မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရတာကို accident လို႔ဆိုပါတယ္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရပံုေတြကလည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အတြက္ အေခၚအေ၀ၚေတြလည္း အဖံုဖံုရွိလာပါတယ္။

၁။ At home, at work, when doing a sport, etc. - အိမ္၊ အလုပ္စသည္မွာအားကစားလုပ္ရင္း မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း

 • Accident - မေတာ္တဆျဖစ္ျခင္း
  Julie was rushed to the hospital after an accident at work. (အလုပ္ထဲမွာဒဏ္ရာရလို႔ဂ်ဴလီကို ေဆး႐ံုတန္းပို႔လိုက္ရတယ္။)

 • Have an accident - မေတာ္တဆထိခုိက္ဒဏ္ရာရသည္။
  She had an accident while she was playing basketball and broke her arm.(သူမသည္ ဘတ္စကတ္ေဘာကစားရင္း မေတာ္တစျဖစ္ျပီး လက္က်ိဳးသြားသည္။)
 • Serious accident  ဆိုးရြားေသာမေတာ္တဆမႈ
  The park is now closed following a serious accident last week.(ဆိုးရြားေသာမေတာ္တဆျဖစ္ၿပီးေနာက္ ပန္းျခံအားပိတ္ထားသည္။)
 • riding/ climbing/skiing ,etc. accident - ျမင္းစီး၊ ေတာင္တက္၊ ႏွင္းေလ်ာစီ းမေတာ္တဆမႈ
  Greg has been unable to walk since he was injured in a riding accident. (ဂရက္ဟာျမင္းစီးရင္းဒဏ္ရာရတာေၾကာင့္ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ျဖစ္ေနတယ္။)

 

၂။ In a car, train, plane etc accident - ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ပ်ံ တစ္ခုခုႏွင့္၀င္တိုက္မိျခင္း

e.g. The accident was caused by someone driving too fast. (မေတာ္တဆမႈဟာ အရွိန္ျမွင့္ေမာင္းႏွင္တဲ့တစ္ေယာက္ေယာက္ေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့တယ္။)

 • Crash - ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္စသည္ တစ္ခုခုႏွင့္တိုက္မိ၍ပ်က္စီးျခင္း
  Wearing a seat belt can save your life in a crash. (ထိုင္ခံုခါးပတ္ပတ္ထားျခင္းဟာယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္တဲ့အခါ ကိုယ့္အသက္ကိုကယ္ႏိုင္တယ္။)
  Her husband died in a plane crash in 1990. (သူ႔ေယာက္်ားဟာ ၁၉၉၀ တုန္းကေလယာဥ္ပ်က္က်လို႔ဆံုးပါးခဲ့တယ္။)
 • Have a crash/ be in a crash (=in a car) - ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္သည္။ ပါ၀င္သည္။
  He was in a car crash last week. (သူၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္တုန္းက ကားတိုက္မႈျဖစ္ခဲ့တယ္။)
 • Crash + into  ၀င္တိုက္မိသည္။ ၀င္ေဆာင့္မိသည္။
  The truck skidded across the road before crashing into a wall. (ကုန္တင္ကားဟာဘီးေခ်ာ္ၿပီးနံရံကို၀င္တိုက္ခဲ့တယ္။)

  *crash with something လို႔ေျပာ၍မရပါ။ crash into  something ဟုသာသံုးပါသည္။

 • Wreck - ကား၊ ရထား၊ ေလယဥ္ပ်ံပ်က္ျခင္း
  The wreck caused a 5mile traffic jam. ( ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပ်က္တာ ငါးမိုင္ေလာက္ယာဥ္ေၾကာပိတ္သြားတယ္။)
 • Collision - ယာဥ္အခ်င္းခ်င္းတိုက္မိျခင္း
  Several cars were involved in a collision on the express way this morning. (ဒီမနက္အျမန္လမ္းမႀကီးက ယာဥ္တိုက္မႈမွာ ကားေတြအမ်ားႀကီးပါ၀င္ခဲ့တယ္။)
 • Collision + with - တစ္ခုခုႏွင့္၀င္တိုက္မိသည္။
  A 25-year-old man was thrown from his motorcycle in a collision with a truck. (ဆိုင္ကယ္စီးလာေသာအသက္၂၅ႏွစ္အရြယ္ရွိေယာက်္ားတစ္ေယာက္သည္ ကုန္တင္ကားႏွင့္တိုက္မိရာမွ ဆိုင္ကယ္ေပၚမွလြင့္စင္က်သြားသည္။)
 • Collision + between - ေလထဲမွာေလယာဥ္ပ်ံႏွစ္စီးတိုက္မိျခင္း

 • Head-on collision - ေခါင္းခ်င္းဆိုင္တိုက္မိျခင္း

 • Pile-up - စုၿပံဳျခင္း၊ ယာဥ္တိုက္မႈမွာကားေတြစုၿပံဳေနျခင္းတိုက္မိျခင္း
  The pile-up happened in thick fog. (ဆိုး၀ါးတဲ့ယာဥ္တိုက္မႈဟာ ျမဴႏွင္းေတြထူတဲ့အခ်ိန္မွာျဖစ္ခဲ့တယ္။)

 • Get run over -  ယာဥ္တိုက္ခံရသည္။ အႀကိတ္ခံရသည္။
  Our last cat got run over by a car outside our house. (ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေၾကာင္ကေလး အိမ္အျပင္မွကားႀကိတ္ခံလိုက္ရတယ္။)
  Don ’t run out into the road —you’ll get run over. (လမ္းထဲေလ်ာက္မေျပးနဲ႔။ ကားတိုက္ခံရဦးမယ္။)

၃။ An extremely bad accident when people are killed - လူအမ်ားထိခိုက္ေသေၾကေသာျဖစ္ရပ္ဆိုး

 • Disaster - ေဘးဒုကၡ၊ ကပ္ဆိုက္ျခင္း။
  Could your hospitals cope with a major disaster like a train crash? (ခင္ဗ်ားတို႔ေဆး႐ံုေတြ ရထားေမွာက္တာလိုမ်ိဳးေဘးဒုကၡမ်ိဳးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္လား။)
 • natural disaster (caused by wind, rain or other natural forces) - သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္
  Natural disasters such as earthquakes are common in this part of the world. (ငလ်င္လႈပ္တာလို သဘာ၀ေဘးအႏၱရယ္ေတြက ဒီေဒသမွာေတာ့မဆန္းေတာ့ဘူး။)
 • catastrophe - ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ပြားသည့္ကပ္ေဘး
  The destruction of the ozone layer could  lead to an environmental catastrophe.  (အိုဇုန္းအလႊာေပါက္တာ သဘ၀ပတ္၀န္းက်င္ေဘးဒုကၡေတြျဖစ္ေအာင္ဦးတည္ေနတယ္။)
  I fears of a possible nuclear catastrophe . (အႏုျမဴကပ္ဆိုက္မွာေၾကာက္တယ္။)

၄. Accidentally - တမင္လုပ္တာမဟုတ္။ မရည္ရြယ္ဘဲလုပ္ျဖစ္သြားတာ။ မေတာ္တဆျဖစ္သြားတာ။

 • accidentally/by accident - မေတာ္တဆ
  I accidentally burnt a hole in her sofa with my cigarette. (သူ႔ဆိုဖာခံုကိုေဆးလိပ္မီးနဲ႔အေပါက္ျဖစ္သြားေအာင္မေတာ္တဆလုပ္မိတယ္။)
  Doctors discovered the new drug quite by accident, while they were researching something else. (ဆရာ၀န္မ်ားသည္တျခားတစ္ခုကိုသုေတသနလုပ္ရင္းက ေဆး၀ါးသစ္တစ္မ်ိဳးကိုမေတာ္တဆ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။)

  *Accidentally ဟာ subject နဲ႔ verb ၾကားမွာလာပါတယ္။ I accidentally brake it. ဒါေပမယ့္  by accident ဟာ ၀ါက်ရဲ႕ေနာက္ဆံုးမွာလာတယ္။ I brake it by accident.

 • unintentionally - မရည္ရြယ္ဘဲ (အေရးတြင္သံုး)
  Some male science teachers unintentionally discourage the girls in their classes. (အမ်ိဳးသားသိပၸံဆ၇ာေတြဟာ မိန္းကေလးေတြကိုအတန္းထဲမွာမရည္ရြယ္ဘဲစိတ္ဓါတ္က်ေစတယ္။)
 • by mistake - မွားလုပ္မိသည္။
  Gary wondered into the wrong hotel room by mistake. (ဂါယ္ရီဟာဟိုတယ္ရဲ႕တျခားအခန္းထဲမွား၀င္မိတယ္။)
  Police believe Burton may have shot the woman by mistake. (ဘာတန္ဟာအမ်ိဳးသမီးကိုမွားပစ္မိတာလို႔ ရဲေတြကယံုၾကည္ၾကတယ္။)
 • Didn’t mean to - မရည္ရြယ္ဘူး။ တမင္လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ (အေျပာမွာသံုး)
  Sorry, l didn’t mean to upset you. (မင္းကိုစိတ္မခ်မ္းသာေအာင္လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။)
  I’m sure Rachel didn’t mean to leave the door unlocked. ( ေရခ်ယ္က တမင္တခါးကိုေသာ့မခတ္ဘဲထားခဲ့တာေတာ့မဟုတ္တာေသခ်ာပါတယ္။)
 • Unintentional - မရည္ရြယ္ဘူး။ တမင္လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ (အေရးမွာသုံး)
  Any offence these remarks might have caused was wholly unintentional. (ဒီမွတ္ခ်က္ေၾကာင့္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ဒါဟာတမင္ရည္ရြယ္တာမဟုတ္ပါဘူး။)
 • It was an accident - ကိုယ္လုပ္လိုက္တာတစ္ခုခုေၾကာင့္ သူတပါးစိတ္ဆိုးသြားလို႔ေတာင္းပန္ရင္ မေတာ္တဆ ပါလို႔ေတာင္းပန္ေလ့ရွိပါတ္။

source: Longman Essential Activator

 

ဇာနည္(MyWay!)

 

 

Read more:

သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၁
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား -၂
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၃
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၄
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၅
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၆
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၇
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၈)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၉)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၀)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၁)

Views: 3637

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot :)

Thank You Sir.

thank you for your post.

Thank u sayar...

thank you brother

သင္ယူေလ့လာခြင့္ရလို႔ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ

သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား-၁ နဲ႔ ၂ ကိုဘယ္လိုသြားျပန္ရွာရမလဲ ဆရာ။ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္

hello

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေလ႕လာခြင္႔ရလို႕

Thanks a lot Sir!

Thank a lot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service