စကားလုံးႀကီးႀကီးေတြက ပညာတတ္ေလေပါက္တယ္ဟုတ္?

လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စကားလံုးႀကီးႀကီးေတြသံုးရင္ ပိုပညာတတ္ေလသံေပါက္တယ္လို႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တရားကေတာ့ တကယ့္ကၽြမ္းက်င္သူဆက္ဆံေရးသမားေတြဟာ 


(၁) သူတို႔ကိုယ္တိုင္နားလည္တဲ့
(၂) သူတို႔ရဲ႕စာဖတ္သူေတြလည္းနားလည္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ စကားလံုးမ်ားကိုသာ သံုးစြဲၾကတယ္ဆိုတာပါပဲ။


စာေရးျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အဓိပၸါယ္တစ္ခုကို ဖန္တီးၿပီး ဖလွယ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိေရးလိုက္တာကို စာဖတ္သူနားမလည္လွ်င္ စာဖတ္သူႏွင့္ စာေရးသူအၾကား မိမိစာဖတ္တဲ့အခ်ိန္ မည္သည့္ဆက္သြယ္ေရးမွျဖစ္ထြန္းမည္မဟုတ္ပါ။


ထိထိေရာက္ေရာက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေစဖို႔ ဘာသာစကားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားတို႔နားလည္ႏိုင္ေလာက္သည့္အသံုးအႏႈန္းမ်ားသံုးရ ေပမည္။


အခုတေလာ “detrimental” ဟူသည့္စကားလံုးမ်ား “instrumental” သို႔မဟုတ္ “important” ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ မွားယြင္းသံုးစြဲေနၾကသည္ကိုသတိထားမိသည္။ ဥပမာအေနႏွင့္ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခြင့္ေတာင္းသည့္ လူတစ္ေယာက္ေရးသည့္ ႐ံုးတြင္းစာတစ္ေစာင္ဖတ္လိုက္ရသည္။ စာက “It is detrimental that I go to the meeting next week.” ဟုေရးထားေလသည္။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ မွားသံုးလိုက္သည့္စကားလံုးသည္ သူရည္ရြယ္သည့္ ဆုိလိုရင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနသည္။ Detrimental သည္ ထိုအစည္းအေ၀းကိုတက္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ သူ႔တြင္ အက်ိဳးယုတ္ေစမည္ ဟုျဖစ္ေနသည္။ စာေရးသူတကယ္ဆိုလိုခ်င္သည္က (instrumental) “အေရးႀကီးေသာ” ျဖစ္သည္။


မွားသံုးလိုက္သည့္ စကားလံုးႀကီးႀကီး လူတတ္ေလသံထက္ ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုသာျဖစ္ေစသည္။ မွန္ကန္ စြာသံုးေသာ္လည္း မလိုအပ္ဘဲသံုးလိုက္သည့္ စကားလံုးႀကီးကေတာ့ မိမိအား မေယာင္ယာဆီလူးတတ္သူ၊ ဇာခ်ဲ႕တတ္သူ၊ စာအုပ္ႀကီးသမား ေလသံေပါက္ေစသည္။ အကယ္၍ စာဖတ္သူသာ “pedantic” ဟူသည့္စကားလံုး၏ အဓိပၸါယ္ကိုသာ အဘိဓါန္တြင္ ရွာရမည္ဆိုပါက ေျပာခ်င္သည့္အခ်က္ကို စာဖတ္သူ နားလည္ေလာက္ပါၿပီ။


Dailywritingtips.com မွ Mary ရဲ့ Big Words Make You Sound Smart, Don’t They? ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

LESSONS FROM OUR ARCHIVEအျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - 
http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2585

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service