ခ်က္ခ်င္းစတင္အသံုးျပဳသင့္ေသာ ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၃)


7. Blinding

တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ မ်က္စိအျမင္ပ်က္စီးေအာင္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ျပဳလုပ္ေသာ အရာဟု မထင္လိုက္ပါႏွင့္။ Blinding သည္ အေကာင္းဘက္ျမင္ေသာ ေ၀ါဟာရျဖစ္ပါသည္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အလြန္ထူးခၽြန္ေသာ၊ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ (သို႔) လက္ဖ်ားခါေလာက္ေသာ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

  • ဥပမာ - That tackle from the Spanish player was blinding. (စပိန္ကစားသမား ေဘာလံုးကို ၀င္လုလိုက္တဲ့ပံုက အရမ္းကို ေျပာင္ေျမာက္တာပဲ။)


8. Lost The Plot

အမွားတစ္ခုခုေၾကာင့္ (သို႔) ႐ိုင္းစိုင္းမႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေဒါသထြက္ၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းပါ သည္။ အနည္းငယ္ ေခတ္ေနာက္က်ေသာ အဓိပၸါယ္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဆင္ျခင္တံုတရားကင္းမဲ့စြာ (သို႔) မတရားသျဖင့္ ျပဳမူျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။)

  • ဥပမာ - When my girlfriend saw the mess I’d made, she lost the plot. (ကၽြန္ေတာ္ ႐ႈပ္ဖြထားတာေတြျမင္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူက ေဒါသထြက္ၿပီး စိတ္ဆိုးသြားပါတယ္။)


9. Cheers

Cheers ကေတာ့ တျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာသုံးသည့္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ သိပ္မတူပါ။ မိတ္ေဆြတခ်ိဳ႕ႏွင့္ အရက္ ေသာက္ၿပီး ဆုေတာင္းတဲ့အခါမွာေတာ့ "ေအာင္ပဲြခံျခင္း" (celebrations)ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္လည္းရွိပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ၿဗိတိသွ် ဗန္းစကား၏ အဓိပၸာယ္မွာ "ေက်းဇူး"သို႔ "ေက်းဇူးတင္ပါတယ္" ျဖစ္ပါသည္။

  • ဥပမာ - Cheers for getting me that drink, Steve. (အရက္ယူေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးပဲ Steve ရာ။)

Lifehack.org မွ CHRIS HAIGH ၏ 30 Awesome British Slang Terms You Should Start Using Immediately ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


Related Links:
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၁)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၂)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၃)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၄)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၅)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၆)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၇)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၈)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၉)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1193

Reply to This

Replies to This Discussion

I

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service