I'm Busy

မိမိအလုပ္မ်ားေနသည့္အခါ၊ မိမိကိုအထက္လူႀကီးကခိုင္းသည့္အခါ ဘယ္အခ်ိန္အၿပီးလုပ္ေပးရမည္၊ မိမိမွ လုပ္ေပးႏိုင္၊ မလုပ္ေပးႏိုင္ စသည္တို႔ကိုအလုပ္ခြင္အတြင္းမလြဲမေသြေျပာဖို႔ႀကံဳၾကမွာပါ။ ေအာက္ပါ၀ါက်မ်ားကိုေလ့လာေလ့က်င့္ထားလွ်င္ အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လူနဲ႔အခ်ိန္ကိုၾကည့္ၿပီးေျပာသင့္မေျပာသင့္ကေတာ့မိမိဘာသာခ်ိန္ဆရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 • "I'm busy with work."
  ကၽြန္ေတာ္အလုပ္မ်ားေနတယ္။
 • "Can I do this later?"
  ဒါကိုေနာက္မွလုပ္လို႔ရလား။
 • "Does this have to be done now?"
  အခုၿပီးေအာင္လုပ္ရမွာလား။
 •  "When do you need this by?"
  ဒါဘယ္အခ်ိန္လိုတာလဲ။ (ဘယ္အခ်ိန္ၿပီးရင္ရမလဲ)
 •  "When is the deadline?"
  ေနာက္ဆံုးရက္(အခ်ိန္) ဘယ္ေတာ့လဲ။
 •  "I'm not going to have time for any other assignment until Thursday."
  ေနာက္ၾကာသပေတးအထိ ေနာက္ထပ္အလုပ္လုပ္ေပးဖို႔အတြက္အားခ်ိန္မရွိေတာ့ဘူး။
 •  "I'll try to free up my schedule."
  ကၽြန္ေတာ့္အစီအစဥ္ဇယားကို အားေအာင္လုပ္လိုက္ပါမယ္။
 •  "I'm pretty sure I can meet the deadline."
  သတ္မွတ္ရက္အတြင္းၿပီးေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာေသခ်ာပါတယ္။
 •  "If I don't get any help on this, I won't be able to complete it on time."
  ကူေပးမယ့္လူမရရင္ ဒါကိုအခ်ိန္မီၿပီးမွာမဟုတ္ဘူး။
 •  "I'll do whatever I can to make sure this is done on time."
  အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုးက်ိဳးစားပါ့မယ္။
 •  "You can count on me."
  ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ စိတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ (အားထားႏိုင္ပါတယ္)
 •  "Have I ever let you down?"
  ဆရာ႔ကို မ်က္ႏွာအပ်က္ခံရေစ ဖူးလို႔လား။

 

Giving/Asking Business Cards

စီးပြားေရးသမားခ်င္းေတြ႕သည္ျဖစ္ေစ၊ မိမိကုမၸဏီကိုယ္စားျပဳ၍သူစိမ္းတို႔ႏွင့္ေတြ႕သည္ျဖစ္ေစ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ လိပ္စာကတ္ျပားေလးမ်ား အျပန္အလွန္ေပးၾကရတာထံုးစံပါ။ ယခုေခတ္တြင္ အီးေမးလ္လိပ္စာပါလိုအပ္လာေတာ့ ေတာင္းပံုေတာင္းနည္း၊ ေျဖပံုေျဖနည္းေတြကိုသိထားရပါမယ္။ လိပ္စာကတ္ကို business card အျပင္ visiting card, calling card, call card ဟုုလည္းေခၚၾကပါေသးတယ္။

 

 • "Do you have a business card?"
  ခင္ဗ်ားမွာလိပ္စာကတ္ရွိသလား။
 •  "Could I have one of your business cards?"
  ခင္ဗ်ားလိပ္စာကတ္တစ္ကတ္ေလာက္ရႏိုင္မလား။ 
 • "Can I have your business card?"
  ခင္ဗ်ားမွာလိပ္စာကတ္ရႏိုင္မလား။

  အဆိုပါအေမးမ်ားကိုလြယ္လြယ္ကူကူ 'sure' သို႔မဟုတ္ 'no problem' ဟုျပန္ေျဖႏိုင္ပါသည္။
 •  "Can I get your phone number or email address?"
  ခင္ဗ်ား ဖုန္းနံပါတ္ ဒါမွမဟုတ္ အီးေမးလိပ္စာ ရႏိုင္မလား။
 •  "What is the best way to contact you?"
  ခင္ဗ်ားကိုဘယ္နည္းနဲ႔ အဆင္အေျပဆံုးဆက္သြယ္လို႔ရမလဲ။
 •  "Can I get your contact information?"
  ခင္ဗ်ားကိုဆက္သြယ္လို႔ရမယ့္လိပ္စာ ရႏိုင္မလား။
 •  "My contact information is on my business card. Let me give you one."
  ကၽြန္ေတာ့္လိပ္စာကတ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုဆက္သြယ္လို႔ရမယ့္ေနရာပါပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုေပးပါ့မယ္။
 •  "You can reach me by calling the number on my business card."
  ကၽြန္ေတာ့္လိပ္စာကတ္ကဖံုးနံပတ္ကိုဆက္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုဆက္သြယ္ႏိုင္ပါတယ္။
 •  "My email address is on my business card."
  ကၽြန္ေတာ့္အီးေမးလ္လိပ္စာ လိပ္စာကတ္မွာပါပါတယ္။

 

Requesting information through email


အီးေမးလ္မွတစ္ဆင့္သတင္းအခ်က္အလက္ရယူတဲ့အခါ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကအသံုး၀င္ႏိုင္ပါတယ္။

 

 • "Can you send it to my email address?" "Can you email it to me?"
  ကၽြန္ေတာ့္အီးေမးလ္ကိုပို႔လိုက္လို႔ရမလား
 •  "You can send it to me through email."
  ကၽြန္ေတာ့္ဆီကို အီးေမးလ္ကတစ္ဆင့္ပို႔ႏိုင္တယ္။
 •  "Can I email it to you?"
  ခင္ဗ်ားဆီကိုအီးေမးလ္ပို႔လို႔ရမလား။
 •  "Can I send you the information through email?"
  အီးေမးလ္ကတစ္ဆင့္ သတင္းေတြပို႔လို႔ရလား။

 

တစ္ခါတစ္ေလမွာ အီးေမးလ္လိပ္စာမွား႐ိုက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သူေပးတာကမွားလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိပို႔လိုက္တဲ့ေမးဟာ လက္ခံတဲ့လူမရွိဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္း automated email ျပန္ပို႔လာတာႀကံဳဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ တစ္ဖက္သားကို ေအာက္ပါအတိုင္းအတည္ျပဳေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

 

 • "Can I verify your email address? The address I have on file appears to be incorrect."
  ခင္ဗ်ားအီးေမးလ္လိပ္စာ ျပန္စစ္လို႔ရမလား။ ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိတဲ့လိပ္စာမွားေနတယ္။
 • "I am unable to email it to you. Can you tell me your email address again?"
  ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားဆီအီးေမးလ္ပို႔လို႔မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ခင္ဗ်ားလိပ္စာေလးထပ္ေျပာႏိုင္မလား။
 • "I am getting a mail saying it is undeliverable. I might have misspelled it. Can I double check your email address?"
  အီးေမးလ္မထြက္ဘူးဆိုတာပဲျပေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္စာလံုးေပါင္းမွားတာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္။ ခင္ဗ်ားလိပ္စာ ေသခ်ာေအာင္ျပန္စစ္လို႔ရမလား။
 • "Did you get my email?"
  ကၽြန္ေတာ့္အီးေမးလ္ရလား။

 

 

ကဲ ဒါေလးေတြေလ့လာၿပီး ယေန႔ပဲမိမိ႐ံုးထဲမွာေလ့က်င့္ေျပာဆိုၾကည့္လိုက္ၾကပါစို႔။

ကၽြန္ေတာ္ေရးထားသမွ်ကိုဖတ္ခ်င္လွ်င္ဒီမွာေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဇာနည္(MyWay)

Broken English to Spoken English

09 448 033 674

 

Related Links

ရံုးတြင္းအဂၤလိပ္စကား (၁)
႐ံုးတြင္းအဂၤလိပ္စကား (၂)
႐ံုးတြင္းအဂၤလိပ္စကား (၃)
ရံုးတြင္းအဂၤလိပ္စကား (၄)
ရံုးတြင္းအဂၤလိပ္စကား (၅)
ရံုးတြင္းအဂၤလိပ္စကား (၆)
ရံုးတြင္းအဂၤလိပ္စကား (၇)

 

Views: 4078

Reply to This

Replies to This Discussion

သံုးဖို႕လိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္သိရလို႕ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္လဲထပ္ share ေပးပါေနာ္။

Thanks a lot.

Thank you
very useful and thank you.

Thank you so much.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service