အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းသည္ “ေနရာအခင္းအက်င္း! ေနရာအခင္းအက်င္း! ေနရာအခင္းအက်င္း!” ဟူသည့္ဆို႐ိုးစကားေဟာင္းကိုမ႑ိဳင္ထားလည္ပတ္ၾကသကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ စာေရးဆရာ မည္သည့္ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာသည့္ စာေရးသားသူမဆို အလားတူေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုအား လက္ကိုင္ထားရသည္။ အေတာ္႐ိုးရွင္းပါသည္ - “ပရိသတ္သာအခရာ” ျဖစ္ပါသည္။


ေအာင္ျမင္သည့္ အေရးအသားတစ္ခုျဖစ္ဖို႔လိုအပ္သည့္အရာအားလံုးအား ပရိသတ္ကသာ ျပ႒ာန္းေပးသည္။ သာဓကအားေဆာင္ရေသာ္ မိမိ၏ေက်ာင္းဆရာ၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ထံသို႔ ဦးတည္ေရးသားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ သူငယ္ခ်င္း၊ မိသားစု၀င္၊ အတန္းေဖာ္ တစ္ေယာက္ေယာက္ထံေရး သားသည့္စာမ်ိဳးႏွင့္ကြာျခားစြာ အတည္အခံ့စာမ်ိဳးေရးသားမည္ျဖစ္သည္။ နမူနာအေနႏွင့္ အလုပ္တစ္ရက္ပ်က္ၿပီး အထက္လူႀကီးထံ စာတိုတစ္ေစာင္ေရးသားမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါပံုစံမ်ိဳး ေရးေကာင္းေရးေပလိမ့္မည္။


Dear Mr. Smith,
I’m very sorry that I was absent from work yesterday, but I fell ill on Tuesday evening and felt it necessary to visit my doctor in an effort to make it back to the office today.


ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ ထိုအေၾကာင္းအရာကိုပင္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ဦးထံျဖစ္ေစေရးသားရာတြင္ သည္လိုမ်ိဳးေရးေကာင္းေရးေပလိမ့္မည္။


Carla,
Sorry I missed ya yesterday. I got really sick the other night and had to go to the doctor. I’d hate to miss another day of work.


မိမိစာကို ဖတ္မည့္ ပရိသတ္ကပင္ မိမိအသံုးျပဳမည့္စကားလံုးမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ေပးပါသည္။ အသံုးအႏႈန္း၊ ေလသံ အတိမ္အနက္စသည္ တို႕ကို အခံ့အညားေရးရသည့္စာမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေလ့က်က္ထားသည့္ေလသံ၊ မြန္ရည္သည့္ေလသံျဖင့္ေရးရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း သာမာန္မိတ္ေဆြ အခ်င္းခ်င္းေရးသားသည့္ စာမ်ားတြင္ေတာ့ အရပ္သံုးစကားဆန္ဆန္ ေလသံျဖင့္ ေရးပါမွ ပိုမို အဆင္ေခ်ာပါလိမ့္မည္။


သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စာရြက္ေပၚစကားလံုးမ်ားေရးမခ်ခင္ မိမိေရးသားမည့္ေလသံ၊ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းသည္ စာဖတ္ ပရိတ္သတ္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိ အေလးအနက္ထားသင့္ေပသည္။


Dailywritingtips.com မွ Andi ရဲ့ Audience is Everything ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVE


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 657

Reply to This

Replies to This Discussion

ေက်းဇူးပါi

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service