ကမၻာႀကီးမွာ လွပတဲ့ ႐ႈခင္းေတြ ေနရာအႏွံ႕မွာ ႐ွိပါတယ္။ ႐ႈခင္းေတြကို ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္မယ့္ ေ၀ါဟာရေတြကို စံုစံုလင္လင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေတာင္ကမ္းပါး Cliff ေတြကို ပင္လယ္ကမ္းစပ္မွာ မားမားႀကီး ေတြ႕ရတတ္တယ္။ ပင္လယ္ျပင္က်ယ္ႀကီးကို ပတ္ခ်ာလည္ ၾကည့္ဖို႕ အေကာင္းဆံုးေနရာျဖစ္တယ္။

ပင္လယ္ေအာ္ Bay ကေတာ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေကြ႕ေကာက္ေနတဲ့အပိုင္းျဖစ္တယ္။ ကမ္းေျခ Beach ကေတာ့ သဲေတြ ေက်ာက္စရစ္ေတြ႐ွိတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျချဖစ္တယ္။ တစ္ကမၻာလံုးက ခရီးသည္ေတြ beach ကို လာၾကတယ္။ ကမ္း႐ိုးတန္း Coast ကေတာ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခနဲ႕ ကမ္းေျခအနီး ေျမေနရာကို ေခၚတယ္။ ကမ္းေျခ beach ေတြဟာ ကမ္း႐ိုးတန္း coast ထဲမွာ ပါတယ္။

ေတာင္ Mountain ေတြကေတာ့ ၾကည့္လို႕ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ ေတာင္ထိပ္ မွာ peak ႏွင္းေတြ အုပ္ေနၿပီ snow-capped ဆိုရင္ ေကာင္းကင္ႀကီးကို ေနာက္ခံထားၿပီး အင္မတန္ ၾကည့္လို႕လွတယ္။ peak ဆိုတာကေတာ့ ေတာင္ထိပ္ပါ။ summit လို႕လည္း ေခၚတယ္။ ေတာင္အေတာ္မ်ားမ်ားက ေက်ာက္ေတာင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အပင္မေပါက္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေတာင္ေတြ ပတ္လည္က ျမစ္၀ွမ္း valley ေတြကေတာ့ ေျမနိမ့္ေဒသျဖစ္ၿပီး ေျမၾသဇာအလြန္ေကာင္းတတ္ပါတယ္။

ေတာင္ကေလး hill ေတြကေတာ့ ေဘးဘက္မွာ ဆင္ေျခေလွ်ာနဲ႕ ေျမျမင့္ျဖစ္တယ္။ ေတာင္ကေလးေတြရဲ႕ အေပၚေနရာကို hilltop လို႕ ေခၚတယ္။ ေတာင္ကေလးေတြက ႐ႈခင္းေကာင္းတတ္တယ္။ အလည္အပတ္ သြားသူေတြ မ်ားတတ္တယ္။ ေတာင္ကေလးေတြ ပတ္လည္မွာ ခရီးသြားေတြ အတြက္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ေနရာေတြကို Hill station ေတာင္စခန္းလို႕ေခၚတယ္။ ကမၻာေပၚမွာ နာမည္အႀကီးဆံုး အခ်ိဳ႕ ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ သြားတဲ့ေနရာေတြဟာ ေတာင္စခန္းေတြျဖစ္တယ္။

သစ္ေတာ Forest ေတြကေတာ့ သစ္ပင္ေတြ ဖံုးအုပ္ေနတဲ့ ေျမျပင္က်ယ္ေဒသေတြ ျဖစ္တယ္။ ေတာအုပ္ Woods ေတြကေတာ့ သစ္ေတာေလာက္ မက်ယ္တဲ့ ေတာကေလးေတြျဖစ္တယ္။

ေရထုမ်ား

ျမစ္ River ေတြကတာ့ ႀကီးမားၿပီး ပင္လယ္ ဒါမွမဟုတ္ သမုဒၵရာထဲကို စီး၀င္တယ္။ ေခ်ာင္း stream ကေတာ့ ေရစီးလမ္းေၾကာင္း က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ျမစ္ေတြထဲကို စီး၀င္ေလ့႐ွိတယ္။ ေရကန္ Lake ေတြကေတာ့ ကုန္းေျမနဲ႕ ၀န္းရံထားတဲ့ ေရထုျဖစ္တယ္။ သမုဒၵရာ ocean ကေတာ့ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ေရထုျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့ေျမမ်က္ႏွာျပင္ ၃ပံု ၂ပံုဟာ သမုဒၵရာျဖစ္တယ္။ သဲကႏၲာရ desert ကေတာ့ အလြန္က်ယ္ေျပာၿပီး ေျခာက္ေသြ႕တဲ့ သဲျပင္ႀကီးျဖစ္တယ္။ လူေနလို႕ သိပ္မလြယ္ဘူး။

Read all my lessons here

Views: 4352

Reply to This

Replies to This Discussion

သိပ္ေကာင္းတဲ့ lesson ေလးပါ။ မွတ္ရလည္းလြယ္ကူတယ္။ ဖတ္မွတ္သြားပါတယ္။

ႊThanks a Lot

Thanks !

good

thanks million.

.Bravo..I like very much.

Thank you so much

thank

like this page

thank you

good to read
thank

so good !

Thanks  a Lot

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service