မင္းသား/မင္းသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သမွ်ေသာစကားလံုးေတြနဲ႔ သူတို႔အသံုးေတြျဖစ္ပါတယ္။

၁။ someone who performs in plays or films (႐ုပ္ရွင္ျပဇာတ္တြင္သ႐ုပ္ေဆာင္သူ)

actor  (မင္းသား၊ အမ်ိဳးသားသ႐ုပ္ေဆာင္)

e.g. Keanu Reeves is my favourite actor.  

ကီႏူးရိဖ္ဟာကၽြန္ေတာ္အႀကိဳက္ဆံုးသ႐ုပ္ေဆာင္ပဲ။

The actor who played Macbeth was really good. မက္ဘက္ေနရာကသ႐ုပ္ေဆာင္သြားသူအလြန္ေတာ္သည္။  

actress (မင္းသမီး၊ အမ်ိဳးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္)

e.g. I’ve always wanted to be an actress.

ကၽြန္မအၿမဲတမ္းမင္းသမီးျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာ။

*  actor ကိုေယာက္်ားေရာမိန္းမကိုပါရည္ညႊန္းႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕မင္းသမီးေတြက actress လို႔ေခၚတာကိုသေဘာမေတြ႕ၾကဘူး။ *

star (ေက်ာ္ၾကားသူအႏုပညာရွင္၊ ၾကယ္ပြင့္)

e.g. Hundreds of fans gathered to watch the stars arriving at the Oscar ceremony.

ေအာ္စကာဆုေပးပြဲကိုေရာက္လာတဲ့အႏုပညာၾကယ္ပြင့္ေတြကိုၾကည့္ဖို႔ ပရိတ္သတ္ေတြစုေ၀းေရာက္ရွိေနၾကတယ္။

film/movie star (နာမည္ႀကီး႐ုပ္ရွင္မင္းသား/မင္းသမီး)

e.g. Movie star Arnold Schwarzenegger has said he would like to enter politics.

နာမည္ေက်ာ္မင္းသားႀကီးအာႏိုးက ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲ၀င္ခ်င္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

 

၂။ To be in a play or film (ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ရွင္တြင္ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္သည္)

act သ႐ုပ္ေဆာင္သည္။ (Especially as a job)

e.g. I decided I wanted to act when l was twelve years old.

အသက္ ၁၂ ႏွစ္သားတုန္းက သ႐ုပ္ေဆာင္လုပ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ဖူးတယ္။

She always enjoyed acting.

သ႐ုပ္ေဆာင္ရတာကို သူမအၿမဲတမ္းႏွစ္သက္တယ္။

acting သ႐ုပ္ေဆာင္မႈပညာ၊ စြမ္းရည္၊ အလုပ္

e.g. Before he became famous, James Dean studied acting in New York.

နာမည္မႀကီးခင္တုန္းက James Dean ဟာ သ႐ုပ္ေဆာင္အတတ္ပညာကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ေလ့လာခဲ့တယ္။

a career in acting သ႐ုပ္ေဆာင္ဘ၀၊ သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္အသက္ေမြးမႈ

play ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ရွင္တြင္ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ တစ္ေနရာမွသ႐ုပ္ေဆာင္သည္။

e.g. Timothy Dalton was the fourth actor to play James Bond.

Timothy Dalton ဟာဂ်ိမ္းစဘြန္းေနရာမွာသ႐ုပ္ေဆာင္တဲ့ ေလးေယာက္ေျမာက္မင္းသားျဖစ္တယ္။

play a part (---)အျဖစ္သ႐ုပ္ေဆာင္သည္

e.g. We still need someone to play the part of the messenger:

ဆက္သားအျဖစ္သ႐ုပ္ေဆာင္မယ့္လူတစ္ေယာက္လိုေနေသးတယ္။

be in something (phrasal verb စကားေျပာတြင္အဓိကသံုးသည္) ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ရွင္တြင္ပါ၀င္သည္။

e.g. You remember Larry Hogman — he used to be in ‘Dallas’.

Larry Hogman ကိုမွတ္မိလား။ “ဒါးလပ္စ္” ဇာတ္ကားမွာပါဖူးတယ္ေလ။

perform သ႐ုပ္ေဆာင္သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖသည္။ ကျပအသံုးေတာ္ခံသည္။

e.g. The children perform a Christmas pantomime every year.

ကေလးမ်ားသည္ ခရစ္စမတ္ျပဇာတ္ျဖင့္ႏွစ္တိုင္းေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။

(* pantomime = (British)ခရစၥမတ္ ပဲြေတာ္ကာလတြင္ ကျပေလ့ရွိေသာ နတ္သမီးပံုျပင္လာ ဇာတ္လမ္း ကို အဆိုအက ျပက္လံုးမ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္သည့္ ျပဇာတ္။)

Performance သ႐ုပ္ေဆာင္မႈ၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ (လူတစ္ဦး၏သ႐ုပ္ေဆာင္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမေကာင္းအကဲျဖတ္ရာတြင္သံုးသည္။)

 e.g. Sean Perm’s finest performance was in ‘Dead Man Walking’.

Sean Perm ရဲ႕အေကာင္းဆံုးသ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို “လူေသလမ္းေလွ်ာက္ျခင္း”မွာေတြ႕ရတယ္။

give a good/bad  performance ေကာင္း/ညံ့ စြာသ႐ုပ္ေဆာင္သည္။

Meryl Streep, playing the murdered baby's mother; gives marvellous performance.

အသတ္ခံလိုက္ရတဲ့ကေလးငယ္တစ္ဦး၏မိခင္အျဖစ္ Meryl Streep ကပီျပင္စြာ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည္။

၃။ to be the most Important actor in a play or film ျပဇာတ္၊ ႐ုပ္ရွင္တစ္ခုတြင္အေရးအႀကီးဆံုးေနရာကသ႐ုပ္ေဆာင္သူ

star (Verb) if an actor stars in a film or a play, he or she is one of the most important actors in it; if a film or play stars an actor, he or she plays one of the most important characters in it. အဓိကေနရာကသ႐ုပ္ေဆာင္သည္။ ဇာတ္လိုက္မင္းသား၊ မင္းသမီးေနရာသ႐ုပ္ေဆာင္သည္။

star+ in

e.g. Con you name the actress who starred in ‘Gone with the Wind ’?

“ေလ႐ူးသုန္သုန္” ဇာတ္ကားထဲက ဇာတ္လိုက္မင္းသမီး နာမည္ေျပာႏိုင္လား။

star + as

e.g. Bob Hoskins stars as a private detective.

အလြတ္စံုေထာက္အျဖစ္ Bob Hoskins ကအဓိကဇာတ္လိုက္ေနရာမွာေနတယ္။

 ‘Heat’ is a police drama starring Robert de Niro and Al Pacino.

“heat” သည္ Robert de Niro and Al Pacino တို႔အဓိကပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ရဲဇာတ္လမ္းတြဲျဖစ္သည္။

starring — starred -— have starred

leading role/Starring  role အဓိကဇတ္လိုက္ေနရာ

e.g. Judy Garland became famous after her starring role in ‘The Wizard of Oz ’.

Judy Garland ဟာ “ေအာဇ့္ကမၻမွေမွာ္ဆရာ” ဇာတ္ကားမွာအဓိကေနရာကသ႐ုပ္ေဆာင္ၿပီး ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သည္။

play the leading/starring role

lead ေခါင္းေဆာင္မင္းသား/မင္းသမီး

play the lead (=be the main actor)

She was given the chance to play the lead when Pamela Anderson became ill.

Pamela Anderson ေနမေကာင္းျဖစ္ေတာ့ မင္းသမီးေနရာကသ႐ုပ္ေဆာင္ဖို႔ သူမအခြင့္အေရးရခဲ့တယ္။

 

၄။ the person that an actor pretends to be in a play or film ဇတ္ေကာင္၊ ဇာတ္႐ုပ္

e.g. Demi Moore's character is a woman who has an affair with the local preacher.

Demi Moore သ႐ုပ္ေဆာင္ရတဲ့ဇာတ္႐ုပ္က တရားေဟာဆရာတစ္ေယာက္နဲ႔ဇာတ္လမ္း႐ႈပ္တဲ့မိန္းမ တစ္ေယာက္ေနရာပဲ။

 

play the part of (ဇာတ္ေကာင္ --- ေနရာကသ႐ုပ္ေဆာင္သည္)

e.g. She played the part of the Wicked Stepmother in ‘Snow White’.

“မႏွင္းျဖဴ” ဇာတ္ကားမွာ ေကာက္က်စ္တဲ့မိေထြးေနရာက သူမသ႐ုပ္ေဆာင္ရတယ္။

 

source: Longman Essential Activator

ဇာနည္(MyWay)

Read more:

သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၁
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား -၂
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၃
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၄
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၅
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၆
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား - ၇
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၈)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၉)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၀)
သံုးႏႈန္းမွတ္သားေ၀ါဟာရမ်ား (၁၁)

Views: 2612

Reply to This

Replies to This Discussion

ေလ့လာသင္ယူခြင့္ေပးလို႔ေက်းဇူးပါခင္ဗ်ာ

Thanks a lot.

thank u

Thank you very much

ေနာက္တစ္ခါက်ရင္ ရႈတ္ေထြးတ့ဲစကားလံုးေတြ ဥပမာ ေခါင္းမီးေတာက္တာ၊ခိုက္ခိုက္တုန္ေအာင္ခ်မ္းတာ ၊ ေမာက္ေလာက္စရာ မရွိတာတို႔လို  အလြယ္တကူရွာမေတြ႕တဲ႕စကားလံုးေတြကိုတင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္

ေက်းဇူးထပ္ျပီးတင္ပါတယ္ေနာ္

Very thanks

Thank you.

thanks

thank u teacher
thanks

ကီရနူးရိဖ္(Kea Nu Reeves )လုိ အသံထြက္ပါတယ္

:)

Thanks you so much, sir!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service