ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း (စီဗီ) ေရးသားရာတြင္ အႀကံျပဳခ်က္ (Advice on Writing CVs)

ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း (စီဗီ) ေရးသားရာတြင္ အႀကံျပဳခ်က္ 
(Advice on Writing CVs from Learn English Website)


MP3 အသံဖိုင္၊ မူရင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို British Council Learn English website (http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/ad...) တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

 

လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္တစ္ဦး ႏွင့္ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း စီဗီေတြအေၾကာင္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္ထားတာကို နားေထာင္ၾကည့္ပါ။
 

ေမး = ေမးျမန္းသူ။            ေျဖ = လူသားအရင္းခံအျမစ္ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူ

ေမး။         ။  အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ ေလ့လာဆည္းပူးေနသူမ်ားသည္ ယူေကအေျခစိုက္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္ ဂၽြန္၀ုဒ္႐ံုးခ်က္အား ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။


ေမး။         ။  ဂၽြန္ခင္ဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္းကို ေျပာျပေစခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။          ။  ကၽြန္ေတာ့္အလုပ္က ၀န္ထမ္းေတြေခၚယူခန္႔ထားတဲ့ဘက္က ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း လက္ခံရရွိတဲ့ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း စီဗီေတြကို ေလ့လာဖတ္႐ႈရတဲ့အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။


ေမး။         ။  အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မွာ လက္ခံရရွိထားတဲ့ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း စီဗီေတြကို ဖတ္႐ႈေပးတဲ့ သေဘာလား။

ေျဖ။          ။  အလုပ္တစ္ခုခုကို ေၾကာ္ျငာက ထည့္သြင္းေခၚယူၿပီဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံေတြကို ေပးပို႔ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီပံုစံက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီအတြက္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မယ့္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းပံုစံေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီအတြက္ ရွာေဖြေနတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ဳိးကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ အသံုးျပဳႏိုင္ပါတယ္။


ေမး။         ။  ဒီေတာ့ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း စီဗီဆိုတာဟာ ဘာမွ အသံုးမ၀င္ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာလား။

ေျဖ။          ။  မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုလံုး၀မဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္မခန္႔တဲ့တိုင္ေအာင္ ေလွ်ာက္ထားသူဆီက စီဗီေတြ လက္ခံရယူတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလိုစီဗီေတြ ရထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံအခ်က္အလက္ သိုမွီးထားသိုရာ ဒါတာေဘ့စ္ကို ထူေထာင္ထားလို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကုမၸဏီဟာ အၿမဲတမ္းျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြဟာ အၿမဲတမ္း ျပင္လြယ္ ေျပာင္းလြယ္ အေနအထားရွိေနတတ္ပါတယ္။ (ရယ္ေမာသည္) အလုပ္ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြထဲမွာ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးေတြရွိ ေနတယ္ဆိုတာ သိရေတာ့ အသံုး၀င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရသမွ်အခ်က္အလက္ေတြကို ဖိုင္တြဲေတြထဲမွာ မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ သိမ္းဆည္းထားပါတယ္။ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္တယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဆီကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ေလ့ရွိပါတယ္။


ေမး။         ။  ဒီေတာ့ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းစီဗီေတြကို ဆက္ၿပီးပို႔ေနသင့္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာ ေပါ့။

ေျဖ။          ။  ဟုတ္ကဲ့။ လံုး၀ မွန္ကန္ပါတယ္။


ေမး။         ။  ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း စီဗီေရးတဲ့အခါ ပါသင့္တဲ့အခ်က္ေတြကို အႀကံေပးပါအံုး။

ေျဖ။          ။  ခတ္တိုတိုေရးပါ။ ႐ုိး႐ိုးရွင္းရွင္းေရးပါ။ ဆီေလ်ာ္တဲ့အခ်က္ေတြပဲ ထည့္ေရးပါ။ စာရြက္သံုးမ်က္ႏွာထက္ ပိုတဲ့ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းစီဗီကေတာ့ အမႈိက္ပံုးထဲေရာက္ဖို႔ ေသခ်ာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိလိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုပဲ ေရးထည့္ပါ။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေရးသားဖို႔ လိုပါတယ္။ စီဗီထဲမွာ စာလံုးေပါင္းအမွားေတြ မပါေအာင္ ေရးပါ။ ဆန္းဆန္း ျပားျပားပံုႏွိပ္စာလံုးေတြ မသံုးပါနဲ႔။ ဓာတ္ပံုလဲ မကပ္ပါနဲ႔။ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ေတြရဲ႕ ႐ုပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သိဖို႔မလိုပါဘူး။ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ေတြ ဘာလုပ္ခဲ့တယ္။ ဘာေတြလုပ္ကိုင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုပဲ သိခ်င္ပါတယ္။


ေမး။         ။  ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း စီဗီတစ္ခ်ဳိ႕ကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

ေျဖ။          ။  ေကာင္းပါတယ္။ ဒီပံုစံတစ္ခ်ဳိ႕က မနက္ကမွ ေရာက္လာတဲ့ပံုစံေတြပါ။ ၾကည့္ရေအာင္။ (စကၠဴစာရြက္မ်ား ကိုလွန္သည့္အသံ)။ ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒီမွာေကာင္းတဲ့စီဗီနဲ႔ မေကာင္းတဲ့စီဗီ တစ္ခါတည္းေတြ႕တာပါ။


ေမး။         ။  ဒီေလာက္ျမန္ျမန္ဘယ္လို ေျပာႏိုင္တာလဲ။

ေျဖ။          ။  ေကာင္းၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္အခုတင္ ေျပာခဲ့တယ္မဟုတ္လား။ ဒီစီဗီကိုၾကည့္ေလ။ စာဘယ္ႏွစ္မ်က္ႏွာရွိေန လဲ။ တစ္၊ ႏွစ္၊ သံုး၊ ေလး ရြက္ေတာင္ရွိတယ္။ စာလံုးေတြကလဲ အရမ္းေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ရတာမသဲကြဲဘူး။ ခဏေလး။ ဟုတ္ပါၿပီ။ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာမွာ ဓာတ္ပံုေတာင္ ကပ္ထားေသးတယ္။


ေမး။         ။  အခ်က္အလက္ေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေနလို႔လား။

ေျဖ။          ။  ဟုတ္ပါတယ္။ ခတ္ျမန္ျမန္ၾကည့္လိုက္႐ံုနဲ႔ သိသာတယ္။ တက္ခဲ့တဲ့ မူလတန္းေက်ာင္းကိုေတာင္ ေဖာ္ျပ ထားေသးတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ မဆိုင္တဲ့အခ်က္ပဲ။


ေမး။         ။  ဘယ္လိုပညာေရးအခ်က္အလက္ေတြ ထည့္ရမွာလဲ။

ေျဖ။          ။  အထက္တန္းေက်ာင္းနဲ႔ဆိုင္တာေတြ ထည့္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ေနာက္ပိုင္း သင္ထားတဲ့ပညာေရးေတြကို စိတ္၀င္စားတယ္။ တကၠသိုယ္တို႔၊ ေကာလိပ္တို႔အေၾကာင္းေဖာ္ျပႏိုင္တယ္။ ေလွ်ာက္လႊာ ရွင္မွာရွိတဲ့ ပညာရပ္ဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ေရးလို႔ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ကိုယ္၀င္လုပ္ဖူးတဲ့ အလုပ္အကိုင္အေတြ႕ အႀကံဳေတြကိုလည္း ေရးလို႔ရပါတယ္။


ေမး။         ။  ဒီအခ်က္ေတြက အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြလား။

ေျဖ။          ။  ဟုတ္တယ္။ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အဆင့္အတန္းေနရာေတြ၊ ၿပီးေတာ့အလုပ္သင္၀င္ခြင့္ေတြလဲ အသံုး၀င္ တယ္။


ေမး။         ။  ကိုယ္ေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြေကာ ေရးဖို႔လိုေသးသလား။

ေျဖ။          ။  နည္းနည္းေလာက္ပဲလိုတယ္။ ကဲ ဒီမွာၾကည့္ပါအံုး။ ဒီေလွ်ာက္လႊာရွင္က အလယ္တန္းတံုးက တံဆိပ္ ေခါင္းစုတဲ့ အသင္း၀င္လို႔ေရးထားတယ္။ ဒါမ်ဳိးကို စိတ္မ၀င္စားဘူး။


ေမး။         ။  တစ္ျခားကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း စီဗီေတြကို ၾကည့္ရေအာင္။

ေျဖ။          ။  ေကာင္းၿပီေလ။ ဒီစီဗီကေတာ့ အလားအလာေကာင္းတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ စာရြက္ႏွစ္မ်က္ႏွာခြဲ ပဲရွိတယ္။ အကြက္က်က်ေရးထားတယ္။ ဟုတ္ပါၿပီ။ ရည္ၫႊန္းထားတဲ့အခ်က္ေတြကလဲ အားရစရာပဲ။ ဒီအခ်က္က ေကာင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္တဲ့အေၾကာင္းလဲ ေရးထားတယ္။ ဒါဟာ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။


ေမး။         ။  ဘယ္ဘာသာစကားေျပာတတ္တဲ့လူကုိရွာေနတာလဲ။

ေျဖ။          ။  ဟုတ္တယ္ေလ။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားပဲေပါ့။ ဒါကရွင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီက ယူေက အေျခစိုက္ကုမၸဏီေလ။ ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားက ကမာၻသံုး စီးပြားေရးဘာသာစကားပဲေလ။ ေနာက္ထပ္ ထည့္သင့္တာကေတာ့ စပိန္ဘာသာစကားတို႔၊ ႐ုရွားဘာသာစကားတို႔၊ မန္ဒရင္း တ႐ုတ္ဘာသာစကားတို႔လဲ ပါတယ္။

ေမး။         ။  ေကာင္းပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးေလ့လာလိုက္အံုးမယ္။ ဂၽြန္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

MP3 အသံဖိုင္၊ မူရင္းေဆာင္းပါးႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို British Council Learn English website (http://learnenglish.britishcouncil.org/en/professionals-podcasts/ad...) တြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

 

Views: 3439

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Thank you so much.

thanks for your sharing _ ..

အရမ္းကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္

 Good for me!

thank you very much!

thanks, i get any ideal from this note.

thanks a lot

 

Thank you very much.

thz

Thanks a lot of your sharing.

Wishing you success and prosperity in Happy Myanmar New Year!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service