ဘာသာစကား ေလ့လာတဲ့အခါ စကားလံုးေတြဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အဓိပၸာယ္တူေပမယ့္ အသံုးအႏႈန္းမတူတာေတြ၊ စကားလံုးတူေပမယ့္ အဓိပၸယ္မတူတာေတြ စသည့္အခ်က္ေတြကို ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း မလြဲမေသြ ေတြ႔ႀကံဳၾကရမွာပါ။

ဥပမာ - “ကိုက္သည္” ဆိုသည့္ ျမန္မာ စကားလံုး တစ္လံုး သည္ ဝါက်အေပၚတြင္ မူတည္က အဓိပၸာယ္ ေျပာင္းလည္းသြားသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ ပါတယ္။

-       တြက္ေခ် ကိုက္ သည္။

-       စည္းဝါး ကိုက္ သည္။

-       သံေခ်း ကိုက္ သည္။

-       ေခြး ကိုက္ သည္။

-       ကပ္ေၾကးျဖင့္ ကိုက္ သည္။

 

ေဖာ္ျပပါ ဝါက်မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ စကားလံုး တူေသာ္လည္း အဓိပၸာယ္မတူသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာရာတြင္လည္း အလားတူ အျဖစ္မ်ား မ်ား စြာရွိပါတယ္။

 

ဒီတစ္ပတ္မွာ “ring” ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ႕ အသံုးအႏႈန္းေတြကို ေလ့လာၾကရေအာင္ ….

 

Ring ကို verb (ႀကိယာ) အျဖစ္သံုးေသာ ပံုစံမ်ား

 

-       Telephone is ringing. (ဖုန္းလာေနတယ္။)

-       Someone rings the bell. (တစ္ေယာက္ေယာက္က ဘဲလ္ တီးတယ္။)

-       The bell rings. (ဘဲလ္ ျမည္တယ္။)

-       The playground rings with the children’s shouts. (ကစားကြင္းက ကေလးေတြ ေအာ္သံေတြနဲ႔ ဟိန္းေနတယ္။)

-       This area was ringed by the police. (ဒီေနရာကို ရဲေတြ ဝိုင္းထားတယ္။)

-       Ring the correct answer. (အေျဖမွန္ကို ဝိုင္းျပပါ။)

 

Ring ကို noun (နာမ္) အျဖစ္သံုးေသာ ပံုစံမ်ား

 

Gold ring                           = ေရႊလက္စြပ္

Engagement ring                = ေစ့စပ္ လက္စြပ္

Wedding ring                     = လက္ထပ္ လက္စြပ္

Ear ring                            = နားကြင္း

Key ring                            = ေသာ့ကြင္း

Spy ring                            = သူလွ်ဴိ ဂိုဏ္း

Circus ring                         = ဆပ္ကပ္ ပြဲဝိုင္း

Square ring                        = လက္ေဝွ႔ ႀကိဳးဝိုင္း

Ring finger                        = လက္သူႂကြယ္

Ring-pull                           = သံဗူး လက္ဆြဲကြင္း

Ring-binder                        = ကြင္းခ်ဳပ္ စာတြဲ၊ ကြင္းမ်ားျဖင့္ စာရြက္တို႔ခ်ဳပ္ထားေသာ စာတြဲမ်ိဳး

Ring road                          = ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း

Ring tone                          = တယ္လီဖံုး သံစဥ္

 

Ring ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားအသံုးအႏႈန္း ပံုစံမ်ား

 

Ringleader                         = ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္၊ ေခါင္သူႀကီး

Ringlet                              = ဆံႏြယ္ေခြ

Ringmaster                        = ဆပ္ကပ္ပြဲ ဇာတ္စီး

Ringside                            = ဆပ္ကပ္ပြဲ၊ လက္ေဝွ႔ပြဲ တို႔တြင္  ေရွ႕ဆံုးတန္း (ထိုင္ခံု)

Ringworm                         = ေပြး

 

 

There were dark rings round her eyes from lack of sleep. (အိပ္ေရးပ်က္လို႔ မ်က္ကြင္းညိဳ ေနတယ္။)

 

 

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူေတြ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း ႂကြယ္ဝ ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး (UMK)

Be the Best !

Views: 1727

Reply to This

Replies to This Discussion

Tks a lot 

very good knowledge!

thanks a lot
Thanks for the various meanings of 'ring '
Thank you.
Thanks Sayar

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service