to shake hand : လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္သည္။

-       When people meet for the first time, they usually shake hands.

လူေတြ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႔တဲ့အခါ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ေလ့ရွိၾကတယ္။

-       The student warmly shook hands with his professor.

ေက်ာင္းသားကသူရဲ႕ ပါေမာကၡေဟာင္းကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြးလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့တယ္။

 

to think of: သေဘာရသည္။

-       What do you think of that movie which you saw last night?

မေန႔ညကမင္းၾကည့္ခဲ့တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ကိုဘယ္လိုသေဘာရလဲ

-       I don’t think much of him as a good baseball player.

သူ႔ကိုေတာ့ ေဘ့စ္ေဘာကစားသမားေကာင္းတစ္ေယာက္လို႔ သိပ္ေတာ့ သေဘာမရဘူး (မထင္ဘူး)။

 

to get back : ျပန္လာသည္။

-       Mr. Smith got back from Chicago last night.

မေန႔ညကမစၥတာစမစ္ ခ်ီ(စ္)ကာဂို က ျပန္လာၿပီ။

-       When do you expect to get back from your trip?

မင္းခရီးကဘယ္ေတာ့ေလာက္ ျပန္လာႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားလဲ

 

to catch cold : အေအးမိသည္။

-       If you go out in this rain, you will surely catch cold.

မင္းမိုးရြာထဲအျပင္ထြက္ရင္ေတာ့ အေအးမိမွာေသခ်ာတယ္။

-       How did she ever catch cold in such warm weather?

ဒီလို ေႏြးေထြးတဲ့ ရာသီဥတုမွာဘာေၾကာင့္ သူကအၿမဲပဲအေအးမိေနတာလဲ

 

to make up one’s mind : ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။

-       William has made up his mind not to go to college this year.

ဒီႏွစ္ ေကာလိပ္ မတက္ေတာ့ဘူးလို႔ ဝီလီယမ္ က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် ခဲ့တယ္။

-       Have you made up your mind yet as to where you are going to spend your vacation?

မင္းရဲ႕ အားလပ္ရက္ကိုဘယ္ကိုသြားၿပီးကုန္ဆုံးမယ္လို႔ မင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ၿပီးၿပီလား

 

 

to change one’s mind : ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္သည္။

-       We have changed our minds and are going to PyinOoLwin instead of to Mandalay on our vacation.

အားလပ္ရက္မွာ မႏၱေလးကိုသြားမဲ့အစား ျပင္ဦးလြင္ကိုသြားမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေျပာင္းလိုက္တယ္။

-       John has changed his mind at least three times in this matter.

ဒီကိစၥမွာ ဂၽြန္ကအနည္းဆံုး (၃) ႀကိမ္ေလာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေျပာင္းခဲ့တယ္။

 

for the time being : လက္ရွိအခ်ိန္အထိ၊ ခုအခ်ိန္ထိ

-       For the time being Helen is working in export department.

ခုအခ်ိန္ထိေတာ့ ဟယ္လင္က ျပည္ပပို႔ကုန္ ဌာနမွာအလုပ္လုပ္တယ္။

-       We are living in a hotel for the time being, but later we will try to find a small apartment.

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဟာ္တယ္မွာေနၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာတိုက္ခန္းေလးတစ္ခန္းေလာက္ ႀကိဳးစားရွာရဦးမယ္။

 

to get over : ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္/သက္သာသည္။

-       It took me more than a month to get over my cold.

ကၽြန္ေတာ္ အေအးမိတာကသက္သာလာတာတစ္လေက်ာ္ေလာက္ ၾကာတယ္။

-       I don’t think he will ever get over the loss of his wife.

-       I think he will never get over the loss of his wife.

သူ႔မိန္မဆံုးသြားတဲ့အတြက္ သူဘယ္ေတာ့မွ ျပန္သက္သာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ဘူး။

 

to call off : ဖ်က္သိမ္းသည္။

-       The flight was call off on the account of bad weather.

ရာသီဥတုဆိုးရြားတဲ့အတြက္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္တယ္။

-       The doctor had to call off his appointments for the day and rush to the hospital.

ဆရာဝန္ကဒီေန႔အတြက္ ခ်ိန္းထားတာကိုဖ်က္ၿပီးေတာ့ ေဆး႐ံုကိုအျမန္သြားခဲ့တယ္။

 

for good : အၿမဲတမ္း၊ အၿပီးအပိုင္

-       My friend has gone to Singapore for good.

ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းကစကၤာပူကိုအၿပီးထြက္သြားၿပီ။

-       John has gone back to California for good.

ကယ္လီဖိုးနီးယားက ဂၽြန္ အၿပီးျပန္လာၿပီ။

 

to put off : ေရႊ႕ဆိုင္းသည္။

-       Many students put off their assignments until the last minute.

ေက်ာင္းသားေတြဟာေနာက္ဆံုးရတဲ့အခ်ိန္အထိအိမ္စာေတြကိုေရႊ႕ၾကတယ္။

-       Let’s put the party off until next weekends, okay?

ပါတီပြဲကိုေနာက္တစ္ပတ္ စေန၊တနဂၤေႏြ အထိေရႊ႕ရေအာင္၊ အဆင္ေျပတယ္ မဟုတ္လား

 

to be in a hurry : အလ်င္သလို

-       John is in a hurry to catch the bus.

ဘစ္ကားမီဖို႔အတြက္ ဂၽြန္ကအလ်င္သလို ျဖစ္ေနတယ္။

-       She is the kind of person who always seems to be in a hurry.

သူကအၿမဲတမ္းအလ်င္လိုေနတဲ့ပံုစံ ျဖစ္ေနသူတစ္ေယာက္ပဲ။

 

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေလ့လာသူတိုင္း အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးတိုးတက္ႏုိင္ၾကပါေစ ………

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

www.facebook.com/aungkou

www.siraungkou-umk.blogspot.com

 

Views: 3644

Reply to This

Replies to This Discussion

we can catch up with the meaning of this amount of idioms u gave.thanks sir

We love it all the things...

Thank alot.

thanks

သင္ယူေလ့လာခြင့္ေပးလို႔ေက်းဇူးတင္ပါ
တယ္ခင္ဗ်ာ
ေက်းဇူးပါ

Thanks a lot

many thanks

Thanks a lot.

Thank Sir.

Thank Sir

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service