Big City Small World သည္ British Council မွ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ အခန္းဆက္ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ခန္းစာ အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္ရွိ တိုနီ၏ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္ လာေနၾကေဖာက္သည္မ်ား၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကိုေဖာ္က်ဴးရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာအားစတင္ေလ့လာေနေသာ Myanmar Network အသင္းဝင္မ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ဤေနရာတြင္ စကားေျပာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသင္ခန္းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲသင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း Myanmar Network တြင္ပုံမွန္ဆက္လက္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Series 2 Episode 7 - Alone For Christmas? (အတြဲ (၂)၊ အပိုင္း (၇) – ခရစၥမတ္ မွာ တစ္ေယာက္တည္းလား?)

Sereis 2 Episode 7 - Alone For Christmas  ( < အသံဖိုင္ download ရယူရန္ ဝဲဖက္မွ link ကိုႏွိပ္ပါ)

Our friends are staying here for Christmas. Find out if they are spending this festive season alone.
(ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ ဤေနရာတြင္ ခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္အတြက္ ေနၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤပြဲေတာ္ရာသီမွာ သူတို႔ဟာ တစ္ေယာက္တည္းပဲ ျဖစ္ေနၾကမလားဆိုတာကို ၾကည့္ၾကရေအာင္)

 • Fadi: What a fantastic Christmas present!
  (ေကာင္းလိုက္တဲ့ ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္!)
  Olivia: Did someone say “present”? I love presents...
  (တစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား လက္ေဆာင္ဆိုတာကို ေျပာလိုက္လား? ငါက လက္ေဆာင္ေတြ ႏွစ္သက္တယ္…)
 • Fadi: I just mean the café staying open – and your shop, of course - it’s like an early Christmas present!
  (ငါဆိုလိုခ်င္တာက ေကာ္ဖီဆိုင္ ဆက္ဖြင့္တာရယ္ – နင့္ဆုိင္လည္းတ တူတူပါပဲ – အဲ့ဒါေတြက ခရစၥမတ္အၾကိဳလက္ေဆာင္နဲ႔ တူတယ္လို႔!)
  Olivia: It’s still a bit early for Christmas presents...
  (ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္ကေတာ့ နည္းနည္းေစေနေသးတယ္…)
 • Fadi: Come on, it’s only a few days now!
  (လုပ္မေနပါနဲ႕ – အခုဆိုရင္ ရက္နည္းနည္းပဲလိုေတာ့တာ!)
  Olivia: Yeah... I guess you’re right. I can stop worrying now. Hey Tony!
  (ဟုတ္ပါတယ္ေလ… နင္မွန္ပါတယ္။ အခုဆို ငါစိတ္ပူစရာမလိုေတာ့ဘူးေလ။ ေဟး Tony!)
 • Tony: What?
  (ဘာလဲ?)
  Olivia: Come on Tony! Even you must be happy about this! The café is staying open!
  (လုပ္စမ္းပါ Tony ရာ! ဒါနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ရွင္ေတာင္မွ ေပ်ာ္ေနမွာပါ။ ေကာ္ဖီဆိုင္က ဆက္ျပီး ဖြင့္ရေတာ့မယ္ေလ!)
 • Fadi: Our campaign was successful!
  (ငါတို႔ လႈပ္ရွားမႈက ေအာင္ျမင္တယ္ေလ!)
  Tony: Yeah... erm, thanks everybody!
  (ဟုတ္ပါတယ္… အာ၊ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္!)
 • Olivia: So, Fadi – what are you doing for Christmas?
  (ကဲ Fadi – နင္ ခရစၥမတ္မွာ ဘာလုပ္မွာလဲ၊)
  Fadi: Nothing much – guess I’ll just be with my family...
  (ဘာမွ သိပ္လုပ္စရာမရွိပါဘူး – ငါ့မိသားစုနဲ႔ပဲ ေနျဖစ္မယ္ ထင္တယ္...)
 • Olivia: Yeah, me too - it’d be great to spend Christmas just with my friends, not the whole family...
  (ဟုတ္တယ္၊ ငါေရာပဲ – ခရစၥမတ္ကို မိသားစုနဲ႔ မဟုတ္ပဲ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကုန္ဆံုးရရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ...)
  Fadi: Yeah, it’d be great to spend Christmas with you... er, I mean, everyone here...
  (ဟုတ္တယ္၊ ခရစၥမတ္ကို နင္နဲ႔ အတူတူကုန္ဆံုးရရင္ ေကာင္းမွာပဲ...အာ၊ ငါဆိုလိုခ်င္တာက ဒီကလူေတြအားလံုးနဲ႔လို႔ ေျပာတာပါ...)
 • Olivia: Oh, yeah, erm... hmmm.
  (အုိ၊ ဟုတ္တယ္...အာ)
  Fadi: Tell you what – let’s invent an excuse!
  (နင့္ကိုေျပာမယ္ – ဆင္ေျခတစ္ခုေလာက္ လုပ္ၾကံျပီး ေျပာရေအာင္!)
 • Olivia: An excuse? How do you mean?
  (ဆင္ေျခ? နင္ဘာကိုေျပာခ်င္တာလဲ?)
  Fadi: Let’s leave our families for a few hours... come and have dinner here!
  (မိသားစုေတြကို ခဏထားခဲ့ျပီး… ဒီမွာ ညစာလာစားရေအာင္!)
 • Olivia: Here? I don’t think the café will be open on Christmas day...
  (ဒီမွာ? ငါကေတာ့ ေကာ္ဖီဆိုင္က ခရစၥမတ္ေန႔မွာ ဖြင့္မယ္မထင္ဘူးေနာ္…)
  Fadi: We can persuade Tony to open – just for us – to celebrate our campaign to keep the café open, and Christmas too...
  (ငါတို႔ Tony ကို ငါတို႔အတြက္ သက္သက္ဖြင္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းၾကတာေပါ့ – ေကာ္ဖီဆိုင္ဖြင့္ဖို႕ လႈပ္ရွားခဲ့တာကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႕ေပါ့…)
 • Olivia: Great idea! But I’ll probably have to bring Joe...
  (သိပ္ေကာင္းတဲ့ အၾကံဥာဏ္ပဲ! ဒါေပမာ့္ ငါက Joe ကို ေတာ့ ေခၚလာရမယ္နဲ႔ တူတယ္…)
  Fadi: Oh no! Joe, your terrible little nephew, I’d forgotten about him...
   (အို ဒုကၡပါပဲ။ နင့္ရဲ႕ ဆိုးတဲ့တူ Joe။ ငါကသူ႔ကိုေတာင္ေမ့ေနျပီ...)
 • All: Hi Johnny!
  (ဟိုင္းပါ Johnny!)
  Johnny: Hello everyone!
  (အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ!)
 • Olivia: We were just talking about Christmas...
  (ငါတုိ႔က ခရစၥမတ္အေၾကာင္းေျပာေနတာ…)
  Johnny: Of course, I’ve come back just in time for Christmas – how could I forget! I love Christmas here in London... We don’t really celebrate Christmas in China, but I love it here – lots of food, presents...
  (ဒါေပါ့ ငါက ခရစၥမတ္အမွီ ျပန္လာတာ – ငါဘယ္လိုလုပ္ေမ့မွာလဲ! ငါက လန္ဒန္က ခရစၥမတ္ကို ႏွစ္သက္တယ္ေလ… ငါတို႔ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ခရစၥမတ္ကို ပြဲမလုပ္ၾကဘူး ဒါေပမာ့္ ငါကေတာ့ ဒီမွာ ၾကိဳက္တယ္ – အစားအေသာက္ေတြအမ်ားၾကီး၊ လက္ေဆာင္ေတြ…)
 • Magda: I love Christmas too, but Christmas in Poland is so special, I’ll really miss it this year...
  (ငါလည္း ခရစၥမတ္ကို ၾကိဳက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုလန္က ခရစၥမတ္က သိပ္ထူးျခားလြန္းတယ္။ ငါကေတာ့ ဒီႏွစ္ လြမ္းေနရမွာပဲ...)
  Sarah: Aren’t you going back to visit your family? You usually go back to Poland.
  (နင့္မိသားစုဆီကုိ ျပန္မလည္ဘူးလား? နင္က ပိုလန္ျပန္ေနက်ပဲကို)
 • Magda: I wanted to go, but I couldn’t afford it. Plane tickets are so expensive at this time of year.
  (ငါသြားခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ။ ႏွစ္တိုင္း ဒီအခ်ိန္ဆို ေလယာဥ္လက္မွတ္ခေတြက ေစ်းၾကီးတယ္)
  Sarah: (sighs) So, me and Magda will be on our own for Christmas.
  (သက္ျပင္းခ်၍) (ဒါဆို ငါနဲ႔ Magda နဲ႔က ခရစၥမတ္မွာ ၂ ေယာက္တည္းပဲေပါ့)
 • Carlos: Me too – there’s no way I can go back to Brazil!
  (ငါလည္းပါတယ္ေလ ¬ ဘရာဇီးကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျပန္ႏိုင္ဘူး!)
  Sarah: That’s a long way.
  (အဲ့ဒါက အေ၀းၾကီးပဲ)
 • Carlos: I’ve got an idea – if Fadi and Olivia can ask Tony to open the café, I’ll cook a proper Christmas dinner for everyone! I love cooking.
  (ငါအၾကံရျပီ ¬ တကယ္လို႔မ်ား Fadi နဲ႔Olivia ကသာ Tony ကို ေကာ္ဖီဆိုင္ ဖြင့္ခိုင္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ငါ အားလံုးအတြက္ ခရစၥမတ္ ညစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်က္ေပးမယ္၊ ခ်က္ရျပဳတ္ရတာကို ငါသေဘာက်တယ္ေလ)
  Magda: Good idea - in Poland we have a twelve-course meal at Christmas!
  (အၾကံေကာင္းပဲ ¬ ပိုလန္မွာဆိုရင္ ခရစၥမတ္က်ရင္ ဟင္းအမယ္ ၁၂ မ်ိဳးပါတဲ့ စားပြဲက်င္းပၾကတယ္!)
 • Carlos: Twelve courses! Wow, that’s a lot...
  (၁၂မ်ိဳးေတာင္! အိုး၊ အဲ့ဒါက အမ်ားၾကီးပဲ...)
  Magda: It is...
  (ဟုတ္တယ္...)
 • Carlos: I’ll try and make some traditional Polish food for you Magda... and perhaps something special for you too, Sarah... I’d like that...
  (နင့္အတြက္ ငါ ပိုလန္႐ိုးရာ အစားအစာကို ၾကိဳးစားျပီးခ်က္ေပးမယ္ Magda... ျပီးရင္ေတာ့ နင့္အတြက္ တစ္ခုခု အထူးလုပ္ေပးမယ္ Sarah ေရ.. ငါကေတာ လုပ္ခ်င္တယ္...)
  Sarah: That’s very kind, but don’t try to make Chinese food for me! It’s difficult... make one of your own specialities – I love trying new things!
  (ရွင္က အရမ္းသေဘာေကာင္းတာပဲ ဒါေပမယ့္ ငါ့ကို တ႐ုတ္အစားအစာခ်က္ဖို႔မလုပ္ပါနဲ႔! ခက္တယ္… နင့္ကိုယ္ပိုင္ အထူးဟင္းလ်ာသာ ခ်က္ပါ ¬ ငါက အသစ္အဆန္းကို စမ္းသပ္ရတာ ၀ါသနာပါတယ္!)
  Carlos: OK, you’re on!
  (ေကာင္းျပီ စိန္လိုက္ေလ!)
 • Olivia: This sounds like a party! Harry – what about you? What are you doing for Christmas?
  (ဒါကို ၾကားေနရတာ ပါတီနဲ႔တူတယ္! Harry - နင္ေရာ? ခရစၥမတ္မွာ ဘာလုပ္မွာလဲ?)
  Harry: Well, I’ve only got my mum, so I guess I’ll be with her.
  (အင္း ငါကေတာ့ အေမပဲရွိတာ။ သူနဲ႔ပဲ ရွိေနမယ္ထင္တယ္)
 • Bindyu: It’d be nice to have Christmas dinner with you...
  (ရွင္နဲ႔ ခရစၥမတ္ ညစာအတူတူစားရမယ္ဆိုရင္ေကာင္းမွာပဲ...)
  Harry: Yeah, it would... don’t you have to be with your family...
  (ဟုတ္တယ္ ေကာင္းမွာပဲ... နင္ေရာ မိသားစုနဲ႔ တူတူ မေနဘူးလား...)
 • Bindyu: We don’t really celebrate Christmas...
  (တကယ္ေတာ့ ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲေလ့ မရွိဘူး…)
  Olivia: Don’t forget it’s a religious festival!
  (ဒါဟာ ဘာသာေရးပြဲေတာ္ဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔!)
 • Harry: Of course, yeah, I know that, but everyone can enjoy Christmas!
  (ဟုတ္တယ္။ ငါသိပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အားလံုးက ခရစၥမတ္မွာ ေပ်ာ္ႏိုင္ပါတယ္!)
  Olivia: Well, why don’t you two try and join us...
  (ဒါဆိုရွင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ငါတို႔နဲ႔ လာေပါင္းပါလား…)
 • Harry: I’ll see what we can do....
  (ငါဘာလုပ္ႏုိင္မလဲ ၾကည့္လိုက္မယ္ေလ...)
  Carlos: There is a problem though...
  (ျပႆနာ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္...)
 • Fadi: What’s that?
  (အဲဒါဘာလဲ?)
  Carlos: Nobody has asked Tony...
  (တစ္ေယာက္မွ Tony ကို မေမးရေသးဘူး...)
 • Fadi: Oh, erm, yeah... Go on Olivia – you ask him...
  (အို အင္း ဟုတ္သားပဲ...သြားေလ Olivia - နင္ေမးလိုက္...)
  Olivia: Why me?
  (ဘာလို႔ငါလဲ?)
 • Fadi: You’re the best at that kind of thing...
  (ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးမွ နင္အေတာ္ဆံုးပဲေလ…)
  Olivia: OK, OK... erm, Tony!
  (ေကာင္းပါျပီ... အာ... Tony!)
 • Tony: Yeah?
  (ဘာလဲ?)
  Olivia: What are you doing for Christmas?
  (နင္ ခရစၥမတ္မွာ ဘာလုပ္မွာလဲ?)
 • Tony: Why?
  (ဘာေၾကာင္းလဲ?)
  Olivia: We wanted to invite you to have Christmas with us!
  (ရွင့္ကို ခရစၥမတ္ မွာ ကြ်န္မတို႔နဲ႔ တူတူဆံုဖို႔ ဖိတ္ခ်င္လို႔!)
 • Tony: Well... well, that’s very kind of you… thank you, yes...
  (ေအာ္...ေအာ္၊ ေတာ္ေတာ္သေဘာေကာင္းတာပဲ... ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ လက္ခံပါတယ္...)
  Olivia: Just one thing...
  (တစ္ခုပဲ...)
 • Tony: What’s that?
   (ဘာမ်ားလဲ?)
  Olivia: Erm, we’d like to have our Christmas dinner here!
  (အာ.. ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ခရစၥမတ္ညစာကို ဒီမွာလုပ္ခ်င္တယ္!)
 • Tony: Here?
  (ဒီမွာလား?)
  Olivia: Yes. Here!
  (ဟုတ္တယ္ ဒီမွာ!)
 • Tony: Hmm... OK, but I’m not washing the dishes afterwards!
  (အာ… ေကာင္းျပီေလ။ ဒါေပမယ့္ ငါကေတာ့ စားျပီးရင္ ပန္းကန္ေတြ မေဆးႏုိင္ဘူးေနာ္!)
  Fadi: Deal!
  (ရပါတယ္!)
  Johnny: This is going to be the best Christmas party ever!
  (ဒါကေတာ့ လုပ္ဖူးသမွ်ေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုး ခရစၥမတ္ပါတီ ျဖစ္မွာပဲ!)

(sounds of eating and drinking, laughter) (စားေသာက္ေနၾကသည့္ အသံမ်ား ရယ္ေမာသံမ်ား)

 • Carlos: So here it is! Some Brazilian specialties – this is papaya...
  (ဒီမွာ! ဘရာဇီး အထူးဟင္းလ်ာ - ဒါကေတာ့ သေဘၤာသီး ...)
  Magda: Mmmm...
  (အင္း...)
 • Carlos: This is cassava...
  (ဒါကေတာ့ ပီေလာပီနံ...)
  Harry: Delicious...
  (အရသာရွိလိုက္တာ...)
 • Carlos: And capirinha to drink!
  (ျပီေတာ့ ေသာက္စရာ capirinha ပါ!)
  All: Cheers! Happy Christmas!
  (ခ်ီးယား(စ)! ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခရစၥမတ္ ျဖစ္ပါေစ!)
 • Harry: And I’ve brought my mum’s Christmas pudding!
  (ျပီးေတာ့ ငါက ငါ့အေမရဲ႕ ခရစၥမတ္ ပူတင္း ယူလာတယ္!)
  Sarah: Euurrgghh!
  (အီး...!)
 • Olivia: No, you must try it! It's delicious!
  (မဟုတ္ေသးဘူး နင္စားၾကည့္လုိက္ပါ! အရသာရွိတယ္!)

(crashing noise) (ကြဲက်သံ)

 • All: What’s going on! What’s happened?
  (ဘာျဖစ္တာလဲ! ဘာေတြျဖစ္ေနတာလဲ?)
  Johnny: It’s all dark!
  (ေမွာင္ေနတယ္!)
 • Fadi: I can’t see anything!
  (ငါဘာမွ မေတြ႕ရေတာ့ဘူး!)
  Olivia: Joe! What have you done?
  (Joe! ဘာလုပ္လိုက္ျပန္ျပီလဲ?)
 • Harry: What’s happened?
  (ဘာျဖစ္သြားတာလဲ?)
  Tony: He’s broken the lights! That little...
  (သူမီးလံုးေတြ ခြဲပစ္လုိက္တယ္! ဒီေကာင္ေလး…)
 • All: Oh no!
  (အိုး ဒုကၡပါပဲ!)
  Bindyu: Never mind – let’s light candles!!!
  (မဟုတ္ေသးပါဘူး - ဖေယာင္းတိုင္ေတြ ထြန္းရေအာင္!!!)
 • Olivia: Good idea! (ေကာင္းလိုက္တဲ့ အၾကံပဲ!)
  Fadi: Wow, yeah, this is really romantic!
  (အိုး၊ ေကာင္းတယ္ ဒါမွတကယ္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တာ!)
  Olivia: Isn’t it! Joe! Don’t touch the candles!
  (ဟုတ္တယ္ေနာ္! Joe! ဖေယာင္းတိုင္ေတြကို မထိနဲ႔!)
 • Fadi: It’s great to be with you Olivia...
  (နင္နဲ႔ တူတူရွိေနရတာ ေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းတယ္ Olivia...)
  Olivia: Erm, yeah, you too...
  (အင္း ဟုတ္တယ္ နင့္ကိုေရာပဲ...)
 • Bindyu: Yes, very romantic...
  (ဟုတ္တယ္ အရမ္းစိတ္ကူးယဥ္ဆန္တာပဲ...)
  Harry: Great...
  (ေကာင္းလိုက္တာ...)
 • Carlos: Everybody thinks it’s romantic... I hope you do too, Sarah...
  (အားလံုးက အဲ့ဒါကို စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တယ္လို႔ထင္ေနၾကတယ္... နင္လည္းတူတူျဖစ္ပါေစ Sarah...)
  Sarah: Erm, yes, I suppose it is...
  (အာ၊ အင္း ငါလည္း ထင္ပါတယ္..)
  Johnny: It’s like I said – this is the best Christmas ever! I’m always right!
  (ငါေျပခဲ့သလိုပဲ ¬ ဒါကေတာ့ အေကာင္းဆံုးခရစၥမတ္ပါတီပဲ! ငါက အျမဲမွန္တယ္ေလ!)

(laughter) (ရယ္ေမာသံမ်ား)

 • All: Happy Christmas!
  (ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ခရစၥမတ္ ျဖစ္ပါေစ!)

မူရင္းသင္ခန္းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

 

 

 

Related links

Big City Small World (Series 1 Episode 1 - Meeting Friends)
Big City Small World (Series 1 Episode 2 - Job Offer)
Big City Small World (Series 1 Episode 3 - Kicked Out!)
Big City Small World (Series 1 Episode 4 - We Have a Mission)
Big City Small World (Series 1 Episode 5 - Fadi to the Rescue)
Big City Small World (Series 1 Episode 6 - He's a Pest!)
Big City Small World (Series 1 Episode 7 - Cheer Up!)
Big City Small World (Series 1 Episode 8 - I'll Be Rich In Three Ye...
Big City Small World (Series 1 Episode 9 - Aaagghhh...My Injured Leg!)
Big City Small World (Series 1 Episode 10 - You'll be a shoo-in!)
Big City Small World (Series 1 Episode 11 - I'm an architect!)
Big City Small World (Series 1 Episode 12 - Good News & Bad News)
Big City Small World (Series 2 Episode 1 - Fingers Crossed)
Big City Small World (Series 2 Episode 2 - Hello Carlos!)
Big City Small World (Series 2 Episode 3 - Harry's New Girlfriend)
Big City Small World (Series 2 Episode 4 - Save the Café!)
Big City Small World (Series 2 Episode 5 - Good Journalism?) 
Big City Small World (Series 2 Episode 6 - Welcome back Johnny!) 
Big City Small World (Series 2 Episode 7 - Alone for Christmas?) 
Big City Small World (Series 2 Episode 8 - Happy New Year) 
Big City Small World (Series 2 Episode 9 - New Year's Resolutions) 
Big City Small World (Series 2 Episode 10 - A Date) 
Big City Small World (Series 2 Episode 11 - An embarrassment)
Big City Small World (Series 2 Episode 12 - Something in Common)
Big City Small World (Series 3 Episode 1 - A Burglary)
Big City Small World (Series 3 Episode 2 - A Prize)
Big City Small World (Series 3 Episode 3 - The Boys Talk)
Big City Small World (Series 3 Episode 4 - A New Chef)
Big City Small World (Series 3 Episode 5 - Environmental Issues)
Big City Small World (Series 3 Episode 6 - I'm In!)
Big City Small World (Series 3 Episode 7 - Dumped?)
Big City Small World (Series 3 Episode 8 - Speculate To Accumulate)
Big City Small World (Series 3 Episode 9 - Saving The Business?)
Big City Small World (Series 3 Episode 10 - Family Matters)
Big City Small World (Series 3 Episode 11 - Time Is Money)
Big City Small World (Series 3 Episode 12 - Popping the Question)

Views: 2699

Reply to This

Replies to This Discussion

i love this episode. very good!plz share more lessons.
Thank u

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service