သင့္ရဲ႕တင္ျပမႈစြမ္းရည္ကို ဘယ္လိုျမွင့္တင္မလဲ

ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြး ရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လို အခ်က္ေတြကို ဂရုျပဳလိုက္နာလိုက္မယ္ဆိုရင္ ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ တင္ျပမႈေတြျဖစ္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ သိထားဖို႕လိုပါတယ္။ Presentation တစ္ခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ Presentation မစတင္မီွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈရယ္၊ Presentation လုပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္တြင္းရယ္၊ Presentation ၿပီးတဲ့ေနာက္ဆိုၿပီး သံုးပိုင္းသတ္မွတ္လို႕ရပါတယ္။ လူအမ်ားစုကေတာ့ လူအေယာက္ ၄၀၊ ၅၀ ဒါမွမဟုတ္ လူဦးေရ ၁၀၀ ေလာက္ကို Present လုပ္တဲ့အခါမ်ဳိးဆိုရင္ ဒီအပိုင္းသံုးခုကို ဂရုစိုက္ၾကေပမယ့္ လူ ၅ ေယာက္၊ ၁၀ ေယာက္ ဆိုရင္ ေသခ်ာ ဂရုမစိုက္ျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္ကိုစနစ္တက်ျပင္ဆင္သူကေတာ့ ရွားပါးလြန္းပါတယ္ ၿပီးေတာ့ Present လုပ္တာေကာင္းတဲ့သူေတြကလည္း ထိုရွားပါးေသာသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

Presentation မတိုင္မွီ

တင္ျပမႈတစ္ခု မစတင္မွီ သင့္အေနနဲ႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမယ့္ အရာေတြရွိပါတယ္။ ထိုအရာေတြကို ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ သင့္ရဲ႕တင္ျပမႈစြမ္းရည္ကိုေကာင္းေကာင္းျမွင့္တင္နိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့……

About of the presentation (တင္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာ): သင့္အေနနဲ႕ ဘာေခါင္းစဥ္၊ ဘာအေၾကာင္းအရာကို တင္ျပမွာလည္း သင္ကိုယ္တိုင္ရွင္းလင္းတိက်ေနရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင္တင္ျပမည့္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စုေဆာင္းထားရန္ႏွင့္ တင္ျပမႈတြင္အသံုးျပဳမည့္ အကိုးအကား ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဇယားမ်ား ကိုလည္း အဆင္သင့္ျပင္ဆင္ထားဖို႕လိုပါတယ္။ ထို႕အျပင္ မိမိတင္ျပမႈကိုတက္ေရာက္မည့္သူေတြက ဘယ္လိုလူမ်ဳိးလဲ၊ ပညာအရည္အခ်င္းက ဘယ္ေလာက္လဲ၊ သူတို႕ရဲ႕ Background ကိုအၾကမ္းဖ်ဥ္း သိထားဖို႕ လိုပါတယ္။ သင္ Presentation လုပ္မည့္ေနရာ (သို႕) အခန္း အေနအထား၊ အက်ယ္အ၀န္း၊ တက္ေရာက္မည့္အေရအတြက္နဲ႕ အဆင္ေျပမႈရွိ၊ မရွိ ဒါေတြအားလံုး သိၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႕ ေျပာခ်င္ေသာ အေၾကာင္းအရာကို အစီအစဥ္အလိုက္ စဥ္ထားၿပီး ဒီတင္ျပမႈရဲ႕ အဆံုးမွာ ဘာကိုသိသြားေစခ်င္တာလဲဆိုတာကို Power Point slideshow (သို႕) Flipchart ႏွင့္ျပင္ဆင္ထားဖို႕ လိုပါတယ္။ ဒါေတြအျပင္ သင့္ရဲ႕ Presentation ကိုနားေထာင္ေနသူေတြမွ ေမးလာနိုင္တဲ့ ေမးခြန္းေတြကို သင့္အေနနဲ႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

Time Frame (အခ်ိန္အကန္႕အသတ္): သင္တင္ျပဖို႕အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ရမွာလည္း ဆိုတာသိထားၿပီး သင့္အေနနဲ႕ ထိုအခ်ိန္အတြင္းမွာ သင္တင္ျပခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ထိမိေအာင္တင္ျပနိုင္ဖို႕လည္းလိုပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ကိုယ္တင္ျပဖို႕ အခ်ိန္တစ္နာရီ ရတယ္ဆိုၿပီး တစ္နာရီအတြက္ ျပင္ဆင္လာေပမယ့္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္း မိမိရတဲ့အခ်ိန္က မိနစ္ ၃၀ ေလာက္ပဲျဖစ္ေနရင္ေတာ့ အဓိကက်တဲ့အခ်က္ ေတြကို အေလးထားၿပီးေတာ့ တင္ျပဖို႕လိုၿပီး အရာအရာတိုင္းကို ပါေအာင္အမ်ားႀကီးတင္ျပမႈကို ေရွာင္ရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ သင့္ရဲ႕တင္ျပမႈအခ်ိန္နဲ႕ ကိုက္ညီမဲ့ တင္ျပမႈ မ်ဳိးကိုသာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။

Practice (ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ျခင္း): Presentation တစ္ခုအတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့ေနရာမွာ အျခားအရာေတြကိုလူတိုင္း ျပင္ဆင္ေပမယ့္ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ျခင္းကို လူအနည္းစုပဲျပင္ဆင္ၿပီး ထိုလူနည္းစုကပဲ ေကာင္းမြန္တဲ့တင္ျပမႈကို ဖန္တီးနိုင္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ အဆင္မေျပျဖစ္လာနိုင္တာေတြ၊ အစီအစဥ္မက်ျဖစ္ေနတာေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႕ ျမင္သာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႕ ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္ျခင္းေၾကာင့္ တကယ့္ တင္ျပမႈတြင္ပိုမို အသက္ပါၿပီး မိမိကိုယ့္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈတိုးတက္ေစပါတယ္။


Presentation ျပဳလုပ္ေနစဥ္

Opening Speech (အဖြင့္စကား): သင့္တင္ျပမႈတစ္ခုလံုးရဲ႕ အစျဖစ္တဲ့အတြက္ လူအမ်ားစုက အဖြင့္စကားကို အရမ္းအေလးထား အာရံုစိုက္ပါတယ္။ သင္ေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ႕ သင့္ရဲ႕တင္ျပမႈၿပီးဆံုးသြားခ်ိန္မွာ ဘာေတြေလ့လာလိုက္ရမယ္၊ခံစားလိုက္ရမယ္၊ ဘာေတြသိလိုက္ရမယ္ဆိုတာကို သင့္ရဲ႕အဖြင့္စကားကေနေဖာ္ျပဖို႕ လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီအဖြင့္စကားမွာပဲ သင့္ကိုယ္သင္ ႏွင့္ သင္ေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာကို တက္ေရာက္လာသူမ်ား ထံကို ထိထိမိမိ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လူအမ်ားရဲ႕ အာရံုစိုက္မႈကိုရယူနိုင္ပါတယ္။

Control your voice (သင့္ရဲ႕အသံကိုထိန္းခ်ဳပ္ပါ): တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ရွင္းလင္းတဲ့ Message ေတြေပးနိုင္ဖို႕ အတြက္ သင့္ရဲ႕အသံကိုေကာင္းေကာင္းထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အသံက အရမ္းတိုးေနလား၊ က်ယ္ေနလား ၿပီးေတာ့ နားေထာင္ေနသူေတြနားလည္နိုင္ဖို႕အတြက္ အရမ္းျမန္ေနလား ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕အသံဟာ အနိမ့္၊အျမင့္မရွိ ေတာင့္ေတာင့္ႀကီးျဖစ္ေနလား ဆိုတာေတြကိုဆန္းစစ္ၿပီး ေကာင္းေကာင္းထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။ Volume, Speed and Tone ဒီသံုးခုကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရင္ လူေတြက သင့္အသံမွာ စီးေမ်ာသြားမွာပါ။

Body Language (ကိုယ္ဟန္အမူအရာ): တကယ္လို႕မျဖစ္မေန Podium (စကားေျပာစင္) နဲ႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ သင့္ရဲ႕လက္ေတြ၊ မ်က္ႏွာအမူအရာေတြကို ေကာင္းေကာင္းျမင္ေနရမွာပါ။ ျဖစ္နိုင္ရင္ေတာ့ Podium ရဲ႕ေနာက္မွာ မေနတာကပိုေကာင္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕လွဳပ္ရွားမႈဟာ သင္ဘယ္ေလာက္ယံုၾကည္မႈရွိတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ျပင္ဆင္ထားတယ္ ဆိုတာေတြကိုျမင္ေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင့္ကိုယ္ဟန္အမူအရာေတြဟာ နားဆင္သူေတြရဲ႕ ၿငီးေငြ႕မႈေတြကို ဖယ္ေဖ်ာက္နိုင္ပါတယ္။ အလြန္႕အကၽြံ ကိုယ္ဟန္အမူအရာေတြမ်ားရင္ေတာ့ သင္ဘာအေၾကာင္း တင္ျပ သြားလဲဆိုတာထက္ သင့္အမူအရာေတြကဘယ္လိုဆိုတာကိုသာ မွတ္မိသြားမွာပါ။

Closing Speech (အပိတ္/အဆံုးသတ္ စကား): တင္ျပမႈတစ္ခုလံုးမွာေျပာလာသမွ်စကားေတြကို ထိမိတဲ့စကားလံုး မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္ေပးနိုင္ဖို႕လိုပါတယ္။ ဒါမွ ဒီတင္ျပမႈတစ္ခုလံုးမွာ သင္ေျပာခ်င္တာက ဒီအေၾကာင္းအရာ ပါလား ဆိုတာကို တက္ေရာက္သူေတြေသခ်ာ သိသြားမွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့ ဘယ္သူမွ သင့္တင္ျပမႈ တစ္ခုလံုးမွာ အခ်ိန္ျပည့္အာရံုမစိုက္နုိင္ပါဘူး သူတို႕အာရံုမစိုက္မိတဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကို အပိတ္စကား မွာ အႏွစ္ခ်ဳပ္သိသြားေအာင္ သင့္အေနနဲ႕ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္မွ သင့္တင္ျပမႈကို နားလည္နုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ထို႕အျပင္ တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ သင့္တင္ျပမႈအဆံုးမွာ ေမးစရာေမးခြန္းေတြရွိနိုင္ပါတယ္ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ ေမးစရာေမးခြန္းေတြရွိလားလို႕ ဖိတ္ေခၚဖို႕ လိုပါတယ္။ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေမးခြန္းက သင္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ေမးခြန္းျဖစ္ နိုင္သလို၊ ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ထား ေသာ ေမးခြန္းလည္း ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ ႀကိဳတင္မျပင္ဆင္ထားေသာေမြးခြန္းျဖစ္ေနလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ေျဖဆိုၿပီး လွပစြာ အဆံုးသတ္ပါမယ္။

Presentation ျပီးေသာအခါ

Observation (သတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း): Presentation တစ္ခုလံုးမွာ သင့္အေနနဲ႕ တက္ေရာက္သူမ်ားရဲ႕ အမူအရာ၊ တုန္႕ျပန္မႈ (အိပ္ငိုက္ေနလား၊ အခ်င္းခ်င္းစကားေျပာေနလား စသည္) တို႕ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္လိုအပ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္နိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ Presentation မွာ ဒီထက္ေကာင္းေအာင္လုပ္နိုင္ဖို႕အတြက္ ဘာေတြႀကိဳျပင္ဆင္ ဖို႕လိုလည္းဆိုတာကိုလည္း သိသြားမွာပါ။

Listening (နားေထာင္ျခင္း): နားေထာင္ျခင္းဆိုလို႕ ေရွ႕ကတင္ျပေနသူသင့္အေနနဲ႕ ဘာေတြကိုနားေထာင္ေနရမွာ လဲလို႕ ေမးနိုင္ပါတယ္။ ဘာေတြကိုနားေထာင္ရမွာလည္းဆိုရင္ သင့္ရဲ႕တင္ျပမႈအၿပီးမွာ တက္ေရာက္သူမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုေသာ အသံကို နားေထာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ (တစ္ခါတစ္ေလ နားေထာင္ဖို႕အဆင္မေျပပါ) ။

Review and Feedback (ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း ႏွင့္ တုန္႕ျပန္မႈေပးျခင္း): Presentation တစ္ခုၿပီးတိုင္း သင့္ကိုယ္သင္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ ျခင္းျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ရိုးသားစြာ အမွန္ကိုျမင္ေအာင္ ဆန္းစစ္နိုင္လွ်င္သင့္အေနျဖင့္ေနာက္ presentation မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္မယ္ဆိုတာေသခ်ာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္မိတ္ေဆြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို သင့္ Presentation နဲ႕ ပါတ္သတ္ၿပီး ဘယ္ေနရာေလးေတြလိုေနလည္း၊ ဘာေတြေတာ့ ျဖဳတ္ျပီး ဘာေတြထပ္ျဖည့္လိုက္ရင္ေကာင္းမလဲဆိုတာကို တုန္႕ျပန္မႈေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕တင္ျပမႈ စြမ္းရည္ကိုတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ Feedback ေပးမယ့္သူဘယ္သူမွ မရွိရင္လည္း သင့္ကိုယ္သင္ မညာတမ္းျပန္ေပးနိုင္ပါတယ္။

အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ အခ်က္ကေလးေတြကိုလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕တင္ျပမႈစြမ္းရည္ကို အမ်ားႀကီး တိုးတက္ ေစနိုင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ အခ်က္အကုန္လံုးကိုမလိုက္နာနိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ သင္လိုက္နာနုိုင္ သေလာက္ လိုက္နာမယ္ဆို ရင္ အျခားလူမ်ားထက္သာတဲ့ Presentation တစ္ခုကိုလုပ္နိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။


(ၿဖိဳးမင္းသူ - BGL)


အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 2115

Reply to This

Replies to This Discussion

Very useful topic !
thanks

This is very useful for me.  Thank you so much for share.

Very good! Thanks
Thanks

RSS

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service