ယခုတစ္ပတ္တြင္ ခြင္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း၊ တစ္ခုခုကို လုုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း စသည့္ အေျခခံစကားေျပာ ပံုစံမ်ားကို ေရးသား လိုက္ပါသည္။

 

“Asking for and giving permission: ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း ႏွင့္ ခြင့္ျပဳျခင္း”

 

          တစ္စံုတစ္ေယာက္ ပုိင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ခုခု ျပဳလုပ္လို၍ ျဖစ္ေစ ခြင္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံသည့္ အခါ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာ ေျပာဆိုသံုးႏႈန္းရပါမည္။ မပါမျဖစ္ ေျပာရေသာ စကားမွာ အားလံုး သိၾကသည့္အတိုင္း  “Please” ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါ စကားေျပာပံုစံမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

      Can I go out, please?`

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အျပင္ထြက္လို႔ ရမလား ခင္ဗ်ာ

      May I open the window, please?

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ျပတင္းေပါက္ ဖြင့္ပါရေစ

      Please, can I have a look at your photo album?

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ခင္ဗ်ားရဲ႕ ဓါတ္ပံု အလ္ဘမ္ ၾကည့္လို႔ရမလား

      Please, may I taste that dish?

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဒီဟင္းကို ျမည္းၾကည့္ပါရေစ

      Do you mind if I smoke?

ကၽြန္ေတာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္ ခင္ဗ်ား အဆင္ေျပပါ့မလား

      Would you mind if I asked you something?

စိတ္မရွိဘူးဆိုရင္ ခင္ဗ်ားကို တစ္ခုခုေလာက္ ေမးလို႔ အဆင္ေျပမလား

      Is it okay if I sit here?

ကၽြန္ေတာ္ ဒီမွာ ထိုင္ရင္ ခင္ဗ်ား အဆင္ေျပပါ့မလား

      Would it be all right if I borrowed your mobile Phone?

ခင္ဗ်ား လက္ကိုင္ဖံုးကို ခဏေလာက္ ငွားလို႔ အဆင္ေျပမလား

 

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို တစ္ခုခု လုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေျပာလိုလွ်င္ ေအာက္ပါ စကားေျပာ ပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

 

·         Yes, please do.

ဟုတ္ကဲ့၊ လုပ္ပါ။

·         Sure, go ahead.

ရပါတယ္၊ လုပ္ပါ။

·         Sure.

ရပါတယ္

·         No problem.

ကိစၥမရွိပါဘူး

·         Please feel free.

အဆင္ေျပသလို လုပ္ပါ။

·         Of course

ရပါတယ္။

·         Certainly

ရပါတယ္။

 

တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို တစ္ခုခု လုပ္ရန္အတြက္ ခြင့္မျပဳလိုေသာအခါ ေအာက္ပါ စကားေျပာ ပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 

·         No, please don’t.

ဟင့္အင္း၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး မရလို႔ပါဗ်ာ

·         I’m sorry, but that’s not possible.

စိတ္ေတာ့မေကာင္းပါဘူး ၊ ဒါေပမယ့္ လုပ္လုိ႔ အဆင္ေျပမွာ မဟုတ္ဘူး

·         I'm afraid, but you can't.

အားေတာ့နာတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားလုပ္ဖို႔ အဆင္မေျပဘူးဗ်ာ …

 

 

 

 

          ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ျငင္းဆန္ျခင္း ပံုစံ (၃) မ်ဳိးလံုး ပါဝင္သည့္ စကားေျပာ ပံုစံတစ္ခုကို နမူနာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

 

Merry            : Please mum, can I use the computer?

                     ေမေမ၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး သမီး ကြန္ပ်ဴတာ သံုးလို႔ ရမလား

Her mother    : No, dear you can't. It's time to go to bed.

                     မရေတာ့ဘူးေနာ္ သမီး၊ အိပ္ခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ ။

Merry            : May I read a story before I sleep?

                     မအိမ္ခင္ ဇာတ္လမ္းေလး ဖတ္ပါရေစေနာ္

Her mother    : Sure! But try to sleep early.

                     ရပါတယ္၊ ဖတ္ပါ၊ ဒါေပမယ့္ ေစာေစာ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ အိပ္ေနာ္ …

Merry            : Thanks a lot mummy.

                     ေက်းဇူးပဲ ေမေမ

 

 

 

“အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး တိုးတက္ပါေစ …………………”

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

www.facebook.com/aungkou

www.siraungkou-umk.blogspot.com

Views: 1200

Attachments:

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service