Big City Small World သည္ British Council မွ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ အခန္းဆက္ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ခန္းစာ အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္ရွိ တိုနီ၏ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္ လာေနၾကေဖာက္သည္မ်ား၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကိုေဖာ္က်ဴးရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာအားစတင္ေလ့လာေနေသာ Myanmar Network အသင္းဝင္မ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ဤေနရာတြင္ စကားေျပာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသင္ခန္းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲသင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း Myanmar Network တြင္ပုံမွန္ဆက္လက္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Series 2 Episode 5 - Good Journalism? (အတြဲ (၂)၊ အပိုင္း (၅) – ေကာင္းေသာ သတင္းစာပညာလား?)

Series 2 Episode 5 - Good Journalism? ( < အသံဖိုင္ download ရယူရန္ ဝဲဖက္မွ link ကိုႏွိပ္ပါ)

Bindyu has done something to save the cafe but is it the right thing to do?
Bindyu သည္ ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ကယ္တင္ရန္ တစ္စံုတစ္ခုလုပ္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ပါ၏လား?

 • Harry: “Campaign to save local shops”
  ေဒသခံဆိုင္ေတြကို ကယ္တင္မဲ့ လႈပ္ရွားမႈ?
  Bindyu: Yes, they put my article on the front page of the newspaper...
  ဟုတ္တယ္။ သူတို႔က ကြ်န္မရဲ႕ ေဆာင္းပါးကို ေဒသခံ သတင္းစာေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးမွာ ေဖာ္ျပၾကတယ္...
 • Harry: “Historic buildings threatened by new development”
  သမိုင္း၀င္အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ တိုးတက္မႈအသစ္မ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံေနရသည္။
  Bindyu: I feel like a real journalist now!
  အခုမွပဲ သတင္းစာဆရာ အစစ္ျဖစ္သြားတယ္လို႔ ခံစားမိေတာ့တယ္!
 • Olivia: It must make a change from writing about interior design...
  အိမ္အတြင္းပိုင္း ဒီဇိုင္းအေၾကာင္း ေရးရတာနဲ႔ ေတာ့ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္မွာေပါ့…
  Bindyu: Oh, yes...
  အို ဟုတ္တာေပါ့...
 • Sarah: Let’s have a look...
  ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္...
  Harry: Great photo as well – look, you can see my banner on the front of the café!
  ဓါတ္ပံုလည္းေကာင္းတယ္ – ၾကည့္ ေကာ္ဖီဆိုင္ရဲ႕ အေရွ႕က ငါ့ရဲ႕ နဖူးစည္းစာတမ္းလည္းေတြ႕ရတယ္
 • Sarah: “We have discovered that Tony’s Café and the shoe shop threatened with demolition are actually historic buildings...” Erm, it was really me and my friend who discovered that, Bindyu, not you...
  ျဖိဳဖ်က္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံေနရေသာ Tony ေကာ္ဖီဆိုင္ႏွင့္ ဖိနပ္ဆိုင္တို႔သည္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ သမိုင္း၀င္ အဆာက္အဦးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရွာေဖြသိရွိထားပါသည္။ အင္း၊ ဒီအခ်က္ကို ရွာေတြ႕ခဲ့တာက အမွန္ေတာ့ ကြ်န္မနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြေလ။ ရွင္မဟုတ္ဘူးေလ Bindyu...
  Bindyu: Yes, you’re right, but what’s important is that now they can’t close the café...!
  ဟုတ္တယ္။ နင္မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရးၾကီးတာက သူတို႔ ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ပိတ္လိုပမရေတာ့ဘူးဆိုတာပဲ…!
 • Olivia: Or my shop....
  ငါ့ဆိုင္ေရာပဲေပါ့…
  Bindyu: Exactly!
  အတိအက်ပဲ!
 • Sarah: I guess you’re right... “We have found exclusive information which shows that the company building the new flats – who want to demolish the historic buildings to make more space – know they should not demolish the buildings...” Hang on! The building company already know! How did you find that out?
  နင္ေျပာတာမွန္ပါတယ္ေလ... တိုက္ခန္းအသစ္ေတြကို ေဆာက္လုပ္ေနျပီး ေနရာပိုရရန္အတြက္ ဤသမိုင္း၀င္ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျဖိဳဖ်က္ရန္ မသ္င့ေတာ္ေၾကာင္းိကု ၎တို႔အေနျဖင့္ သိရွိထားသည္ဟူေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သီးသန္႔ရရွိထားပါသည... ေနပါဦး။ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက သိျပီးသား! နင္ဘယ္လိုသိသြားတာလဲ?
 • Bindyu: It’s an exclusive! A scoop!
  အဲ့ဒါကေတာ့ သီးသန္႔ပဲ! သတင္းဦးေပါ့!
  Sarah: But how did you find that information?
  ဒါေပမယ့္ နင္ဘယ္လို အဲ့ဒီအခ်က္ကို ရွာေတြ႕သြားတာလဲ?
 • Bindyu: That’s a secret!
  ဒါကေတာ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေလ
  Olivia: Go on, tell us!
  လုပ္ပါ၊ ငါတို႔ကိုေျပာျပပါ!
 • Bindyu: A good journalist never reveals her sources!
  သတင္းစာဆရာေကာင္းတစ္ေယာက္က ဘယ္ေတာ့မွ သူရဲ႕ သတင္းဇစ္ျမစ္ကို ေဖာ္ျပေလ့မရွိဘူး!
  Sarah: Go on, tell us!
  လုပ္ပ၊ ေျပာျပပါ!
 • Bindyu: Magda told me!
  Magda က ငါ့ကိုေျပာတာ!
  Magda: Hello everyone!
  အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ!
 • Olivia: Talk of the devil...
  အသက္ရွည္ဦးမယ္…
  Magda: Sorry? Devil?
  ရွင္? မာန္နတ္?
 • Olivia: Magda, I’m sorry... it’s just an expression...
  Magda ငါေတာင္းပန္ပါတယ္... အဲ့ဒါက အသံုးအႏႈန္း သက္သက္ပါ...
  Magda: What does it mean?
  ဘာအဓိပၸါယ္လဲ?
 • Olivia: If you’re talking about somebody, and then they appear, you say: “Talk of the devil...”
  တစ္ေယာက္ေယာက္အေၾကာင္းကိုေျပေနတုန္း အဲ့ဒီလူေယာက္လာရင္ အသက္ရွည္ဦးမယ္လို႔ ေျပတတ္ၾကတယ္...
  Magda: Oh. I see. And why were you talking about me?
  ေအာ္သိျပီ။ ကြ်န္မအေၾကာင္းကေရာ ဘာျဖစ္လို႔ေျပေနၾကတာလဲ?)
 • Olivia: You gave some important information to Bindyu...
  နင္က Bindyu ကို အေရးၾကီးတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ေပးလိုက္တယ္ေလ…
  Magda: Well, yes, it’s true – I did find out some interesting information. It’s my new job – I work for that company, you know...
  အင္းဟုတ္တယ္၊ အမွန္ပဲ – စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ကို ကြ်န္မရွာေတြ႕ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒါက ငါ့အလုပ္ အသစ္ေလ။ အဲ့ဒီကုမၸဏီအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးေနတာေလ သိတယ္မဟုတ္လား...
 • Olivia: Yeah. I was surprised you found that confidential information!
  အင္း ဟုတ္တယ္။ အဲဒီလွ်ိဳ႕၀ွက္ထားတဲ့သတင္းကို ရွင္ေတြ႕လာလို႔ ကြ်န္မအံ့ၾသေနတာ!
  Magda: But I didn’t think you’d write about it, Bindyu!
  ဒါေပမယ္ နင္အဲ့ဒီအေၾကာင္းေရလုိက္မယ္လို႔ မထင္ထားဘူး Bindyu ေရ!
 • Bindyu: Don’t worry – I didn’t mention your name anywhere! This is good journalism...
  စိတ္မပူပါနဲ႕ – နင့္နာမည္ကို ဘယ္ေနရာမွာမွ ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။ ဒါက မွန္ကန္တဲ့ သတင္းစာပညာေလ…
  Magda: I guess so, but... if my employers find out I gave information to you, I could be in trouble! I might lose my job!
  ဟုတ္မွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ နင္တို႔ကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးလိုက္တယဆိုတာကုိ အလုပ္ရွင္ေတြ သိသြားရင္ ကြ်န္မ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္တယ္။ အလုပ္ေတာင္ ျပဳတ္ခ်င္ျပဳတ္သြားႏိုင္တယ္!
 • Olivia: Oh no...
  အို မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး…
  Bindyu: Don’t worry, Magda. No one will know, and our campaign will be successful...
  စိတ္မပူပါနဲ႕ Magda ရယ္။ ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ပါဘူး ျပီးေတာ့ ငါတို႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကလည္း ေအာင္ျမင္မွာပါ...
 • Magda: OK
  ေကာင္းၿပီေလ
  Harry: Yeah – you watch – there’s no way they can close the café now!
  ဟုတ္တယ္ – ေစာင့္ၾကည့္ေနပါ – အခု သူတို႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕မွ ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ပိတ္လို႔မရေတာ့ဘူး!
 • Olivia: I hope you’re right...
  မွန္ပါေစလို႔ပဲ ေမွ်ာ္လင့္ရမွာေပါ့...
  Sarah: Oh!
  အို!
 • Magda: Wow!
  ၀ိုး!
  Harry: Hey!
  ေဟး!
 • Olivia: Hi!!
  ဟိုင္း!
  Bindyu: Erm, who’s this?
  အာ၊ သူက ဘယ္သူလဲ?
 • All: Johnny!!!
  Johnny!!!
  Johnny: Hi!!!
  ဟိုင္း!!!
 • Olivia: Welcome back!
  ၾကိဳဆိုပါတယ္!
  Harry: Good to see you, man!
  (ျပန္ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာတယ္ ေဟ့လူ!
 • Johnny: Good to see you all again! I’m back!!
  မင္းတို႔အားလံုးကုိျပန္ေတြ႕ရတာ ၀မ္းသာလိုက္တာ! ငါျပန္လာျပီ!


မူရင္းသင္ခန္းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

 

Related links

Big City Small World (Series 1 Episode 1 - Meeting Friends)
Big City Small World (Series 1 Episode 2 - Job Offer)
Big City Small World (Series 1 Episode 3 - Kicked Out!)
Big City Small World (Series 1 Episode 4 - We Have a Mission)
Big City Small World (Series 1 Episode 5 - Fadi to the Rescue)
Big City Small World (Series 1 Episode 6 - He's a Pest!)
Big City Small World (Series 1 Episode 7 - Cheer Up!)
Big City Small World (Series 1 Episode 8 - I'll Be Rich In Three Ye...
Big City Small World (Series 1 Episode 9 - Aaagghhh...My Injured Leg!)
Big City Small World (Series 1 Episode 10 - You'll be a shoo-in!)
Big City Small World (Series 1 Episode 11 - I'm an architect!)
Big City Small World (Series 1 Episode 12 - Good News & Bad News)
Big City Small World (Series 2 Episode 1 - Fingers Crossed)
Big City Small World (Series 2 Episode 2 - Hello Carlos!)
Big City Small World (Series 2 Episode 3 - Harry's New Girlfriend)
Big City Small World (Series 2 Episode 4 - Save the Café!)
Big City Small World (Series 2 Episode 5 - Good Journalism?) 
Big City Small World (Series 2 Episode 6 - Welcome back Johnny!) 
Big City Small World (Series 2 Episode 7 - Alone for Christmas?) 
Big City Small World (Series 2 Episode 8 - Happy New Year) 
Big City Small World (Series 2 Episode 9 - New Year's Resolutions) 
Big City Small World (Series 2 Episode 10 - A Date) 
Big City Small World (Series 2 Episode 11 - An embarrassment)
Big City Small World (Series 2 Episode 12 - Something in Common)
Big City Small World (Series 3 Episode 1 - A Burglary)
Big City Small World (Series 3 Episode 2 - A Prize)
Big City Small World (Series 3 Episode 3 - The Boys Talk)
Big City Small World (Series 3 Episode 4 - A New Chef)
Big City Small World (Series 3 Episode 5 - Environmental Issues)
Big City Small World (Series 3 Episode 6 - I'm In!)
Big City Small World (Series 3 Episode 7 - Dumped?)
Big City Small World (Series 3 Episode 8 - Speculate To Accumulate)
Big City Small World (Series 3 Episode 9 - Saving The Business?)
Big City Small World (Series 3 Episode 10 - Family Matters)
Big City Small World (Series 3 Episode 11 - Time Is Money)
Big City Small World (Series 3 Episode 12 - Popping the Question)

Views: 2996

Reply to This

Replies to This Discussion

Thanks a lot....

Thanks

:)

Thanks you so much, sir!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service