အသံုးဝင္ေသာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းမ်ား (Beat/Come/Die/First/Habit)

It beats me (ငါေတာ့နားမလည္ႏိုင္ဘူးကြာ)


You say it beats me when you cannot understand something.

(It beats me (ငါေတာ့နားမလည္ႏိုင္ဘူးကြာ) ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းကို အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုကို နားမလည္ တဲ့အခါမွာ အသံုးျပဳပါတယ္။)

 

 • It beats me why Jack stays with this firm. He could get a much better job elsewhere.
  (ဂ်က္(ခ)(Jack)ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီကုမဏီမွာ ဆက္ေနတယ္ ဆိုတာကို ငါေတာ့နားမလည္ႏိုင္ဘူးကြာ။ တျခားေနရာမွာဆိုရင္ ဒီထက္ပိုေကာင္းတဲ့အလုပ္ရႏိုင္ ရဲ႕သားနဲ႔။)
 • It beats me why Jim decided to work in the family factory. He could have gone to university.”
  ဂ်င္(မ)(Jim) ဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ မိသားစုစက္ရံုမွာ ၀င္ေရာက္အလုပ္လုပ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္တာလဲ ဆိုတာကို ငါေတာ့ နားမလည္ ႏိုင္ဘူးကြာ။ တကၠသိုလ္ သြားႏိုင္ရဲ႕သားနဲ႕။)

 

Come off it! (သြားစမ္းပါ/လုပ္မေနစမ္းပါနဲ႔)


You say come off it! to someone ,informally and rather rudely , when you think that they have said something that

You disagree with or that you think is untrue or stupid:

(သင့္အေနနဲ့ သေဘာမတူတဲ့ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခု (သို႔) မမွန္ဘူး (သို႔) အဓိပါယ္မရွိဘူး လို႔ထင္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကို တစ္စံုတစ္ေယာက္က ေျပာလာတဲ့အခါ ထိုသူအား come off it! (သြားစမ္းပါ/လုပ္မေနစမ္းပါနဲ႔!) လို႔ေျပာပါတယ္။ ရင္းႏွီးၿပီး သိပ္မယဥ္ေက်းလွတဲ့ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

 • “I think Dad’s mean not to give me the money for that dress.”
  (အဲဒီအက်ီ ၤ ၀ယ္ဖို႔အတြက္ အေဖပိုက္ဆံ မေပးတာကေတာ့ ကပ္ေစးနဲလြန္းတယ္လို႔ ငါထင္တယ္။)

  Come off it, Meg! He gave you money for clothes only yesterday.”

  (လုပ္မေနစမ္းပါနဲ႔မဂ္(ဂ)ရာ! အ၀တ္အစားအတြက္ ပိုက္ဆံကို မေန႕ကပဲ မင္းကို အေဖေပးတယ္ေလ။)
 • “I hope our team wins today.”
  (ဒီေန႔ ငါတို႕အသင္း ႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္)
  Come off it! Three of our best players are injured. We’re bound to lose.

  (သြားစမ္းပါ! ငါတို႔ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အားကစားသမား သံုးေယာက္က ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရထားတယ္ ငါတို႔ရႈံးမွာေသခ်ာေနပါတယ္။)

 

I’m dying for (………….. ခ်င္လိုက္တာတစ္ပိုင္းကိုေသေနတာပဲ)


You say that you are dying for something in an informal context if you want it very much.

(ရင္းႏွီးတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အရာ တစ္ခုခုကို အရမ္း လိုခ်င္တဲ့အခါ I’m dying for…..(……….ခ်င္လိုက္တာတစ္ပိုင္းကိုေသေနတာပဲ။)  ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းကို အသံုးျပဳပါတယ္။)

 

 • “It’s very hot and I’m dying for a glass of cold water.” (ပူလိုက္တာ၊ေရေအးေအးေလး တစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္ခ်င္လိုက္တာတစ္ပိုင္းကိုေသေနတာပဲ။)
 • I’m dying for something to eat. I haven’t eaten since breakfast. (တစ္ခုခု စားခ်င္လိုက္တာတစ္ပိုင္းကိုေသေနတာပဲ မနက္ေစာေစာစာ စားၿပီးကတည္းက ဘာမွမစားရေသးဘူး။)

 

First things first (အေရးၾကီးတာ အရင္လုပ္ရေအာင္)


You say first things first to show that what you think is the most important thing should be done first before anything else:

(first things first (အေရးၾကီးတာ အရင္လုပ္ရေအာင္) ကို သင့္အေနႏွင့္ အေရးၾကီးဆံုးလို႔ထင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို တစ္ျခားကိစၥ ေတြထက္ အရင္ဦးဆံုးလုပ္ရမယ္လို႔ ေျပာခ်င္တဲ့အခါ သံုးပါတယ္။)

 

 • We've a lot to do this morning, but first things first. Let's open the mail.
  (ငါတုိ႔ ဒီမနက္လုပ္စရာအမ်ားၾကီးရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အေရးၾကီးတာ အရင္လုပ္ရေအာင္။  စာေတြ ေဖာက္ရေအာင္။)
 • The police will want to investigate the cause of the accident, but first things first. We must attend to the injured.
  (ရဲေတြ႕ေတာ့ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို စံုးစမ္းခ်င္မွာပဲ၊ ဒါေပမယ့္ အေရးၾကီးတာ အရင္လုပ္ရေအာင္။ ဒါဏ္ရာရထားတဲ့လူေတြကို ျပဳစုရေအာင္)

 

Why break the habit of a lifetime? (တစ္သက္လံုးလုပ္လာတဲ့အက်င့္ အခုမွ ဘာလို႔ေပ်ာက္မွာလဲ?)


You say why break the habit if a lifetime? as rather a rude, disapproving comment about someone who is doing something, usually something annoying or unpleasant, that they are in the habit of doing:

(တစ္သက္လံုးလုပ္လာတဲ့အက်င့္ အခုမွ ဘာလို႕ေပ်ာက္မွာလဲ? (why break the habit of a lifetime?) ကို လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ သူ႔အက်င့္အတုိင္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ (သို႔) မႏွစ္သက္စရာ ကိစၥတစ္ခုခုကို လုပ္ေနတဲ့အခါ ထိုသူကို ရည္ရြယ္ျပီးေျပာတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။ မယဥ္ေက်းတဲ့အျပင္ သေဘာမက်ေၾကာင္းကိုပါ ေဖာ္ျပေသာ စကား ျဖစ္ပါတယ္။)

 

 • 'We all bought John drinks but he left without buying us any.'
  (ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုးက ဂြ်န္ (John) ကို အရက္၀ယ္တိုက္ေပမယ့္ သူကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ဘာမွ၀ယ္မတိုက္ဘဲ ျပန္သြားတယ္

  Why break the habit of a lifetime?
  John is too mean to buy anyone a drink.'
  (တစ္သက္လံုးလုပ္လာတဲ့အက်င့္ အခုမွ ဘာလို႔ေပ်ာက္မလဲ။ ဂြ်န္(John) က တစ္ျခားသူေတြကို အရက္၀ယ္တိုက္ဖို႔ ကပ္ေစးနည္း လြန္းတယ္)
   
 • 'I'd like to go to the beach but Sue is insisting on going shopping.'
  (ကြ်န္မက ပင္လယ္ကမ္းေျခကို သြားခ်င္ေပမယ့္၊ ဆူး (Sue) ကေတာ့ေစ်းသြား၀ယ္ထြက္ဖို႔ကိုပဲ ဇြတ္ေျပာေနတယ္)

  Why break the habit of a lifetime?
  All Sue ever wants to do on holiday is to go round the shops.'
  (တစ္သက္လံုးလုပ္လာတဲ့အက်င့္ အခုမွ ဘာလို႔ေပ်ာက္မလဲ? ပိတ္ရက္မွာ ဆူး(Sue) အျမဲတမ္းလုပ္ခ်င္တာကေတာ့ ေစ်း၀ယ္ ထြက္ဖို႔ပဲ)

 

 

Click "Like" if you want to see more posts like this. Thanks.

Language Republic

Views: 4301

Reply to This

Replies to This Discussion

ပထမသင္ခန္းစာတုန္းကတည္းက ကူးယူထားတာမို့ အခုတၾကိမ္လဲ ကူးသြားပါတယ္

Thanks for study.

Thank for share  knowledge

Just Now ; I read this page

Thank You

Very nice knowledge, thz
so thank for your knowledge.

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service