Big City Small World သည္ British Council မွ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ အခန္းဆက္ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ခန္းစာ အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္ရွိ တိုနီ၏ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္ လာေနၾကေဖာက္သည္မ်ား၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကိုေဖာ္က်ဴးရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာအားစတင္ေလ့လာေနေသာ Myanmar Network အသင္းဝင္မ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ဤေနရာတြင္ စကားေျပာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသင္ခန္းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆက္တြဲသင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း Myanmar Network တြင္ပုံမွန္ဆက္လက္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Series 3 Episode 8 - Speculate To Accumulate (အတြဲ (၃) အပိုင္း (၈) - ခ်မ္းသာဖို႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း)

Fadi has spent most of the money that Johnny and Harry invested. Can he convince them to put in more capital again?
ဖာဒီဟာ ေဂ်ာ္နီနဲ႔ဟယ္ရီတို႔ထည့္ထားတဲ့အရင္းထဲက အမ်ားစုကိုသံုးၿပီးသြားၿပီ။ သူတို႔ကိုထပ္ထည့္ဖို႔သူစည္း႐ံုးႏိုင္ပါ့မလား။


Series 3 Episode 8 - Speculate To Accumulate ( < အသံဖိုင္ download ရယူရန္ ဝဲဖက္မွ link ကိုႏွိပ္ပါ)

 • All: Hooray! Welcome back, Tony!
  ဟူးေရး ျပန္လာတာႀကိဳဆိုပါတယ္ တိုနီ။
  Tony: Erm, cheers, thanks.
  အမ္ ခ်ီးယားစ္။ ေက်းဇူး။
 • Magda: How are you feeling?
  နင္ဘယ္လိုေနေသးလဲ။
  Tony: Much better, thanks. All well now.
  အမ်ားႀကီးေကာင္းလာပါၿပီ။ အခုအားလံုးေကာင္းသြားၿပီ။
 • Johnny: Good to hear!
  ၾကားရတာ၀မ္းသာပါတယ္။
  Harry: Carlos will be happy! He doesn’t have to work here any more ...
  ကားလို႔စ္ေတာ့ေပ်ာ္မွာပဲ။ ဒီမွာလုပ္စရာမလိုေတာ့ဘူး။
 • Tony: Actually ...
  တကယ္ေတာ့ . . .
  Carlos: Yeah?
  ဟင္
 • Tony: I was wondering, sometimes it’s useful to have an assistant, you know, someone to help out from time to time ...
  ငါစဥ္းစားေနတာ။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ လက္ေထာက္တစ္ေယာက္ရွိတာအက်ိဳးရွိတယ္လို႔။ နင္သိလား။ ကိုယ့္ကိုႀကိဳၾကားၾကိဳၾကား ကူေပးမယ့္တစ္ေယာက္ေယာက္ေပါ့။
  Carlos: Sure.
  ေသခ်ာတာေပါ့။
 • Tony: So, would you like to stay on for a bit?
  ဒီေတာ့ ေနာက္ထပ္နည္းနည္းေလာက္ထပ္ေနေပးႏိုင္မလား။
  Carlos: Just part-time?
  အခ်ိန္ပိုင္းလား။
 • Tony: Just part-time, yeah.
  ေအး အခ်ိန္ပိုင္းေလာက္ပါပဲ။
  Carlos: Well, you know that really I want to open my own restaurant.
  ကဲ မင္းသိတဲ့အတိုင္း ငါ့ကိုယ္ပိုင္စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခု တကယ္ဖြင့္ခ်င္ေနတာ။
 • Tony: Yeah ... Well, this will give you good experience!
  ေအး ေကာင္းတယ္။ ဒါမင္းအတြက္အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းရတာေပါ့။
  Carlos: I guess so. Why not? Sure!
  ထင္တာပဲ။ ဘာလို႔မလုပ္ရမွာလဲ။ ေသခ်ာတာေပါ့။
 • Tony: Great! Thanks, Carlos!
  ေကာင္းလိုက္တာ။ ေက်းဇူးပဲကားလို႔စ္။
  Olivia: That is the first time I’ve ever heard Tony say “thanks” to anyone!
  တိုနီတျခားတစ္ေယာက္ကို “ေက်းဇူး”ေျပာတာ ဒါပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ၾကားဖူးတာပဲ။
 • Harry: So, Fadi, how’s our business coming along?
  ကဲ ဖာဒီ။ ငါတို႔ရဲ႕စီးပြားေရးႀကီးေကာ ဘယ္လိုအေျခအေနရွိလဲ။
  Johnny: Yeah – are we millionaires yet?
  ဟုတ္တယ္။ ငါတို႔သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ၿပီလား။
 • Fadi: Erm ... Well, I’ve got a bit of news for you there ...
  အမ္ . . . မင္းတို႔ကိုေျပာစရာသတင္းနည္းနည္းရွိတယ္။
  Harry: Doesn’t sound good.
  ၾကားရတာသိပ္မဟန္ဘူး။
 • Johnny: What’s going on?
  ဘာျဖစ္ေနတာလဲ။
  Fadi: Well, I’ve had a bit of a problem raising the initial capital ...
  အင္း ကနဦးေငြပင္ေငြရင္း မတည္ဖ႔ို ျပႆနာနည္းနည္းရွိေနတယ္။
 • Harry: So we can’t start?
  ဒီေတာ့ ငါတို႔မစႏိုင္ဘူးလား။
  Fadi: Well, not exactly ... I mean, I have invested – that is, spent – some of the money already.
  အဲ အဲဒီလိုလည္းမဟုတ္ဘူး။ ငါဆိုလိုတာက ငါရင္းႏွီးထားတယ္။ အဲဒါ ေငြတစ္ခ်ိဳ႕သံုးထားလိုက္ၿပီ။
 • Johnny: What on?
  ဘာအတြက္သံုးတာလဲ။
  Fadi: Publicity, setting up the website, you know – important things!
  လူထုသတင္းျပန္ၾကားေရး။ ၀ဘ္ဆိုက္တစ္ခုေထာင္တယ္။ သိတယ္မဟုတ္လား အေရးႀကီးတဲ့ဟာေတြေလ။
 • Harry: But ...?
  ဒါေပမယ့္ . . .
  Fadi: Well – it’s business, isn’t it? If we don’t get more money, we can’t go on ...
  အင္း ဒါစီးပြားေရးေလ မဟုတ္ဘူးလား။ ငါတို႔ပိုက္ဆံထပ္မရရင္ ဆက္လုပ္လို႔မရဘူး။
 • Johnny: And in the meantime you’ve spent the money we gave you to invest!
  အခုေလာေလာဆယ္ ငါတို႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ေပးတဲ့ပိုက္ဆံကို မင္းသံုးထားလိုက္ၿပီ။
  Fadi: You’ve got to speculate to accumulate! Be patient – we’ll still be successful!
  ခ်မ္းသာဖို႔စြန္႔စားရင္းႏွီးရမယ္ေလ။ စိတ္ရွည္စမ္းပါ။ ငါတို႔ေအာင္ျမင္ဦးမွာပါ။
 • Harry: If we don’t, I’ll be joining Carlos working in this café!
  ငါတို႔မေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ ငါကားလို႔စ္နဲ႔ ဒီေကာ္ဖီဆိုင္မွာ၀င္လုပ္ရဦးမယ္။


မူရင္းသင္ခန္းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world/seri... 
တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
Related links

Big City Small World (Series 1 Episode 1 - Meeting Friends)
Big City Small World (Series 1 Episode 2 - Job Offer)
Big City Small World (Series 1 Episode 3 - Kicked Out!)
Big City Small World (Series 1 Episode 4 - We Have a Mission)
Big City Small World (Series 1 Episode 5 - Fadi to the Rescue)
Big City Small World (Series 1 Episode 6 - He's a Pest!)
Big City Small World (Series 1 Episode 7 - Cheer Up!)
Big City Small World (Series 1 Episode 8 - I'll Be Rich In Three Ye...
Big City Small World (Series 1 Episode 9 - Aaagghhh...My Injured Leg!)
Big City Small World (Series 1 Episode 10 - You'll be a shoo-in!)
Big City Small World (Series 1 Episode 11 - I'm an architect!)
Big City Small World (Series 1 Episode 12 - Good News & Bad News)
Big City Small World (Series 2 Episode 1 - Fingers Crossed)
Big City Small World (Series 2 Episode 2 - Hello Carlos!)
Big City Small World (Series 2 Episode 3 - Harry's New Girlfriend)
Big City Small World (Series 2 Episode 4 - Save the Café!)
Big City Small World (Series 2 Episode 5 - Good Journalism?) 
Big City Small World (Series 2 Episode 6 - Welcome back Johnny!) 
Big City Small World (Series 2 Episode 7 - Alone for Christmas?) 
Big City Small World (Series 2 Episode 8 - Happy New Year) 
Big City Small World (Series 2 Episode 9 - New Year's Resolutions) 
Big City Small World (Series 2 Episode 10 - A Date) 
Big City Small World (Series 2 Episode 11 - An embarrassment)
Big City Small World (Series 2 Episode 12 - Something in Common)
Big City Small World (Series 3 Episode 1 - A Burglary)
Big City Small World (Series 3 Episode 2 - A Prize)
Big City Small World (Series 3 Episode 3 - The Boys Talk)
Big City Small World (Series 3 Episode 4 - A New Chef)
Big City Small World (Series 3 Episode 5 - Environmental Issues)
Big City Small World (Series 3 Episode 6 - I'm In!)
Big City Small World (Series 3 Episode 7 - Dumped?)
Big City Small World (Series 3 Episode 8 - Speculate To Accumulate)
Big City Small World (Series 3 Episode 9 - Saving The Business?)
Big City Small World (Series 3 Episode 10 - Family Matters)
Big City Small World (Series 3 Episode 11 - Time Is Money)
Big City Small World (Series 3 Episode 12 - Popping the Question)

Views: 2600

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks a lot

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service