သူဟာ သိပၸံပညာရွင္၊ တီထြင္သူနဲ႕ကင္ဆာသုေတသီ ၿဖစ္ပါတယ္။ ပန္ကရိယကင္ဆာ၊ အဆုတ္ကင္ဆာနဲ႕ သားအိမ္

ကင္ဆာတုိ႕ကို စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိနုိင္ေစမယ့္ ရိုးရွင္းတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုကို သူတီထြင္နုိင္ခဲ့တာဟာ အင္မတန္အံ့ၾသစ

ရာေကာင္းပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕အဆုိပါရုိးရွင္းတဲ့နည္းလမ္းဟာ

(၁) လက္ရွိရရွိနုိင္တာထက္ ၁၆၈ ဆ ၿမန္ဆန္ပါတယ္။

(၂) ၂၆ ၀၀၀ ဆ ေစ်းသက္သာပါတယ္။

(၃) မွန္ကန္မႈ ၁၀၀ % အထိ အလားအလာရွိပါတယ္။

ဒါေတြထက္ ပိုအံ့ၾသဖို႕ေကာင္းတာက သူက အသက္ ၁၅ ႏွစ္ပဲ ရွိေသးတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ဆုိ

တဲ့အခ်က္ပါ။ ဟုတ္ပါတယ္။ သူက Jack Thomas Andraka ပါ။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ Intel Science Fair အထူးဆုပုိင္ရွင္

ၿဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါ သူ႕ရဲ႕ပန္ကရိယကင္ဆာစမ္းသပ္နည္းသစ္ေၾကာင့္ Gordon E. Moore ဆုကို လက္ခံရခဲ့

ပါတယ္။ ထုိဆုဟာ အင္တဲလ္ (Intel) ရဲ႕ ပူးတဲြတည္ေထာင္သူကို ဂုဏ္ၿပဳတဲ့အေနနဲ႕ ခ်ီးၿမွင့္တဲ့ဆုပါ။  Forbes မဂၢ

ဇင္း ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္မွ သူ႕အင္တာဗ်ဴးကို ေကာက္ႏႈတ္ဘာသာၿပန္လုိက္ပါတယ္။

သိပံနဲ႕ပက္သက္ၿပီး၊ အထူးသၿဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ဘယ္လုိစတင္စိတ္၀င္စားလာခဲ့တာလဲ။

ကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြက ကၽြန္ေတာ့္ေမးခြန္းေတြကုိ သိပ္ေၿဖမေပးဘဲ ကိုယ့္ဘာသာပဲ အေၿဖရွာေတြ႕နုိင္ေအာင္ ကူညီေပး

ခဲ့ၾကလုိ႕ ငယ္ငယ္ကတည္းက သိပၸံပညာရပ္မွာ စိတ္၀င္စားလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဆုိၾကမ္း(hypotheses) ေတြ

ကို ကုိယ့္ဘာသာလုပ္ၿပီး စမ္းသပ္ေလ့လာခဲ့တယ္။ အဲဒါေတြကို သိပၸံပညာမွန္းေတာင္ ကၽြန္ေတာ္သေဘာမေပါက္

ခဲ့ေသးပါဘူး။

ကင္ဆာနဲ႕ပက္သက္ၿပီး စိတ္၀င္စားလာေတာ့ အထူးသၿဖင့္ ပန္ကရိယကင္ဆာပါ။ အဲဒီေရာဂါေၾကာင့္ မိသားစုမိတ္ေဆြ

တစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ေပါ့။ အဲဒီအေၾကာင္း သုေတသနလုပ္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ ေန႕စဥ္ ပန္ကရိ

ယကင္ဆာေၾကာင့္ လူအေယာက္တစ္ရာ ေသဆံုးေနရၿပီး အသက္ရွင္ဖို႕အတြက္ ေရာဂါကို ေစာေစာၾကိဳတင္သိရွိၿခင္း

ဟာ အေရးၾကီးေပမဲ့ ေစ်းသက္သာတဲ့ လွ်င္ၿမန္တဲ့ တိက်တဲ့ စမ္းသပ္နည္းမ်ိဳး မရွိခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပို

ေကာင္းတဲ့စမ္းသပ္နည္း ရွိကုိရွိရမယ္လုိ႕ ေတြးမိလုိက္ပါတယ္။

လူေတြက မင္းရဲ႕အသက္အရြယ္ငယ္ရြယ္မႈေၾကာင့္ မင္းတီထြင္မႈကို သိပ္အေရးမၾကီးဘူးလုိ႕ ယူဆၾကသလား။

အဲလုိ မထင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္တီထြင္မႈကို တကယ္ေကာင္းတဲ့အုိင္ဒီယာတစ္ခုလုိ႕ သူတုိ႕ယူဆၾကပါတယ္။ ကြန္ဖ

ရင့္စ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္သြားတဲ့အခါ အသက္အရြယ္ကိစၥက နည္းနည္းစကားေၿပာတယ္လုိ႕ အစေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ထင္

တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္စကားေၿပာၿပီးတဲ့ေနာက္ စိတ္၀င္စားစရာစကား၀ိုင္းေတြ ၿဖစ္လာပါတယ္။

မင္းရဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္က လြယ္ကူခဲ့သလား။ ပထမလွ်ပ္စီးၿပက္သလုိအုိင္ဒီယာၿဖစ္ၿပီးမွ အေသးစိတ္ထပ္ၿပီး လုပ္ခဲ့

တာလား။

ကၽြန္ေတာ္က အေၾကာင္းအရာေပါင္းစံုနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ေရးထားတဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြ ေဆာင္းပါးေတြကို ဖတ္ရတာ ၾကိဳက္ပါ

တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆိုဖာေပၚ လွဲရင္လွဲမယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေလွ်ာက္မယ္။ ဖတ္ထားတဲ့ သတင္းအခ်က္

အလက္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းထဲမွာ ေနသားတက်ၿဖစ္ေအာင္ေပါ့။ အဲဒီမွာ ရုတ္တရက္ပဲ အုိင္ဒီယာတစ္ခု ရၿပီး ဖတ္

ထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္နားလည္သြားတယ္။ နားမလည္နုိင္တဲ့ေနရာေတြ မခ်ိတ္ဆက္မိ

တဲ့ေနရာေတြ ရွိရင္ စာၿပန္ရွာဖတ္တယ္။ အဲဒီအတုိင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ နန္နိုအမႈန္ေလးေတြ (nanoparticles)

နဲ႕ပက္သက္တဲ့ သုေတသနကို ေလ့လာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

နံရံတစ္ထပ္တည္းရွိတဲ့ ကာဗြန္ နန္နိုၿပြန္ေလးေတြ (single-walled carbon tubes)ဟာ အထည္ရုပ္သိပၸံပညာ

(material science) ရဲ႕ ဆူပါသူရဲေကာင္းေတြလုိ႕ ခံစားရပါတယ္။ သူတို႕နဲ႕ပက္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ကၽြန္ေတာ္

လုပ္ခ်င္တာေတြ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ တစ္ေန႕ ဇီ၀ေဗဒအတန္းတစ္ခုမွာ သူတုိ႕အေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ေနတုန္း

ဆရာက အန္တီေဘာ္ဒီေတြအေၾကာင္းကို ရွင္းၿပပါတယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ရုတ္တရက္ ဆက္စပ္ေတြးမိသြားတာက

ဘာလဲဆုိေတာ့ အန္တီေဘာ္ဒီတစ္ခုနဲ႕ နံရံတစ္ထပ္တည္းရွိတဲ့ ကာဗြန္ နန္နုိၿပြန္ေလးေတြကို ပန္ကရိယကင္ဆာမွာ

အလြန္အက်ဴးေတြ႕ရတဲ့ ပရုိတင္းေပၚကုိ ဖံုးလႊမ္းပစ္လုိက္ရင္ ဘာမ်ားၿဖစ္လာမလဲလုိ႕ ေတြးမိတယ္။ အဲဒါကို သိရဖို႕

ဖတ္ရ ေလ့လာရ လုပ္ရတာေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ အမ်ားၾကီး ၿဖစ္လာခဲ့တာေပါ့။

မင္းရဲ႕သုေတသနကို “ ၿငင္းပယ္မႈမ်ား”က မင္းကို ဘယ္လုိတြန္းအားေပးခဲ့လဲ။ ဒါမွမဟုတ္ အားေလ်ာ့ေစခဲ့လဲ။

ကၽြန္ေတာ္ Intel International Science and Engineering Fair ကုိ ကၽြန္ေတာ့္ညီအစ္ကိုတစ္ေယာက္က ၀င္

ၿပိဳင္ၿပီး ဓာတ္ခဲြခန္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ကေလးေတြနဲ႕ စကားေၿပာၾကတုန္းက ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အင္တာ

နက္မွာ ေၿခရာခံၾကည့္တဲ့အခါ ပန္ကရိယကင္ဆာနဲ႕ ပက္သက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ပေရာ္ဖက္ဆာမ်ားစြာရဲ႕ နာ

မည္နဲ႕ အလုပ္အကုိင္အီးေမးလ္ေတြ ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ကုိယ့္အိမ္မွာကိုယ္ ထုိင္ၿပီး လက္ခံတဲ့ ၿပန္စာရ

ဖုိ႕ ေစာင့္ေနတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တစ္ပတ္ၿပီးတစ္ပတ္ မဆံုးနုိင္တဲ့ ၿငင္းပယ္စာေတြပဲ ရခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲက အက်ိဳးရွိဆံုး

စာက ကၽြန္ေတာ့္ပေရာဂ်က္ဟာ ဘာေၾကာင့္ မၿဖစ္နုိင္သလဲဆုိတာကို အခ်ိန္ေပးဖတ္ၿပီး အမွားေတြ ေထာက္ၿပေပးခဲ့တဲ့

သုေတသနပညာရွင္တစ္ေယာက္ဆီကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ စိတ္ဓာတ္က်သြားရတယ္ဗ်။

ဆရာမ်ားရဲ႕အကူအညီကေကာ ဘယ္လုိအခန္းက ပါပါလဲ။

၁၉၉ ခုေသာ ၿငင္းပယ္မႈေတြ ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္းေဆးတကၠသုိလ္က ေဒါက္တာ Maitra ရဲ႕ အီးေမးလ္

ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ေရာက္လာခဲ့တယ္။ သူက ေတြ႕ဖုိ႕ ေၿပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အေမက ကားနဲ႕လုိက္ပုိ႕ေပးတယ္။ စိတ္လႈပ္

ရွားစရာလည္းေကာင္း ေၾကာက္ဖုိ႕လည္း ေကာင္းခဲ့တယ္။ ကံေကာင္းစြာနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္က ေသခ်ာၿပင္ဆင္ထားနုိင္ခဲ့

တယ္။ သူက ခမ္းနားတဲ့ အဆုိၿပဳစာ(proposal)တစ္ခုကို ဖတ္ေနရသလုိပဲလုိ႕ ေၿပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ သုေတသန

ခန္းရဲ႕ အေၿခခံအလုပ္ေတြကို ေလ့လာဖို႕ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ ေဒါက္တာ Maitra နဲ႕ ေဒါက္တာ Chenna

တုိ႕ရဲ႕ စိတ္ရွည္မႈနဲ႕ အခ်ိန္ေပးမႈကို ကၽြန္ေတာ္ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။

မင္းရဲ႕ေအာင္ၿမင္မႈအတြက္ သိပံပညာကို မင္းဘယ္လုိၿမင္လဲ။

လူေတြက ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း သိေနၾကတာကို အံ့ၾသမိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မူလရည္ရြယ္ခ်က္က ပန္ကရိယကင္ဆာ

ကို စမ္းသပ္ေတြ႕နုိင္မဲ့ ေစ်းသက္သာၿပီး ရိုးရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ပါ။ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ့ လူေတြအ

မ်ားၾကီး ေသဆံုးေနရလုိ႕ပါ။ ဒါေပမဲ့ သိပၸံပညာနဲ႕ပက္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို သိၾကတာကို ၀မ္းသာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႕

ပက္သက္ၿပီး ေလ့လာရ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ရတာကို ကၽြန္ေတာ္အရမ္းနွစ္သက္လုိ႕ပါ။ အၿခားကေလးေတြလည္း “ဂ်က္

လည္း ဒါကို လုပ္နုိင္ရင္ ငါလည္း လုပ္နုိင္တာပဲ”လုိ႕ ေတြးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႕ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္အ

သိုက္အ၀န္းမ်ားမွာ ရွိေနတဲ့ ၾကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆုိင္ဖို႕ စိတ္အားတက္လာၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

ဒါဆုိဂ်က္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ဘာလုပ္ဖုိ႕ရွိလဲ။

ေနာက္ထပ္ ပေရာဂ်က္တစ္ခု လုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပေရာ္ဖက္ဆာေတြက ၿငင္းေနၾကတုန္းပါ။  သူတုိ႕က ကၽြန္ေတာ္

သိပ္အသိမၾကြယ္ေသးဘူးလုိ႕ ေၿပာေနၾကတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ့္အဆိုၿပဳစာ(proposal)ကုိ ဖတ္ေတာင္မဖတ္

ဘူးထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလြန္ေတာ္တဲ့ သုေတသီေတြေတာင္ အၿမဲတမ္း လက္ခံခံရတာမွ မဟုတ္တာ။ ဇြဲေကာင္းဖုိ႕

လိုပါတယ္။

တာ၀န္ေက်ပါတယ္ဂ်က္ေရ။


Views: 457

Replies are closed for this discussion.

Replies to This Discussion

thanks ....yeap i agree we never know how close u r....we should never give up on your dream.....

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service