ခႏၶာကိုယ္ ပံုသ႑ာန္မ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေျပာဆိုျခင္း

[Zawgyi]

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ား၏ ပံုသ႑ာန္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ ေနပါသည္။ တခ်ိဳ႕က အေကာင္းသေဘာေဆာင္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အေကာင္းသေဘာသိပ္မေဆာင္ၾကပါ။ ခႏၶာကိုယ္ ပံုသ႑ာန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသံုးမ်ားေသာ စကားလံုးအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

 

အဆီနည္းေသာ သူတစ္ေယာက္အေၾကာင္းေျပာရာတြင္ အသံုးမ်ားေသာ စကားလံုးမွာ thin (ပိန္ေသာ) ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းစကားလံုးကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အပ်က္သေဘာေဆာင္သည့္ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ အသံုးျပဳၾကပါသည္။

 • She's very pretty but she's too thin. (သူမက တကယ္လွေပမဲ့ ပိန္လြန္းတယ္။)

 

အဓိပၸာယ္အားျဖင့္ တူညီတဲ့ skinny (ပိန္ကပ္ကပ္ျဖစ္ေသာ)ကေတာ့ အနည္းငယ္ အရပ္သံုး (informal) ဆန္ပါတယ္။

 • I don't like his looks – he's too skinny. (သူ႕ရဲ႕ပံုပန္းကို မႀကိဳက္ဘူး ပိန္ကပ္ကပ္ႏိုင္လြန္းအားႀကီးတယ္။)

 

Skinny ထက္ေတာင္မွ ပိုပိန္တာကေတာ့ (နည္းနည္းအရပ္သံုးဆန္ေသာ) scrawny (အရိုးေပၚအေရတင္ေသာ) ျဖစ္ပါသည္။ Scrawny ျဖစ္ေသာ သူသည္ ပိန္လြန္အားႀကီးတဲ့အတြက္ အ႐ိုးေတြက ေငါထြက္ေနပါသည္။

 • He was a scrawny little kid. (သူက ငယ္ငယ္က အ႐ိုးေပၚ အေရတင္ေလာက္ေအာင္ ပိန္တဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့တယ္။)

 

Gaunt (ေခ်ာင္က်ေနေသာ)ကေတာ့ အရမ္းကို ေခ်ာင္က်ေနေသာ မ်က္ႏွာေတြအေၾကာင္းေျပာရာတြင္ အသံုးျပဳပါသည္။ ေနမေကာင္းေသာ သူ တစ္ေယာက္၏ မ်က္ႏွာက ေခ်ာင္က်ေနေသာ ပံုစံမ်ိဳးကို ေျပာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 • Her face was gaunt and grey. (သူမ မ်က္ႏွာက ေခ်ာင္က်ၿပီး ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္နဲ႔။)

 

Emaciated (ပိန္ခ်ံဳးခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ) ဟူေသာ နာမ၀ိေသသနကေတာ့ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ပိန္လြန္းသူမ်ားအေၾကာင္း ေျပာရာ၌ အသံုးျပဳပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ေသာ မက်န္းမာေသာေၾကာင့္ (သို႔) အစာေရစာငတ္မြတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ပိန္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

 • Some of the patients were emaciated (တခ်ိဳ႕ေသာ လူနာမ်ားက ပိန္ခ်ံဳးခ်ည့္နဲ႔ေနတာပဲ။)

 

အထက္၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ နာမ၀ိေသသနမ်ားသည္ အပ်က္သေဘာကို ေဆာင္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူေတြ ပိန္တာကို အေကာင္းသေဘာေဆာင္သည့္ဘက္ကေနၿပီး ေဖာ္ျပေသာ နာမ၀ိေသသနေတြကလည္း ၄င္းတို႔ေလာက္နီးနီး မ်ားျပား ပါသည္။

 

၄င္းတို႔အထဲမွာ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေသာ စကားလံုးမွာ slim (သြယ္လ်ေသာ) ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စံု တစ္ေယာက္သည္ slim ျဖစ္တယ္ဆိုပါက ထိုသူပိန္တာက ဆဲြေဆာင္မႈရွိသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

 • Charlotte was looking lovely and slim in the photos. (ဓာတ္ပံုေတြထဲမွာ ရွားေလာ့(တ)က လွပၿပီး သြယ္သြယ္လ်လ်ေလးျဖစ္ေနတယ္။)

 

Slim နဲ႔ အဓိပၸာယ္တူတဲ့ တျခားစကားလံုးမ်ားကေတာ့ "အဆီနည္းျခင္း" ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ထက္ အဓိပၸာယ္ပိုပါ သည္။ ဥပမာ slender (ေသးသြယ္ပါးလ်ေသာ) ဟူေသာ စကားလံုးတြင္ သြယ္လ်ျခင္း အဓိပၸာယ္အျပင္ ေၾကာ့ေမာ့ျခင္း အဓိပၸာယ္ကိုပါ ေဆာင္ပါသည္။

 • She was small and slender like a dancer. (သူမက ကေခ်သည္တစ္ေယာက္လိုပဲ ေသးေသးသြယ္သြယ္နဲ႔ ေၾကာ့ေမာ့ေနတာပဲ။)

 

Lean (က်စ္လ်စ္၍ သန္မာေသာ) ဆိုတဲ့ စကားလံုးကေတာ့ က်စ္က်စ္ လ်စ္လ်စ္ႏွင့္ သန္သန္မာမာရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ စကားလံုးျဖစ္ပါသည္။

 • Long distance runners are usually fairly lean. (တာေ၀းအေျပးသမားေတြက အမ်ားအားျဖင့္ အေတာ္အသင့္ က်စ္လ်စ္ၿပီး သန္မာၾကတယ္။)

 

အေကာင္းသေဘာေဆာင္ petite (ေသးသြယ္က်စ္လ်စ္လွပေသာ)၏ အဓိပၸာယ္မွာ အရပ္ပုၿပီး သြယ္လ်ေသာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနာမ၀ိေသသနကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းမပ်ိဳးေလးမ်ားအတြက္သာ အသံုးျပဳပါသည္။  အေကာင္းသေဘာေရာ၊ အပ်က္သေဘာကိုပါ မေဆာင္ေသာ slight (ပါးလ်ေသာ)ဆိုတဲ့စကားလံုးကေတာ့ ပိန္ပိန္ပါးပါးႏွင့္ သိမ္ေမြ႕ေသာဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

 

အမွန္တကယ္ေတာ့ ခႏၶာကိုယ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ပံုသ႑ာန္ကို ေဖာ္ျပေသာ စကားလံုးမ်ားသည္လည္း အထက္ပါ စကားလံုးမ်ားေလာက္ပင္မ်ားျပားပါသည္။ Fat (၀ေသာ) သည္ အသားအမ်ားႀကီးရွိေသာသူအေၾကာင္း ေျပာရာတြင္ အသံုးမ်ားေသာ စကားလံုးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းသည္ တဲ့တိုးက်လြန္းအားႀကီးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အနည္းငယ္ ၀ေသာ သူအေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါ အပ်က္သေဘာ သိပ္မေဆာင္ေသာ တျခားစကားလံုးမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ stocky (ဂင္တိုတို) ၄င္း၏ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ သန္မာၿပီး ကိုယ္လုံးက်ယ္ေသာ ျဖစ္ပါသည္။

 • He's got the stocky build of a rugby player. (သူခႏၶာကိုယ္က rugby ေဘာလံုးကစားသမားတစ္ေယာက္လိုပဲ ဂင္တိုတိုနဲ႔)။

 

Solid ကိုလည္း ဤအဓိပၸာယ္ျဖင့္ မၾကာမၾကာ အသံုးျပဳပါသည္။

 • As a child, James was always quite solid (ကေလး အရြယ္တုန္းက James က အၿမဲပဲ ေတာ္ေတာ္ေလး တုတ္တုတ္ခိုင္ခိုင္ရွိခဲ့တယ္။)

 

ထို႔အတူပင္ fat အစားတဲ့ တိုးသိပ္မဆန္ေသာ big ကို တစ္ခါတစ္ရံ အသံုးျပဳပါသည္။

 • Sophie didn't use to be so big, did she? (ဆိုဖီက အရင္က ဒီေလာက္ မ၀ပါဘူး၊ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား?)

 

Plump (ျပည့္ၿဖိဳးေသာ)ႏွင့္ chubby (၀၀ကစ္ကစ္) တို႔ကေတာ့ အနည္းငယ္၀ေသာဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစကားလံုး (၂)လံုးစလံုးသည္ ၾကားရတာ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာရွိၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳပါသည္။

 • She was admiring the baby's plump little legs. / Look at his chubby cheeks! (သူမက ကေလးေလးရဲ႕ ေျခေထာက္၀၀ေလးေတြကို သေဘာက်ေနခဲ့တာ။ / သူရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ပါးေဖာင္းေဖာင္းေလးေတြကို ၾကည့္စမ္းပါ။)

 

တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ fat (၀ေသာ) စကားလံုးေတြက တဲ့တိုးဆန္လြန္းပါသည္။ Overweight (အ၀လြန္ေသာ) စကားလံုးသည္ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက ၀ေသာ လူနာတစ္ေယာက္အေၾကာင္းေျပာရာ၌ အသံုးျပဳေသာ စကားလံုးျဖစ္ပါသည္။ ေလသံက ေတာ့ နည္းနည္းေဆးပညာဆန္ပါသည္။ မတရားအ၀လြန္ေသာ လူနာကိုေတာ့ ဆရာ၀န္အေနျဖင့္ obese လို႔ အသံုးျပဳမွာ ျဖစ္ပါသည္။

 • So many ways to be fat and thin! (၀ဖို႔ ပိန္ဖို႔နည္းလမ္းေတြမွာ အမ်ားႀကီးပါပဲ။)

 

Dictionaryblog.cambridge.org မွ Kate Woodford ရဲ့ Body shapes ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

[Unicode]

အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်များကို ဖော်ပြသော စကားလုံးများဖြင့် ပြည့်နှက် နေပါသည်။ တချို့က အကောင်းသဘောဆောင်ပြီး တချို့ကတော့ အကောင်းသဘောသိပ်မဆောင်ကြပါ။ ခန္ဓာကိုယ် ပုံသဏ္ဍာန်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးများသော စကားလုံးအချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။

 

အဆီနည်းသော သူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောရာတွင် အသုံးများသော စကားလုံးမှာ thin (ပိန်သော) ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစကားလုံးကို ယေဘုယျအားဖြင့် အပျက်သဘောဆောင်သည့် အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။

She's very pretty but she's too thin. (သူမက တကယ်လှပေမဲ့ ပိန်လွန်းတယ်။)
 

အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် တူညီတဲ့ skinny (ပိန်ကပ်ကပ်ဖြစ်သော)ကတော့ အနည်းငယ် အရပ်သုံး (informal) ဆန်ပါတယ်။

I don't like his looks – he's too skinny. (သူ့ရဲ့ပုံပန်းကို မကြိုက်ဘူး ပိန်ကပ်ကပ်နိုင်လွန်းအားကြီးတယ်။)
 

Skinny ထက်တောင်မှ ပိုပိန်တာကတော့ (နည်းနည်းအရပ်သုံးဆန်သော) scrawny (အရိုးပေါ်အရေတင်သော) ဖြစ်ပါသည်။ Scrawny ဖြစ်သော သူသည် ပိန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက် အရိုးတွေက ငေါထွက်နေပါသည်။

He was a scrawny little kid. (သူက ငယ်ငယ်က အရိုးပေါ် အရေတင်လောက်အောင် ပိန်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။)
 

Gaunt (ချောင်ကျနေသော)ကတော့ အရမ်းကို ချောင်ကျနေသော မျက်နှာတွေအကြောင်းပြောရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ နေမကောင်းသော သူ တစ်ယောက်၏ မျက်နှာက ချောင်ကျနေသော ပုံစံမျိုးကို ပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

Her face was gaunt and grey. (သူမ မျက်နှာက ချောင်ကျပြီး ဖြူဖပ်ဖြူရော်နဲ့။)
 

Emaciated (ပိန်ချုံးချည့်နဲ့နေသော) ဟူသော နာမဝိသေသနကတော့ အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်အောင် ပိန်လွန်းသူများအကြောင်း ပြောရာ၌ အသုံးပြုပါသည်။ အများအားဖြင့်သော မကျန်းမာသောကြောင့် (သို့) အစာရေစာငတ်မွတ်သောကြောင့် ဖြစ်သော ပိန်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။

Some of the patients were emaciated (တချို့သော လူနာများက ပိန်ချုံးချည့်နဲ့နေတာပဲ။)
 

အထက်၌ ဖော်ပြခဲ့သော နာမဝိသေသနများသည် အပျက်သဘောကို ဆောင်ကြပါသည်။ သို့သော် လူတွေ ပိန်တာကို အကောင်းသဘောဆောင်သည့်ဘက်ကနေပြီး ဖော်ပြသော နာမဝိသေသနတွေကလည်း ၎င်းတို့လောက်နီးနီး များပြား ပါသည်။

 

၎င်းတို့အထဲမှာ အများဆုံးအသုံးပြုသော စကားလုံးမှာ slim (သွယ်လျသော) ဖြစ်ပါသည်။ တစ်စုံ တစ်ယောက်သည် slim ဖြစ်တယ်ဆိုပါက ထိုသူပိန်တာက ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။

Charlotte was looking lovely and slim in the photos. (ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ ရှားလော့(တ)က လှပပြီး သွယ်သွယ်လျလျလေးဖြစ်နေတယ်။)
 

Slim နဲ့ အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ တခြားစကားလုံးများကတော့ "အဆီနည်းခြင်း" ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ထက် အဓိပ္ပာယ်ပိုပါ သည်။ ဥပမာ slender (သေးသွယ်ပါးလျသော) ဟူသော စကားလုံးတွင် သွယ်လျခြင်း အဓိပ္ပာယ်အပြင် ကြော့မော့ခြင်း အဓိပ္ပာယ်ကိုပါ ဆောင်ပါသည်။

She was small and slender like a dancer. (သူမက ကချေသည်တစ်ယောက်လိုပဲ သေးသေးသွယ်သွယ်နဲ့ ကြော့မော့နေတာပဲ။)
 

Lean (ကျစ်လျစ်၍ သန်မာသော) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ ကျစ်ကျစ် လျစ်လျစ်နှင့် သန်သန်မာမာရှိသော ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အသုံးပြုသော စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။

Long distance runners are usually fairly lean. (တာဝေးအပြေးသမားတွေက အများအားဖြင့် အတော်အသင့် ကျစ်လျစ်ပြီး သန်မာကြတယ်။)
 

အကောင်းသဘောဆောင် petite (သေးသွယ်ကျစ်လျစ်လှပသော)၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အရပ်ပုပြီး သွယ်လျသော ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနာမဝိသေသနကို အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းမပျိုးလေးများအတွက်သာ အသုံးပြုပါသည်။  အကောင်းသဘောရော၊ အပျက်သဘောကိုပါ မဆောင်သော slight (ပါးလျသော)ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ ပိန်ပိန်ပါးပါးနှင့် သိမ်မွေ့သောဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။

 

အမှန်တကယ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖော်ပြသော စကားလုံးများသည်လည်း အထက်ပါ စကားလုံးများလောက်ပင်များပြားပါသည်။ Fat (ဝသော) သည် အသားအများကြီးရှိသောသူအကြောင်း ပြောရာတွင် အသုံးများသော စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် တဲ့တိုးကျလွန်းအားကြီးပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သည် အနည်းငယ် ဝသော သူအကြောင်းပြောတဲ့အခါ အပျက်သဘော သိပ်မဆောင်သော တခြားစကားလုံးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် stocky (ဂင်တိုတို) ၎င်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ သန်မာပြီး ကိုယ်လုံးကျယ်သော ဖြစ်ပါသည်။

He's got the stocky build of a rugby player. (သူခန္ဓာကိုယ်က rugby ဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်လိုပဲ ဂင်တိုတိုနဲ့)။
 

Solid ကိုလည်း ဤအဓိပ္ပာယ်ဖြင့် မကြာမကြာ အသုံးပြုပါသည်။

As a child, James was always quite solid (ကလေး အရွယ်တုန်းက James က အမြဲပဲ တော်တော်လေး တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ရှိခဲ့တယ်။)
 

ထို့အတူပင် fat အစားတဲ့ တိုးသိပ်မဆန်သော big ကို တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးပြုပါသည်။

Sophie didn't use to be so big, did she? (ဆိုဖီက အရင်က ဒီလောက် မဝပါဘူး၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?)
 

Plump (ပြည့်ဖြိုးသော)နှင့် chubby (၀၀ကစ်ကစ်) တို့ကတော့ အနည်းငယ်ဝသောဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ သို့သော် ထိုစကားလုံး (၂)လုံးစလုံးသည် ကြားရတာ နှစ်လိုဖွယ်ရာရှိပြီး ကလေးငယ်များအတွက် အသုံးပြုပါသည်။

She was admiring the baby's plump little legs. / Look at his chubby cheeks! (သူမက ကလေးလေးရဲ့ ခြေထောက်၀၀လေးတွေကို သဘောကျနေခဲ့တာ။ / သူရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးတွေကို ကြည့်စမ်းပါ။)
 

တစ်ချို့သော fat (ဝသော) စကားလုံးတွေက တဲ့တိုးဆန်လွန်းပါသည်။ Overweight (အဝလွန်သော) စကားလုံးသည် ဆရာဝန်တစ်ဦးက ဝသော လူနာတစ်ယောက်အကြောင်းပြောရာ၌ အသုံးပြုသော စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ လေသံက တော့ နည်းနည်းဆေးပညာဆန်ပါသည်။ မတရားအဝလွန်သော လူနာကိုတော့ ဆရာဝန်အနေဖြင့် obese လို့ အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါသည်။

So many ways to be fat and thin! (ဝဖို့ ပိန်ဖို့နည်းလမ်းတွေမှာ အများကြီးပါပဲ။)
 

Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford ရဲ့ Body shapes ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။

အခြားသင်ခန်းစာများ ဖတ်ရှု လေ့လာရန် link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-l...

[ Myanmar Network အသင်းဝင်ထားခြင်းဖြင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ]


- အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာနှင့် အလုပ်ခေါ်စာအသစ်များ၊ UK စာမေးပွဲ သတင်းများ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း သတင်းများကို အသင်းဝင်များထံသာလျှင် e-mail ဖြင့် အကြောင်းကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
- ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပွဲများကို အသင်းဝင်များသာ ကြိုတင်သိရှိပြီး အသင်းဝင်မဟုတ်သူများထက်စော၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- Myanmar Network ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် အသင်းဝင်များသာလျှင် like နှင့် comment ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
- စကားဝိုင်းများ (Forum များတွင်)နှင့် အလုပ်ခေါ်စာများကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရေးသားနိုင်ပါသည်။
- အသင်းဝင်များတွင် ကိုယ်ပိုင် Profile Page ရှိမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ ဓာတ်ပုံ၊ မိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများလည်း တင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 5230

Reply to This

Replies to This Discussion

Thank a lot !

it's useful for me . thank.

It's very useful…thanks

thanks a lot

Thanks a million
Thaks
I like it .Thank you so much.
I like beautiful slim girl. He looks a leam man.
Thanks
thank a lot
thx!
thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service