ယခု အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေ၀ါဟာရ ႂကြယ္၀ေရး ေဆာင္းပါးမွာ vocabulary တိုးပြားေအာင္ လုပ္နည္း၊ vocabulary တိုးပြားေအာင္ လုပ္ရာမွာ စာဖတ္ျခင္းက အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္း ပါ၀င္ပံု၊ vocabulary ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဘယ္အခါမွာ အသံုးျပဳရမယ္ဆိုတာ သိျခင္း၊ ေ၀ါဟာရအသီးသီးကို အသံုးမျပဳမီ စဥ္းစားရမယ့္ ေမးခြန္းေတြနဲ႕ vocabulary ပိုင္ႏိုင္ဖို႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ေလ့လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

vocabulary ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဘယ္အခါမွာ အသံုးျပဳရမယ္ဆိုတာ သိျခင္း


vocabulary တိုးပြားလာတဲ့အခါ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမယ္ဆိုတာ ေလ့လာသင္ယူဖို႕ အေရးႀကီး ပါတယ္။ စာလံုးႀကီးႀကီးေတြ သိ႐ံုနဲ႕ အသံုးအႏႈန္း မကြၽမ္းက်င္ေသးဘူး။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လို သံုးရတယ္ ဆိုတာလည္း တတ္သိနားလည္ဖို႕ လုိေသးတယ္။


စကားလံုးကို သံုးနည္းမွားတဲ့အခါ အဓိပၸာယ္မ႐ွိဘဲလည္း ျဖစ္တတ္တယ္။ အဆက္အစပ္လြဲတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ စာဖတ္သူေတြ နားေထာင္သူေတြကိုလည္း သိဖို႕ အေရးႀကီးတယ္။ ဘယ္လိုေ၀ါဟာရေတြကို သိၾကသလဲဆိုတာလည္း နားလည္ရမယ္။ ဒါမွ အေျခအေနနဲ႕ ကိုက္ညီမယ့္ ေ၀ါဟာရေတြကို ေ႐ြးသံုးႏိုင္မယ္။ ေ၀ါဟာရေ႐ြးခ်ယ္စရာ မ်ားျပားေစဖို႕ ေန႕စဥ္ ေ၀ါဟာရအသစ္ ေလ့လာသင္ယူရမယ္။


စကားလံုးအဆန္းကိုေတာ့ သံုးပါရဲ႕၊ မသံုးတတ္ေၾကာင္း သိသာေနတာမ်ိဳး ၾကံဳဖူးပါသလား။ ႐ွက္စရာ ေကာင္းတာေပါ့။ စကားလံုးအဆန္းကို မသံုးတတ္ဘဲ သံုးတာဟာ သဒၵါမွားသလိုဘဲ အျမင္ဆိုး အၾကားဆိုးပါတယ္။ ေတာ္သလို တတ္သလို ဟိတ္ဟန္ထုတ္တာကို အျခားသူေတြက အလြယ္နဲ႕ သိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။


စကားလံုးတစ္လံုးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မသံုးတတ္ရင္ လံုး၀မသံုးတာက အေကာင္းဆံုးဘဲ၊ ရမ္းသံုးလိုက္တိုင္း အမွားအယြင္း ျဖစ္မွာပါ။ မွားေနတာကို သိတဲ့ အခ်ိဳ႕လူေတြက ျပင္ေပးၾကမယ္။ ဒါဆို ႐ွက္စရာ ေကာင္းျပန္ေရာ။


စကားလံုးေတြကို သံုးေတာ့မယ္ဆိုရင္ စဥ္းစားရမယ့္ ေမးခြန္းမ်ား
စကားလံုးတစ္လံုးကို စာေရးသားရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ စကားေျပာရာမွာျဖစ္ျဖစ္ အသံုးမျပဳခင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေမးခြန္းမ်ားကို စဥ္းစားၿပီး အေျဖ႐ွာရမယ္။


• ဒီစကားလံုးကို သံုးဖို႕ လိုအပ္သလား။
• လုပ္ငန္းသံုး သီးျခား ေ၀ါဟာရေတြကို သံုးဖို႕ အာ႐ံုထားရမလား။
• ဒီစကားလံုးေတြက နားေထာင္သူ ဖတ္႐ႈသူေတြနဲ႕ သင့္ေတာ္မွာလား။
• ေ၀ါဟာရ အခုထက္ပိုၿပီး ႂကြယ္၀ေအာင္ ဘယ္လို တိုးျမႇင့္ႏိုင္မလဲ။


ဒီေမးခြန္းေတြကို ေကာင္းေကာင္း ေျဖႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ေ၀ါဟာရႂကြယ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ဖို႕ အေထာက္အကူ ျပဳမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေမးခြန္းေတြကို မစဥ္းစားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေ၀ါဟာရႂကြယ္ ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။


တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ိဳ႕ စကားလံုးေတြကို သံုးဖို႕ မလိုအပ္ဘူး။ စကားလံုးႀကီးႀကီး တစ္လံုးကို သံုးမယ္ဆိုရင္ သဘာ၀က်က် အလိုက္သင့္ သံုးရတယ္။ စကားေျပာရင္လည္း ဒီအတိုင္းဘဲ၊ စာေရးရင္လည္း ဒီအတုိင္းဘဲ။ နားေထာင္ေနသူေတြ၊ စာဖတ္သူေတြက သဘာ၀က်က် သံုးထားတာ ဟုတ္မဟုတ္ သိၾကတယ္။


ေ၀ါဟာရေတြကို ေကာင္းမြန္စြာ သံုးႏိုင္ေအာင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ သံုးရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာ မသံုးရဘူး ဆိုၿပီး သိရတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းထဲက မဟုတ္သူေတြနဲ႕ ေျပာတဲ့အခါ လုပ္ငန္းထဲမွာဘဲ သီးျခားအသံုးျပဳတဲ့ စကားလံုးေတြကို ေ႐ွာင္႐ွားရမယ္။ ပညာတတ္ေတြနဲ႕ စကားေျပာတဲ့အခါ အဆင့္ျမင့္တဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကို သံုးရမယ္။


ေ၀ါဟာရမ်ားကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား


ဒါေပမယ့္ သာမန္လူေတြနဲ႕ ေျပာဆိုတဲ့အခါ သိပ္အဆင့္မျမင့္တဲ့ ေ၀ါဟာရေတြကို သံုးသင့္ပါတယ္။ တစ္ဖက္သားကို ခပ္တံုးတံုးလို႕ သေဘာထားၿပီး စကားေျပာဖို႕ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလိုေျပာရင္ တစ္ဖက္သားကို ေစာ္ကားသလို ျဖစ္မွာေပါ့။ နားလည္လြယ္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႕ ေျပာဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ါဟာရ အသံုးအႏႈန္း ကြၽမ္းက်င္သူဟာ ပုတ္သင္လိုဘဲ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ လုိက္ေလ်ာေအာင္ အံ၀င္ခြင္က် ေျပာင္းတတ္ ရတယ္။ ေ၀ါဟာရႂကြယ္၀သူကလည္း ဒီလိုဘဲ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႕ သင့္ေတာ္ေအာင္ ေ႐ြးခ်ယ္ သံုးႏႈန္းတတ္ရတယ္။ ေ၀ါဟာရကြၽမ္းက်င္ခ်င္ရင္ ပုတ္သင္လို က်င့္ၾကံပါ။ ပုတ္သင္လို က်င့္ၾကံတတ္ ေအာင္လည္း ေလ့လာသင္ယူထားပါ။

သတိျပဳရမယ့္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဆန္းျပားတဲ့ စကားလံုးေတြ သံုး႐ံုနဲ႕ မလံုေလာက္ဘူး ဆိုတာပါဘဲ။ စကားလံုးအဆန္းသံုး႐ံုနဲ႕ ေ၀ါဟာရႂကြယ္တာ မဟုတ္ဘူး။ အံ၀င္ခြင္က် မွန္မွန္ကန္ကန္ မသံုးတတ္ရင္ ကို႕႐ို႕ကားယား ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ေ၀ါဟာရႂကြယ္သည့္တုိင္ ပရိတ္သတ္နဲ႕ အံမ၀င္ရင္ ေျပာခ်င္တဲ့အခ်က္ေတြကို နားလည္မွာ မဟုတ္ဘူး။ စာေရးဆရာတစ္ေယာက္က လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုက ေ၀ါဟာရေတြကို တြင္တြင္သံုးၿပီး ေရးထားတဲ့ စာအုပ္ဆိုရင္ အဲဒီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္က မဟုတ္သူေတြ ဖတ္လို႕ ႏွစ္သက္မႈရမွာ မဟုတ္ဘူး။ တမင္အဲဒီအတိုင္း ရည္႐ြယ္ၿပီး ေရးတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သာမန္လူေတြ ဖတ္လို႕ေတာ့ နားမလည္ဘူးေပါ့။


ဒီအခ်က္အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုကေတာ့ သိပၸံအေၾကာင္း ေရးသားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ သိပၸံပညာ႐ွင္ေတြက သူတို႕ရဲ႕ ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိခ်က္ေတြကို ျပည္သူလူထု နားလည္ေအာင္ စာအုပ္ေတြ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ၾကတာ ေခတ္စားလာတယ္။ သိပၸံပညာ႐ွင္အခ်င္းခ်င္းဘဲ နားလည္မယ့္ ပညာရပ္ပိုင္း စာအုပ္ေတြ ေရးမယ့္အစား သာမန္လူေတြ နားလည္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႕ ေရးၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ အက်ိဳး႐ွိသြားတယ္။ ပထမဆံုး သိပၸံ အယူအဆေတြကို နားလည္လာၾကမယ္။ ၿပီးေတာ့ စာေရးသူလည္း လူသိမ်ား ထင္႐ွားသူ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။

www.exforsys.com မွ "Enhancing Your Vocabulary" ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Views: 7105

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you and very good for us.

Thanks noted...

Nice to meet you.

Thank you very much.

Thanks

thank you so much

like

Thanks alot***

hi

    i am thurainoo/ i want to friendly whit you. this is my talk account (thurainoo26@gmail.com)

Thank you

u give alot of knowledge to me.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service