ဘယ္လို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေတြးၾကမလဲ

ဘယ္လို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေတြးၾကမလဲ

 

ဘာလို႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေတြးႏိုင္ဖို႕ လိုအပ္တာလဲ ဆိုရင္

 

အခ်ိန္မရလို႕ပါ  ....

ေခတ္ၾကီးက အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ေျပးေနျပီ ...

မွန္ဖို႕သာမ က ျမန္ဖို႕ပါ လိုလာျပီ...

ထိေရာက္ ဖို႕ လိုလာျပီ ...

သာမန္ ေတြး႐ိုးေတြးစဥ္ေတြနဲ႕ ေအာင္ျမင္ဖို႕ မလုံေလာက္ေတာ့ဘူး....

ဒီေတာ့ ရွိေနတဲ့ အေတြးစြမ္းအားေတြကို ရႏိုင္သေလာက္

ဆြဲထုတ္အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႕လိုလာပါျပီ...

ဒီေတာ့ မိတ္ေဆြ...

"ခင္ဗ်ား သာမန္မျဖစ္ခ်င္ရင္

သာမန္ထက္ပိုေတြးတတ္ဖို႕လိုလာျပီေပါ့"

 

ဘယ္လို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေတြးၾကမလဲ ဆိုတဲ့

Effective Thinking နည္းလမ္း ၇ ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးေပးခ်င္ပါတယ္ ...

( ဒီနည္းလမ္း ၇ ခ်က္ကို ဆရာကိုတာ ၊ ဆရာ ျမတ္ျငိမ္းတို႕ရဲ့

ဘာသာျပန္ စာအုပ္ေတြက ရတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရယ္...

ဆရာ ဦးေက်ာ္သူ (KTA-EBS) ရဲ့ သင္တန္း တက္ျပီး ရခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြရယ္ကို

ကြၽန္ေတာ့္ အျမင္နဲ႕ ေပါင္းစပ္ျပီး စုစည္း တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္... )

 

နည္းလမ္း ၁။

အေတြးကို လားရာေပးပါ ၊ အေတြးတိုင္းကို ခ်ေရးပါ....

ၾကဳံသလို ေတြးေနတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ

တစ္ခုဆို တစ္ခုမွာ လားရာေပးျပီး ေတြးဖို႕ပါ ...

PMI (Plus,Minus,Interesting)

(ေကာင္းက်ိဳး ၊ ဆိုးက်ိဳး ၊ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အလားအလာ )

လို႕ ေခၚတဲ့ အေတြး လက္နက္ကို သုံးျပီး

Analytical & Critical Thinking လုပ္ပါ...

( Analytical-ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာပါ / Critical-စီစစ္ အမွတ္ေပး ဆုံးျဖတ္ပါ )

 

 

 

နည္းလမ္း ၂။

ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ အျမဲလိုက္ေတြးပါ ...

ျဖစ္ရပ္တိုင္းရဲ့ ေနာက္က ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ ကို အျမဲလိုက္ေတြးပါ ...

အေျဖမရႏိုင္တာေတြ ရွိခဲ့ရင္ေတာင္ ...

အေလ့အထေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္...

အေျဖ ၁ ခု ထက္ ပိုလာတာ ကိုလည္း ေတြ႕လာပါလိမ့္မယ္...

 

နည္းလမ္း ၃။

တစ္ခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြမွာ ေျပာင္းျပန္ ျပန္ေတြးၾကည့္ပါ ...

အျမင္ "ဘက္" ကို ေျပာင္းလိုက္တဲ့ အခါ အျမင္ လည္းလိုက္ေျပာင္းသြားျပီး

တတိယ ထြက္ေပါက္ တစ္ခု ရလာတတ္ပါတယ္...

 

နည္းလမ္း ၄။

အျခားသူမ်ားရဲ့ အျမင္ေပါင္းစုံကို ေတာင္းခံပါ ။

ဒါမွ ပိုမို စုံလင္တဲ့ ႐ႈေထာင့္ က ထြက္လာတဲ့ အေျဖ တစ္ခုရလာမွာပါ။

 

ဥပမာ လက္ပံေတာင္း ကိစၥလို ဟာမ်ိဳးဆိုရင္

႒ာန တိုင္း ၊ အဖြဲ႕ အစည္းတိုင္းရဲ့ အျမင္ကို ျပန္႕က်ဲမေနပဲ

စုစည္း တင္ျပႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားသင့္ပါတယ္ ...

 

ဥပမာ

၁။ သတၳဳတြင္း ႒ာန ရဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း သုံးသပ္ခ်က္

၂။ သစ္ေတာ ႒ာန ရဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း သုံးသပ္ခ်က္

၃။ လယ္ယာ လူတန္းစား အဖြဲ႕အစည္း ရဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း သုံးသပ္ခ်က္

၄။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေစာင့္ၾကည့္ အဖြဲ႕အစည္း ရဲ့

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း သုံးသပ္ခ်က္

၅။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္း ရဲ့

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း သုံးသပ္ခ်က္

၆။ ႏိုင္ငံေရး ( ပါဝါ ခ်ိန္ခြင္ ညွိရန္ ေစာင့္ၾကည့္သူ )  အဖြဲ႕အစည္း ရဲ့

လက္ပံေတာင္းေတာင္ စီမံကိန္း သုံးသပ္ခ်က္

( က်န္ ႒ာန တိုင္း ၊ အဖြဲ႕ အစည္းတိုင္းရဲ့  အျမင္မ်ားလည္း ျဖည့္စြက္ပါ... )

စတာေတြကို စုစည္းျပီး တင္ျပႏိုင္သင့္ပါတယ္...

(တစ္ေယာက္ တစ္ေပါက္ ကေတာ့ အလကားပါပဲ.... )

 

တင္ျပတဲ့ေနရာမွာ

၁။ စီမံကိန္းရဲ့ ေကာင္းက်ိဳး

၂။  စီမံကိန္းရဲ့ ဆိုးက်ိဳး

၃။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေရွ႕အလားအလာမ်ား

စတဲ့ ေထာင့္ ၃ ေထာင့္နဲ႕ ျပည့္စုံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

ျပီးမွ  ဒီ အစီရင္ခံမႈေတြ အားလုံးကို ျခဳံငုံျပီး

Critical Thinking လုပ္ျပီး ရလာဒ္ သတ္မွတ္ ဆုံးျဖတ္မယ္ဆိုရင္

အမ်ားကို စုစည္း ထုတ္ျပန္မယ္ဆိုရင္...

အမ်ား လက္ခံႏိုင္မယ့္...

အေျဖမ်ိဳး ထြက္လာဖို႕ ပိုျပီး ရွင္းလင္း လြယ္ကူလာႏိုင္ပါတယ္...

 

နည္းလမ္း ၅။

က်ယ္ျပန္႕ေအာင္ ေတြးပါ ...

ရႏိုင္သေလာက္ အခ်က္အလက္ေတြကို စုံလင္ေအာင္

ေကာက္ခံ စုစည္း ေတြးယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ...

အခ်က္အလက္ေတြကို Critical Thinking မလုပ္ခင္မွာ အေရးမၾကီးဘူးဆိုျပီး

ၾကိဳတင္ ခ်န္လွပ္္တာမ်ိဳး လုံးဝ မလုပ္ပဲ

အားလုံးပါဝင္ေအာင္ စုစည္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္...

 

နည္းလမ္း ၆။

ေဖာက္ထြက္ေတြးပါ ။

အျမဲတန္း သမား႐ိုးက်ကေန ေဖာက္ထြက္ေတြးၾကည့္ပါ...

ရလာဒ္ကို သုံးမယ္ မသုံးဘူး ၾကိဳတင္ မသိ္ႏိုင္ေပမယ့္

မျဖစ္မေန ေတြးၾကည့္ပါ ...

( နာမည္ၾကီး "9 Dots Example " ကို လူတိုင္းသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္... )

 

၇။ ျဖန္႕ထြက္ေတြးပါ ။

( ျဖန္႕က်က္ေတြးတာ နဲ႕  ေဖာက္ထြက္ေတြးတာကို

ေပါင္းစပ္ အသုံးခ်ဖို႕ ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ...)

 

ဒီ နည္းလမ္း ၇ ခု ကို အစဥ္ အသုံးျပဳျခင္းအား ျဖင့္

သာမန္ထက္ ... လက္ရွိထက္... ပိုမိ ထိေရာက္စြာ ေတြးေခၚႏိုင္ၾကပါေစလို႕

ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးရင္း...

 

ေလးစားလွ်က္

ကိုဇင္ေဇ ( STG )

" ပန္းတိုင္ေတြ႕၍ ေတြ႕ေသာပန္းတိုင္ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစ"

www.facebook.com/sharingtogethergroup

www.shaingkozinzae.wordpress.com

 

 

မွတ္ခ်က္ ။ အခ်ိန္ကိုငဲ့ျပီး အတိုခ်ဳံး လိုရင္း ေရးထားရတာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္

လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိခဲ့ရင္ ...

အေရးအသား ေျပျပစ္မႈမရွိခဲ့ရင္  ေတာင္းပန္ပါတယ္ ....

 

"Like တစ္ခ်က္ဟာ

စာေရးသူ ကြၽန္ေတာ္ အတြက္ အားေဆး တစ္ခြက္ျဖစ္ျပီး...

Share တစ္ခ်က္ဟာ စာဖတ္သူရဲ့ မိတ္ေဆြ

သူငယ္ခ်င္းေတြ အတြက္ အားေဆး တစ္ခြက္ ျဖစ္မွာပါ..."

 

ကိုဇင္ေဇ ( STG )

 

 

 

Views: 2299

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇးူပါ

ေက်းဇူးပါ ဆရာ

like ျပီဗ်ာ။...

Like like like

thank for sharing....

We need to do so. Thanks.

it is really useful to use for everybody. we need to look things in different ways and write it down whatever you get an idea. i really like it .thank you so so much.

I like it,thank you

I'm very interesting this.

ႊThanks alot! I liked this.

Thanks sir. I like that.

Thanks.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service