လူဟာသဘာ၀အားျဖင့္ လူမႈေရးသတၱ၀ါျဖစ္သည္။ Man is by nature a social animal. လို႔ Aristotle ကဆိုတယ္။ လူဟာတစ္ေယာက္တည္းမေနတတ္။ ေနလို႔မျဖစ္။ တူရာတူရာ အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔သိုက္သိုက္၀န္း၀န္းေနတတ္တဲ့အမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကမၻာဦးကစလို႔ ယေန႔အထိ မ်ိဳးႏြယ္စုေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ လူမ်ိဳးေတြ၊ ႏိုင္ငံေတြ အသီးသီးေပၚေပါက္လာၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက လူဆိုတာ ဟန္ေဆာင္တတ္တဲ့သတၱ၀ါ၊ အမွားေတြလည္းလုပ္တတ္တဲ့သတၲ၀ါ၊ ၾကင္နာတတ္၊ သနားတတ္၊ အတၲႀကီးတတ္တဲ့သတၲ၀ါျဖစ္ေနေတာ့ လူအခ်င္းခ်င္းၾကားမွ ဆက္ဆံေရးက တစ္မ်ိဳးတည္းရွိမေန။ လူေယာက်္ားႏွင့္လူမိန္းမ၊ လူေယာက်္ားႏွင့္လူေယာက်္ား၊ လူမိန္းမႏွင့္လူမိန္းမ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေတြ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးမ်ားရွိႏိုင္မလဲစဥ္းစားၾကည့္ရတာ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သည္။ ေအာက္မွာေဖာ္ျပထားသည္တို႔ကေတာ့ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနေတြကိုေဖာ္ျပတဲ့ အဂၤလိပ္အသံုးအႏႈန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔အနက္ တစ္ခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္။

Words used to describe relations and relationships

acquainted (adjective) မ်က္မွန္းတန္းမိ႐ံုဆက္ဆံေရး

if two people are acquainted, they know each other, usually not very well

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ျမင္ပါမ်ားေတာ့ သိေနၾကတယ္။ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္စကားအနည္းအပါးေျပာဖူးတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ ေကာင္းေကာင္းမသိၾကသူေတြ။

arm’s-length (adjective) ပု၀ါတစ္ကမ္းလက္တစ္လွမ္းဆက္ဆံေရး

used for describing something such as a business deal in which the different sides avoid having a close relationship with each other

စီးပြားေရးကိစၥေတြအတူတြဲလုပ္ရတဲ့အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုက လူေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အရမ္းရင္းႏွီးမသြားေအာင္စည္းတားထားတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။

brittle  (adjective) အထိမခံေရႊပန္းကန္ဆက္ဆံေရး

a brittle relationship or situation is not very strong and could easily be damaged

brittle ဆိုတာက ႂကြပ္ဆတ္တာ။ ေၾကကြဲလြယ္တာကိုေခၚတယ္။ လူႏွစ္ဦး ဆက္ဆံေရးဟာ အလြယ္တကူပ်က္စီးသြားႏိုင္တယ္။ အမွားမခံဘူးဆိုတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

broken (adjective) က်ိဳးပ်က္သြားတဲ့ဆက္ဆံေရး

a broken relationship has failed

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ျပတ္ဆဲသြားၾကၿပီ။ ေရွ႕ဆက္ေပါင္းဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့လမ္းစမရွိေတာ့ၿပီ။

bromantic (adjective) ညီရင္းအကိုလိုဆက္ဆံေရး

typical of or relating to a very close friendship between two men brotherly

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္အရမ္းခင္ၾကတဲ့အခါ ညီအစ္ကိုရင္းေတြထက္ကို စားလည္းအတူ၊ သြားလည္းအတူ ဆိုးတူေကာင္းဖက္ျဖစ္ၾကပါတယ္။

brotherly (adjective) ညီအစ္ကိုဆက္ဆံေရး

typical of the feelings that a man or boy has for his male friends

အေပၚကလိုပဲ သူငယ္ခ်င္းကို ညီအစ္ကိုလိုေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာလိုခင္တာမ်ိဳးပါ။

chummy (adjective)

chummy people are friendly with each other, especially in a way that stops other people from joining the group

သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္အရမ္းရင္းႏွီးတဲ့အခါသူတို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားကို တျခားတစ္ေယာက္၀င္ဖို႔ မလြယ္ေလာက္ေအာင္နီးကပ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကို chummy လို႔ေခၚပါတယ္။

clannish (adjective) မ်ိဳးႏြယ္စုဆက္ဆံေရး

concentrating on people in your own family or group and not wanting other people to join it

ကိုယ့္မိသားစု၊ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းအုပ္စု ကေလးနဲ႔ပဲသီးျခားေနခ်င္ၿပီး တစ္စိမ္းလူေတြ၀င္လာတာကို မလိုလားတဲ့ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးႏြယ္စု၊ ႐ိုးရာတူလူစု clan ဆိုတဲ့စကားကလာပါတယ္။

close (adjective) ရင္းႏွီးေသာ၊ နီးကပ္ေသာဆက္ဆံေရး

connected by shared interests and shared feelings such as love and respect

used about relationships

directly involved with someone and communicating with them a lot, especially as part of your job

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စိတ္၀င္စားတာခ်င္းတူမယ္၊ အႀကိဳက္ခ်င္းတူမယ္၊ တန္ဖိုးထားတာခ်င္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ခ်င္းတူမယ္။ မၾကာခဏေတြ႕ဆံုစကားေျပာမယ္။ စတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးဟာ နီးကပ္တဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

cosy/cozy (adjective)

a cosy relationship, in business or politics, involves people who seem to be using their relationship in a dishonest way to get benefits for each other

စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး စတာေတြမွာ ရင္းႏွီးမႈကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မ႐ိုးမသား အျမတ္ထုတ္ေနၾကတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။

 

estranged (adjective) ခပ္တန္းတန္းဆက္ဆံေရး

not seeing friends or relatives very often, especially because of having fought with them

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္စကားမ်ားထားၾကလို႔ခပ္ေရွာင္ေရွာင္ခပ္တန္းတန္းဆက္ဆံေရးမ်ိဳးကိုဆိုလိုပါတယ္။

fragile (adjective) ကြဲအက္လြယ္ဆက္ဆံေရး

used about a situation, agreement, or relationship that can easily be damaged or destroyed

fragile ဆိုတာလည္း အထိမခံေသာ၊ ကြဲအက္လြယ္ေသာလို႔အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ အေျခအေနတစ္ခု၊ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု၊ လူႏွစ္ဦးၾကားဆက္ဆံေရးတစ္ခုဟာ အလြယ္တကူပ်က္စီးသြားႏိုင္တယ္။ အမွားမခံဘူးဆိုတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

 

illicit  (adjective) တိတ္တိတ္ပုန္းဆက္ဆံေရး

an illicit relationship, activity, or situation is one that people do not approve of

လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကလက္မခံေသာ၊ ေဖာက္ျပားေသာဆက္ဆံေရးမ်ိဳး။ ဥပမာ အိမ္ေထာင္ရွိေယာက်္ား၊ မိန္းမ ႏွင့္တျခားသူတစ္ဦးဦးတို႔၏ဆက္ဆံေရး။

inseparable (adjective) ၾကားေလေသြးလို႔မရတဲ့ဆက္ဆံေရး

people who are inseparable have a very close relationship and spend all their time together

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မခြဲႏိုင္မခြာႏိုင္ၾကားေလေသြးရင္ေ၀းမွာစိုးလို႔တပူးတြဲတြဲရွိေနၾကသူေတြေပါ့။

one-sided (adjective) တစ္ဖက္သတ္ဆက္ဆံေရး

in a one-sided relationship, one person does more than the other person or shows more love than the other person

တစ္ေယာက္ကပိုခ်စ္ရတာ၊ တစ္ေယာက္ကပိုၾကင္နာ၊ အနစ္နာခံရတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ပိုခ်စ္တဲ့သူကပိုေပးဆပ္ရတာေပါ့။

platonic (adjective) ၅၂၈ သြယ္ေမတၱာဆက္ဆံေရး

a platonic relationship is one that is friendly but does not involve sex

အခ်စ္ဆိုတာရယူခ်င္းမဟုတ္။ ေပးဆပ္ခ်င္းလို႔ခံယူထားသူေတြ။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူကို ခ်စ္ေနရ႐ံုနဲ႔ၿပီးျပည့္စံုသူေတြ။ ကာမမပါတဲ့ဆက္ဆံေရးမိ်ဳး။

rocky (adjective) လႈိင္းထန္ေနတ့ဲဆက္ဆံေရး

a rocky relationship, situation, or period of time is one in which there are a lot of problems

ျပႆနာမ်ားစြာနဲ႔တစ္ယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကေတာက္ကဆ မၾကာခဏျဖစ္ရတဲ့ကာလေတြေပါ့။ အဲဒီကာလကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္သူေတြရွိသလို အ႐ႈံးေပးသြားသူေတြလည္းမနည္းပါ။

same-sex (adjective) လိင္တူဆက္ဆံေရး

used for referring to sexual relationships involving either two men or two women

မိန္းမအခ်င္းခ်င္း၊ ေယာက္်ားအခ်င္းခ်င္းကိုမွတြယ္တာစိတ္၀င္စားၾကသူေတြရဲ႕ဆက္ဆံေရးပါ။

ဇာနည္(MyWay!)

Views: 6485

Reply to This

Replies to This Discussion

ဗဟုသုတေတြအမ်ားၾကီးရပါတယ္. ေက်းဇူးပါေနာ္.

Thanks a lot for yur post,Bro

ေလ့လာသင္ယူခြင့္ရလို႔ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ
Thank you very much for your post.They help me a lot..

အျခားသူမ်ားကိုလဲသိေစခ်င္လို႔ရွယ္လိုက္မယ္ေနာ္   သူငယ္ခ်င္းနာမည္နဲ႔ပါ 

ပညာဒါနပါ 

ခြင့္ျပဳေပးမယ္ထင္ပါတယ္

Thank you ေနာ္

မွ်ေ၀လို႔ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေက်းဇူးပါ။

Thank for sharing...sayar ဇာနည္(MyWay!)

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ sayar

Thanks a lot, sir!!! ^_^

မိုက္တယ္..ဳကိုက္တယ္ဗ်ာ thanks

This is very precious for me.

That is grate for me.

Thank you so much.

Thank you saya ,အရမ္းမ်ားေနေတာ႔ မမွတ္မိေတာ႔ဘူး။

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service