tokeep out :ဝင္ခြင့္မျပဳ၊  အျပင္မွာထား

-       There was a large sign outside the door that said, "Danger! Keep out!"

အျပင္ဘက္မွာဆိုင္းဘုတ္ႀကီးေရးထားတယ္ “အႏၱရယ္ရွိသည္၊ ဝင္ခြင့္မျပဳ”

-       I've told you to keep the dog out of the house.

မင္းကိုငါေျပာတယ္ ေခြးကိုအျပင္မွာထားပါလို႔။

 

to keep away :ေဝးေဝးေနပါ၊ ေရွာင္ရွားပါ (stay away from)     

-       Please be sure to keep the children away from the street!

ေက်းဇူးျပဳၿပီးကေလးေတြကိုလမ္းနဲ႔ ေဝးေဝးမွာေနပါေစ။

-       It's important for your health to stay away from dangerous drugs.

မင္းရဲ႕ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ေဆးဝါးေတြကိုေရွာင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။

         

to find fault with :ေဝဖန္သည္၊ အျပစ္ရွာသည္ (to criticize, to complain about something)

-       It is very easy to find fault with the work of others, but more difficult to accept criticism of one's own work.

တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ အလုပ္ကိုေဝဖန္ရတာလြယ္ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေဝဖန္မႈကိုလက္ခံႏိုင္ဖို႔ေတာ့ ပိုခက္တယ္။ (သူမ်ားကိုေဝဖန္ရတာလြယ္၊ ကိုယ့္ကိုေဝဖန္တာလက္ခံႏိုင္ဖို႔ ပိုခက္တယ္။)

 

tobe up to :မူတည္တယ္၊

-       I don't care whether we go to the reception or not. It is up to you.

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဧည့္ႀကိဳဌာနကိုသြားတာ/ မသြားတာအေရးမႀကီးဘူး၊ အဲဒါ မင္းအေပၚမွာမူတည္တယ္။

 

ill at ease :တစ္ခုခုကိုစိုးရိမ္သည္၊ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္သည္။

-       Speaking in front of a large audience makes many people feel ill at ease. 

ပရိသတ္ေတြ အမ်ားႀကီးေရွ႕မွာစကားေျပာရတာေတာ္ေတာ္ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစတယ္။

-       My wife and I were ill at ease because our daughter was late coming home from a date.

သမီးကေကာင္ေလးနဲ႔ ခ်ိန္းထားတာသြားၿပီးအိမ္ျပန္ေနာက္က်ေနေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ စိုးရိမ္ေနခဲ့တယ္။

         

 

to do over :ေနာက္ထပ္ တစ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္သည္

-       You'd better do the letter over because it is written so poorly.

အေရးအသား က ေတာ္ေတာ္ေလးညံ့ေနတာ့ မင္းဒီစာကို ျပန္ေရးသင့္တယ္။

-       Jose made so many mistakes in his homework that the teacher made him do it over.

ဂ်ိဳးကအိမ္စာလုပ္တာအမွားေတြမ်ားေနလို႔ ဆရာကသူ႔ကိုအိပ္စာေတြ ျပန္လုပ္ခိုင္းတယ္။

         

to look into:စံုးစမ္းသည္၊ စစ္ေဆးသည္။

-       The police are looking into the matter of the stolen computers.

ရဲေတြကကြန္ျပဴတာေတြ  အခုိးခံရတဲ့ ကိစၥကိုစံုးစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီ။

         

to take hold of :လက္ျဖင့္ဖမ္းဆုပ္သည္။

-       You should take hold of the railing as you go down those steep stairs.

မတ္ေစာက္တဲ့ ဒီေလွကားထစ္ေတြကိုဆင္တဲ့အခါ မင္းလက္တန္းကိုဆုပ္ကိုင္ ထားသင့္တယ္။

-       The blind man took hold of my arm as I led him across the street.

မ်က္မျမင္ ပုဂၢိဳလ္ကသူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္ လမ္ကူးေပးေနတုန္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုဆုပ္ကိုင္ ထားတယ္။

         

from now on :ယခုအခ်ိန္မွ စၿပီး

-       Mr. Lee's doctor told him to cut down on eating fatty foods from now on, or else he might suffer heart disease.

မစၥတာလီရဲ႕ ဆရာဝန္ကသူကိုခုခ်ိန္ကစၿပီးအဆီမ်ားတဲ့ အစားအေသာက္ေတြ ျဖတ္ဖို႔ ေျပာတယ္၊ အဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ သူ ႏွလံုးေရာဂါ ခံစားရႏိုင္တယ္။

-       I'm sorry that I dropped by at a bad time. From now on I'll call you first.

ငါ စိတ္ဆိုးေနတဲ့အခ်ိန္မွာမင္းကိုမေခၚခဲ့တဲ့အတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ ခုအခ်ိန္ကစၿပီးမင္းကို ငါ စေခၚပါမယ္။

         

         

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

 Be  the  Best !

www.facebook.com/aungkou

www.siraungkou-umk.blogspot.com

Views: 1904

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service