အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္းႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ား

[Zawgyi]

အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္းႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေ၀ါဟာရမ်ား

ယူေက (UK) ကဲ႔သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာေတာ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္း၊ မဂၤလာေဆာင္ျခင္းဆိုတာေတြဟာ proposal လို႔ေခၚတဲ့ လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းျခင္း က စပါတယ္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ေတာ့ အမ်ိဳးသားက ဒူးတစ္ဖက္ေထာက္ (goes down on one knee) ၿပီး လက္ထပ္ခြင့္ေတာင္းခံ (pops the question) ပါတယ္။

အမ်ိဳးသားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးထံမွ “Yes” ဆိုတဲ့ လက္ခံတဲ့အေျဖကို ရရွိရင္ေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ဦး ေစ့စပ္လိုက္ၾက (engaged) ပါတယ္။ ထံုးစံအရ အမ်ိဳးသားက သူနဲ႔ ေစ့စပ္ထားတဲ့အမ်ိဳးသမီး (fiancée) ကို ေစ့စပ္လက္စြပ္ (engagement ring) ၀ယ္ေပးရပါတယ္။ ေစ့စပ္လက္စြပ္ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ စိန္လက္စြပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ့စပ္ျခင္းဟာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးၾကာႏိုင္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးအနက္ ဘယ္တစ္ေယာက္ကမွ ေစ့စပ္ျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ (breaks off the engagement) မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ မဂၤလာေဆာင္ဖို႔ပါပဲ။

မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားကို စီစဥ္ျခင္း (Planning the wedding)

ယူေက (U.K)မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ မဂၤလာပဲြေတြ ကေတာ့ တရား႐ံုးမွာ လက္မွတ္ထိုးၿပီး မဂၤလာေဆာင္ (Civil Ceremony) တတ္ၾကသလို ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွာ က်င္းပရတဲ့ သတို႔သမီးက မဂၤလာ၀တ္စံုအျဖဴေရာင္ကို ၀တ္ဆင္ၿပီး ႐ိုးရာအရ မဂၤလာေဆာင္ (white wedding) ၾကတာလည္း ရွိပါတယ္။ (ဘာသာကဲြမ်ားအတြက္လည္း ၄င္းတို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သီးျခား မဂၤလာေဆာင္အခမ္းအနားမ်ား ရွိပါတယ္)။ ေစ့စပ္ထားတဲ့ စံုတဲြအေနနဲ႔ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမွာ မဂၤလာေဆာင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ေတာ့ မဂၤလာပဲြကို စီစဥ္ရတာဟာ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးၿပီးအလုပ္ရႈပ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုစီစဥ္တဲ့အခါမွာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို ႀကိဳတင္စာရင္းေပးျခင္း၊ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ပန္းအလွဆင္ျခင္းအစရွိ တာေတြကို စီစဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုးရာအရ မဂၤလာေဆာင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တရား႐ံုးမွာ မဂၤလာေဆာင္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ မျဖစ္ မေနလုပ္ရမဲ့ အစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ ကေတာ့ ဧည့္သည္စာရင္းႀကိဳတင္ျပဳစုျခင္း (draw up a guest list)၊ ဖိတ္စာမ်ား ေ၀ျခင္း၊ မဂၤလာအခမ္းအနားၿပီးတဲ့အခါ ဧည့္ခံပဲြအတြက္ ေနရာ (reception venue) ကို ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးျခင္း၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းထဲမွာ သတို႔သမီးကို အေဖာ္ျပဳေပးရမဲ့ အပ်ိဳရံမ်ား (bridesmaids) ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊သတို႔သားအတြက္ လူပ်ိဳရံ (best man)ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ မဂၤလာ၀တ္စံု၀ယ္ယူျခင္း၊ မဂၤလာပဲြၿပီးရင္ သြားၾကမဲ့ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီး (honeymoon) ကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း၊ ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ဧည့္သည္ေတြက မဂၤလာစံုတဲြအတြက္ လက္ဖြဲ႔၀ယ္ေပးတဲ႔အခါ ဘာ၀ယ္ရမယ္ဆိုတာကိုေရြးႏိုင္မဲ႔ပစၥည္းစာရင္း (wedding list) ျပဳစုျခင္းႏွင့္ မဂၤလာလက္စြပ္မ်ား (wedding rings)ေရြးခ်ယ္ျခင္း အစရွိတာေတြကို ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။

မဂၤလာေန႔ (The big day)

မဂၤလာေန႔မွာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို အရင္ဦးဆံုးေရာက္ရွိတာကေတာ့ သတို႔သားနဲ႔ လူပ်ိဳရံတို႔ပဲျဖစ္ပါ တယ္။ သူတို႔ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဧည့္သည္ေတြေရာက္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွ ေရာက္ရွိတာကေတာ့ သတို႔သမီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထံုးစံအရ သတို႔သမီးဟာ ေရသီနား (train) ပါရွိတဲ့ မဂၤလာ၀တ္စံု ဂါ၀န္အျဖဴ အရွည္ (wedding dress) ကို ၀တ္ဆင္ထားၿပီး မ်က္ႏွာကို ပု၀ါပါးပါး (veil)ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားပါတယ္ လက္ထဲမွာေတာ့ ပန္းစည္းကို ကို္င္ထားၿပီး တူညီ၀တ္စံု၀တ္ဆင္ထားတဲ့ အပ်ိဳရံမ်ားက ၿခံရံထားပါတယ္။ ထံုးစံအရ ခန္းမရဲ႕ထိပ္မွာရွိတဲ႔သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္တဲ႔ေနရာ (altar) မွာ ေစာင့္ေနတဲ့ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ဆီသို႔ သတို႔သမီးကို သူ၏ ဖခင္ျဖစ္သူက မင္းလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ တဲြ၍ ေခၚေဆာင္သြား (walks her down the aisle) ပါတယ္။ ေအာ္ဂင္မွေန၍ မဂၤလာ တီးလံုး (wedding march) ကို တီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဧည့္သည္ေတြအားလံုး မတ္တပ္ရပ္ (rise to their feet) ၿပီး သတို႔သမီးႏွင့္ အဖဲြ႕တို႔ စီတန္း၀င္လာတာကို ၾကည့္ၾကပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေစာင့္ေနတဲ့ ေနရာကို ေရာက္တဲ့ အခါ သတို႔ သမီးက သတို႔သားႏွင့္ ယွဥ္ရပ္ၿပီး ၀တ္ျပဳပဲြကို စတင္ပါတယ္။ နာရီ၀က္ေလာက္ၾကာတဲ့ ၀တ္ျပဳပဲြမွာေတာ့ သမာက်မ္းစာအုပ္ (Bible) ထဲက ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား (readings) နဲ႔ ဓမၼေတး (hymns) ႏွစ္ပုဒ္ေလာက္ပါ၀င္ ေလ့ရွိပါတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအေနနဲ႔ အၿမဲေမးရတာကေတာ့ ဒီမဂၤလာ ပဲြကို ကန္႔ကြက္မဲ့သူရွိမရွိဆိုတဲ႔ (objections to the marriage) အခ်က္ကို ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာရင္ေျပာ မေျပာရင္ ေနာက္ဘယ္ေသာအခါမွ ကန္႔ကြက္ဖို႔ အခြင့္အေရးရမွာ မဟုတ္ပါ။ ၀တ္ျပဳပဲြရဲ႕ အဆံုးမွာေတာ့ မဂၤလာေမာင္နွံတို႔ဟာ မဂၤလာလက္စြပ္ ေတြလဲလွယ္ (exchange wedding rings) ၿပီးတာနဲ႔ လင္မယားအရာ ေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း (proclaimed man and wife) ခံရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာေတာ့ မဂၤလာသတို႔သားက မဂၤလာသတို႔သမီးကို အၾကင္နာ ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဧည့္သည္ေတြ ထြက္ခြာသြားၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ မဂၤလာ စံုတဲြဟာ ထိန္းျမားျခင္းမွတ္တမ္းထဲမွာ လက္မွတ္ထိုး (sign the marriage register) ၾကရပါတယ္။ မဂၤလာဇနီး ေမာင္ႏွံဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းထဲက ထြက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ဧည့္သည္ေတြဟာ ေရာင္းစံုစကဴၠစေသးေသးေလးေတြ (confetti) ကို ႀကဲေလ့ရွိၿပီး ဓာတ္ပံုဆရာေတြကလည္း မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႐ိုက္ၾကပါတယ္။

မဂၤလာေန႔မွာပါ၀င္တဲ့ေနာက္အစီအစဥ္တစ္ခုကေတာ့ မဂၤလာဧည့္ခံပဲြ (reception) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဧည့္ခံ ပဲြကေတာ့ အမ်ားအားျဖင့္ ဟိုတယ္တစ္ခုခုမွာ ခမ္းနားတဲ့ ေန႔လည္စာ စားပဲြျဖစ္ပါတယ္။ ေန႔လည္စာစားၿပီးခ်ိန္ မွာေတာ့ မိန္႔ခြန္းမ်ား (speeches) ေျပာၾကပါတယ္။ သတို႔သမီးရဲ႕ ဖခင္က စေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူပ်ိဳရံက သတို႔သားကို ရွက္ကိုးရွက္ကမ္းျဖစ္ေစမဲ့ ဟာသေႏွာတဲ့ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်မွ သတို႔သား (သို႔) သတို႔သမီးက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကပါတယ္။

တခ်ိဳ႕မဂၤလာေမာင္ႏွံေတြကေတာ့ ညေနပိုင္းဧည့္ခံပဲြ (evening reception) ကို စီစဥ္ၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ တီး၀ိုင္း သို႔မဟုတ္ ဒစၥကို ကို ငွားေပးပါတယ္။
ထိုေန႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအစီအစဥ္ကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ စံုတဲြ (happy couple) ဟာ ပ်ားရည္ဆန္းခရီးကို ထြက္ခြာသြားျခင္း (leave on honeymoon) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မဂၤလာေဆာင္ျခင္းဆိုင္ရာ တျခားေ၀ါဟာရမ်ား (Other wedding vocabulary)

Pre-wedding nerves = မဂၤလာပဲြမတိုင္မီ အႀကိဳ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္း
Wedding bells = မဂၤလာေခါင္းေလာင္းသံ (မဂၤလာစံုတဲြ ဘုရားေက်ာင္းထဲက ထြက္လာတဲ့အခါမွာ ဘုရားေက်ာင္းရွိ ေခါင္းေလာင္းမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာတဲ့ ႐ိုးရာေခါင္းေလာင္းသံမ်ား)
Wedding cake = မဂၤလာကိတ္မုန္႔ (အဲဒါကေတာ့ မဂၤလာစားေသာက္ပဲြ အၿပီးသတ္၌ စားရေသာ အဆင့္ (၃) ဆင့္ပါတဲ့ ႐ိုးရာမဂၤလာကိတ္မုန္႔ျဖစ္ပါတယ္)

[Unicode]

အိမ်ထောင်ပြု ခြင်းနှင့် မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ေဝါဟာရများ

ယူကေ (UK) ကဲ့သို့သော နိုင်ငံမျိုးမှာတော့ အိမ်ထောင်ပြု ခြင်း၊ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဆိုတာတွေဟာ proposal လို့ခေါ်တဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခြင်း က စပါတယ်။ အစဉ်အလာအားဖြင့်တော့ အမျိုးသားက ဒူးတစ်ဖက်ထောက် (goes down on one knee) ပြီး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံ (pops the question) ပါတယ်။

အမျိုးသားအနေဖြင့် အမျိုးသမီးထံမှ “Yes” ဆိုတဲ့ လက်ခံတဲ့အဖြေကို ရရှိရင်တော့ သူတို့နှစ်ဦး စေ့စပ်လိုက်ကြ (engaged) ပါတယ်။ ထုံးစံအရ အမျိုးသားက သူနဲ့ စေ့စပ်ထားတဲ့အမျိုးသမီး (fiancée) ကို စေ့စပ်လက်စွပ် (engagement ring) ၀ယ်ပေးရပါတယ်။ စေ့စပ်လက်စွပ်ဟာ အများအားဖြင့်တော့ စိန်လက်စွပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စေ့စပ်ခြင်းဟာ နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးအနက် ဘယ်တစ်ယောက်ကမှ စေ့စပ်ခြင်းကို ဖျက်သိမ်းဖို့ (breaks off the engagement) မလုပ်ဘူးဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ပါပဲ။

မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားကို စီစဉ်ခြင်း (Planning the wedding)

ယူကေ (U.K)မှာ ပြုလုပ်တဲ့ မင်္ဂလာပွဲတွေ ကတော့ တရားရုံးမှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး မင်္ဂလာဆောင် (Civil Ceremony) တတ်ကြသလို ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ ကျင်းပရတဲ့ သတို့သမီးက မင်္ဂလာ၀တ်စုံအဖြူရောင်ကို ၀တ်ဆင်ပြီး ရိုးရာအရ မင်္ဂလာဆောင် (white wedding) ကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ (ဘာသာကွဲများအတွက်လည်း ၄င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော သီးခြား မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားများ ရှိပါတယ်)။ စေ့စပ်ထားတဲ့ စုံတွဲအနေနဲ့ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့ မင်္ဂလာပွဲကို စီစဉ်ရတာဟာ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးပြီးအလုပ်ရှုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုစီစဉ်တဲ့အခါမှာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို ကြိုတင်စာရင်းပေးခြင်း၊ ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှုကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ပန်းအလှဆင်ခြင်းအစရှိ တာတွေကို စီစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရာအရ မင်္ဂလာဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တရားရုံးမှာ မင်္ဂလာဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မဖြစ် မနေလုပ်ရမဲ့ အစီအစဉ်အချို့ ကတော့ ဧည့်သည်စာရင်းကြိုတင်ပြုစုခြင်း (draw up a guest list)၊ ဖိတ်စာများ ေ၀ခြင်း၊ မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြီးတဲ့အခါ ဧည့်ခံပွဲအတွက် နေရာ (reception venue) ကို ကြိုတင် စာရင်းပေးခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲမှာ သတို့သမီးကို အဖော်ပြုပေးရမဲ့ အပျိုရံများ (bridesmaids) ကို ရွေးချယ်ခြင်း၊သတို့သားအတွက် လူပျိုရံ (best man)ရွေးချယ်ခြင်း၊ မင်္ဂလာ၀တ်စုံ၀ယ်ယူခြင်း၊ မင်္ဂလာပွဲပြီးရင် သွားကြမဲ့ ပျားရည်ဆမ်းခရီး (honeymoon) ကို ကြိုတင်စီစဉ်ခြင်း၊ ဖိတ်ကြားထားတဲ့ ဧည့်သည်တွေက မင်္ဂလာစုံတွဲအတွက် လက်ဖွဲ့၀ယ်ပေးတဲ့အခါ ဘာ၀ယ်ရမယ်ဆိုတာကိုရွေးနိုင်မဲ့ပစ္စည်းစာရင်း (wedding list) ပြုစုခြင်းနှင့် မင်္ဂလာလက်စွပ်များ (wedding rings)ရွေးချယ်ခြင်း အစရှိတာတွေကို ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။

မင်္ဂလာနေ့ (The big day)

မင်္ဂလာနေ့မှာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကို အရင်ဦးဆုံးရောက်ရှိတာကတော့ သတို့သားနဲ့ လူပျိုရံတို့ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ သူတို့ရောက်ပြီးနောက် ဧည့်သည်တွေရောက်လာပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှ ရောက်ရှိတာကတော့ သတို့သမီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအရ သတို့သမီးဟာ ရေသီနား (train) ပါရှိတဲ့ မင်္ဂလာ၀တ်စုံ ဂါ၀န်အဖြူ အရှည် (wedding dress) ကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး မျက်နှာကို ပုဝါပါးပါး (veil)ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပါတယ် လက်ထဲမှာတော့ ပန်းစည်းကို ကို်င်ထားပြီး တူညီ၀တ်စုံ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ အပျိုရံများက ခြံရံထားပါတယ်။ ထုံးစံအရ ခန်းမရဲ့ထိပ်မှာရှိတဲ့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့နေရာ (altar) မှာ စောင့်နေတဲ့ သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော်ဆီသို့ သတို့သမီးကို သူ၏ ဖခင်ဖြစ်သူက မင်းလမ်းတစ်လျှောက် တွဲ၍ ခေါ်ဆောင်သွား (walks her down the aisle) ပါတယ်။ အော်ဂင်မှနေ၍ မင်္ဂလာ တီးလုံး (wedding march) ကို တီးတဲ့အခါမှာတော့ ဧည့်သည်တွေအားလုံး မတ်တပ်ရပ် (rise to their feet) ပြီး သတို့သမီးနှင့် အဖွဲ့တို့ စီတန်း၀င်လာတာကို ကြည့်ကြပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးစောင့်နေတဲ့ နေရာကို ရောက်တဲ့ အခါ သတို့ သမီးက သတို့သားနှင့် ယှဉ်ရပ်ပြီး ၀တ်ပြုပွဲကို စတင်ပါတယ်။ နာရီ၀က်လောက်ကြာတဲ့ ၀တ်ပြုပွဲမှာတော့ သမာကျမ်းစာအုပ် (Bible) ထဲက ကောက်နှုတ်ချက်များ (readings) နဲ့ ဓမ္မတေး (hymns) နှစ်ပုဒ်လောက်ပါ၀င် လေ့ရှိပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးအနေနဲ့ အမြဲမေးရတာကတော့ ဒီမင်္ဂလာ ပွဲကို ကန့်ကွက်မဲ့သူရှိမရှိဆိုတဲ့ (objections to the marriage) အချက်ကို ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ပြောရင်ပြော မပြောရင် နောက်ဘယ်သောအခါမှ ကန့်ကွက်ဖို့ အခွင့်အရေးရမှာ မဟုတ်ပါ။ ၀တ်ပြုပွဲရဲ့ အဆုံးမှာတော့ မင်္ဂလာမောင်နှံတို့ဟာ မင်္ဂလာလက်စွပ် တွေလဲလှယ် (exchange wedding rings) ပြီးတာနဲ့ လင်မယားအရာ မြောက်ကြောင်း ကြေငြာခြင်း (proclaimed man and wife) ခံရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ မင်္ဂလာသတို့သားက မင်္ဂလာသတို့သမီးကို အကြင်နာ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေ ထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ မင်္ဂလာ စုံတွဲဟာ ထိန်းမြားခြင်းမှတ်တမ်းထဲမှာ လက်မှတ်ထိုး (sign the marriage register) ကြရပါတယ်။ မင်္ဂလာဇနီး မောင်နှံဘုရားရှိခိုးကျောင်းထဲက ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဧည့်သည်တွေဟာ ရောင်းစုံစကူ္ကစသေးသေးလေးတွေ (confetti) ကို ကြဲလေ့ရှိပြီး ဓာတ်ပုံဆရာတွေကလည်း မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံအမျိုးမျိုးကို ရိုက်ကြပါတယ်။

မင်္ဂလာနေ့မှာပါ၀င်တဲ့နောက်အစီအစဉ်တစ်ခုကတော့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ (reception) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဧည့်ခံ ပွဲကတော့ အများအားဖြင့် ဟိုတယ်တစ်ခုခုမှာ ခမ်းနားတဲ့ နေ့လည်စာ စားပွဲဖြစ်ပါတယ်။ နေ့လည်စာစားပြီးချိန် မှာတော့ မိန့်ခွန်းများ (speeches) ပြောကြပါတယ်။ သတို့သမီးရဲ့ ဖခင်က စပြောပါတယ်။ ပြီးတော့ လူပျိုရံက သတို့သားကို ရှက်ကိုးရှက်ကမ်းဖြစ်စေမဲ့ ဟာသနှောတဲ့ မိန့်ခွန်းကို ပြောပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျမှ သတို့သား (သို့) သတို့သမီးက ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြပါတယ်။

တချို့မင်္ဂလာမောင်နှံတွေကတော့ ညနေပိုင်းဧည့်ခံပွဲ (evening reception) ကို စီစဉ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တီး၀ိုင်း သို့မဟုတ် ဒစ္စကို ကို ငှားပေးပါတယ်။
ထိုနေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကတော့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ စုံတွဲ (happy couple) ဟာ ပျားရည်ဆန်းခရီးကို ထွက်ခွာသွားခြင်း (leave on honeymoon) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။

မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ တခြားေဝါဟာရများ (Other wedding vocabulary)

Pre-wedding nerves = မင်္ဂလာပွဲမတိုင်မီ အကြို စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း
Wedding bells = မင်္ဂလာခေါင်းလောင်းသံ (မင်္ဂလာစုံတွဲ ဘုရားကျောင်းထဲက ထွက်လာတဲ့အခါမှာ ဘုရားကျောင်းရှိ ခေါင်းလောင်းများမှ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ရိုးရာခေါင်းလောင်းသံများ)
Wedding cake = မင်္ဂလာကိတ်မုန့် (အဲဒါကတော့ မင်္ဂလာစားသောက်ပွဲ အပြီးသတ်၌ စားရသော အဆင့် (၃) ဆင့်ပါတဲ့ ရိုးရာမင်္ဂလာကိတ်မုန့်ဖြစ်ပါတယ်)

Views: 3495

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks.
Thank
thanks a lot . i want to study also a greed ing words which are using in every speech starting . if u can please post phase by phrase .tks. i hope i ll get as soon as possible .
thz millions

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service