စကားေျပာရာမွာ အသံကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳျခင္း (Be Vocal by Guy Perring)

[Zawgyi]

အလုပ္ထဲမွာ အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ဖို႕ အဓိကအေရးပါတဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ တစ္ခုကေတာ့ စကားေျပာဆိုတဲ့အခါ အသံပိုင္းဆုိင္ရာ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြ အေရးႀကီးေၾကာင္း သိ႐ွိနားလည္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိေရး အေထာက္အကူျဖစ္ဖို႕ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ လမ္းေၾကာင္းကို အသံုးျပဳတတ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

 

မိခင္ဘာသာစကားလို႕ ေခၚတဲ့ ပထမဘာသာစကားကို စမ္းေျပာတဲ့အခ်ိန္ ၂ႏွစ္အ႐ြယ္ေလာက္မွာ စၿပီး ပထမဆံုး စကားလံုးကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ စကားစမေျပာခင္ ၂ႏွစ္လံုးလံုး မိခင္ဘာသာစကားကို ၾကားေန၊ နားေထာင္ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးငယ္ဘ၀မွာကတည္းက ၾကားရတဲ့ စကားသံေတြရဲ႕ ပံုသ႑ာန္ကို ေဖာ္ထုတ္တတ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ကိုယ္တုိင္ အဲဒီအသံေတြကို ေျပာတတ္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အ႐ြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ အဲဒီအသံေတြကို အလိုအေလ်ာက္ မစဥ္းစားဘဲ အခ်ိဳးတက် ေျပာေနတတ္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကားအာ႐ံုလမ္းေၾကာင္းကေန ဆက္သြယ္ေျပာဆိုလာတဲ့ စကားရဲ႕ ၃၈% လက္ခံရ႐ွိတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ က်န္တဲ့ ၆၂%ကေတာ့ မ်က္ႏွာနဲ႕ ကိုယ္ဟန္အမူအရာဆုိင္ရာ အျမင္ အာ႐ံု လမ္းေၾကာင္းကေန ရ႐ွိပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာဖို႕ အသံပိုင္း ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ ထက္ျမက္လာေအာင္ လုပ္ႏုိင္မလား။ လြယ္ေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာဆိုရာမွာ ၀ါက်ထဲမွာပါတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြထဲမွာ ဘယ္ေ၀ါဟာရကို အေလးအနက္ ျပဳသလဲ ဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ အေရးပါ ပါတယ္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၀ါက်ေတြကို ၾကည့္ပါ။ အသံထြက္ ဆိုၾကည့္ပါ။ အေလးအနက္ျပဳတဲ့ ေ၀ါဟာရ ေျပာင္းသြားတာနဲ႕ အဓိပၸာယ္မတူေတာ့တာကို သတိျပဳပါ။ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အဓိပၸာယ္ေတြကို ကြင္းခတ္ၿပီး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

 1. I think you’ve done a good job. (but nobody else does)
  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ား လုပ္ထားတာ ေကာင္းတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ (ဒါေပမယ့္ အျခားဘယ္သူမွ အဲသလို မထင္ဘူး။)
 2. I think you’ve done a good job. (but I’m not sure, give me some proof)
  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ား လုပ္ထားတာ ေကာင္းတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ (ဒါေပမယ့္ ေသေတာ့ မေသခ်ာဘူး။ တကယ္ေကာင္းေၾကာင္း သက္ေသေလးဘာေလး ျပပါဦး။) 
 3. I think you’ve done a good job. (but not Tim)
  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ား လုပ္ထားတာ ေကာင္းတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ (ဒါေပမယ့္ တင္မ္ လုပ္တာကေတာ့ မေကာင္း႐ွာဘူး။) 
 4. I think you’ve done a good job. (even though your planning was lousy)
  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ား လုပ္ထားတာ ေကာင္းတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ (ဒါေပမယ့္ ဆြဲထားတဲ့ အစီအစဥ္ကေတာ့ သံုးစားမရဘူး။) 
 5. I think you’ve done a good job. (OK!)
  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ား လုပ္ထားတာ ေကာင္းတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ (အိုေကပါတယ္။) 
 6. I think you’ve done a good job. (but the plan?)
  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ား လုပ္ထားတာ ေကာင္းတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ (ဒါေပမယ့္ အစီအစဥ္ေကာ ႐ွိရဲ႕လား၊ ဘယ္မလဲ။) 
 7. I think you’ve done a good job. (OK?)
  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ား လုပ္ထားတာ ေကာင္းတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ (ဟုတ္ၿပီလား။) 
 8. I think you have done a good job. (could sound patronising)
  ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခင္ဗ်ား လုပ္ထားတာ ေကာင္းတယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ (အထက္စီးက ေျပာတဲ့ ေလသံ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။)

 

စကားသံနဲ႕ အၾကားအာ႐ံုး လမ္းေၾကာင္းကို အထိေရာက္ဆံုး အသံုးျပဳေျပာဆိုႏိုင္ဖို႕ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

 

 • အဓိက စကားလံုးေတြ အသံထြက္မွန္ေစဖို႕ အေလးအနက္ ျပဳရမယ့္ အပိုင္း word stress မွန္ကန္ ေစရမယ္။
 • အေရးႀကီးတဲ့ နာမည္၊ အခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းနဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို နားေထာင္သူ နားလည္ လြယ္ေစဖို႕ အေလးအနက္ျပဳၿပီး ေျပာေပးပါ။ sentence stress လို႕ ေခၚပါတယ္။
 • နားေထာင္တဲ့သူ နားလည္လြယ္ေစဖို႕ မေႏွးမျမန္ ေျပာေပးပါ။ ျမန္လြန္းရင္ ေျပာတဲ့စကား အားလံုး ေခါင္းထဲ မ၀င္ဘဲ ျဖစ္တတ္တယ္။ ေႏွးလြန္းရင္ မထိေရာက္ေတာ့ဘဲ၊ စိတ္၀င္စား စရာ မေကာင္းေတာ့ဘဲ ျဖစ္တတ္တယ္။
 • အဓိပၸာယ္အလိုက္ ဆစ္ပိုင္းၿပီး အျဖတ္အေတာက္မွန္မွန္ ေျပာေပးပါ။ နားသင့္တဲ့ေနရာမွာ နားၿပီး ေျပာရင္ နားေထာင္တဲ့သူမွာ နားလည္ခ်ိန္ ရသြားတယ္။ ဘာဆက္ေျပာမလဲ အာ႐ံုစူးစိုက္ေစတယ္။
 • ေျပာခ်င္တဲ့အဓိပၸာယ္နဲ႕ ကိုက္ညီတဲ့ အသံနိမ့္ျမင့္ ျဖစ္ေစရမယ္။ အသံနိမ့္နိမ့္ ေျပာတာ ပိုင္ႏိုင္တဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အသံညီၿပီး ေလးနက္လြန္းၿပီး စိတ္အားမထက္သန္သလို ျဖစ္မသြားေအာင္ သတိျပဳရမယ္။ အသံျမင့္ရင္ စိတ္အားထက္သန္တဲ့ အဓိပၸာယ္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မပိုင္ႏိုင္ဘူး၊ အေလးအနက္ မ႐ွိဘူးလို႕ ထင္ျမင္မသြားေစဖို႕ သတိျပဳရမယ္။ စကားေျပာရင္း ဆီေလ်ာ္သလို ညႇိႏိႈင္းေျပာင္းလဲ ေျပာသြားတတ္ဖို႕ ကၽြမ္းက်င္မႈလိုတယ္။ အေျခအေနကို နားလည္ပါ၊ နားေထာင္သူကို နားလည္ပါ၊ ၿပီးရင္ စကားသံကို လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေအာင္ ေျပာပါ။
 • စကားစုနဲ႕ ၀ါက် အဆံုးပိုင္း အသံနိမ့္ျမင့္ intonation ကိုလည္း ေျပာတဲ့စကားကို စိတ္အားထက္သန္မႈ ႐ွိေၾကာင္း၊ နားေထာင္သူမ်ားနဲ႕ နားလည္မႈ႐ွိေၾကာင္း ျပသႏုိင္ဖို႕ သင့္ေတာ္သလို ေျပာင္းလဲတတ္ရပါမယ္။
 • စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ဖို႕ စည္းခ်က္က်က် ေျပာရမယ္။ အဖိအေဖာ့၊ အျဖတ္အေတာက္၊ အသံနိမ့္ျမင့္၊ စည္းခ်က္က်မႈ ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကို နားေထာင္သူ(ေတြ) ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း နားလည္ေအာင္ ေျပာေပးပါ။

 

 

(Guy Perring ၏ Be Vocal အားဆီေလ်ာ္သလို ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ မူလေဆာင္းပါးႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဆာင္းပါးမ်ားအား ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။)

အထက္ပါ ေဆာင္းပါးအားကူးယူ၍ အျခား website ႏွင့္ blog မ်ားတြင္ တင္မည္ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/be-vocal မွကူးယူေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါရန္။

[Unicode]

အလုပ်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အဓိကအရေးပါတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု တစ်ခုကတော့ စကားပြောဆိုတဲ့အခါ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေ အရေးကြီးကြောင်း သိရှိနားလည်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်မှုရရှိရေး အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းကို အသုံးပြုတတ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။

 

မိခင်ဘာသာစကားလို့ ခေါ်တဲ့ ပထမဘာသာစကားကို စမ်းပြောတဲ့အချိန် ၂နှစ်အရွယ်လောက်မှာ စပြီး ပထမဆုံး စကားလုံးကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ စကားစမပြောခင် ၂နှစ်လုံးလုံး မိခင်ဘာသာစကားကို ကြားနေ၊ နားထောင်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ဘဝမှာကတည်းက ကြားရတဲ့ စကားသံတွေရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖော်ထုတ်တတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ကိုယ်တိုင် အဲဒီအသံတွေကို ပြောတတ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ အဲဒီအသံတွေကို အလိုအလျောက် မစဉ်းစားဘဲ အချိုးတကျ ပြောနေတတ်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသံပိုင်းဆိုင်ရာ အကြားအာရုံလမ်းကြောင်းကနေ ဆက်သွယ်ပြောဆိုလာတဲ့ စကားရဲ့ ၃၈% လက်ခံရရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၆၂%ကတော့ မျက်နှာနဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာဆိုင်ရာ အမြင် အာရုံ လမ်းကြောင်းကနေ ရရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့ အသံပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ ထက်မြက်လာအောင် လုပ်နိုင်မလား။ လွယ်တော့ မလွယ်ပါဘူး။

 

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြောဆိုရာမှာ ဝါကျထဲမှာပါတဲ့ ဝေါဟာရတွေထဲမှာ ဘယ်ဝေါဟာရကို အလေးအနက် ပြုသလဲ ဆိုတဲ့ အချက်ဟာ အရေးပါ ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဝါကျတွေကို ကြည့်ပါ။ အသံထွက် ဆိုကြည့်ပါ။ အလေးအနက်ပြုတဲ့ ဝေါဟာရ ပြောင်းသွားတာနဲ့ အဓိပ္ပာယ်မတူတော့တာကို သတိပြုပါ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကို ကွင်းခတ်ပြီး ဖော်ပြထားပါတယ်။

 

I think you’ve done a good job. (but nobody else does)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် အခြားဘယ်သူမှ အဲသလို မထင်ဘူး။)
I think you’ve done a good job. (but I’m not sure, give me some proof)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် သေတော့ မသေချာဘူး။ တကယ်ကောင်းကြောင်း သက်သေလေးဘာလေး ပြပါဦး။) 
I think you’ve done a good job. (but not Tim)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် တင်မ် လုပ်တာကတော့ မကောင်းရှာဘူး။) 
I think you’ve done a good job. (even though your planning was lousy)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် ဆွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်ကတော့ သုံးစားမရဘူး။) 
I think you’ve done a good job. (OK!)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (အိုကေပါတယ်။) 
I think you’ve done a good job. (but the plan?)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဒါပေမယ့် အစီအစဉ်ကော ရှိရဲ့လား၊ ဘယ်မလဲ။) 
I think you’ve done a good job. (OK?)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဟုတ်ပြီလား။) 
I think you have done a good job. (could sound patronising)
ကျွန်တော်ကတော့ ခင်ဗျား လုပ်ထားတာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (အထက်စီးက ပြောတဲ့ လေသံ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။)
 

စကားသံနဲ့ အကြားအာရုံး လမ်းကြောင်းကို အထိရောက်ဆုံး အသုံးပြုပြောဆိုနိုင်ဖို့အောက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ 

 

အဓိက စကားလုံးတွေ အသံထွက်မှန်စေဖို့ အလေးအနက် ပြုရမယ့် အပိုင်း word stress မှန်ကန် စေရမယ်။
အရေးကြီးတဲ့ နာမည်၊ အချက်အလက်၊ ကိန်းဂဏန်းနဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို နားထောင်သူ နားလည် လွယ်စေဖို့ အလေးအနက်ပြုပြီး ပြောပေးပါ။ sentence stress လို့ ခေါ်ပါတယ်။
နားထောင်တဲ့သူ နားလည်လွယ်စေဖို့ မနှေးမမြန် ပြောပေးပါ။ မြန်လွန်းရင် ပြောတဲ့စကား အားလုံး ခေါင်းထဲ မဝင်ဘဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ နှေးလွန်းရင် မထိရောက်တော့ဘဲ၊ စိတ်ဝင်စား စရာ မကောင်းတော့ဘဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
အဓိပ္ပာယ်အလိုက် ဆစ်ပိုင်းပြီး အဖြတ်အတောက်မှန်မှန် ပြောပေးပါ။ နားသင့်တဲ့နေရာမှာ နားပြီး ပြောရင် နားထောင်တဲ့သူမှာ နားလည်ချိန် ရသွားတယ်။ ဘာဆက်ပြောမလဲ အာရုံစူးစိုက်စေတယ်။
ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အသံနိမ့်မြင့် ဖြစ်စေရမယ်။ အသံနိမ့်နိမ့် ပြောတာ ပိုင်နိုင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အသံညီပြီး လေးနက်လွန်းပြီး စိတ်အားမထက်သန်သလို ဖြစ်မသွားအောင် သတိပြုရမယ်။ အသံမြင့်ရင် စိတ်အားထက်သန်တဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် မပိုင်နိုင်ဘူး၊ အလေးအနက် မရှိဘူးလို့ ထင်မြင်မသွားစေဖို့ သတိပြုရမယ်။ စကားပြောရင်း ဆီလျော်သလို ညှိနှိုင်းပြောင်းလဲ ပြောသွားတတ်ဖို့ ကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်။ အခြေအနေကို နားလည်ပါ၊ နားထောင်သူကို နားလည်ပါ၊ ပြီးရင် စကားသံကို လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင် ပြောပါ။
စကားစုနဲ့ ဝါကျ အဆုံးပိုင်း အသံနိမ့်မြင့် intonation ကိုလည်း ပြောတဲ့စကားကို စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိကြောင်း၊ နားထောင်သူများနဲ့ နားလည်မှုရှိကြောင်း ပြသနိုင်ဖို့ သင့်တော်သလို ပြောင်းလဲတတ်ရပါမယ်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖြစ်ဖို့ စည်းချက်ကျကျ ပြောရမယ်။ အဖိအဖော့၊ အဖြတ်အတောက်၊ အသံနိမ့်မြင့်၊ စည်းချက်ကျမှု တွေကို အသုံးပြုပြီး အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို နားထောင်သူ(တွေ) ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်အောင် ပြောပေးပါ။
 

 

(Guy Perring ၏ Be Vocal အားဆီလျော်သလို ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မူလဆောင်းပါးနှင့် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ် ဆောင်းပါးများအား ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)

အထက်ပါ ဆောင်းပါးအားကူးယူ၍ အခြား website နှင့် blog များတွင် တင်မည်ဆိုပါက www.myanmar-network.net/forum/topics/be-vocal မှကူးယူကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးပါရန်။

Views: 6883

Reply to This

Replies to This Discussion

thanks a lot

Thanks a lot.

thank you

 

thanks...

 

thanks alot ^_^

Thank you so much fro your sharing.

Thank you very much. But I think it would be better if there is an audio file to practice with

good

Thank you, Guy.

good

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service