အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၁၂)

၅၆။ အသံထြက္ကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ စစ္ပါ။ အသံထြက္ မွန္မမွန္ ျပေပးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာပ႐ိုဂရမ္ အမ်ားစုက တကယ္တမ္းေတာ့ အတိအက် မွန္ေအာင္ မျပႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အႀကိမ္ႀကိမ္နားေထာင္ၿပီး စီဒီမွာပါတ့ဲ အသံထြက္ေတြအတိုင္း ကိုက္ညီေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာရတဲ့အျပင္ အသံလိႈင္းပံုစံေတြကို ေတြ႕ျမင္ေနရတ့ဲအတြက္ ေလ့က်င့္လို႕ေကာင္းတယ္။ ကိုယ့္အသံကို အသံသြင္းတာထက္လည္း ပိုၿပီး စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတယ္။

 

၅၇။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုနဲ႕ပတ္သက္တ့ဲ စကားလုံးေတြကို တတ္ႏိုင္သေလာက္မ်ားမ်ား သင္ယူပါ။ ဥပမာ တိရစာၧန္အမည္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္တူစကားလုံးေတြကို အတြဲလိုက္ သင္ယူျခင္းအားျဖင့္ အေထြေထြ ေ၀ါဟာရၾကြယ္၀လာၿပီး ဦးေႏွာက္ထဲမွာလည္း စကားလုံး တစ္လံုးနဲ႕တစ္လံုးအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မွတ္သား ႏိုင္တ့ဲအတြက္ သင္ရတာလြယ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

၅၈။ ျပည္ပကို အားလပ္ရက္ ခရီးထြက္ပါ။ ျပည္ပမွာ ေန႕စဥ္ေနထုိင္မွဳအတြက္ တျခားသူေတြ နားလည္ေအာင္ အဂၤလိပ္လို တကယ္တမ္း ေျပာရမယ့္ အေျခအေနေတြ ႀကံဳေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ခရီးမထြက္ခင္ ရက္သတၱပတ္၊ လမ်ား အတြင္းမွာ အဂၤလိပ္စာကို အေလးအနက္ ေလ့လာဖို႕လည္း စိတ္အားထက္သန္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ကိုယ့္ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳႏိုင္တ့ဲ အခ်ိန္မွာေတာင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို အသုံးျပဳဖို႕ ႀကိဳးစားပါ။ ဥပမာ ျပတိုက္မွာ လမ္းၫႊန္နဲ႕တကြ ေလွ်ာက္ၾကည့္တာမ်ဳိး၊ သမိုင္း၀င္ေနရာမွာ ေလွ်ာက္ၾကည့္တာမ်ဳိး၊ အင္တာနက္ကေန ေလယာဥ္လက္မွတ္ ႀကိဳတင္မွာထားတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စုလိုက္ သြားမယ့္ေနရာ သတ္မွတ္ၿပီး ခရီးစဥ္ (package tour) ေတြမွာေတာ့ အဂၤလိပ္စကားေျပာရဖို႕ အခြင့္အလမ္း နည္းတတ္ပါတယ္။

 

၅၉။ တတ္ခ်င္တ့ဲစကားလုံးေတြကို ႐ုပ္ပုံေရးဆြဲပါ။ အႏုပညာ၀ါသနာပါသူဆိုရင္ ေ၀ါဟာရေတြကို ႐ုပ္ပုံဆြဲၿပီး မွတ္သားတာက ဘာသာျပန္တာ၊ ဥပမာ ၀ါက်ေတြေရးတာထက္ ပိုၿပီးထိေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။

 

၆၀။ ႏုိင္ငံျခားသူ ႏိုင္ငံျခားသားကို မိတ္ေဆြဖြဲ႕ထားပါ။ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ အႀကံေတာ့မေပးလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာလို႕ရတ့ဲသူနဲ႕ အဲဒီလို  မိတ္ေဆြဖြဲ႕ႏိုင္ဖို႕ ရွာေဖြတာနဲ႕တင္ ဘာသာစကား ကြၽမ္းက်င္မွဳ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႕ အမ်ားႀကီးေစ့ေဆာ္မွဳေပးႏိုင္ပါတယ္။


အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၁)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၂)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၃)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၄)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၅)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) -
အပိုင္း (၆)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၇)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၈)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၉)

အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၁ဝ)
အဂၤလိပ္ဘာသာ ကြၽမ္းက်င္မႈ တိုးတက္ေစမည့္ နည္းလမ္း (၇၀) - အပိုင္း (၁၁)- ေနာက္ေန႕မွဆက္ပါမည္-

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.
Language Republic

Views: 2802

Reply to This

Replies to This Discussion

ၾကိဳက္တယ္၊ဆက္ဆက္ပို႔ေပးပါေလ႔လာၾကိဳးစားပါ႔မယ္။ေက်းဇူးပါ။

It is really kind of you.

We could learn how to improve our English skill.

Thanks a lot of your goodwill.

Thank you.

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေနာက္ထပ္ဆက္ေလ့လာပါ့မယ္

Thanks
Thanks
Thanks for the way of ur posts.
like...thanks

thanks,.

Thanks for your suggestion which make me help how to learn English language. It is really kind of you.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service