Big City Small World သည္ British Council မွ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ အခန္းဆက္ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ခန္းစာ အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္ရွိ တိုနီ၏ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္ လာေနၾကေဖာက္သည္မ်ား၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကိုေဖာ္က်ဴးရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာအားစတင္ေလ့လာေနေသာ Myanmar Network အသင္းဝင္မ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ဤေနရာတြင္ စကားေျပာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသင္ခန္းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲသင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း Myanmar Network တြင္ပုံမွန္ဆက္လက္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Series 2 Episode 2 - Hello Carlos! ( < အသံဖိုင္ download ရယူရန္ ဝဲဖက္မွ link ကိုႏွိပ္ပါ)

 

Series 2 Episode 2 - Hello Carlos! (အတြဲ (၂) အပိုင္း (၂) – မဂၤလာပါ Carlos!)

Carlos, the aspiring chef, shows up out of the blue - but he might help save the cafe.
ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမားသည့္ စားဖိုမႈးျဖစ္သည့္ Carlos သည္ ျဗဳန္းစားၾကီး ေရာက္လာသည္ – သို႔ေသာ္ သူသည္ ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ကယ္တင္ေကာင္း ကယ္တင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

 • Olivia: Oh no! I don’t understand how this can happen!
  ဒုကၡပါပဲ၊ ဒါဘယ္လိုလုပ္ျပီးျဖစ္လာတယ္ဆိုတာကို ငါေတာ့ နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ဘူး!
  Tony: Told you so.
  နင့္ကိုေျပာသားပဲ
 • Sarah: Hi Olivia! What’s the problem?
  ဟိုင္းပါ Olivia! ဘာျပႆနာျဖစ္ေနတာလဲ?
  Carlos: Excuse me...
  တစ္ဆိတ္ေလာက္ဗ်ာ...
 • Olivia: It’s not just here, not just the café...
  ဒါက ဒီမွာတင္မဟုတ္ဘူး၊ ေကာ္ဖီဆိုင္တင္မကဘူး...
  Sarah: What do you mean?
  နင္ဘာကို ဆိုလိုခ်င္တာလဲ?
 • Tony: Told you so.
  နင့္ကိုေျပာသားပဲဆို
  Carlos: Excuse me...
  တစ္ဆိတ္ေလာက္ဗ်ာ...
 • Olivia: It’s true!
  အဲ့ဒါအမွန္ပဲ!
  Sarah: What is?
  ဘာကလဲ?
 • Olivia: They want to knock down my shop, as well as the café!
  သူတို႔က ငါ့ဆိုင္ကိုလဲ ျဖိဳခ်ခ်င္ေနတာ၊ ေကာ္ဖီဆိုင္လုိပဲေပါ့ါ!
  Sarah: Demolish it? Get rid of it completely?
  ျဖိဳခ်မယ္? လံုး၀ ဖ်က္ဆီးမွာေပါ့?
 • Olivia: Yes.
  ဟုတ္တယ္
  Tony: Told you so.
  ေျပာသားပဲ
 • Sarah: Oh no!
  ဒုကၡပါပဲ!
  Olivia: That’s what I keep saying...
  အဲ့ဒါ ငါေျပာေနတာေလ…
 • Carlos: Excuse me!
  တစ္ဆိတ္ေလာက္ဗ်ာ!
  Tony: Yes?
  ဟုတ္ကဲ?
 • Carlos: Could I have something to eat please, and a cup of tea?
  ေက်းဇူးျပဳ၍ စားစရာ တစ္ခုခုေလာက္ရႏိုင္မလားခင္ဗ်ာ ျပီးေတာ့ လက္ဖက္ရည္တစ္ခြက္ေလာက္?
  Tony: Sure, here’s a menu, go and take a seat somewhere...
  ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမွာ စားစရာစာရင္းပါ၊ တစ္ေနရာရာမွာ ထိုင္လိုက္ပါ...
 • Sarah: Oh dear...let’s go and sit down – there’s Harry over there, let’s sit with him.
  ဒုကၡပါပဲ...သြားထိုင္ၾကရေအာင္ – ဟိုမွာ Harry ရွိတယ္။ သူနဲ႔သြားထိုင္ရေအာင္
  Harry: Hello there. Magda’s on her way. I think we need to have a plan...
  မဂၤလာပါ။ Magda လာေနျပီ။ ငါတို႔ အစီအစဥ္ တစ္ခုခုလုပ္မွနဲ႕တူတယ္...
 • Olivia: Yeah, but what can we do?
  ဟုတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ငါတို႔ဘာလုပ္ႏိုင္လဲ?
  All: Hey Magda! Hi! We’re over here! Come and sit down!
  ေဟး Magda! ဟိုင္း! ငါတို႕ဒီမွာ! လာထိုင္ေလ!
 • Magda: Hello everyone! What’s the matter? Why does everyone look so sad?
  အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ! ဘာျဖစ္ေနၾကတာလဲ? ဘာလို႔ အားလံုး ၀မ္းနည္းတဲ့ပံုေပါက္ေနတာလဲ?
  Harry: The café is going to close...
  ေကာ္ဖီဆိုင္ပိတ္ေတာ့မွာ...
 • Sarah: ...and Olivia’s shop too!
  ...ျပီးေတာ့ Olivia ရဲ႕ဆိုင္ေရာပဲ!
  Magda: Why? Oh - the property company... they’re building new flats... I remember now...
  ဘာေၾကာင့္လဲ? အို – ေျမယာကုမၸဏီ… သူတို႔က တိုက္ခန္းအသစ္ေတြ ေဆာက္ေနတာ… ငါမွတ္မိျပီ…
 • Harry: That’s right – and they want to demolish this place, and Olivia’s shop next door.
  ဟုတ္တယ္ – ျပီးေတာ့ သူတို႔က ဒီေနရာကို ျဖိဳခ်ခ်င္ေနတာ ျပီးေတာ့ ေဘးက Olivia ရဲ႕ ဆိုင္ကိုေရာပဲ
  Olivia: They’re offering us compensation...
  သူတို႔က ငါတို႕ကို နစ္နာေၾကးေတာ့ေပးတယ္...
 • Magda: “Compensation”?
  နစ္နာေၾကား?
  Sarah: Money...
  ပိုက္ဆံေလ…
 • Olivia: But it’s not enough. I want to keep my shop...
  ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒါက မလံုေလာက္ဘူး၊ ငါ့ဆုိင္ကိုပဲ ငါဆက္ထိန္းထားခ်င္တာ...
  Sarah: Yes, and I want to keep this café open... there’s nowhere else where we can all meet.
  ဟုတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ငါလည္း ဒီေကာ္ဖီဆိုင္ကို ဆက္ဖြင့္ေစခ်င္တယ္…ငါတို႔အားလံုးဆံုႏုိင္ဖို႕အတြက္ တစ္ျခားေနရာမရွိဘူး
 • Carlos: Excuse me...
  တစ္ဆိတ္ေလာက္...
  All: Yes?
  ဟုတ္ကဲ?
 • Carlos: I couldn’t help overhearing your conversation...
  ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာတာေတြကို ၾကားလိုက္မိလို႔ပါ...
  Magda: Were you listening to us?
  ငါတို႔ေျပာတာကို နားေထာင္ေနတာလား?
 • Carlos: No, sorry, I wasn’t listening, I just heard what you were talking about...
  မဟုတ္ပါဘူး၊ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နားေထာင္ေနတာမဟုတ္ပါဘူုး။ ခင္ဗ်ားတို႔ေျပာတာကိုပဲ ဒီအတိုင္းၾကားေနတာပါ
  Olivia: Is this the first time you’ve been here?
  ဒီကို ေရာက္တာ ပထမဆံုးအၾကိမ္လား?
 • Carlos: Well, yes it is, actually...
  ဟုတ္ပါတယ္
  Harry: It’ll probably be the last..
  .ေနာက္ဆံုးလဲျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္...
 • Carlos: Well, yes, I know... that’s what I wanted to say...
  ဟုတ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္သိပါတယ္... ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာလဲ အဲ့ဒါပဲ...
  Sarah: What?
  ဘာ?
 • Carlos: I’m afraid I work for the company, the building company.
  ကြ်န္ေတာ္က အဲ့ဒီကုမၸဏီမွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္၊ အေဆာက္အဦးကုမၸဏီေလ
  Olivia: The company who want to knock down my shop?
  ငါ့ဆိုင္ကို ဖ်က္ခ်င္ေနတဲ့ ကုမၸဏီလး?
 • Harry: And our favourite café?
  ၿပီးေတာ့ ငါတို႔ရဲ႕ အၾကိဳက္ဆံုး ေကာ္ဖီဆိုင္ေရာပဲေလ?
  Carlos: I’m afraid so, yes...
  စိတ္မေကာင္းေပမယ့္ ဟုတ္ပါတယ္…
 • Olivia: Can you stop them?
  ရွင္သူတို႔ကို တားႏုိင္လား?
  Carlos: Well, no, I’m not sure about that...
  အာ..ဟင့္အင္း။ ကြ်န္ေတာ္သိပ္မေသခ်ာပါဘူး...
 • Sarah: What do you do for the company?
  ရွင္က ကုမၸဏီမွာ ဘာလုပ္တာလဲ?
  Carlos: Well, that’s the problem, I’m not one of their top managers, or anything like that...
  အင္း၊ အဲ့ဒါက ျပႆနာပဲေလ၊ ကြ်န္ေတာ္က ထိပ္တန္းမန္ေနဂ်ာမဟုတ္ဘူး
 • Harry: That’s a shame.
  စိတ္မေကာင္းစရာပဲ
  Carlos: I’m just a caterer.
  ကြ်န္ေတာ္က အစားအစာ စီစဥ္တဲ့သူပါ
 • Magda: Caterer?
  အစားအစာ စီစဥ္ေပးသူ?
  Carlos: Yes, I make food for them.
  သူတို႔အတြက္ စားစရာလုပ္ေပးရတယ္ေလ
 • Harry: Hang on a minute, I don’t understand... you’re the caterer... you make food...
  ခဏေနပါဦး၊ ငါနားမလည္လို႔... ခင္ဗ်ားက အစားအစာစီစဥ္ေပးတဲ့သူ... ခင္ဗ်ားက အစားအေသာက္ေတြလုပ္တယ္...
  Carlos: Yes, that’s right. I’m a chef, actually. Or at least that’s what I’d like to be...
  ဟုတ္ကဲ့ မွန္ပါတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က စားဖိုမႈးပါ။.ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္အဲ့တာ ကြ်န္ေတာ္ျဖစ္ခ်င္တာေလ...
 • Harry: But you’ve just come in here to get food...
  ဒါေပမယ့္ အခုပဲခင္ဗ်ား ဒီကိုလာျပီး အစားအေသာက္ လာစားတယ္ေလ...
  Carlos: Oh yeah...well, you see, the problem is, I don’t really like the food I have to cook for other people. I prefer to try new things – so I came in here!
  အင္း ဟုတ္တယ္... ဒီလိုေလ၊ ျပႆနာက ကြ်န္ေတာ္ တစ္ျခားသူေတြအတြက္ ခ်က္ေပးတဲ့ အစားအစာေတြကို တစ္ကယ္တမ္းက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မၾကိဳက္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္က အသစ္အဆန္းကို စမ္းသပ္ၾကည့္ခ်င္တာ – ဒါေၾကာင့္ ဒီကိုလာတာ!
 • Harry: Right...
  ဟုတ္တယ္…
  Olivia: Can you help us?
  ကြ်န္မတို႔ကို ကူညီႏိုင္မလား?
 • Carlos: I’m not sure what I can do... I don’t really want to lose my job...
  ကြ်န္ေတာ္ဘာမ်ားလုပ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ သိပ္ေတာ့ မေသခ်ာဘူး… ကြ်န္ေတာ့အလုပ္လဲ မဆံုး႐ံႈးခ်င္ဘူးေလ…
  Sarah: No... I guess not – but if you work for the building company, you could do some research for us...
  ဟင့္အင္း ကြ်န္မလည္းမထင္ပါဘူး - ဒါေပမယ့္ ရွင္က အေဆာက္အဦးကုမၸဏီမွာ အလုပ္လုပ္တာဆိုရင္ ကြ်န္မတုိ႕အတြက္ သုေတသနလုပ္ေပးႏိုင္တာေပါ့...
 • Carlos: Research? How do you mean?
  သုေတသန! ဘာကို ဆိုလိုခ်င္တာလဲ?
  Sarah: You could find out some information for us...
  ကြ်န္မတို႔အတြက္ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ရွာေပးႏိုင္မွာေပါ့…
 • Carlos: Erm, well, ok, I mean, if I can... I’d like to help you!
  အာ...အင္း ေကာင္းျပီေလ၊ ေျပာခ်င္တာက တတ္ႏိုင္ရင္... ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ ကူညီခ်င္ပါတယ္!
  Olivia: Great! Let’s see what we can do... we can save this place!
  ေကာင္းတာေပါ့၊ ကြ်န္မတို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ ၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဒီေနရာကို ကြ်န္မတို႔ ကယ္ႏိုင္မွာပါ!

မူရင္းသင္ခန္းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

Related links

Big City Small World (Series 1 Episode 1 - Meeting Friends)
Big City Small World (Series 1 Episode 2 - Job Offer)
Big City Small World (Series 1 Episode 3 - Kicked Out!)
Big City Small World (Series 1 Episode 4 - We Have a Mission)
Big City Small World (Series 1 Episode 5 - Fadi to the Rescue)
Big City Small World (Series 1 Episode 6 - He's a Pest!)
Big City Small World (Series 1 Episode 7 - Cheer Up!)
Big City Small World (Series 1 Episode 8 - I'll Be Rich In Three Ye...
Big City Small World (Series 1 Episode 9 - Aaagghhh...My Injured Leg!)
Big City Small World (Series 1 Episode 10 - You'll be a shoo-in!)
Big City Small World (Series 1 Episode 11 - I'm an architect!)
Big City Small World (Series 1 Episode 12 - Good News & Bad News)
Big City Small World (Series 2 Episode 1 - Fingers Crossed)
Big City Small World (Series 2 Episode 2 - Hello Carlos!)
Big City Small World (Series 2 Episode 3 - Harry's New Girlfriend)
Big City Small World (Series 2 Episode 4 - Save the Café!)
Big City Small World (Series 2 Episode 5 - Good Journalism?) 
Big City Small World (Series 2 Episode 6 - Welcome back Johnny!) 
Big City Small World (Series 2 Episode 7 - Alone for Christmas?) 
Big City Small World (Series 2 Episode 8 - Happy New Year) 
Big City Small World (Series 2 Episode 9 - New Year's Resolutions) 
Big City Small World (Series 2 Episode 10 - A Date) 
Big City Small World (Series 2 Episode 11 - An embarrassment)
Big City Small World (Series 2 Episode 12 - Something in Common)
Big City Small World (Series 3 Episode 1 - A Burglary)
Big City Small World (Series 3 Episode 2 - A Prize)
Big City Small World (Series 3 Episode 3 - The Boys Talk)
Big City Small World (Series 3 Episode 4 - A New Chef)
Big City Small World (Series 3 Episode 5 - Environmental Issues)
Big City Small World (Series 3 Episode 6 - I'm In!)
Big City Small World (Series 3 Episode 7 - Dumped?)
Big City Small World (Series 3 Episode 8 - Speculate To Accumulate)
Big City Small World (Series 3 Episode 9 - Saving The Business?)
Big City Small World (Series 3 Episode 10 - Family Matters)
Big City Small World (Series 3 Episode 11 - Time Is Money)
Big City Small World (Series 3 Episode 12 - Popping the Question)


 


ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ (ရန္ကုန္) တြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕ အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) တက္ေရာက္လိုသူမ်ား လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (သို႕မဟုတ္) သန္းခါင္စာရင္း/ေမြးစာရင္း မူရင္းျဖင့္ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖရန္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန႕ မွစ၍ တနလၤာေန႕မွ ေသာႀကာေန႕ နံနက္ (၉:ဝဝ) မွ ညေန (၅:ဝဝ) အတြင္းလာေရာက္ စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ IELTS Preparation သင္တန္းသစ္မ်ားကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

IELTS Preparation သင္တန္းတက္လိုပါက ပထမဦးဆံုး အရည္ခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရပါသည္။ ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲမ်ားကို ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕မွ (၁ဝ) ရက္ေန႕အထိက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ (အသက္ ၁၆ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ မည္သူမဆို) လာေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။ IELTS Preparation အတန္းမွာ နာရီ (၆ဝ) သင္တန္း ျဖစ္ျပီး တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ရက္ တစ္ရက္လွ်င္ (၂) နာရီ တက္ရပါသည္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ျမန္မာေငြ ၂၉၀,၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈပါရန္

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန္းနံပါတ္ ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင္းခြဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၈) သို႕ တနလၤာေန႕မွ စေနေန႕ နံနက္ (၈:၃ဝ) မွ ညေန (၆:၃ဝ) အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး enquiries@mm.britishcouncil.org သို႕လည္း အီးေမးလ္ပို႕၍ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

Views: 4137

Reply to This

Replies to This Discussion

i like friend
စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတဲ႔သင္ခန္းစာေလး
ေတြပို႔ေပးလို႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ
I like this also.

thank for sharing

thank you for listening program .

very nice!

:)

thanks alot for sharing scripts.
thanks a lot
i don't know how to thak you. i cann't to tell to you how greatful i'm

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service