ကိုယ္တိုင္အမွားျပင္ဆင္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

[Zawgyi]

ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာသူတို႔ရဲ႕အဂၤလိပ္စာအသံုးအႏႈန္း၊ သဒၵါအမွားေတြကို ဆရာေတြကျပင္ေပးလိမ့္ မယ္ဆိုတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာလည္းသဘာ၀က်တဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။  ဆရာေတြကျပင္ေပးၾကတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္လည္း ေက်ာင္းသားတစ္ဦးဟာ သူလုပ္ဖူးတဲ့အမွားတစ္ခုကို  တစ္ႀကိမ္ထက္မက မွားေနတတ္ရင္ေတာ့ ဒါကိုသတိထားဖို႔လိုလာပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္မွာဆရာလုပ္ႏိုင္တာက မၾကာခဏမွားေနတဲ့ သူ႔အမွားကိုေထာက္ျပၿပီး ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္ self-correction skill ကိုနည္းလမ္းေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေက်ာင္းသားေတြဟာ အမွားျပင္တာ ဆရာေတြသာလုပ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္။ သူတို႔မတတ္ႏိုင္တဲ့အလုပ္တစ္ခု ဟုထင္မွတ္မွားေနၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေျပာႏိုင္ေရးႏိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ မိမိကိုယ္တိုင္အမွားကိုျပင္ဆင္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျပင္ႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြလည္းရွိပါတယ္။

 

Error လား Mistakes လား

Error ဆိုသည္မွာ မွားလို႔မွားမွန္းမသိဘဲ မသိနားမလည္မႈႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာအမွားမ်ိဳးျဖစ္သည္။ Mistakes ကိုေတာ့ မေတာ္တဆအမွား၊ ေပါ့ေလ်ာ့မႈအမွားဟုဆိုႏိုင္သည္။ မိမိေလ့လာထားၿပီး သိထားၿပီးျဖစ္ပါ လ်က္က်ဴးလြန္မိေသာအမွားမ်ိဳးကို mistakes ဟုဆိုႏိုင္သည္။

An error is an instance of language that is unintentionally deviant and not self-corrigible by its author. A mistake is either intentionally or unintentionally deviant and self-corrigible.  Slips or lapses of the tongue, pen, or keyboard are easily detected and can be self-corrected by their author unaided.” James, C. 1998. Errors in Language Learning and Use: Exploring Error Analysis.

တနည္းအားျဖင့္ blunders မမွားသင့္ေသာ အမွားျဖစ္သည္။ error အမွားမ်ိဳးကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသလို ေက်ာင္းသားမ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ျပင္ဖို႔မလြယ္သည့္အတြက္ ဆရာကိုအားကိုးသည္မွာျဖစ္သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း mistakes မ်ားအတြက္သူတပါးကိုခ်ည္းအားကိုးေနလွ်င္ တစ္သက္လံုး dependent learner အျဖစ္လူျဖစ္႐ႈံးေပေတာ့ မည္။ ဒါေၾကာင့္ mistakes မ်ားကိုျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ေစရန္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားကိုလိုက္နာက်င့္သံုးၾကေစလိုပါသည္။

 

အမွားျပင္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

ဆရာႀကီးဦးေအာင္သင္း၏စာအုပ္မ်ားထဲတြင္မၾကာခဏဖတ္ရသည့္ အလြန္တန္ဖိုးရွိသည့္အဆံုးအမ တစ္ခုရွိပါသည္။ လူလိမၼာတို႔မည္သည္ကား သူတစ္ပါး၏အမွားမွသင္ခန္းစာရ၏။ လူမိုက္တို႔မည္သည္ကား ကိုယ္တိုင္မွားမွသင္ခန္းစာရ၏။ ပို၍မိုက္မဲေသာသူတို႔မွာကား ကိုယ္တိုင္မွားပါလ်က္ သင္ခန္းစာမရၾကကုန္” ဟူ၏။ သင္သာလူလိမၼာျဖစ္ပါက သူမ်ားအမွားမ်ား မွေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ google တြင္သာ “correct the mistakes” ဆိုသည့္ keyword ႐ိုက္ထည့္ၿပီး ရွာလိုက္ပါက ေလ့က်င့္ႏိုင္မည့္သင္ခန္းစာေတြတစ္ပံုတစ္ပင္ရပါလိမ့္မည္။ ေနာက္တစ္နည္းအသံုး ၀င္သည့္အရာကေတာ့ FCE ႏွင့္ CAE ေမးခြန္းမ်ားတြင္ပါသည့္ မလိုအပ္သည့္စကားလံုးမ်ားကို ဖယ္ထုတ္ပစ္ရသည့္ error correction task မ်ားကိုလုပ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေလ့လာေဖာ္၊ ေလ့လာဖက္/အဖြဲ႕

ကၽြန္ေတာ္စာသင္သည့္အခါ ေက်ာင္းသားမ်ား၏စာအုပ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းလဲကာ အမွတ္ျခစ္ေစသည့္ အက်င့္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳရသည္မွာလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိပါသည္။ သူတစ္ပါး၏အမွားကို သတိျပဳမိေစရန္ျဖစ္သည္။ မိမိအမွားကိုမျမင္တတ္ေသာ္လည္း သူတစ္ပါး၏အမွားေတာ့ျမင္တတ္သည္မွာ လူ႔သဘာ၀ျဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ေရးသည့္စာကိုေတာင္မွ သူတပါးျပင္ေပးမွ အမွားေတြ႕တတ္သျဖင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ proof reader ဟူသည့္စာျပင္ဆရာ ထားရေပသည္။ ဤသို႔ေလ့လာဖက္မွျပင္ေပးလိုက္သည္ကို သေဘာတူသည္လည္းရွိ၏။ လက္မခံႏိုင္သည့္အခါလည္းရွိမည္။ ထိုအခါ ဘယ္အရာကမွန္သည္ကို ဆန္းစစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းတစ္ခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ အလြယ္ဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ ဂူဂဲလ္လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ the same as ႏွင့္ the same than ႏွစ္ခုကို ရွာၾကည့္လွ်င္ the same as ပါသည့္ရလာဒ္မ်ားမွာ အဆမတန္ ပိုမ်ားသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါလိမ့္မည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ the same as ကပိုမွန္သည္ဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။ အကယ္၍ ရလာဒ္က မရွင္းလင္းပါက ၄င္း သည္ native speakers မိခင္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ား အတြက္ပင္ မွားေလ့ရွိသည့္အမွားျဖစ္ေၾကာင္းသိႏိုင္ပါသည္။ ရွာသည့္အခါ quotation marks မ်ားထည့္ရန္မေမ့ပါႏွင့္။

 

ဂူဂဲလ္တြင္ေမးခြန္းအေနျဖင့္လည္းေမးႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ "Is staff countable or uncountable?" ဟု႐ိုက္လွ်င္ ေျဖထားသည့္အေျဖမ်ားစြာေတြ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

http://www.usingenglish.com/forum/  ကဲ့သို႔ေသာအဂၤလိပ္စာဖိုရမ္မ်ားတြင္လည္းေမးႏိုင္သည္။

Yahoo Answers ကဲ့သို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုသီးသန္႔ေျဖေသာ ဆိုက္မ်ားတြင္လည္းေမးႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ႀကိဳးစားၿပီး အေျဖမရသည္မ်ားကိုမွ ဆရာတစ္ဦးအားေမးသင့္ပါသည္။

 

Conversation exchanges

စိတ္မခ်ရသည့္အမွားျပင္ဆင္ခ်က္မ်ိဳးျပႆနာမ်ားသည္ မူရင္း မိခင္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရပါက အလြယ္တကူလြင့္ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကံေကာင္းၾကပါသည္။ ယေန႔ အင္တာနက္ေခတ္ႀကီးတြင္ conversation exchange ဘာသာစကားအလဲအလွယ္ျပဳသည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေၾကာင့္ native speakers မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဖို႔အင္မတန္လြယ္ကူလွပါသည္။ မိမိက ဗမာစကားသင္ေပး။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ သူတို႔က အဂၤလိပ္စကားျပန္သင္ေပးႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးရွိသည့္အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ www.learnenglish.britishcouncil.org  ႏွင့္ www.livemocha.com ကဲ့သို႔ေသာ websit မ်ားတြင္ မွတ္ပံုတင္ထား႐ံုျဖင့္ အဆိုပါေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

 

Test teach test (and test again)

စာေမးပြဲေျဖမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးသည့္ approach တစ္ခုမွာ test teach test approach ပင္ျဖစ္သည္။ language point တစ္ခုကိုစစ္ၾကည့္သည္။ ၿပီးေနာက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင္ေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ ထပ္စစ္ၾကည့္သည္။ ဤသို႔သံသရာလည္သြားရင္း ေၾကနပ္မႈရွိခ်ိန္တြင္ စာေမးပြဲေျဖျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ မိမိကိုယ္တိုင္လည္းဤသို႔ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

English in Use ႏွင့္  Oxford practice grammar ကဲ့သို႔ေသာ ကို္ယ္တိုင္ေလ့လာသည့္ စာအုပ္မ်ား အသံုးျပဳပါက သဒၵါရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကိုအရင္မဖတ္ဘဲ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကိုအရင္လုပ္ၾကည့္ပါ။ ၿပီးမွ ရွင္းလင္းခ်က္ကိုဖတ္ၾကည့္ၿပီး ေျဖထားသည္မ်ားကိုျပန္စစ္ၾကည့္ပါ။ ျပင္ခ်င္သည္ကိုျပင္ပါ။ ထို႔ေနာက္တြင္ မွစာအုပ္ေနာက္ေက်ာရွိ အေျဖမ်ားႏွင့္တိုက္စစ္ၾကည့္ပါ။ သို႔ရာတြင္ မွားသည္ကိုစိတ္ထဲတြင္သာမွတ္သား ပါ။ စာအုပ္ထဲတြင္ျပင္မေရးပါႏွင့္။ တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ေလာက္ထားၿပီး မိမိေရးထားသည္မ်ားကိုျပန္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္သည္ကမွန္၍ဘယ္သည္ကဘာေၾကာင့္ မွားသည္ကို မွတ္မိေအာင္က်ိဳးစားၾကည့္ပါ။

 

မွားတတ္သည့္အမွားမ်ား ကိုယ္ပိုင္မွတ္တမ္း

လုပ္ႏိုင္သည့္ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ မိမိမွားတတ္သည္မ်ားကို မွတ္စုစာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ သီးျခား ခ်ေရးထားၾကည့္ပါ။ တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေတာ့ ျပန္ၾကည့္ၿပီး ေနာက္တစ္ခါထပ္မမွားေတာ့ဟု ယံုၾကည္သည့္စာေၾကာင္းကို အမွတ္အသားလုပ္ထားပါ။ ကာလအတန္ၾကာလွ်င္ မိမိလုပ္တတ္သည့္သဒၵါ အမွား၊ စာလံုးေပါင္းအမွား၊ အသံထြက္အမွားမ်ားစာရင္းတစ္ခုရလာပါလိမ့္မည္။  ၄င္းစာရင္းအားမိမိ စာေရးသားမႈတစ္ခုၿပီးလွ်င္တိုက္ဆိုင္ကာ အမွားထပ္လုပ္ေသးသလား၊ အမွားကင္းသြားၿပီလား ဟုစစ္ႏိုင္ ပါသည္။

 

စာလံုးေပါင္းစစ္ေဆးသည့္၊ သဒၵါစစ္ေဆးသည့္စနစ္ပိတ္ထားပါ။

Microsoft Word သို႔မဟုတ္ Open Office writer စသည့္ word processor မ်ားသံုးလွ်င္ spell check ႏွင့္ grammar check မ်ားကို off လုပ္ထားပါ။ မိမိေရးသားလိုသည္မ်ားေရးၿပီးမွ ၄င္း features မ်ားျပန္ဖြင့္ကာ သူတို႔ မည္သည့္အရာမ်ားကို ျပင္ေပးေၾကာင္းျပန္စစ္ၾကည့္ပါ။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မ်ား ကို မိမိ အမွားမွတ္စုအတြင္းမွတ္သားပါ။

 

ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ပစ္ထားလိုက္ပါ

မိခင္ဘာသာစကားေျပာသူမ်ားပင္ သူတို႔ေရးထားသည္ကိုျပင္ဖို႔ ခက္တတ္ပါသည္။ အေၾကာင္းက လူတို႔ဦးေႏွာက္သည္ မိမိတို႔ခ်ေရးမည္ဟုႀကံစည္ထားသည္မ်ားကိုသာျမင္တတ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ခ်ေရးျဖစ္သည္ကိုေတာ့မျမင္တတ္ေခ်။ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းကေတာ့ မိမိေရးထားသည္ကို တစ္ရက္တန္သည္ ႏွစ္ရက္တန္သည္ပစ္ထားၿပီး ျပန္ဖတ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ မိမိအမွားမ်ား မည္မွ်လုပ္မိသည္ကို အံ့အားသင့္စဖြယ္ျပန္ေတြ႕ရသည္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ ကိုယ္ေတြ႕ပင္ ျဖစ္သည္။  စကားေျပာမ်ားကိုေတာ့ အသံသြင္းထားကာ ေနာက္တစ္ရက္ႏွစ္ရက္ေန လွ်င္ျပန္ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။ IELTS စာေမးပြဲ speaking part two ကဲ့သို႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားအတြက္မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္ မည္။

 

အကယ္၍စာဖတ္သူသာ အထက္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ားထဲမွတစ္ခ်ိဳ႕ကို လိုက္နာကာ လက္ေတြ႕ လုပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက မိမိေရးစဥ္ေျပာစဥ္က သတိမထားမိခဲ့ေသာ အမွား mistakes မ်ားအား သတိ     မူျပဳျပင္ႏိုင္မည္မွာ က်ိန္းေသမလြဲျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

 

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

[Unicode]

ကျောင်းသားအများစုဟာသူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအသုံးအနှုန်း၊ သဒ္ဒါအမှားတွေကို ဆရာတွေကပြင်ပေးလိမ့် မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက် ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာလည်းသဘာဝကျတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။  ဆရာတွေကပြင်ပေးကြတာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျောင်းသားတစ်ဦးဟာ သူလုပ်ဖူးတဲ့အမှားတစ်ခုကို  တစ်ကြိမ်ထက်မက မှားနေတတ်ရင်တော့ ဒါကိုသတိထားဖို့လိုလာပါပြီ။ ဒီအချိန်မှာဆရာလုပ်နိုင်တာက မကြာခဏမှားနေတဲ့ သူ့အမှားကိုထောက်ပြပြီး ကျောင်းသားကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် self-correction skill ကိုနည်းလမ်းပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။

 

ကျောင်းသားတွေဟာ အမှားပြင်တာ ဆရာတွေသာလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်။ သူတို့မတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခု ဟုထင်မှတ်မှားနေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောနိုင်ရေးနိုင်ဖို့ ဆိုရင် မိမိကိုယ်တိုင်အမှားကိုပြင်ဆင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။

 

Error လား Mistakes လား

Error ဆိုသည်မှာ မှားလို့မှားမှန်းမသိဘဲ မသိနားမလည်မှုနှင့်ပြုလုပ်သောအမှားမျိုးဖြစ်သည်။ Mistakes ကိုတော့ မတော်တဆအမှား၊ ပေါ့လျော့မှုအမှားဟုဆိုနိုင်သည်။ မိမိလေ့လာထားပြီး သိထားပြီးဖြစ်ပါ လျက်ကျူးလွန်မိသောအမှားမျိုးကို mistakes ဟုဆိုနိုင်သည်။

“An error is an instance of language that is unintentionally deviant and not self-corrigible by its author. A mistake is either intentionally or unintentionally deviant and self-corrigible.  Slips or lapses of the tongue, pen, or keyboard are easily detected and can be self-corrected by their author unaided.” James, C. 1998. Errors in Language Learning and Use: Exploring Error Analysis.

တနည်းအားဖြင့် blunders မမှားသင့်သော အမှားဖြစ်သည်။ error အမှားမျိုးကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ဖွယ်ရှိသလို ကျောင်းသားများ မိမိကိုယ်တိုင်ပြင်ဖို့မလွယ်သည့်အတွက် ဆရာကိုအားကိုးသည်မှာဖြစ်သင့်ပါသည်။ သို့သော်လည်း mistakes များအတွက်သူတပါးကိုချည်းအားကိုးနေလျှင် တစ်သက်လုံး dependent learner အဖြစ်လူဖြစ်ရှုံးပေတော့ မည်။ ဒါကြောင့် mistakes များကိုဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နိုင်စေရန် အောက်ပါ နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြစေလိုပါသည်။

 

အမှားပြင်လေ့ကျင့်ခန်းများ

ဆရာကြီးဦးအောင်သင်း၏စာအုပ်များထဲတွင်မကြာခဏဖတ်ရသည့် အလွန်တန်ဖိုးရှိသည့်အဆုံးအမ တစ်ခုရှိပါသည်။ “လူလိမ္မာတို့မည်သည်ကား သူတစ်ပါး၏အမှားမှသင်ခန်းစာရ၏။ လူမိုက်တို့မည်သည်ကား ကိုယ်တိုင်မှားမှသင်ခန်းစာရ၏။ ပို၍မိုက်မဲသောသူတို့မှာကား ကိုယ်တိုင်မှားပါလျက် သင်ခန်းစာမရကြကုန်” ဟူ၏။ သင်သာလူလိမ္မာဖြစ်ပါက သူများအမှားများ မှလေ့လာနိုင်ပါသည်။ google တွင်သာ “correct the mistakes” ဆိုသည့် keyword ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာလိုက်ပါက လေ့ကျင့်နိုင်မည့်သင်ခန်းစာတွေတစ်ပုံတစ်ပင်ရပါလိမ့်မည်။ နောက်တစ်နည်းအသုံး ၀င်သည့်အရာကတော့ FCE နှင့် CAE မေးခွန်းများတွင်ပါသည့် မလိုအပ်သည့်စကားလုံးများကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ရသည့် error correction task များကိုလုပ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။

 

လေ့လာဖော်၊ လေ့လာဖက်/အဖွဲ့

ကျွန်တော်စာသင်သည့်အခါ ကျောင်းသားများ၏စာအုပ်များအချင်းချင်းလဲကာ အမှတ်ခြစ်စေသည့် အကျင့်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ပြုရသည်မှာလည်း ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါသည်။ သူတစ်ပါး၏အမှားကို သတိပြုမိစေရန်ဖြစ်သည်။ မိမိအမှားကိုမမြင်တတ်သော်လည်း သူတစ်ပါး၏အမှားတော့မြင်တတ်သည်မှာ လူ့သဘာဝဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလား။ မိခင်ဘာသာစကားဖြင့်ရေးသည့်စာကိုတောင်မှ သူတပါးပြင်ပေးမှ အမှားတွေ့တတ်သဖြင့် စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းများတွင် proof reader ဟူသည့်စာပြင်ဆရာ ထားရပေသည်။ ဤသို့လေ့လာဖက်မှပြင်ပေးလိုက်သည်ကို သဘောတူသည်လည်းရှိ၏။ လက်မခံနိုင်သည့်အခါလည်းရှိမည်။ ထိုအခါ ဘယ်အရာကမှန်သည်ကို ဆန်းစစ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ချို့ရှိပါသည်။ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဂူဂဲလ်လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ the same as နှင့် the same than နှစ်ခုကို ရှာကြည့်လျှင် the same as ပါသည့်ရလာဒ်များမှာ အဆမတန် ပိုများသည်ကိုတွေ့ရှိရပါလိမ့်မည်။ ထို ့ကြောင့် the same as ကပိုမှန်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ရလာဒ်က မရှင်းလင်းပါက ၄င်း သည် native speakers မိခင်ဘာသာစကားပြောသူများ အတွက်ပင် မှားလေ့ရှိသည့်အမှားဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါသည်။ ရှာသည့်အခါ quotation marks များထည့်ရန်မမေ့ပါနှင့်။

 

ဂူဂဲလ်တွင်မေးခွန်းအနေဖြင့်လည်းမေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ "Is staff countable or uncountable?" ဟုရိုက်လျှင် ဖြေထားသည့်အဖြေများစွာတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 

http://www.usingenglish.com/forum/  ကဲ့သို့သောအင်္ဂလိပ်စာဖိုရမ်များတွင်လည်းမေးနိုင်သည်။

Yahoo Answers ကဲ့သို့သော မေးခွန်းများကိုသီးသန့်ဖြေသော ဆိုက်များတွင်လည်းမေးနိုင်သည်။ ယင်းသို့ကြိုးစားပြီး အဖြေမရသည်များကိုမှ ဆရာတစ်ဦးအားမေးသင့်ပါသည်။

 

Conversation exchanges

စိတ်မချရသည့်အမှားပြင်ဆင်ချက်မျိုးပြဿနာများသည် မူရင်း မိခင်ဘာသာစကားပြောသူများနှင့် ဆွေးနွေးခွင့်ရပါက အလွယ်တကူလွင့်ပျောက်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းကြပါသည်။ ယနေ့ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးတွင် conversation exchange ဘာသာစကားအလဲအလှယ်ပြုသည့် အင်တာနက် စာမျက်နှာများကြောင့် native speakers များနှင့်တွေ့ဖို့အင်မတန်လွယ်ကူလှပါသည်။ မိမိက ဗမာစကားသင်ပေး။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် သူတို့က အင်္ဂလိပ်စကားပြန်သင်ပေးနှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိသည့်အလုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် www.learnenglish.britishcouncil.org  နှင့် www.livemocha.com ကဲ့သို့သော websit များတွင် မှတ်ပုံတင်ထားရုံဖြင့် အဆိုပါမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းများကို လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

 

Test teach test (and test again)

စာမေးပွဲဖြေမည့်ကျောင်းသားများကို လေ့ကျင့်ပေးသည့် approach တစ်ခုမှာ test teach test approach ပင်ဖြစ်သည်။ language point တစ်ခုကိုစစ်ကြည့်သည်။ ပြီးနောက် လိုအပ်ချက်များကို သင်ပေးသည်။ ထို့နောက် ထပ်စစ်ကြည့်သည်။ ဤသို့သံသရာလည်သွားရင်း ကြေနပ်မှုရှိချိန်တွင် စာမေးပွဲဖြေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူ မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဤသို့လေ့လာနိုင်ပါသည်။

English in Use နှင့်  Oxford practice grammar ကဲ့သို့သော ကို်ယ်တိုင်လေ့လာသည့် စာအုပ်များ အသုံးပြုပါက သဒ္ဒါရှင်းလင်းချက်များကိုအရင်မဖတ်ဘဲ လေ့ကျင့်ခန်းများကိုအရင်လုပ်ကြည့်ပါ။ ပြီးမှ ရှင်းလင်းချက်ကိုဖတ်ကြည့်ပြီး ဖြေထားသည်များကိုပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ ပြင်ချင်သည်ကိုပြင်ပါ။ ထို့နောက်တွင် မှစာအုပ်နောက်ကျောရှိ အဖြေများနှင့်တိုက်စစ်ကြည့်ပါ။ သို့ရာတွင် မှားသည်ကိုစိတ်ထဲတွင်သာမှတ်သား ပါ။ စာအုပ်ထဲတွင်ပြင်မရေးပါနှင့်။ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ထားပြီး မိမိရေးထားသည်များကိုပြန်ကြည့်ပါ။ ဘယ်သည်ကမှန်၍ဘယ်သည်ကဘာကြောင့် မှားသည်ကို မှတ်မိအောင်ကျိုးစားကြည့်ပါ။

 

မှားတတ်သည့်အမှားများ ကိုယ်ပိုင်မှတ်တမ်း

လုပ်နိုင်သည့်နောက်တစ်နည်းကတော့ မိမိမှားတတ်သည်များကို မှတ်စုစာအုပ်တစ်အုပ်တွင် သီးခြား ချရေးထားကြည့်ပါ။ တစ်နေ့တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်တော့ ပြန်ကြည့်ပြီး နောက်တစ်ခါထပ်မမှားတော့ဟု ယုံကြည်သည့်စာကြောင်းကို အမှတ်အသားလုပ်ထားပါ။ ကာလအတန်ကြာလျှင် မိမိလုပ်တတ်သည့်သဒ္ဒါ အမှား၊ စာလုံးပေါင်းအမှား၊ အသံထွက်အမှားများစာရင်းတစ်ခုရလာပါလိမ့်မည်။  ၄င်းစာရင်းအားမိမိ စာရေးသားမှုတစ်ခုပြီးလျှင်တိုက်ဆိုင်ကာ အမှားထပ်လုပ်သေးသလား၊ အမှားကင်းသွားပြီလား ဟုစစ်နိုင် ပါသည်။

 

စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးသည့်၊ သဒ္ဒါစစ်ဆေးသည့်စနစ်ပိတ်ထားပါ။

Microsoft Word သို့မဟုတ် Open Office writer စသည့် word processor များသုံးလျှင် spell check နှင့် grammar check များကို off လုပ်ထားပါ။ မိမိရေးသားလိုသည်များရေးပြီးမှ ၄င်း features များပြန်ဖွင့်ကာ သူတို့ မည်သည့်အရာများကို ပြင်ပေးကြောင်းပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ အရေးကြီးသည့်အချက်များ ကို မိမိ အမှားမှတ်စုအတွင်းမှတ်သားပါ။

 

မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပစ်ထားလိုက်ပါ

မိခင်ဘာသာစကားပြောသူများပင် သူတို့ရေးထားသည်ကိုပြင်ဖို့ ခက်တတ်ပါသည်။ အကြောင်းက လူတို့ဦးနှောက်သည် မိမိတို့ချရေးမည်ဟုကြံစည်ထားသည်များကိုသာမြင်တတ်ပြီး အမှန်တကယ် ချရေးဖြစ်သည်ကိုတော့မမြင်တတ်ချေ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ မိမိရေးထားသည်ကို တစ်ရက်တန်သည် နှစ်ရက်တန်သည်ပစ်ထားပြီး ပြန်ဖတ်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် မိမိအမှားများ မည်မျှလုပ်မိသည်ကို အံ့အားသင့်စဖွယ်ပြန်တွေ့ရသည်မှာ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့ပင် ဖြစ်သည်။  စကားပြောများကိုတော့ အသံသွင်းထားကာ နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်နေ လျှင်ပြန် နားထောင်ကြည့်ပါ။ IELTS စာမေးပွဲ speaking part two ကဲ့သို့ လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုပါလိမ့် မည်။

 

အကယ်၍စာဖတ်သူသာ အထက်ဖော်ပြခဲ့သော နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ချို့ကို လိုက်နာကာ လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်မည်ဆိုပါက မိမိရေးစဉ်ပြောစဉ်က သတိမထားမိခဲ့သော အမှား mistakes များအား သတိ     မူပြုပြင်နိုင်မည်မှာ ကျိန်းသေမလွဲဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။

 

ကျွန်တော်ရေးထားသမျှကိုဖတ်ချင်လျှင်ဒီမှာလေ့လာနိုင်ပါသည်။

 

ဇာနည်(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

Views: 3649

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank Ko Zar Ni

Thank

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service