“ျမင္ပါမ်ားေတာ့ငယ္ နမ္းပါမ်ားေတာ့ျပယ္”တဲ့။ တစ္ခုခုကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျမင္ရၾကားရသိရတာမ်ား လာတဲ့အခါ ႐ိုးအီသြားတတ္တာလူ႔သဘာ၀ပင္ျဖစ္သည္။ စာေပလကၤာဆိုသည္မွာ ရသေျမာက္ေအာင္ သက္ရွိသက္မဲ့တို႔ႏွင့္ ခိႈင္းႏိႈင္းသည္။ တင္စားသည္။  ကိုယ့္ခ်စ္သူ႔မ်က္ႏွာကို လမင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕လာခဲ့တာ ဦးပုညတို႔ကေန ၀ိုင္၀ိုင္းတို႔ေခတ္အထိမ႐ိုးႏိုင္ေသး။ ေနာင္လည္းဆက္လက္ဖြဲ႕ႏြဲ႕ ၾကဦးမည္ပင္။ သို႔ရာတြင္ အသံုးတစ္ခုတည္းကို ထပ္တလဲလဲသံုးပါက ရနံ႔ပ်ယ္သည့္ပန္းလိုႏြမ္းနယ္ သြားေပလိမ့္မည္။

အဂၤလိပ္စကားတြင္ ျပင္သစ္ဘာသာမွ ေမြးစားထားသည့္စကားလံုး cliché  /ˈkliːʃeɪ/ (ကလီေရွး)ဆိုသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ စကားလံုးမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည့္စကားလံုး ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္အဓိပၸါယ္တူသည့္ ေနာက္ စကားလံုးတစ္ခုက trite ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလိုဆိုရလွ်င္ “ဖန္တရာေတ”၊ “မြဲျပာပုဆိုး”၊ “ဆီသည္မလက္သုတ္” ကဲ့သို႔ ဟုေျပာရမည္။ ဤျမန္မာစကားလံုးမ်ား ကိုယ္၌ကပင္ စကားႏြမ္း မ်ားျဖစ္ေနေပၿပီ။

ယေန႔ေခတ္ cliché ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ မူလစသံုးစဥ္ကေတာ့ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ၊ လွပေသာ၊ ခြန္အားရွိေသာ စကားလံုးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ သူသူငွာငွာ ၀ိုင္း၍ သံုးဖန္မ်ားလာသည့္အခါ မူလဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္ႏွင့္ခြန္အားတို႔ မပီမျပင္ျဖစ္လာ သည္။ အလွအပမ်ားပ်ယ္လြင့္သြားသည္။ “အပ္ေၾကာင္းထပ္သည္”၊ “ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီးဖြင့္သည္” စသည့္စကားလံုးမ်ား၏ခြန္အားကို ဓါတ္ျပားဖြင့္စက္မျမင္ဘူးသည့္ ယေန႔ေခတ္လူငယ္တို႔ မခံစားႏိုင္ေတာ့။ “ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ေျပာသည္” ဆိုသည့္အဓိပၸါယ္ကိုသာ နားလည္ႏိုင္ေတာ့သည္။

ဆရာ့ဆရာတို႔က formal အေရးအသား၊ အေျပာအဆိုေတြမွာ cliché မ်ားကိုေရွာင္သင့္သည္ဟု လမ္းညႊန္ၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းက သူတို႔သည္ ဖတ္သူ၊ ၾကားရသူတို႔အတြက္ ၿငီးေငြ႕စရာ ေကာင္းသည္။ စာေရးသူ၏ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမရွိ၊ အပ်င္းႀကီးရာေရာက္သည္။ ျမန္မာစကားတြင္ ဘယ္စကားလံုးကႏြမ္းသည္။ ဘယ္စကားလံုးကေတာ့မႏြမ္းေသးဟု တရား၀င္စာရင္းျပဳစုသတ္မွတ္ ထားျခင္းရွိမရွိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မသိေသးပါ။ အဂၤလိပ္စကားတြင္ေတာ့ အဘိဓါန္မ်ားက cliché ျဖစ္သည့္စကားလံုး၊ အသံုးမ်ားကိုသတ္မွတ္ထားပါသည္။ cliché ကိုေရွာင္ဆိုရာတြင္ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ေျပာဆိုျခင္း၊ တင္စားျခင္းကိုေရွာင္ရမည္မဟုတ္။ သူ႔ကိုအေျခခံကာတီထြင္းဆန္းသစ္ႏိုင္ပါသည္။ “အသည္းၾကားကမဲတစ္ျပား” ဟု လူတိုင္းသံုးေနခ်ိန္ “ႏွလံုးသားထဲကအမွန္ျခစ္တစ္ခု” ဟုကိုယ္ကသံုးႏိုင္ပါသည္။ The apple of my eye ကို The apple of my joy, The fruit of my appreciation စသည္လိုဥာဏ္ရွိသေရြ႕တီထြင္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

မိခင္ဘာသာစကားမဟုတ္ေသာအဂၤလိပ္စာကိုေရးရာတြင္ cliché မွန္းမသိဘဲသံုးစြဲမိတတ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိအေရးအသားဟာ cliché ဟုတ္မဟုတ္ အရင္စစ္ေဆးၾကည့္ရပါမည္။ cliché ျဖစ္ေၾကာင္းသိၿပီဆိုပါက ေအာက္ပါနည္းလမ္းသံုးခု အတိုင္းျပန္ေရးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

(၁) ကိုယ္သံုးထားသည့္ cliché ၏ဆိုလိုရင္းအဓိပၸါယ္ကိုစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ key word ေတြကိုေျခရာခံမိလွ်င္ အဓိပၸါယ္တူရာႏွင့္အစားထိုးသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ apple à fruit, my eye à focus, appreciation။ ဆိုလိုရင္းကိုနားမလည္လွ်င္ေတာ့ အဘိဓါန္ကိုသာအားျပဳရပါေတာ့မည္။

(၂) ဒီအသံုးကို ကိုယ္တစ္ကယ္သံုးဖို႔လိုအပ္၊မလိုအပ္ ေသခ်ာဆံုးျဖတ္ပါ။ cliché အမ်ားစုဟာေ၀့ကာ၀ိုက္ကာဖြဲ႕ႏြဲ႕ထားတာမ်ားပါတယ္။ စကားလံုးမ်ားျခင္းဟာ အေရးအသားေဖာင္းပြေစတာကလြဲ၍ စာအရည္အေသြးကို သိပ္အေထာက္အကူမျပဳပါဘူး။ မလိုလွ်င္မသံုးပါႏွင့္။

(၃) ျပန္ျပင္ေရးပါ။ ေအာက္မွာ cliché ေတြကိုျပန္ျပင္ေရးပံုအဓိပၸါယ္၊ နမူနာနဲ႔တကြ မိတ္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ အျမည္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ပိုၿပီးျပည့္စံုသည့္ စာရင္းလိုခ်င္ရင္ေတာ့ အင္တာနက္မွာသာရွာယူပါလို႔တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

The apple of my eye - မ်က္႐ႈ၊ အေရးအေပးဆံုးသူ၊ အခ်စ္ဆံုးသူ

Meaning: The focus of my eye; someone or something cherished above others.

Example: Of all the young ladies at the dance, I couldn't take my eye off of her. She was the apple of my eye.

ျပန္ျပင္ေရးရန္နမူနာ

 • The red delicious of my eye
 • The apple of my joy
 • The fruit of my appreciation
 • The joy of my focus

Any port in a storm - ေကာက္႐ိုးတစ္မွ်င္၊ အကူအညီလိုခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုအကူအညီမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ရယူသည္။

Meaning: help accepted from any source

Example: Another night with the in-laws beats an overnight at the airport - any port in a storm!


ျပန္ျပင္ေရးရန္နမူနာ

 • any harbor in a gale
 • any shelter in a blizzard
 • any inside when the outside gets wild

Achilles’ heel - အားနည္းခ်က္

Meaning: vulnerability (definition and example).

Example: His lack of attention to detail was his Achilles’ heel.


ျပန္ျပင္ေရးရန္နမူနာ

 • Achilles’ weak spot
 • Thor's mind

All that glitters is not gold - ၀ါ၀ါျမင္တိုင္းေရႊမထင္နဲ႔

Meaning: A proverb: All that appears expensive and genuine isn't so.

Example: That minted coin looks like a good deal, but all that glitters is not gold.

ျပန္ျပင္ေရးရန္နမူနာ

 • all that sparkles is not diamonds
 • all that shines is not silver
 • gold and brass glitter alike

All ears နားစြင့္ထားသည္

Meaning: eagerly listening (definition).

Examples: Speak up, I'm all ears.

ျပန္ျပင္ေရးရန္နမူနာ

 • listening with both ears
 • eardrums are piqued
 • ears are tuned

After my own heart - စိတ္တူကိုယ္တူ

Meaning: Someone who thinks as I do

Example: Comparing favorite movies, I found she was a woman after my own heart.


ျပန္ျပင္ေရးရန္နမူနာ

 • shares my heartbeat
 • whose pulse beats with mine
 • has similar vibes

Ants in his pants - ေျမာက္မီးခဲကိုင္မိသလို။ ေဘာင္းဘီထဲပုရြက္ဆိတ္ေရာက္

Meaning: The inability to sit quietly and without moving around.

What’s the matter with you, always fidgeting—you got ants in your pants?


ျပန္ျပင္ေရးရန္နမူနာ

 • an itch on his spine
 • Rewrite 3: a scorpion in his shoe

Dirt cheap - ခ်ီးေပါေသးေပါ၊ အရမ္းေစ်းေပါေသာ

Meaning: A very low price. Inexpensive.

Example: The auctioneers let us have the stuff dirt cheap.

ျပန္ျပင္ေရးရန္နမူနာ

 • cheap as muck
 • dandelion cheap
 • five-and-dime cheap

A fast buck လြယ္လြယ္ရသည့္ေငြ

Meaning: easy money, often illegally gained

Example: Itinerant traders out to make a fast buck.

ျပန္ျပင္ေရးရန္နမူနာ

 • a fast dollar
 • a quick nickel
 • magic money

 

နမူနာမ်ားထဲမွအမ်ားစုဟာ cliche-a-day.blogspot.com တြင္ Alan Eggleston ေရးသားထားေသာ how to slay a cliché မွျဖစ္ပါသည္။ Oxford dictionary ႏွင့္ clichesite.com မွနမူနာတစ္ခ်ိဳ႕လည္းပါပါသည္။ ေလ့လာခ်င္သူမ်ား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈဖို႔ႏႈိးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။

 

ဇာနည္(MyWay!)

Views: 2127

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks

Thank you

thx zillion

Thanks

Thank you so much for your expressions!

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္မၿမင္ဘူးေသး၊မရွာႏိုင္ေသးတဲ႔အသံုးေလးေတြကိုေဖာ္ၿပေပးတဲ႔အတြက္။ဖတ္မွတ္တဲ႔သူအတြက္အခုအသံုးမ၀င္ေသးေတာင္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္

မွာ အရမး္အသံုး၀င္လာမွာပါ။ေနာက္လဲအလွ်င္းသင္႔သလိုေဖာ္ၿပေပးပါဦး

thank

:)

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service