ကမာ႓ေက်ာ္ သန္းႂကြယ္ သူေ႒း တစ္ဦးရဲ့တန္ဖိုး ရွိတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ...

ကမာ႓ေက်ာ္ သန္းႂကြယ္ သူေ႒း တစ္ဦးရဲ့တန္ဖိုး ရွိတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ...


ရွာေဖြတဲ့ အခါမွာ....
"ဝင္ေငြတစ္ခုတည္း အေပၚမွာ မမွီခိုပါနဲ႕
ဒုတိယ ဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္း တစ္ခု ရလာေအာင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံပါ"

သုံးစြဲတဲ့ ေနရာမွာ...
"သင္ မလို အပ္တာေတြ ဝယ္မိရင္ သင္ လိုအပ္တာေတြ ေရာင္းရလိမ့္မယ္"

စုေဆာင္းတဲ့ ေနရာမွာ...
" သုံးလို႕ ပိုတာကို မစုပါနဲ႕
စုလို႕ ပိုတာကို သာ သုံးပါ "

စြန္႕စားတဲ့ အခါမွာ ...
"ေရအနက္ကို ေျခ ႏွစ္ဖက္ ခ်ျပီး မစမ္းမိပါေစနဲ႕"

ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ အခါမွာ...
"ၾကက္ဥေတြ အားလုံးကို ေတာင္းတစ္ေတာင္းတည္း စုမထည့္ထားမိပါေစနဲ႕"

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားတဲ့ေနရာမွာ ...
"႐ိုးသားမႈ ဆိုတာ အရမ္း တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ လက္ေဆာင္ပါ
ခပ္ေပါေပါ လူေတြ ဆီက ရဖို႕ သြား မေမွ်ာ္လင့္မိပါေစနဲ႕ "

.......................................................................


zinzae@gmail.com
( Sharing Together Group )

Views: 300

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks you so much. I'm really like it.

Thanks for let me know u like it :)

႐ိုးသားမႈ ဆိုတာ အရမ္း တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ လက္ေဆာင္ပါ    ဒီစာသားေလးကေတာ့တန္ဖိုးရွိတဲ့လက္ေဆာင္ပါ
ခပ္ေပါေပါ လူေတြ ဆီက ရဖို႕ သြား မေမွ်ာ္လင့္မိပါေစနဲ႕ " ဒီစာသားေလးကေတာ့ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ေစတနာအရမ္းအားၾကီးပါတယ္ သဘာ၀တရားကေကာင္းတာနဲ႕ဆိုးတာနဲ႔ ဒြန္တြဲရွိေနပါတယ္ ခပ္ေပါေပါဆိုတဲ့စာလံုးကို အလြယ္တစ္ကူမသံုးေစခ်င္ပါဘူး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း သေဘာနဲ႔ အသိဥာက္လုိအပ္သူမ်ား(သို႔)မက်င့္ၾကံႏုိင္သူမ်ား လို႔ သံုးနွံဴးနိုင္ပါတယ္။လူသဘာ၀ကမွားတတ္ၾကပါတယ္

အခုလို sharing အတြက္ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။                                                                    jazzcot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service