စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကား (Appropriate Language in Business Situations) - အပိုင္း (၃)

မွန္ကန္ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင္႔ မွားေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ာ အတြက္ ဥပမာမ်ား ႏွင္႔ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ား - ဥပမာ စကားေျပာ (၂) 
(Examples and Analysis of Correct and Incorrect Usage - Example Conversations 2)

 

အခုတစ္ခါ ဒီအေဆာက္အဦး တစ္ခုတည္းမွာပဲ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ၂ ေယာက္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ေန႔လယ္စာ စားခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

 • Tom:   ဟယ္လို Frank. က်န္းမာပါရဲ႕လား?  (Hello, Frank. How do you do?)
 • Frank:   ေအး၊ ေကာင္းပါတယ္။ မင္းေရာ ေနေကာင္းရဲ႕လား? (Well, I’m fine. How are you?)

 

 • Tom:   ေကာင္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အခုလို ေမးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကို

  ျပႆနာတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေတာင္းလို႔ ရႏိုင္မလား မသိဘူး။ ဒီေန႔ညေနပိုင္းမွာ အခ်ိန္မ်ားနည္းနည္းေလာက္ ေပးႏိုင္ပါမလား။ (I’m fine. Thank you very much for asking. I was wondering if you might be able to help me with a problem. Do you think you might have some time for me later today?)

 • Frank:  ေသခ်ာတာေပါ့ Tom ရာ။ ငါက မင္းရဲ႕ အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းပဲဟာ။ ေဟ့ ဒါနဲ႔ ညက ကစားပဲြကို မင္းဘယ္လိုျမင္လဲ။ (Sure Tom. I’m your best friend. Hey, what did you think of the game last?)

 

 • Tom:   ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အသင္း ၂-သင္းစလံုးဟာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္နဲ႔  ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္
   ကစားသြားတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ (Oh, I thought that both of the teams played extremely accurate and well executed games.)
 • Frank:   အရမ္းမိုက္တယ္ လို႔ မင္းေျပာခ်င္တာလား? (You mean they both were hot.)

 

 • Tom:   အဲဒီလို ေျပာလို႔လဲ ရႏုိင္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္ (I guess you could say that.)
 • Frank:   ဒါနဲ႔ စကားမစပ၊္ ဒီေန႔ မင္း ဘာျဖစ္ေနတာလဲကြာ။ (By the way, what’s the matter with you today?)

 

ဒီစကားေျပာ (conversation) ရဲ႕ အမွားေတြကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

              

ဘာသာစကားလုပ္ငန္းအမွား (Language Function Mistakes)


ဒီစကားေျပာဟာ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္မွာ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေဆြးေႏြးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။  Tom အေနနဲ႔ ေမးစရာေလးတစ္ခု ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို ရင္းႏွီးတဲ့ စကားေျပာအတြက္  သူ႕ရဲ႕အသံုးအႏႈန္းေတြဟာ   ယဥ္ေက်းလြန္းေနပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေျပာရမယ္ဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မိတ္ဆက္ေနတာမဟုတ္ပဲ အခ်င္းခ်င္း ႏႈတ္ဆက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ “How do you do” (က်န္းမာပါရဲ႕လားခင္ဗ်ား)ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းဟာ လံုး၀ကို မသင့္ေတာ္ပါဘူး။

နယ္ပယ္အမွား (Domain Mistakes)


Tom ႏွင့္ Frank ဟာ ေန႔လယ္စာအတူတူစားေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္း ၂-ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရင္းႏွီးတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးမွာဆိုရင္ ဥပမာစကားမ်ား (idioms) သံုးခ်င္းဟာ တကယ့္ကို သဘာ၀က်ပါတယ္။ ေမးခြန္းေမးျခင္းသည္ ဒီစကားေျပာရဲ႕ နယ္ပယ္ထဲမွာ အေသအခ်ာကို ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အရင္ညက အသင္း ၂-သင္းရဲ႕ကစားပံုကို စာစကားနဲ႔ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိျခင္း (formal analysis) - ၂ သင္းစလံုး ေစ့ေစ့စပ္စပ္နဲ႕ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ကစားသြားခဲ့ပါတယ္ (“Both of the teams played extremely accurate and well executed games”) - သည္ ဒီအေျခအေနအတြက္ ဆိုရင္ မလိုအပ္ပါ။

 

သတ္မွတ္ခ်က္အမွား (Register Mistakes)


Tom နဲ႔ Frank တို႔ဟာ သူတို႔ ၂-ဦးရဲ႕ ေန႔စဥ္ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ စကားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ဒဲ့ဒိုးေျပာသင့္ပါတယ္။ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေၾကာင့္ ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္မွ စိတ္ေအးလက္ေအးနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အေရးႀကီးမႈအမွားမ်ား (Urgency Mistakes)


ေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာသည္ သိပ္အေရးမႀကီးပါ။ သူငယ္ခ်င္း ၂-ေယာက္ဟာ ေန႔လယ္စာစားခ်ိန္မ်ာ ၂-ေယာက္အတူ အခ်ိန္ကိုျဖဳန္းေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေမးျခင္းႏွင့္ ကစားပဲြႏွင္႔ပတ္သက္တဲ့မွတ္ခ်က္ တို႔တြင္  အသံုးျပဳေသာ ယဥ္ေက်းတဲ့ေလသံ(formal tone) တို႔ေၾကာင့္ ေျပာေနတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေရးႀကီးပံုေပါက္ေစပါတယ္။

 

စကားေျပာ (၂)   (Conversation – 2)  အမွားျပင္ဆင္ျခင္း(corrections)


ဒီစကားေျပာကိုပဲ ပို  ရင္းႏွီးၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ အာေဘာ္နဲ႔ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

 

 • Tom:   ဖရင္႔ (ခ) (Frank)၊ ဒီေန႔ အေျခအေနဘယ္လိုလဲ? (Frank. How are things today?)
 • Frank:   ေကာင္းပါ့။ ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာတယ္ကြာ။ အမ်ိဳးသမီးေရာ ဘယ္လိုလဲ ?။ (Great. Good to seeyou. How’s the wife?)

 

 • Tom:   ေနေကာင္းပါတယ္။ ဒီမွာ မင္း ညေနက်ရင္ ငါ့ဆီ ခဏ၀င္လာၿပီး တစ္ခုေလာက္ ကူညီပါလား။ (Just fine. Listen, can you pop by the office and give me a hand later today?)
 • Frank:   ေအးပါ ျပသနာမရွိဘူး။ ဒါနဲ႔ ညက ကစားပဲြဘယ္လိုလဲ။ (Sure, no problem.Hey, how about the game last night?)

 

 • Tom:   မယံုႏိုင္စရာပဲကြာ။ ၂-သင္းစလံုး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ကစားၾကတာပဲ။ (Incredible! Both teams were really on.)
 • Frank:   တကယ္႔ကို ေတာ္ၾကတာပဲ။တစ္လံုးမွ မလြဲၾကဘူး။ (Were they ever! They couldn’t miss a shot!)

          

အခ်ဳပ္ (Summary)

 

ဒီ ရိုးရွင္းတဲ့ ဥပမာစကားေျပာ ေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မွန္ကန္တဲ့ အဂၤလိပ္စာ စကားအသံုးအႏႈန္းသည္ အေျခအေနကို ေကာင္းေကာင္း အကဲျဖတ္ႏိုင္မႈေပၚလည္း မူတည္ပါတယ္။ သဒၵါဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာသာစကားရဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပံုစံေတြကို မတူညီတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ ဘယ္လို သံုးရမယ္ဆိုတာကို သိထားျခင္းသည္ ဆက္သြယ္ျခင္း (communicating) ႏွင္႔ ထိေရာက္စြာဆက္သြယ္ျခင္း (communicating effectively) တို႔ကို ကဲြျပားျခားနားေစပါတယ္။

 

Related Post -

 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကား - အပိုင္း (၁)

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ေသာ ဘာသာစကား - အပိုင္း (၂)

 

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 2666

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks :)

thanks

Really really thanks for ur articles ....

Thanks a lot

thanks!!!

thank a lot

Thanks! And I'd really like to see more.

Thanks a lot.

Oh' Nice. May I hope the next one.

Thank Advance

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service