“ဆံစ မွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း - ၁၅ (Abdomen/ Stomach)”

ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ ဝမ္းဗိုက္၊(Abdomen) ၊ အစာအိမ္ (Stomach) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

ဝမ္းဗိုက္(Abdomen) တြင္ အသံုးအႏႈန္း အနည္းငယ္သာ ရိွသည့္အတြက္ ဝမ္းဗိုက္ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ေနာက္ထပ္ စကားလံုးတစ္လံုးျဖစ္သည့္ Stomach ႏွင့္ တြဲကာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

 

Abdomen (n) – ဝမ္းဗိုက္

Abdominal (adj) – ဝမ္းဗိုက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ [ abdominal pain]

Abdominals (n) – ဝမ္းဗိုက္ ၾကြက္သား

 

***************************************************************************

 

ဝမ္းဗိုက္၊ အစာအိမ္ (Stomach) ကို နာမ္(noun) အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

Stomach (n) – ဝမ္းဗိုက္၊ အစာအိမ္

It’s unwise to swim on a full stomach.

ဗိုက္ျပည့္ေနတုန္း ေရးကူးတာ မိုက္မဲတာပဲ။

I don’t like going to work on an empty stomach.

ဝမ္းေဟာင္းေလာင္းနဲ႔ အလုပ္သြားရတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မႀကိဳက္ဘူး။

The doctor asked him to lie down on his stomach.

ဆရာဝန္က သူ႔ကို ေမွာက္အိပ္ခိုင္းတယ္။

I suggested that a cup of tea might settle her stomach.

သူ ဝမ္းၿငိမ္သြားေအာင္(အဆာ နည္းနည္းသက္သာေအာင္) လက္ဖက္ရည္ တစ္ခြက္္ေလာက္ေသာက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အႀကံေပးလိုက္တယ္။

 

Stomach (n) [U] – စားခ်င္စိတ္

I don’t have the stomach to eat anything at all.

ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွကို စားခ်င္စိတ္ လံုးဝ မရွိဘူး။

 

Stomach (n) – ဆႏၵ … ။ … လိုစိတ္။ … ခ်င္စိတ္

They have no stomach to fight.

သူတို႔ တိုက္ခ်င္ ခိုက္ခ်င္စိတ္ မရွိၾကဘူး။

I have no stomach to do this.

ကၽြန္ေတာ္ ဒါကို လုပ္ခ်င္စိတ္ မရွိဘူး။

 

ဝမ္းဗိုက္၊ အစာအိမ္ (Stomach) ကို ႀကိယာ(verb) အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

stomach/stomached/stomached/ stomaching

Stomach (v) – သည္းညည္းခံသည္။ စိတ္ရွည္သည္

I left before the end of the film – I couldn’t stomach the violence in it.

႐ုပ္ရွင္မဆံုးခင္ပဲ ကၽြန္ေတာ္ထြက္လာခဲ့တယ္၊ အၾကမ္းဖက္တာေတြပဲ ပါတဲ့ ဒီဇာတ္ကားကို ကၽြန္ေတာ္ သည္းညည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။

 

Stomach (v) – ခံတြင္းေတြ႕သည္။ အရသာေတြ႕သည္။

I stomach sea food.

ဝမ္းဗိုက္၊ အစာအိမ္ (Stomach) ကို အီဒီယမ္ အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

turn one’s stomach [IDM] – ေအာ္ဂလီဆန္သည္။

The description of eye operations turned my stomach.

မ်က္စီခြဲစိတ္မႈ သ႐ုပ္ျပတာ ကၽြန္ေတာ္ ေအာ္ဂလီဆန္တယ္။

 

have a weak stomach [IDM] – ဝမ္းပ်က္လြယ္သည္။

I have a weak stomach so I can’t have the overripe fruits.

ကၽြန္ေတာ္က ဝမ္းပ်က္လြယ္ေတာ့ အမွည့္လြန္တဲ့ သစ္သီးေတြ စားလို႔မရဘူး။

 

sick to one’s stomach [IDM] – အန္ခ်င္ေသာ

I’m feeling sick to my stomach.

ကၽြန္ေတာ္ အန္ခ်င္တယ္။

ဝမ္းဗိုက္၊ အစာအိမ္ (Stomach) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခား အသံုးအႏႈန္းမ်ား

Stomach- ache                            - ဗိုက္ေအာင့္၊ ဗိုက္နာ၊ ဝမ္းနာ

Stomach-pump                            - အစာအိမ္ပ့ံစက္ (အဆိပ္မိသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ အစာအိမ္ထဲမွ အစာမ်ားကို စုတ္ထုတ္ရာတြင္ သံုးပါသည္။)

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝကာ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

www.facebook.com/aungkou

www.siraungkou-umk.blogspot.ocm

Views: 1758

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank you so much for this program. it is really helpful for me. i keep studying this program and i am ensure that i missed part 11 because i didn't receive it so if you don't mind, please send the part 11 to me. i am looking forward to get it as soon as possible. my email ( patricia0010@gmail.com ) thanks again.

I already sent that to your email.

Thanks

thanks a lot, sir

ေက်းဇူးပါ ဆရာ

Thank you for this program.I missed the previous lessons from 1 to 14. How can i get the previous parts from 1 to 14? I'm looking froward to get the previous lessons.

zunelay2012@gmail.com is my email.

Thanks, sir.

I will send these for you to your email.

Thanks

I have sent these articles to you. Please check your email.

Thanks

thank
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service