“ေန႔စဥ္ေျပာၾကား အဂၤလိပ္စကား” အပိုင္း (၁)

ကမၻာႀကီးသည္ ရြာႀကီးတစ္ရြာကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္ ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္တြင္ ကမၻာႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေနရာအသီးသီးတြင္ အရွိန္ဟုန္ျမႇင့္ ေလ့လာေနၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝတြင္ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ပံုစံမ်ားကို မွ်ေဝ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

“Greeting (ႏႈတ္ခြန္းဆက္သျခင္း )”

လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကရာတြင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သေသာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ပထမဦးဆံုး ေတြ႔ဆံုေသာအခါ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ကာ “How do you do?”၊ “Please to meet you” ဟု အမ်ားအားျဖင့္ေျပာၾကပါသည္။

“How do you do?”သည္ ေမးခြန္းဝါက်မဟုတ္ဘဲ ႏႈတ္ဆက္သည့္ စကားသာ ျဖစ္ပါသည္။

          ယေန႔ေခတ္ လူငယ္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ဆံုေသာအခါ “Give my five” ဟုေျပာကာ အခ်င္းခ်င္း လက္ဝါးခ်င္း ႐ိုက္ ႏႈတ္ဆက္ေလ့ရွိသည္။

          ပံုမွန္အားျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းသိၿပီးေသာ သူမ်ား ဆိုပါလွ်င္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ေလ့ မရွိဘဲ “Hi” ၊ “Hello” စသည္ျဖင့္သာ ႏႈတ္ဆက္ၾကပါသည္။

 

မိမိက စတင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ ဝါက်မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

  • Hi, hello.
  • Good morning, good afternoon, good   evening.
  • How are you?
  • How are you doing?
  • How do you do?

 

မိမိက ျပန္လည္ကာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါ ဝါက်မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

•        Hi, hello.

•        Good morning/Good afternoon/Good evening.

•        I'm fine thank you (thanks)/Okey! Thank you (thanks).

•        How about you?/And you?

•        How do you do?

          တဖက္လူက “Hi” ၊ “Hello” စသည္ျဖင့္ႏႈတ္ဆက္လွ်င္ မိမိက အဆင္ေျပသလို ျပန္ေျပာႏိုင္ၿပီး၊ မိမိက စတင္ ႏႈတ္ဆက္ပါက အသက္ရြယ္တူကို “Hi”ဟု ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အသက္ရြယ္ႀကီး သူမ်ားကိုမူ “Hello”ဟုသာ ႏႈတ္ဆက္သင့္ပါသည္။

          “Good morning” ကို မနက္ခင္းမိုးလင္းခ်ိန္မွ ေန႔လည္ (၁၂) မတိုင္မီ အထိ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ “Good afternoon” ကို ေန႔လည္ (၁၂) နာရီမွ ညေန (၆) နာရီအထိ သံုးစြဲရမည္ ျဖစ္ကာ ၊ “Good evening” ကို ညေန(၆) နာရီ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ “Good night” သည္ “Good bye” ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ ခြဲခြာခ်ိန္တြင္သာ သံုးပါသည္။ မည္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ေစ ခြဲခြာမည့္အခ်ိန္တြင္ “Good night” ဟု ႏႈတ္ဆက္ရပါမည္။ ည (၉) ခန္႔အခ်ိန္တြင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ အခါ “Good night” ဟုႏႈတ္ဆက္မိလွ်င္ ေတြ႔ေတြ႕ခ်င္း လွည့္ျပန္ရပါလိမ့္မည္။ ေန႔လည္ခင္း ျဖစ္ပါေစ တစ္ေယာက္ႏွင့္ ခြဲခြါမည့္အခ်ိန္တြင္ “Good night” ဟု ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။

          တစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္  ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုသည့္ အႀကိမ္တြင္သာ “How do you do?” ကိုသံုးရၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ေတြ႔လွ်င္ “How are you?” ဟုသာ ႏႈတ္ဆက္ရပါမည္။

          ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေသးအဖဲြ႕ ကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း သတိမထားမိဘဲ အမွတ္တမဲ့ ေျပာဆိုႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သတိျပဳမိေစရန္ ေရးသားလိုက္ပါသည္။

 

 

“အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး တိုးတက္ပါေစ …………………”

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

www.facebook.com/aungkou

www.siraungkou-umk.blogspot.com

Views: 2247

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးပါဆရာ ​ေလ့လာဆဲ​ေပမဲ့အမွတ္​တမဲ့​ေလး​ေတြကို သတိထားမိ​ေအာင္​ ​ေျပာျပထားလို႔​ေက်းဇူးပါ
ေက်းဇူးတင္​ပါတယ္​ဆရာ.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service