Big City Small World သည္ British Council မွ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ အခန္းဆက္ အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ခန္းစာ အသံလႊင့္ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္ရွိ တိုနီ၏ေကာ္ဖီဆိုင္တြင္ လာေနၾကေဖာက္သည္မ်ား၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းကိုေဖာ္က်ဴးရင္း အဂၤလိပ္ဘာသာသင္ၾကားေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါသည္။

အဂၤလိပ္ဘာသာအားစတင္ေလ့လာေနေသာ Myanmar Network အသင္းဝင္မ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ဤေနရာတြင္ စကားေျပာမ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသင္ခန္းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ဆက္တြဲသင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း Myanmar Network တြင္ပုံမွန္ဆက္လက္တင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Series 3 Episode 9 - Saving The Business? (အတြဲ (၃) အပိုင္း (၉) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုကယ္တင္ျခင္း)


It seems that Fadi has secured the necessary investment for his business. How?
ဖာဒီဟာ လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္တဲ့ေငြပင္ေငြရင္းအာမခံ ရသြားတဲ့ပံုပါပဲ။ ဘယ္လိုမ်ားပါလိမ့္။

Series 3 Episode 9 - Saving The Business? ( < အသံဖိုင္ download ရယူရန္ ဝဲဖက္မွ link ကိုႏွိပ္ပါ)

 • Harry: Hi there! Have you seen Fadi?
  ဟိုင္း ဖာဒီကိုေတြ႕မိေသးလား။
  Olivia: Fadi not, not today anyway.
  ဖာဒီလား ဟင့္အင္း။ ဒီေန႔မေတြ႕ေသးဘူး။
 • Johnny: Hi there! Has anyone seen Fadi today?
  ေဟး ဖာဒီ့ကိုဒီေန႔ ဘယ္သူမ်ားေတြ႕ေသးလဲ။
  Magda: No! What’s all the interest in Fadi?
  ဟင့္အင္း။ ဘာလို႔မ်ားဖာဒီ့ကိုဒီေလာက္ စိတ္၀င္စားေနၾကတာလဲ။
 • Harry: He owes us money!
  သူငါတို႔ကိုပိုက္ဆံေပးစရာရွိတယ္။
  Olivia: Oh dear ...
  အိုးကြယ္
  Magda: That sounds bad.
  ၾကားရတာမေကာင္းဘူး။
 • Olivia: Is this what happened to his great business idea?
  ဒါ သူ႔စီးပြားေရး မဟာစီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ပ်က္ပံုလား။
  Johnny: Yes.
  အင္း။
 • All: Fadi!
  ဖာဒီ။
  Olivia: Everyone’s looking for you.
  လူတိုင္းကနင့္ကိုေမွ်ာ္ေနၾကတယ္။
 • Fadi: Aren’t they always?
  အၿမဲတမ္းဒီလိုပဲမဟုတ္ဘူးလား။
  Magda: Not in a good way, though!
  အေကာင္းနည္းလမ္းေတာ့မဟုတ္ဘူး။
 • Fadi: Friends, friends ... Have no worries!
  သူငယ္ခ်င္းတို႔။ သူငယ္ခ်င္းတို႔. . . ေသာကမေရာက္ပါနဲ႔။
  Johnny/Harry: What? What are you on about?
  ဘာ။ ဘာေျပာေနတာလဲ။
 • Fadi: I have saved the day!
  ငါေျဖရွင္းနည္းရခဲ့ၿပီ။
  Olivia: Go on ... what have you done this time?
  လုပ္ပါဦး။ ဒီတစ္ခါ ဘာလုပ္ခဲ့သလဲ။
 • Fadi: Secured the necessary investment to make “FindLondon” a huge success!
  'FindLondon' အႀကီးအက်ယ္ေအာင္ျမင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အရင္းအႏွီး ရခဲ့ၿပီ။
  Harry: You have?
  မင္းရခဲ့ၿပီ။
 • Johnny: And will we get our money back?
  ငါတို႔ပိုက္ဆံေတြျပန္ရေတာ့မွာလား။
  Fadi: If you want out, then you can leave.
  မင္းတို႔ထြက္ခ်င္ရင္ ထြက္ႏိုင္ပါတယ္။
 • Johnny: Hmmm ...
  ဟမ္...
  Fadi: But be warned ... You will be missing out on a major moneymaking opportunity.
  ဒါေပမယ့္ သတိထားေနာ္ . . . မင္းတို႔ ေငြ၀င္ေပါက္အႀကီးႀကီးတစ္ခု ဆံုး႐ႈံးသြားလိမ့္မယ္။
 • Harry: How did you save the company?
  မင္းကုမၸဏီကိုဘယ္လိုကယ္လိုက္တာလဲ။
  Fadi: Erm, my uncle, actually. He’s pretty rich. And he thought “FindLondon” tourist services was a really good idea! So he’s invested lots of money ... and now we’re going to be rich too!
  အင္း တကယ္ေတာ့ ငါ့ဦးေလးပါ။ သူကေတာ္ေတာ္ခ်မ္းသာတာ။ ေနာက္ သူက "FindLondon" ခရီးသြားလုပ္ငန္းဟာ တကယ္ေကာင္းတဲ့စိတ္ကူးလို႔ထင္တယ္။ ဒါနဲ႔ သူေငြအမ်ားႀကီးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံလိုက္တယ္။ . . . ငါတို႔ လည္းခ်မ္းသာေတာ့မွာေပါ့။
 • Johnny: OK, then. I’m still in.
  ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့လည္း ငါဆက္ပါမယ္။
  Harry: Me too – executive director!
  ငါေကာပဲ။ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ။
 • Johnny: Yeah ... well done, Fadi!
  ဟုတ္တယ္။ ေတာ္တယ္ဖာဒီ။
  Harry: I feel like a really serious person now! A proper businessman! Even Bindyu’s family will like me!
  အခုမွငါ့ကိုယ္ငါ တကယ့္လူတစ္ေယာက္လိုခံစားရတယ္။ စီးပြားေရးသမားစစ္စစ္တစ္ေယာက္။ ဘင္ယုရဲ႕မိသားစုေတာင္ ငါ့ကိုႀကိဳက္သြားဦးမယ္။
 • Magda: Oh, Harry! There’s more to life than money you know!
  အုိးဟယ္ရီရယ္။ ဘ၀မွာ ေငြထက္အေရးပါတာေတြအမ်ားႀကီးဆိုတာ နင္သိပါတယ္။
  Harry: Hey, I know that – but I don’t think Bindyu’s family do ...
  ေအးငါသိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘင္ယုရဲ႕မိသားစုက သိမယ္မထင္ဘူး။

 

မူရင္းသင္ခန္းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင္ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world/seri... တြင္သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
Related links

Big City Small World (Series 1 Episode 1 - Meeting Friends)
Big City Small World (Series 1 Episode 2 - Job Offer)
Big City Small World (Series 1 Episode 3 - Kicked Out!)
Big City Small World (Series 1 Episode 4 - We Have a Mission)
Big City Small World (Series 1 Episode 5 - Fadi to the Rescue)
Big City Small World (Series 1 Episode 6 - He's a Pest!)
Big City Small World (Series 1 Episode 7 - Cheer Up!)
Big City Small World (Series 1 Episode 8 - I'll Be Rich In Three Ye...
Big City Small World (Series 1 Episode 9 - Aaagghhh...My Injured Leg!)
Big City Small World (Series 1 Episode 10 - You'll be a shoo-in!)
Big City Small World (Series 1 Episode 11 - I'm an architect!)
Big City Small World (Series 1 Episode 12 - Good News & Bad News)
Big City Small World (Series 2 Episode 1 - Fingers Crossed)
Big City Small World (Series 2 Episode 2 - Hello Carlos!)
Big City Small World (Series 2 Episode 3 - Harry's New Girlfriend)
Big City Small World (Series 2 Episode 4 - Save the Café!)
Big City Small World (Series 2 Episode 5 - Good Journalism?) 
Big City Small World (Series 2 Episode 6 - Welcome back Johnny!) 
Big City Small World (Series 2 Episode 7 - Alone for Christmas?) 
Big City Small World (Series 2 Episode 8 - Happy New Year) 
Big City Small World (Series 2 Episode 9 - New Year's Resolutions) 
Big City Small World (Series 2 Episode 10 - A Date) 
Big City Small World (Series 2 Episode 11 - An embarrassment)
Big City Small World (Series 2 Episode 12 - Something in Common)
Big City Small World (Series 3 Episode 1 - A Burglary)
Big City Small World (Series 3 Episode 2 - A Prize)
Big City Small World (Series 3 Episode 3 - The Boys Talk)
Big City Small World (Series 3 Episode 4 - A New Chef)
Big City Small World (Series 3 Episode 5 - Environmental Issues)
Big City Small World (Series 3 Episode 6 - I'm In!)
Big City Small World (Series 3 Episode 7 - Dumped?)
Big City Small World (Series 3 Episode 8 - Speculate To Accumulate)
Big City Small World (Series 3 Episode 9 - Saving The Business?)
Big City Small World (Series 3 Episode 10 - Family Matters)
Big City Small World (Series 3 Episode 11 - Time Is Money)
Big City Small World (Series 3 Episode 12 - Popping the Question)

Views: 1986

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service