ။ အဲဒီထဲမွာပါတ့ဲ စကားအသုံးအႏႈန္းအတိုင္း အတိအက်ေျပာဖို႕ အခြင့္အလမ္း ရခ်င္မွ ရပါမယ္။ အဲဒီလို ေျပာတာလည္း ၾကားခ်င္မွ ၾကားရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခါင္းထဲမွာ မွတ္သားဖြယ္ရာ အဂၤလိပ္ဘာသာ သဒၵါအသုံးအႏႈန္းပုံစံေတြ နမူနာ ရွိထားျခင္းအားျဖင့္ အျခား သဒၵါအသုံးအႏႈန္းပုံစံေတြကို ၾကားရတ့ဲအခါမွာ တတ္ဖို႕အမ်ားႀကီးလြယ္သြားတတ္ပါတယ္။ သဒၵါေလ့က်င့္ခန္းေတြေလာက္ ပ်င္းစရာမေကာင္းဘဲ ထပ္ကာထပ္ကာလည္း ေလ့က်င့္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၁)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၂)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၃)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၄)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၅)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၆)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၇)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၈)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၉)


- ေနာက္ေန႕မွဆက္ပါမည္-

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 1957

Reply to This

Replies to This Discussion

I would like to thank you very much.

That is valuable for us.

thanks a lot

Your suggestion is very useful for me. I'm looking forward to your new ways.

Thank.It will be very useful to me.

hello
Thank a lot.
bye'

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service