သိသင့္ေသာ္လည္း မသံုးသင့္ေသာ အေလးအနက္ျပဳစကားလံုး ၁၀လံုး

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နာမ၀ိေသသန ေတြကို မသံုးရဘူးလို႕ တားျမစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာ ေျပာဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးနဲ႕ သံုးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစကားလံုးေတြကို တကယ္တမ္း သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာေတြကလြဲလို႕ ေလွ်ာ့သံုးျခင္းအားျဖင့္ စာအေရးအသား အားေကာင္းလာႏုိင္ပါတယ္။

၁။ Absolute လံုး၀ဘဲ - ရဲ႕ မူလအဓိပၸာယ္ကေတာ့ အဆံုးစြန္္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခုအခါ ဒီစကားလံုးကို အေလးအနက္ျပဳစကားလံုးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ အားေကာင္းတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေတာ့ျဖင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ (ဥပမာ “It was an absolute riot!” ဆိုရင္ သိပ္ေပ်ာ္ဖို႕ေကာင္းတယ္လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။) သံုးမယ္ဆိုရင္ အျပတ္အသတ္ဆိုတဲ့အဓိပၸာယ္၊ ေမးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အကန္႕အသတ္ မ႐ွိ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္၊ အေျခခံက်က် ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးနဲ႕ သံုးသင့္ပါတယ္။

၂။ Awesome အရမ္းဘဲ - မူလကေတာ့ awesome ဆိုရင္ awe ဆိုတဲ့ အံ့ၾသတႀကီး ျဖစ္ရတာမ်ိဳးကို ဆိုလိုတယ္။ အခုေတာ့ သာမန္ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ေတြကိုလည္း awesome ထူးျခားလိုက္တာ လို႕ ေျပာေနၾကတယ္။ တကယ္ထူးျခားတဲ့ ရင္သပ္႐ႈေမာကိစၥေတြကို ေဖာ္ျပဖို႕အတြက္သာ ဒီစကားလံုးကို သံုးသင့္တယ္။

၃။ Fabulous စာဖြဲ႕ေလာက္ေသာ - ဒီနာမ၀ိေသသန adjective က fable ပံုျပင္ ကေန လာတဲ့ စကားလံုး ျဖစ္တယ္။ တစ္ခါက စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး ၾကံဳေတြ႕ရတဲ့ အာ႐ံုခံစားမႈမ်ိဳးကို ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပတဲ့ အဓိပၸာယ္ ႐ွိခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ဖက္႐ွင္ပံုစံ အရမ္းဆန္းတယ္လို႕ သံုးေနတာၾကာပါၿပီ။ ဒီထက္ေတာင္ အဆင့္ႏွိမ့္ၿပီး သတိျပဳဖြယ္ရာ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုလည္း ဒီစကားလံုးနဲ႕ သံုးႏႈန္းလာၾကေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ သံုးမွ ဒီစကားလံုးရဲ႕ အင္အားကို ရ႐ွိမွာျဖစ္တယ္။

၄။ Fantastic ဆန္းလိုက္တာ - သိပ္ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ မသံုးသင့္ဘူး။ မယံုႏုိင္စရာဘဲ၊ အႀကီးႀကီးဘဲ၊ ထူးဆန္းတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြကမွ ပိုမွန္တယ္။

၅။ Incredible မယံုႏုိင္စရာဘဲ - fantastic လိုဘဲ ဒီစကားလံုးဟာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႕ ထင္ရတယ္ ဆိုတဲ့ မူရင္း အဓိပၸာယ္ကေန အမ်ားႀကီး ေသြဖည္သြားတယ္။ တကယ္ မယံုႏုိင္စရာေကာင္းမွ ဒီစကားလံုးနဲ႕ အပ္စပ္ပါတယ္။

၆။ Magnificent ေကာင္းလိုက္တာ - မူလက ခမ္းနားႀကီးက်ယ္၊ ျမင့္ျမတ္သိမ္ေမြ႕ စသည္ျဖင့္ အဓိပၸာယ္မ်ိဳး ႐ွိခဲ့ေပမယ့္ အခုေတာ့ သာမန္ခ်ီးမြမ္းတဲ့ စကားတစ္ခုအျဖစ္ အဆင့္က်သြားတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အလြန္ထူးျခားေၾကာင္း ေျပာခ်င္မွသာ ဒီစကားလံုးကို သံုးသင့္ပါတယ္။

၇။ Real အမွန္အကန္ - ဒီစကားလံုးကေတာ့ လက္တင္ဘာသာ res ကေန လာတယ္။ အမွန္႐ွိတဲ့ အရာ၀တၳဳ၊ အမွန္ျဖစ္တဲ့ အခ်က္အလက္ကို ဆိုလိုတယ္။ စစ္မွန္တယ္၊ တကယ္႐ွိတယ္၊ လက္ေတြ႕ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးနဲ႕သာ သံုးသင့္တယ္။ လံုး၀ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ မသံုးသင့္ဘူး။

၈။ Terrific သိပ္ေကာင္း - မူလက ေၾကာက္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ဟာ အခုေတာ့ သိပ္ေကာင္းဆိုတဲ့ သာမန္အဓိပၸာယ္ ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ “a terrific crash” တစ္အား တုိက္ထည့္လိုက္တာ လိုမ်ိဳး သံုးရင္ေတာ့ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ပါတယ္။

၉။ Very အလြန္ - ဒီစကားလံုးကေတာ့ အလြဲသံုးတာ အခံရဆံုးလို႕ ေျပာမယ္ဆုိ ေျပာႏိုင္တယ္။ လက္တင္ဘာသာ စစ္မွန္ေသာ ဆိုတဲ့ စကားလံုးကေန လာတယ္။ စာေရးရာမွာ very ကို ႀကိယာ၀ိေသသန adverb အဓိပၸာယ္ျဖစ္တဲ့ အလြန္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ မသံုးဘဲ ေ႐ွာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ နာမ၀ိေသသန adjective အဓိပၸာယ္ျဖစ္တဲ့ စစ္မွန္တယ္၊ တိက်တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္နဲ႕ေတာ့ သံုးႏုိင္ပါတယ္။

၁၀။ Wonderful အရမ္းေကာင္း - အံ့ၾသစရာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးလို႕ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ခ်င္တဲ့အခါ သံုးႏိုင္တယ္။ အနည္းဆံုး မထင္ထားဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ေစရမယ္။ သေဘာက်႐ံုသက္သက္ကို ေဖာ္ျပဖို႕ေတာ့ မသံုးသင့္ဘူး။

 

Mark Nichol ၏ 10 Intensifiers You Should Really, Absolutely Avoid အားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

Views: 5955

Reply to This

Replies to This Discussion

Really nice post. Thz for sharing.

thank you so much....

Thanks you for your sharing .

thanks!

Thanks,

thanks a lot
thank

thank you

Thank you
Thank You.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service