ဆံစ မွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရမ်ား အပိုင္း - ၁၄ (Breast)

ဆံစမွ ေျခဖ်ားအထိ ေဝါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ပတ္အတြက္ ရင္သား (Breast) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဝါဟာရ အသံုးအႏႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္ မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

ရင္သား (Breast) ကို နာမ္(noun) အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

Breast (n) – မိန္းမရင္သား၊ သားျမတ္

She is feeding a baby at the breast. (သူမက ကေလးကို ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးေနသည္။)

The breast swells during pregnancy. (ကိုယ္ဝန္ရွိစဥ္တြင္ ရင္သား/သားျမတ္ ေရာင္သည္။)

 

Breast (n) – ရင္၊ ရင္ဘတ္

The dagger entered his breast. (ဓါးေျမႇာင္က ရင္ဘတ္ထဲဝင္သြားသည္။)

 

Breast (n) – (ခံစားခ်က္ ျဖစ္ေပၚရာ)ရင္၊ ႏွလံုးသား

A feeling of love surged in his breast. (အခ်စ္ေဝဒနာ ရင္မွ တလိပ္လိပ္ တက္လာသည္။)

 

Breast (n) – (တိရိစာၦန္) ရင္ပံု၊ ရင္ဘတ္

A robin is easy to identify because of its red breast. (ရင္ဘတ္နီေနတဲ့အတြက္ ရင္ပံုနီ ေျမလူးငွက္ကို မွတ္ရတယ္လြယ္တယ္။)

I had a cold chicken breast and salad for lunch. (ေန႔လည္စာကို ၾကက္သားရင္ပံု၊ အသုတ္ နဲ႔ စားခဲ့တယ္။)

breast of turkey/lamb/veal (ၾကက္ဆင္/ သိုး/ အမဲ ရင္ပံု သား)

 

Breast (n) – အက်ႌရင္ဘတ္

He put a silk hanky in his breast pocket. (ပိုးပုဝါကို သူ႔ အက်ႌရင္ဘတ္ အိတ္ထဲ ထည့္ထားသည္။)

 

ရင္သား (Breast) ကို ႀကိယာ(verb) အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

Breast (v) – ရင္ဆိုင္သည္။

breast the waves. (လိႈင္းကို ထိ္ပ္တိုက္ တိုးသည္)

 

Breast (v) – ရင္ဆိုင္သည္။

As we breasted the hill we saw the enemy in the distance. (ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္ကုန္းထိပ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ရန္သူကို ခပ္လွမ္းလွမ္းမွာ ေတြ႔ရတယ္။)

ရင္သား (Breast) ကို အီဒီယမ္ အျဖစ္သံုးေသာ ေဝါဟာရပံုစံမ်ား

Beat one’s breast/chest [IDM] – စိတ္ထိခိုက္ ခံစားျခင္း

There's no point in beating your breast about losing the money.

(ပိုက္ဆံေပ်ာက္သြားတာ ေလာက္နဲ႔ စိတ္ထိခိုက္စရာ မရွိပါဘူး။)

 

Beat one’s breast/chest [IDM] – အမွန္တိုင္းေျပာျခင္း

Julia finally made a clean breast of it and admitted that she had stolen the money. (ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဂ်ဴလီယာက သူ ပိုက္ဆံခိုးခဲ့တယ္လို႔ အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံတယ္။)

 

ရင္သား (Breast) ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခား အသံုးအႏႈန္းမ်ား

breast-feed (v)                  - မိခင္ႏို႔တိုက္ေကၽြးသည္

breast pocket (n)               - အက်ႌရင္ဘတ္ အတြင္းအိတ္္

breast-stoke (n)                 - ဖားကူး (ေရကူး)

 

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသူတိုင္း ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝကာ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါေစ ……

 

ေအာင္ကိုဦး(UMK)

www.facebook.com/aungkou

www.siraungkou-umk.blogspot.com

Views: 1671

Reply to This

Featured Discussions

© 2019   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service