ခ်က္ခ်င္းစတင္အသံုးျပဳသင့္ေသာ ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၄)


10. Ace

Ace ကေတာ့ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ (သို႔) အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ဗန္းစကားျဖစ္ပါ သည္။ တစ္စံုတစ္ခုကို ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ေအာင္ျမင္သည္ဟူ၍လည္း အဓိပၸာယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

  • ဥပမာ - Jenny is ace at the lab experiments.
    (ဓာတ္ခဲြခန္းစမ္းသပ္မႈေတြမွာ ဆိုရင္ ဂ်င္နီကေတာ့ အေကာင္းဆံုးပဲ။)
  • I think I aced that exam.
    (အဲဒီစာေမးပဲြကို ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္ေအာင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။)


11. Damp Squib

Damp squid ဆိုသည္မွာ ေပါက္ကဲြတတ္ေသာ ပစၥည္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရေသာ "squib" ႏွင့္ စိုစြတ္ေနေသာအခါ မေပါက္ကဲြေတာ့ေသာ ၄င္း၏ သေဘာတို႔ကို အေျခခံၿပီး ေပၚေပါက္လာေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ တစ္စံု တစ္ရာသည္ ဘယ္နည္းႏွင့္မဆို ႐ံႈးနိမ့္သည္ဟု အဓိပၸာယ္ရေသာ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားျဖစ္ပါသည္။

  • ဥပမာ - The party was a bit of a damp squib because only Richard turned up.
    (Richard တစ္ေယာက္ပဲလာတဲ့အတြက္ ပါတီကေတာ့ အဖ်ား႐ႈးသြားတယ္ကြာ)


12. All To Pot

အနည္းငယ္ ေခတ္မမီေတာ့ေသာမူျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထက္တိုင္ အသံုးျပဳ၍ အဓိပၸာယ္ကလည္း ဆီေလ်ာ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ "All to plot"၏ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရေတာ့ပဲ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

  • ဥပမာ - The birthday party went all to pot when the clown turned up drunk and everyone was sick from that cheap barbecue stuff. (လူျပက္က အရက္မူးလာၿပီး လူတိုင္းကလည္း အေပါစား အသားကင္ေတြစားၿပီး ေနမေကာင္းျဖစ္ၾကေတာ့ ေမြးေန႔ပဲြက ထိန္းခ်ဳပ္မရေတာ့ဘဲ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပ်က္စီးသြားတယ္။)

Lifehack.org မွ CHRIS HAIGH ၏ 30 Awesome British Slang Terms You Should Start Using Immediately ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


Related Links:
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၁)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၂)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၃)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၄)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၅)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၆)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၇)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၈)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၉)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1541

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service