ျမန္မာ့အနာဂတ္အတြက္ အေရးပါေသာ နည္းပညာ

ေရးသူ - ခင္ႏွင္းစိုး

 

ထိုင္း၊ အေမရိကား၊ ၾသစေၾတးလ် စေသာ နိုင္ငံတို႔တြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Scholarship ေပးေသာ လိုင္းေတြက သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊  အင္ဂ်င္နီယာတို႔နွင့္ ဆိုင္ေသာလိုင္းမိ်ဳးေတြ ပါေလ့မရွိဘဲ Social Science၊ Southeast Asian Studies၊ Development Studies၊ Communications၊ Community Development စေသာ လိုင္းတို႔ မ်ားသည္။ အဲဒါေတြ ျမင္ရေတာ့ scholarship ေပးေသာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ျမန္မာနိုင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ စက္မႈပညာတို႔နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘြဲ႔ရသူေတြ မလိုအပ္ဖူး ထင္ေနလားဟု ေတြးမိသည္။

 

လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီအမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ စီစဥ္ေနၾကသည္။ ထုိကုမၸဏီေတြ ၀င္ေရာက္ေသာအခါ နည္းပညာ၊ စက္မႈပညာတို႔နွင့္ ဘြဲ႔ရျပီး တတ္ကြ်မ္းေသာ သူမ်ား လိုအပ္လာေပမည္။ ၁၉၆၀ ခုနွစ္ေက်ာ္ ကာလမ်ားတုန္းက စကၤာပူနိုင္ငံ စတင္ထူေထာင္ခ်ိန္မွာ တိုးတက္ ေခတ္မီေသာ စက္မႈလက္မႈနိုင္ငံ အျဖစ္ေရာက္ရွိရန္ လူငယ္အမ်ားအျပားကို နည္းပညာပိုင္းတြင္ ထိုအခ်ိန္က ထိပ္တန္းေရာက္ေနေသာ အဂၤလန္၊ အေမရိကား စေသာ နိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ေစခဲ့သလို၊ နိုင္ငံအတြင္းမွာလည္း နည္းပညာပိုင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္တန္းေတြေပးျပီး နိုင္ငံသားမ်ား၏  အတတ္ပညာပိုင္းကို တိုးျမွင့္ခဲ့သည္။

 

ယခုလက္ရွိ ကမာၻေပၚတြင္ နည္းပညာပိုင္းအရ ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံကို ၾကည့္လွ်င္ ၁၉၇၀ ခုနွစ္မွာ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရသူ ေျခာက္ေထာင္ သာရွိခဲ့သည္၊ ၁၉၈၀ ခုနွစ္ မွာ အင္ဂ်င္နီယာ ဘြဲ႔ရသူ တစ္ေသာင္းေလးေထာင္ သို႔ ျမွင့္တက္သြားသည္။ ၁၉၉၀ ခုနွစ္မွာေတာ့ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရသူ ရွစ္ေသာင္းရွိခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံ စီးပြားေရးကို ထိုနွစ္ေတြအတြက္ တိုင္းတာၾကည့္ရင္ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရသူဦးေရ ျမင့္တက္လာသလို တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးလည္း တိုးတက္လာေၾကာင္း ေတြ႔နိုင္သည္။

 

နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ ရူပေဗဒပညာရွင္ Dr. Michio Kaku ေနာက္ဆံုးေရးသားေသာ စာအုပ္ထဲတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းတိုင္းမွာ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ chip ေတြဆိုရင္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ မွာ စာရြက္တရြက္ေလာက္ပဲ တန္ဖိုးရွိလာေတာ့မယ္၊ ၂၁၀၀ ခုနွစ္မွာ လူေတြဟာ ကြန္ပ်ဴတာေတြကတဆင့္ အရာ၀တၳဳေတြကို စိတ္နဲ႔ ေရႊ႕နိုင္ၾကေတာ့မယ္ စသျဖင့္ ခန္႔မွန္းထားသည္။ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ အေမရိကားရွိ နာမည္ေက်ာ္ MIT တကၠသိုလ္မွ အင္တာနက္ကို ကြန္ပ်ဴတာဖန္သားျပင္မွာ ၾကည့္တာမဟုတ္ဘဲ အင္တာနက္ မ်က္မွန္ဟုေခၚေသာ မ်က္မွန္သားေပၚကေန ၾကည့္နိုင္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ အင္တာနက္ကို မ်က္မွန္သားေပၚမဟုတ္ဘဲ contact lense သံုးျပီး ၾကည့္နိုင္ေအာင္ စမ္းသပ္ေနၾကသည့္အေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ဒါ့အျပင္ အခုဆိုရင္ ေခတ္မီေသာနိုင္ငံေတြမွာ Smart Home ဟုေခၚေသာ အိမ္မွာရွိေသာ မီးခလုတ္ေတြ၊ တီဗြီ၊ ေရခဲေသတၱာစေသာ စက္ပစၥည္းေတြကို အင္တာနက္ကေန လိုသလို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည္၊ အိမ္မွာ မရွိေသာအခ်ိန္ ကိုယ့္အိမ္မွာ ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုတာ အိမ္မွာ တပ္ထားေသာ ကင္မရာမ်ားကို အင္တာနက္မွတဆင့္ ၾကည့္လို႔ရသည္။

 

ထိုသို႔ေသာ ေခတ္မီတိုးတက္မႈမ်ားအေၾကာင္းၾကားရတာ တခ်ိဳ႕ျမန္မာေတြအတြက္ မယုံနိုင္စရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အင္တာနက္ေတာင္ ေနရာတိုင္းမွာ ေသခ်ာေကာင္းေကာင္းမရ။ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကလည္း အေတာ္ေနွးေသးသည္။ ဖုန္းလိုင္းေတြကလည္း ေသခ်ာမေကာင္းေသး။ electronics banking system နွင့္ credit card စနစ္နွင့္ ATM စက္ ဆိုတာမိ်ဳးေတြလည္း ဘဏ္ေတြမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မသံုးနိုင္ေသး။ အခ်က္အလက္ေတြ မွန္သမွ်ကို ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ထည့္သြင္းတာမဟုတ္ဘဲ ရံုးဌာနေတြမွာ ဖိုင္ေတြအထပ္လိုက္နွင့္ သိမ္းထားစျမဲ ျဖစ္သည္။

 

ဒီလိုသာ ဆက္သြားခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ နည္းပညာပိုင္းအရ ေခတ္မီေသာ ျမန္မာနိုင္ငံျဖစ္လာဖို႔အေရး ေတြးမရနိုင္သလို ျဖစ္ေနသည္။ စကၤာပူနိုင္ငံမွ အျမန္ရထား (MRT) စနစ္ကုိ လိုက္လုပ္ဖို႔ ျမန္မာနိုင္ငံက ခုမွၾကိဳးစားေနသည္။ စကၤာပူနိုင္ငံမွာ ထိုအျမန္ရထားစနစ္ကို ၁၉၈၇ ခုနွစ္ထဲက စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုနွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္ကစျပီး စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ အင္တာနက္ နွင့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား အလြန္ျမန္ဆန္ေသာနႈန္းနွင့္ သြားနိုင္ေစေသာ fibre optic cable မ်ားကို လူေနအိမ္မ်ားနွင့္ ရံုးခန္းမ်ားအတြက္ စတင္ဆက္သြယ္ေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဧျပီလေလာက္မွာမွ စကၤာပူကုမၸဏီတခုက fibre network ကို လာေရာက္ တပ္ဆင္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမွာ ဖတ္လိုက္ရသည္။ သူမ်ားနိုင္ငံေနာက္မွာပဲ မျဖစ္ခ်င္လွ်င္ ခုခ်ိန္က စျပီး ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနွင့္ နည္းပညာပိုင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို အနာဂတ္အတြက္ ေမြးထုတ္ရန္ အေရးေပး စီမံဖို႔ လိုအပ္ေနသည္။

 

ရန္ကုန္နွင့္ မႏ ၱေလး စက္မႈတကၠသိုလ္မ်ားကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္အေၾကာင္း သတင္းထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရေတာ့ စိတ္ထဲအတိုင္းထက္အလြန္ ၀မ္းသာမိသည္။ ဒါက ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။

 

ေနာက္ဆက္တြဲကေတာ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေသာ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာဆိုသည္မွာလည္း အခ်ိန္နွင့္အလုိက္ေျပာင္းလဲေနေသာေၾကာင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ ဆရာ ဆရာမေတြ သင္ရိုးညႊန္းတန္းေတြက ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားနွင့္ ေခတ္နွင့္အမီလိုက္နိုင္ဖို႔ အေရးတၾကီး လိုအပ္သည္။

 

အီလက္ထေရာနစ္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ခဲ့သူအေနနွင့္ေရာ စကၤာပူနိုင္ငံရွိ Polytechnic မွာ Engineering Diploma ပိုင္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြ သင္ၾကားခဲ့ေသာ ဆရာမတေယာက္အေနနွင့္ပါ ျမန္မာလူငယ္ေတြကို အင္ဂ်င္နီယာ၊ အိုင္တီ စေသာ နည္းပညာနွင့္ဆိုင္ေသာ လိုင္းတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ေစခ်င္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အင္ဂ်င္နီယာျဖစ္ရင္ ဂုဏ္ရွိလို႔၊ အလုပ္ရနိုင္လို႔ ဆိုတာထက္ စိတ္ပါ၀င္စားတာမိ်ဳး ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ တကယ္ ကိုယ္က စိတ္၀င္တစား ေသခ်ာတစိုက္မတ္မတ္လုပ္မွ တီထြင္မႈေတြကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မွာ ျဖစ္သည္။

 

Microsoft ကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ Bill Gates ဆိုရင္ အသက္ ဆယ့္ေျခာက္နွစ္အရြယ္ေလာက္မွာ သူ၏ ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္မ်ားေရးေသာအခ်ိန္က ပ်မ္းမွ် တစ္ေန႔ကို ရွစ္နာရီ၊ တစ္ပတ္မွာ ခုနွစ္ရက္လံုး ရွိခဲ့သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္ေတြ ေရးေနရတာကို အရမ္း စြဲလမ္းနွစ္သက္တယ္ဟုလည္း Bill Gates က ေျပာခဲ့သည္။ နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္ ရူပေဗဒပညာရွင္ Dr. Michio Kaku ကလည္း အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘ၀တုန္းက သူ႔တီထြင္စမ္းသပ္မႈေတြေၾကာင့္ သူ႔အိမ္မွာ မီးအခါခါ ပ်က္ရတယ္ဟု ရယ္စရာအျဖစ္ ေျပာခဲ့တာ ဖတ္ဖူးသည္။

 

ခုဆိုလွ်င္ ျမန္မာနိုင္ငံက ကမာၻမွာတင္မက အေရွ႔ေတာင္အာရွမွာေတာင္ စကၤာပူ၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားတို႔လို နိုင္ငံေတြထက္ နည္းပညာပိုင္းမွာ ေနာက္က်ေနေသးသည္။  အျမန္ရထားေဆာက္ဖို႔၊ ပိုျမန္ဆန္ေသာ အင္တာနက္လိုင္းေတြ ခ်ဖို႔ စတာေတြအတြက္ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီ အကူအညီနွင့္ သူတို႔ဆီက တတ္ကြ်မ္းသူေတြ ေခၚရသည္။ တကယ္လို႔ ခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာလူငယ္ေတြက နည္းပညာပိုင္းကို စျပီး ေလ့လာမသင္ယူခဲ့လွ်င္ ေနာင္ ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာမွာလည္း သူမ်ားထက္ ေနာက္က်ျပီး သူမ်ားအကူအညီကိုပဲ အားကိုးေနၾကရမည္။

 

၁၉၄၃ ခုနွစ္က အေမရိကန္ ကြန္ပ်ဴတာကုမၸဏီၾကီးျဖစ္ေသာ IBM ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ Thomas Watson က ကမာၻ႕ေစ်းကြက္က ကြန္ပ်ဴတာ ငါးလံုးပဲ လိုမယ္ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ယခုအခါ နိုင္ငံအမ်ားစုမွာ လူတိုင္းက ကြန္ပ်ဴတာကိုယ္စီနွင့္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ နည္းပညာကို ျဖစ္မယ္မထင္ပါဖူးလို႔ ေလွ်ာ့တြက္တာမိ်ဳး မျဖစ္သင့္ေပ။

 

အေမရိကားတို႔လို႔ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းနိုင္ငံမ်ားက အျမဲထိပ္မွာ ရပ္တည္နိုင္ဖို႔ နည္းပညာပိုင္းနွင့္ တီထြင္ၾကံစည္မႈေတြ လုပ္မွသာရမည္ဟု ယံုၾကည္ထားေသာေၾကာင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာကို အေလးထား တိုးတက္ေအာင္ အျမဲေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ယခုအခါ သဘာ၀သယံဇာတေတြ ရွိေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈေတြ လုပ္ၾကသည္။ တေန႔မွာ ထိုသယံဇာတေတြ ကုန္ခန္းသြားလွ်င္ က်န္ရွိမွာက လူသားအရင္းအျမစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနာင္တခ်ိန္ ကမာၻနွင့္အညီ ေခတ္မီတိုးတက္ဖို႔ ျမန္မာတို႔ နည္းပညာပိုင္းမွာ ခုတည္းက စတင္ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ေနေပသည္။

 

Ref:    Physics of the Future: The Inventions that will Transform Our Lives (Michio Kaku)

          Outliers: The Story of Success (Malcolm Gladwell)

          From Third World to First: The Singapore Story (Lee Kuan Yew)

          Engineering Capacity in Developing Countries

 

ခင္နွင္းစိုး

၁၇ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၂

(၂၃ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၂ ထုတ္ Venus News Journal တြင္ ေဖာ္ျပျပီးျဖစ္သည္)

Views: 2183

Reply to This

Replies to This Discussion

ဆရာေအာင္သင္းေျပာသလိုေျပာရရင္ေတာ့ ဖင္ေအာက္မွာခုထို္င္ထားတဲေရနံ မတူးတတ္ရင္ခံလိုက္ေပါ့ ..။ခုခတ္ကပညာနဲျပိုင္တဲ ႏိုင္တဲေခတ္ ေစ်းပန္းေခါင္းရြက္တဲေခတ္မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ..။လူခယ္ေတြပညာတတ္မ်ကိုျဖစ္မဲ့ေခာတ္ပါ ..။အားလံုးကတတ္ညီလက္ညီႀကီဳးစားရင္ ေနာက္15ႏွစ္အႏွစ္20 ဆိုရင္ အေရွေတာင္အားရွမွာ ျမန္မာဆိုတာလက္မေထာင္ႏိုင္ပါၿပီ .သူမ်ားေတြအထင္ေသးတဲဘ၀ ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ကမၻာမွာျမန္မာေဟ့ လို႔ ဂုဏ္ယူစြာေျပာႏိုင္ေအာင္ ဗ်ုလ္ခ်ဳပ္ေျပာသလို 4.5.10.လွမ္း လွမ္းဖို႔လိုပါၿပီ။ ကဲအားလံုး စလိုက္ၾကစို႕႔ရဲ။

ၾကဳိးစားၾကစုိ႔။ေက်းဇူးပါပဲ။

thanks,I want to read more if possible.

we need to improve Human Resources

အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ၾကုိးစားေနပါတယ္ း)

ok

 Thank you very much

အိပ္မက္မွႏုိးလာေသာကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ရရွိနိုင္ေသာ/လုပ္ခြင့္ရွိေသာပညာေရးအထူးလိုအပ္ပါသည္

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ေဆးပညာဘက္ကိုလည္း နညး္နည္းသံုးသပ္ေပးသင့္ပါသည္။

Thank you. Need to Know how to use human rsourse. Should be right place for right person.Otherwise people still run away from motherland. 

Actually thanks you so much for this article. That would mean so much a lot for everyone who is Myanmar.

It's true,we all have to prepare for the coming future about our need such as professional skills,critical thinking,etc.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service