လူသား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္တဲ့အခါ နႈတ္နဲ႔ သို႔မဟုတ္ အေရးအသားနဲ႔ ဆက္သြယ္ၾကပါတယ္။ စာရြက္ေပၚ ေရးသား ဆက္သြယ္တဲ့အခါ နားမလည္ရင္ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ျပန္ဖတ္ၾကည့္လုိ႔ ရေပမဲ့ စကားနဲ႔ ေျပာဆိုတဲ့အခါမွာေတာ့ နားမလည္ရင္၊ မၾကားလိုက္ရင္ ေျပာသူက  ျပန္ေျပာ “repeat”  လုပ္ ရပါတယ္။


အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုရာမွာ မိမိက မၾကားလိုက္တဲ့အခါ နားမလည္တဲ့ အခါ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္ၾကားလိုက္ရတဲ့ စကားဟာ ရီစရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဆိုးခ်င္စရာ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ေျပာသူကို ျပန္ေျပာခုိင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ ေျပာသူနဲ႔ နားေထာင္သူ နွစ္ဦးတုိိ႔ၾကားက ရင္းႏွွီးမႈကို မူတည္ျပီး ေျပာဆိုပံု ကြာျခားပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းနဲ႔ ကိုယ္နားမလည္ မၾကားလိုက္ရလ ို႔ ျပန္ေျပာဖို႔ ဘယ္လို ေတာင္းဆိုမလဲ။ ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ေနာ္။


ရင္းနွီးတဲ့ ပံုစံ

စကားေျပာေနရင္း မၾကားလိုက္ရဘူး၊ နားမလည္ဘူး ဆိုရင္ ရင္းနွီးတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ဆုိရင္ “Sorry?” ၊ “ I’m sorry?” သို႔မဟုတ္ “Pardon?”   စတဲ့ short fixed expressions ေတြနဲ႔ ေျပာတယ္။ ေမးခြန္းပံုစံမို႔လို႔ အသံအဆံုးကို ျမွင့္လိုက္ရမယ္ေနာ္။


ေအာက္မွာ ဥပမာေလးေတြ ထပ္ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။ အသံထြက္ ဖတ္ၾကည့္ေနာ္။ အဲ့ဒါမွ အသက္ဝင္မွာ။ ပုိလည္း ရွင္းမွာေပါ့။

 • “Have you seen the health guide book anywhere?”- “Sorry?”-  “Seen the health guide book?”
 • “Well, what about it?”- “I’m sorry?”-  “What about it?”
 • “How old is she?”- “Pardon?”-  “I said how old is she?”


တစ္ခ်ိဳ႕က ဒီလို ေျပာတယ္ “Come again?” ။ ဒါက “ျပန္လာခဲ့” လို္႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ “ျပန္ေျပာပါဦး”တဲ့။

 • “It’s on Monday.”- “Come again?”- “Monday.”


အေမရိကန္ေတြကေတာ့ “Excuse me?” လို႔ ေျပာေလ့ ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း “Pardon me?” လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

 • “You do see him once in a while, don’t you?”- “Excuse me?”- “ I thought you saw him sometimes.”


တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက “What?”  “You what?”  သို႔မဟုတ္ “Eh?”  လုိ႔ သံုးၾကတယ္။ ျမန္မာလို ျပန္ေတြးၾကည့္ရင္ “ဘာ”၊ “ဘာေျပာတယ္”၊  “ဟင္” တုိ႔လိုမ်ုိဳး ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳးက အရမ္းရမ္းရင္းနွီးတဲ့ လူေတြအခ်င္းခ်င္းမွာဘဲ သံုးၾကတာမို႔လို႔ အျခားသူေတြနဲ႔ ေျပာရင္ လုံးဝ မသံုးမိဖို႔ သတိထားေနာ္။ မယဥ္ေက်းလို႔ပါ။

 • “Do you want another coffee?”- “What?”-  “Do you want another coffee?”
 • “Well, I still have a cheque book.”- “Eh?”- “I said I still have a cheque book.”


အေပၚကေလာက္ မဆိုးဘဲ သံုးလို႔ ရတဲ့ “Wh-”  စကားလံုးေတြနဲ႔ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေျပာတဲ့စကားကုိ check လုပ္နုိင္တယ္။

 • “Can I speak to Nikki, please?”- “Who?”-  “Nikki.”
 • “We have got a special offer in April for Chaung Tha.”- “For where?”-  “Chaung Tha.”
 • “I don’t like the tinkling.”- “The what?”-  “The tinkling.”


တစ္ခါတစ္ေလ တစ္ေယာက္ေယာက္ ေျပာလုိက္တဲ့ စကားကုိ ၾကားေတာ့ ၾကားလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မေသျခာဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ အံ့ၾသသြားတယ္ဆိုရင္ သူေျပာတဲ့ စကားလံုး အတြဲလုိက္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမးခြန္းပံုစံ ေလသံနဲ႔ သံေယာင္လိုက္ ေျပာနိုင္တယ္။

 • “I just told her that rain’s good for her complexion.”- “Rain?”
 • “I have a message for you.”- “A message?”


တစ္စံုတစ္ေယာက္က မၾကာေသးခင္ေလးကဘဲ ေျပာခဲ့တဲ့ဟာ တစ္ခုခုကို ခဏၾကာေတာ့ ကိုယ္က ေမ့သြားခဲ့ရင္ ေမးခြန္းေနာက္မွာ ‘again’ ထည့္ျပီး ျပန္ေမးတာလည္း ရွိပါေသးတယ္။

 • What’s his name again?
 • Where are we going again?


ယဥ္ေက်းတဲ့ပံုစံ

 ေနာက္တစ္ခုက သင္နွင့္ သိပ္မရင္းနွီးတဲ့ သူနဲ႔ (ဥပမာ၊ ဖုန္းေပၚမွာ) စကားေျပာတယ္ဆိုပါစို႔။ အဲ့ဒီအခါ တစ္ခုခုကို နားမလည္ရင္ေတာ့ longer expression  ျဖစ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ သံုးျပီး ေမးရတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖၚျပတဲ့ expressions ေတြက အရမ္း အသံုးဝင္တာမို႔ အလြတ္ က်က္မွတ္ ေလ့က်င့္ နုိင္ပါတယ္။

 • “Sorry, what did you say?”
 • “I’m sorry, I didn’t quite catch that.”
 • “I’m sorry, I didn’t hear what you said.”
 • “I’m sorry, would you mind repeating that again?”
 • “Would you repeat that, please?”


ေအာက္မွာ ဥပမာေလးေတြ ထပ္ေဖၚျပလိုက္ပါတယ္။

 • “What about tomorrow at three?”- “Sorry, what did you say?”- “I said, what about meeting tomorrow at three.”
 • Would you repeat that, I didn’t quite catch it.


ေနာက္ျပီး expression ေတြျဖစ္တဲ့ “Beg your pardon.”  “I beg your pardon.” တို႔ကိုလည္း တစ္ခါတစ္ရံ သံုးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြက အရမ္း ယဥ္ေက်းပံုေပါက္ျပီး ေရွးဆန္လွသမို႔ ေခတ္မွီတာကိုိဘဲ ေရြးသံုးတာ ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။

 • “Did he listen to you?”- “Beg your pardon?”-  “Did he listen to you?”
 • “Did they have a dog?”- “I beg your pardon?”- “I said did they have a dog?”


အဲ တစ္ခု မွတ္ထားဖို႔ ကေတာ့  “I beg your pardon.” ကို ဘယ္မွာ သံုးေသးလည္းဆိုေတာ့့ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေျပာတာကို အ့့ံၾသသြားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ စိတ္ဆိုးသြားတယ္ဆိုရင္ ေျပာတယ္။  “Beg” ဆုိတဲ့စကားလံုးေပၚမွာ stress ထည့္ေျပာရတယ္။

 • “Where the devil did you get her?”- “I beg your pardon?”


ပိုမွတ္မိေအာင္ အစအဆံုး ေနာက္တစ္ေၾကာ့ ထပ္ဖတ္ျပီး repeat  လုပ္ၾကည့္ပါေနာ္။


Collins COBUILD English Usage 1992 စာအုပ္မွ ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

 

Views: 7066

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank!

WO! It's a nice post. I thought it's about simple but I see a lot of usage in different area. Good!!!

That's very good !

" I'm sorry, would you mind repeating that again? " ဆိုတဲ့ sentence မွာ repeat နဲ႔ again ကို တဲြလို႔ရပါသလားခင္ဗ်ာ? repeat ဆိုတာ " ျဖစ္ျပီးသားကို ျပန္ျဖစ္ခိုင္းတာ " ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီ့ word ႏွစ္လံုးတဲြရင္ မွားပါတယ္ဆုိျပီးေတာ့ native English မ်ား၏ ေထာက္ျပခ်က္ေလးေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ clarify ေလးေတာ့ လုပ္ေပးပါခင္ဗ်ာ။

( Thanks a lot for sharing the knowledge ) :)

Thanks for your useful post!!!

Special thanks!!!!!
thanks
thank a lot
useful for me

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service