ေန႔စဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားေျပာဆိုျခင္း ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ခ်ိန္းဆိုျခင္း

Everyday matters - ေန႔စဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားေျပာဆိုျခင္း

Hi Jaana

Hope you’re feeling better. I heard from Jack that you had flu. I’m sorry to say that I have a problem next week. Tina’s on holiday and I have to cover for her so I won’t be able to see you on Thursday. I’ll call you later and we can arrange an alternative date.

Speak to you later.
Ian

ဟိုင္းဂ်ားနာ

မင္းေနေကာင္းလာၿပီလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ မင္းတုပ္ေကြးမိေနတယ္လို႔ ဂ်က္ဆီက သိရတယ္။ ေျပာရမွာ စိတ္မေကာင္းေပမဲ့ ေနာက္အပတ္မွာ ငါ့အတြက္ ျပႆနာရွိေနတယ္။ တီနာက အားလပ္ရက္ယူထားေတာ့ သူ႕အလုပ္ေတြငါ လုပ္ေပးရမယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၾကာသပေတးေန႔မွာ မင္းနဲ႔ ငါ မေတြ႕ႏိုင္ဘူး။ ေနာက္မွ ဖုန္းဆက္လိုက္ၿပီး အျခားရက္တစ္ရက္ကို စီစဥ္ၾကတာေပါ့။

ေနာက္မွစကားေျပာၾကမယ္
အီယံ


ဒါကေတာ့ အီးေမး(လ)ရဲ႕အစမွာ အမ်ားသံုးေလ့သံုးထရွိခဲ့ ရင္းႏွီးေသာ အသံုးအႏႈန္းပင္ျဖစ္သည္။ မက္ေစ႔(ဂ်)တစ္ေစာင္၏အစ၌ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏နာမည္ကိုတပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ႐ိုးရွင္းစြာ အစပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္။

အျခားေသာ အဖြင့္စကားစုမ်ားမွာ -

- Just to let you know that………(………..ကို မင္းကို အသိေပး႐ံုသက္သက္ပါ။)
- Sorry to hear about….........(…………..အေၾကာင္းၾကားရတာစိတ္မေကာင္းပါဘူး။)
- Thanks for the message. (မက္ေစ႔(ဂ်) အတြက္ ေက်းဇူးပဲ။)

to cover for ဟူေသာ စကားစုသည္ “တစ္စံုတစ္ေယာက္မရွိခိုက္ ထိုသူ၏ အလုပ္ကိုလုပ္ေပးျခင္း”ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

- Who’s covering for you? (မင္းရဲ႕အလုပ္ကို ဘယ္သူလုပ္ေပးေနလဲ?)
- We’re so short-staffed that there is no one to cover for me. (ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ
၀န္ထမ္းအင္အားနည္းလြန္းလို႔ ကၽြန္ေတာ့္အလုပ္ကို ကိုယ္စားလုပ္ေပးမဲ့သူ မရွိဘူး)

ေအာက္ပါတို႔သည္ ေနာက္မွ ဆက္သြယ္လိုက္မယ္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။

- I’ll send you a message later. (ေနာက္မွ မက္ေစ့(ဂ်)ပို႔လိုက္မယ္)။
- Call me when you get this message. (ဒီအမွာစာရရင္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။)


A future meeting - ေတြ႕ဆံုရန္ခ်ိန္းဆိုျခင္း

Beatrice

It was good to see you again last week. Let me know when you’re next going to be in Salzburg and we’ll arrange a night out. There are some excellent restaurants here.
I look forward to hearing from you.

Regards,
Rudi

ဘီအက္ထရစ္(စ)

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က မင္းကို ျပန္ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။ ဆယ္(လ)(ဇ)ဘာ့(ဂ)ကို ေနာက္တစ္ခါ မင္းဘယ္ေတာ့ လာဦးမလဲဆိုတာ ငါ႔ကိုအေၾကာင္းၾကားပါ။ ၿပီးရင္ ညပိုင္းအျပင္ထြက္ပို႔ စီစဥ္ရေအာင္။ ဒီမွာကအရမ္းေကာင္းတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ေတြရွိတယ္။ မင္းဆက္သြယ္လာမွာကို ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။

ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလ်က္
႐ူဒီ

Regards မွာ အဆံုးသတ္ရန္ရင္းႏွီးေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အသံုးအႏႈန္းအခ်ိဳ႕မွာ -

- You must visit us again soon. (မၾကာခင္ ေနာက္ထပ္လာလည္ပါဦး။)
- It was great to see you. (ခင္ဗ်ားနဲ႔ ေတြ႔ခဲ႔ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္။)
- See you again soon. (မၾကာခင္ ထပ္ေတြ႕ၾကတာေပါ့)

(I look forward to hearing from you - မင္းဆက္သြယ္လာမွာကို ေစာင့္ေနမယ္) ဒီစကားစုဟာ စာစကား၊ ႐ံုးစကားဆန္ေပမဲ့ အီးေမး(လ)ေတြမွာ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ ေအာက္ပါကိုလည္း အသံုးမ်ားပါတယ္။

- I look forward to meeting / seeing you. (မင္းနဲ႔ဆံုဖို႔ / ေတြ႕ဖို႔ကို ေစာင္႔ေမွ်ာ္ေနပါတယ္။)

Views: 6468

Reply to This

Replies to This Discussion

How nice this is!
I look forward to meeting you.
i have to share my friends, thanks a lot.

Thanks so much for the post !!!!!

thanks for posting.

Thanks for your post.
ႊThanks
thanks

thank you so much.

Thanks for your post.

I like to read the lessons like this .
I look forward to reading the lessons like this "Everyday matters ."
Thanks .

THANKYOU.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service