ေ႐ွာင္ရမယ့္ စကားအသံုးအႏႈန္း ၅၀ - အပိုင္း ၄

၃၁။ Invited guests - ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ား - guest ဧည့္သည္ဆိုတာ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈမွာ ဖိတ္မွလာရတဲ့ သေဘာ႐ွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ invited ဖိတ္ၾကားထားေသာ လို႕ ထပ္ေျပာေနစရာ မလုိဘူး။

 

၃၂။ Major breakthrough - ႀကီးမားေသာ အဓိကတိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ

Breakthrough တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီးမွ ရလာတဲ့ အေရးပါတဲ့ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ major ႀကီးမားေသာ ထည့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ တိုက္႐ိုက္ ထပ္မေနေပမယ့္ ပိုေနပါတယ္။

 

၃၃။ [Number] a.m. in the morning/p.m. in the evening - အခ်ိန္နာရီ ေဖာ္ျပတဲ့ ၁၂နဲ႕ ၁၂ေအာက္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုကို a.m. နံနက္ သို႕မဟုတ္ p.m မြန္းလြဲညေန နဲ႕ တြဲသံုးရင္ အဓိပၸာယ္ျပည့္စံုေနၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ “in the morning” တို႕၊ “in the evening” တို႕ မလိုအပ္ေတာ့ဘူး။

 

၃၄။ Past history/record - အတိတ္သမိုင္းၿပီးခဲ့ေသာ မွတ္တမ္း

History သမိုင္းဆိုတာ အတိတ္က ျဖစ္စဥ္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ record မွတ္တမ္း ဆိုတာ ျဖစ္ၿပီးခဲ့တာေတြကို စာနဲ႕ေပနဲ႕ ေရးမွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိတ္ကၿပီးခဲ့ေသာ လို႕ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ past ကို ထည့္သံုးဖို႕ မလိုေတာ့ဘူး။

 

၃၅။ Plan ahead - ႀကိဳတင္အစီအစဥ္ေရးဆြဲ

 Plan အစီအစဥ္ေရးဆြဲတာဟာ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ahead ႀကိဳတင္ ဆိုတာ ပါစရာမလိုဘူး။

 

၃၆။ Possibly might - ျဖစ္မယ္ဆို ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္

Might ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေဖာ္ျပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ possibly ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ကို ထည့္စရာ မလိုဘူး။

 

၃၇။ Postpone until later - ေနာင္အခါအထိ ေ႐ႊ႕ဆိုင္း 

Postpone ေ႐ႊ႕ဆိုင္းတယ္ဆိုရင္ အခုမလုပ္ေတာ့ဘူး ေနာင္မွ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ until later ပိုေနပါတယ္။

 

၃၈။ Protest against - ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပ

 ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပတာ ဆန္႕က်င္ေၾကာင္း သိေအာင္ လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ against ဆန္႕က်င္ ဆိုတဲ့ စကားလံုး မလိုအပ္ဘူး။

 

၃၉။ Repeat again - ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္လုပ္

 Repeat ဆိုတာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အဓိပၸာယ္ ပါၿပီးသားပါ။ again မလိုအပ္ေတာ့ဘူး။

 

၄၀။ Revert back - နဂိုအတုိင္း ျပန္ျဖစ္

 ေစာေစာပိုင္းအေနအထားအတိုင္း ျပန္ျဖစ္တာကို Revert လို႕ သံုးပါတယ္။ back မလိုအပ္ဘူး။

ဆက္ပါဦးမည္ ........

(Mark Nichol ေရးသည္။)

Views: 4188

Reply to This

Replies to This Discussion

Awaiting your clarification, PLEASE!!!

Thanks for your post!

ေမးထားတာေလးကိုရွင္းၿပပါဦးဗ်။

ၿပန္ေၿဖဖို့ဘယ္သူ့မွာတာ၀န္ရွိပါသလဲဗ်ာ။

အဲဒီတာ၀န္ခံကိုထပ္ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ဖို့ ေမးလ္ ေပးပါဦး။

အပိုင္းေတြနဲ့တင္ထားတဲ့ post ေတြမွာ အရင္ကတင္ ျပီးတဲ့ အပိုင္းေတြရဲ့ link ေလးေတြပါရင္ အခုမွစျပီးေလ့လာမဲ့ သူေတြအတြက္ ပိုမိုလြယ္ကူေစမယ္ထင္ပါတယ္

Thanks.

Thank for sharing.

သတိမထားမိဘဲ လြဲမွားအသံုးျပဳမိတတ္တာေလးေတြျဖစ္လို႔ အခုလိုေသခ်ာ ရွင္းလင္းျပေပးတာ အလြန္ေကာင္းးပါတယ္။
Thank you very much.

"၄၀။ Revert back - နဂိုအတုိင္း ျပန္ျဖစ္

 ေစာေစာပိုင္းအေနအထားအတိုင္း ျပန္ျဖစ္တာကို Revert လို႕ သံုးပါတယ္။ back မလိုအပ္ဘူး။"

I thought there's a usage, "Can you revert back to me?". RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service