ေျပာနည္း၁၀၀ အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၉)

40. INTERRUPT VERY STRONGLY  ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းတားျမစ္ျခင္း၊ ျဖတ္ေျပာျခင္း

 

What are you getting at?

What are you getting at? Can't you see you'll only cause trouble?

ခင္ဗ်ားဘာကိုဦးတည္ေနတာလဲ။ ျပႆနာပဲျဖစ္ေစမယ္ဆိုတာမသိဘူးလား။

 

Will you let me speak?

Will you let me speak? You are not the only person here.

က်ဳပ္ကိုေျပာခြင့္ေပးပါလား။ ဒီမွာခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္တည္းရွိတာမဟုတ္ဘူး။

 

Won’t you let me give an opinion?

Won't you let me give my own opinion? I demand the right to speak.

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေလးေျပာခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးလား။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခြင့္ေတာင္းဆိုပါတယ္။

 

Will you shut up for a minute, please?

Will you shut up for a minute, please? Don't you see everyone's fed up?

တစ္မိနစ္ေလာက္ခင္ဗ်ားပါးစပ္ပိတ္ထားမလား။ လူတိုင္းစိတ္ကုန္ေနတာမေတြ႕ဘူးလား။

 

Can’t you be quiet for a minute?

Can't you be quiet for a minute, for goodness sake?

တစ္မိနစ္ေလာက္တိတ္တိတ္ေလးေနလို႔မရဘူးလား။

 

*** for goodness sake သည္ for God’s sake, for Christ’s sake စသည့္အီဒီယံမ်ားကို အနည္းငယ္ေဖာ့ေျပာထားသည့္စကားစုျဖစ္သည္။ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္၊ စိတ္မရွည္ေတာ့သည့္အခါမ်ိဳးမွာ အာေမဋိတ္ပံုစံသံုးသည္။

 

41. AVOID INTERRUPTION  (သူတစ္ပါးျဖတ္ေျပာျခင္းမွေရွာင္ျခင္း)

 

Perhaps we could leave that for later on?

Perhaps we could leave that for some other moment.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ေနာင္တစ္ခ်ိန္အတြက္ ထားခဲ့ၾကတာေပါ့။

 

Will you let me finish?

Will you let me finish? You can object when your turn comes up.

ကၽြန္ေတာ္ၿပီးေအာင္ေျပာခြင့္ျပဳပါလား။ ခင္ဗ်ားအလွည့္ေရာက္တဲ့အခါ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ပါတယ္။

 

I’d rather go on with

I'd rather go on with the current subject as we're a bit pressed for time.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္နည္းနည္းလြန္သြားၿပီဆိုေတာ့ လက္ရွိအေၾကာင္းအရာကိုပဲ ဆက္သြားခ်င္တယ္။

 

Would you so be so kind as to let me finish?

Would you be so kind as to let me finish? I never interrupted your speech.

အခြင့္အေရးေပးေသာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ၿပီးေအာင္ေျပာခြင့္ျပဳပါလား။ ခင္ဗ်ားတုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္ၾကားျဖတ္မေျပာခဲ့ပါဘူး။

 

Would you mind not interrupting?

Would you mind not interrupting all the time?

တစ္ခ်ိန္လံုး ျဖတ္ျဖတ္ေျပာတာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲေနေပးပါလား။

 

42. ALLOW INTERRUPTION  ျဖတ္ေျပာခြင့္ျပဳျခင္း

 

Let’s hear

Let's hear what Virginia has to say.

ဗာဂ်ီးနီးယားဘာေျပာခ်င္လဲ နားေထာင္ၾကပါဦး။

 

You may speak

Of course you may speak, Sylvie.

ဒါေပါ့။ ေျပာႏိုင္ပါတယ္ ဆစ္ဗီယာ။

 

Please go ahead.

Please go ahead, Diana. What is so urgent?

ဆက္ေျပာပါ ဒိုင္ယာနာ။ ဘာေတြကအရမ္း အေရးတႀကီးျဖစ္ေနလို႔လဲ။

 

We’d be delighted

We'd be delighted to hear your doubts, Paul. Please go ahead.

ေပါလ္ေရ ခင္ဗ်ားရဲ႕သံသယေတြကို နားေထာင္ရရင္ေကာင္းမွာပဲ။ ဆက္ေျပာပါ။

 

You’re not interrupting

You're not interrupting at all. Everyone is free to share their opinions.

ခင္ဗ်ား အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနတာလံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ လူတိုင္း သူတို႔ရဲ႕အျမင္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေ၀မွ်ႏိုင္ပါတယ္။

 

43. CHECK FOR CONSENSUS  အမ်ားဆႏၵကိုေလ့လာၾကည့္ျခင္း

 

Do we agree?

Do we agree that suing Dynacore is the only solution?

“ဒိုင္နာကိုး”ကို တရားစြဲျခင္းသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာေျဖရွင္းနည္း ဆိုတာသေဘာတူၾကလား။

 

Do we all share?

Do we all share the same belief?

ကၽြန္ေတာ္တို႔အျမင္တူၾကရဲ႕လား။

 

Are you all with me?

Are you all with me? We need unanimity to approve this rule.

ခင္ဗ်ားတို႔အားလံုးကၽြန္ေတာ့္ဘက္မွာရွိလား။ ဒီဥပေဒကိုအတည္ျပဳဖို႔ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

 

Is there anyone who?

Is there anyone who has a different point of view?

အျမင္မတူတဲ့သူ တစ္ေယာက္ေယာက္ရွိသလား။

 

Shall we pass?

Shall we pass the motion? Good. Passed.

အစည္းအေ၀းအဆိုျပဳခ်က္ကို အတည္ျပဳၾကမလား။ ေကာင္းၿပီ။ အတည္ျပဳတယ္။

 

44. AGREE WITH OPINIONS  သေဘာထားမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း

 

Exactly!

Exactly! You couldn't have used better words.

အတိအက်ပဲ။  ဒီထက္ေကာင္းတဲ့စကားေတာင္မရွိေတာ့ဘူး။

That's how I feel

That's exactly how I feel as well.

အဲဒါကၽြန္ေတာ္ခံစားရတဲ့အတိုင္းအတိအက်ပဲ။

 

I have to agree

I have to agree with you. There seems to be no other possibility.

ခင္ဗ်ားနဲ႔သေဘာထားတူတယ္။ တျခားျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပံုမရေတာ့ဘူး။

 

I never thought about it that way before

I never thought about it that way before. It's an excellent idea.

ကၽြန္ေတာ္ဒီလိုမ်ိဳးအရင္ကတစ္ခါမွ မစဥ္းစားခဲ့မိဘူး။ ဒါအေကာင္းဆံုးအႀကံပဲ။

 

You’ve found

I think you've found the right solution.

ခင္ဗ်ားအေျဖမွန္ကိုေတြ႕သြားၿပီလို႔ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။

 

 

ဇာနည္(MyWay!)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

Andrew D. Miles ၏ "100 ways to say it in business English" စာအုပ္အား ရည္ညႊန္းကိုးကားပါသည္။ Original E-book အား ဤ link တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ http://www.barcelonaenglish.com/ebooks

Read more:

ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သုံး စကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔စကား/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာသင္ခန္းစာ (အပိုင္း ၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး စကားေျပာ အပိုင္း (၄)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ အပိုင္း(၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၆)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုးစကားေျပာ (အပိုင္း ၇)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အရပ္သံုး/အခန္႔သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ (၈)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၉)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(၁၀)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၁)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၂)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၃)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၄)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ (အပိုင္း ၁၅)
ေျပာနည္း ၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၆)
ေျပာနည္း၁၀၀ - အခန္႔သံုး/အရပ္သံုး အဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း (၁၇)

Views: 5943

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks.

thanks
thanks
thanks
I am sure that this lecture will make all of us, BC members, eloquent speakers in future indeed.Thanks a million for your teaching, and be a famous educationist!

thank you

thanks

ขอบคุณมากฯ ค่า

thanks,

hello, brothers and sisters

please tell me how I get privious lessons (eg.

ေျပာနည္း၁၀၀ အခန္႔သံုး/အရပ္သံုးအဂၤလိပ္စကားေျပာ အပိုင္း(8)

)

thanks

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ခင္ဗ်။

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service