ခ်က္ခ်င္းစတင္အသံုးျပဳသင့္ေသာ ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၅)

13. The Bee’s Knees

မိမိက မ်ားစြာ အထင္ႀကီးေသာသူ (သို႔) အရာကို ေဖာ္ျပရန္ အသံုးျပဳသည့္ ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။

  • ဥပမာ - She thinks Barry’s the bee’s knees’. (သူမက Barry ကို အရမ္းအထင္ႀကီးတာပဲ။)

၄င္းအသံုးအႏႈန္းကို ေထ့ေငါ့ေျပာရာ၌လည္း အသံုးျပဳပါသည္။


14. Chunder

သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္မေကာင္းလွေသာ္လည္း Chunder သည္ ၿဗိတိသွ် ဗန္းစကားမ်ား၏ အဓိက က်ေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ "အန္သည္" (သို႔) "ေနမေကာင္းျဖစ္သည္"ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။ ၄င္းသည္ အရက္မူးေသာ ညမ်ား (သို႔) အလြန္အမင္းေနမေကာင္းျဖစ္ေသာအခါမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းလိုလို ဆက္ႏႊယ္၍ အသံုးျပဳ ပါသည္။

  • ဥပမာ - I ate a bad pizza last night after too many drinks and chundered in the street. (မေန႔ညက အရက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး သိုးေနတဲ့ ပီဇာကို စားလိုက္ေတာ့ လမ္းမွာတင္ အန္လိုက္ရတယ္။")


15. Taking The Piss

ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အရာတိုင္းကို ေလွာင္ေျပာင္ၿပီး သေရာ္ေလ့ရွိတဲ့ ၿဗိတိသွ်ေတြရဲ႕ အက်င့္အရ "taking the piss"သည္ တကယ့္ကို ေရပန္းစားၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳေသာ ၿဗိတိသွ် ဗန္းစကားတစ္ခုျဖစ္ ပါသည္။ တစ္စံုတစ္ရာကို သေရာ္ျခင္း၊ တစ္စံုတစ္ခုကို ဖ်က္ၿပီးျပက္လံုးထုတ္ျခင္း (သို႔) အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့တစ္ခုခု ကို ေထ့ေငါ့ၿပီး ေလွာင္ေျပာင္ျခင္းဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါသည္။

  • ဥပမာ - The guys on TV last night were taking the piss out of the government again. (ညက TV ထဲက လူေတြက အစိုးရကို ေနာက္ထပ္ ေထ့ေငါ့ၿပီးေလွာင္ေျပာင္ေနၾကတယ္။")

Lifehack.org မွ CHRIS HAIGH ၏ 30 Awesome British Slang Terms You Should Start Using Immediately ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


Related Links:
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၁)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၂)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၃)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၄)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၅)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၆)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၇)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၈)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၉)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 1003

Reply to This

Replies to This Discussion

"chunder " is not found in dictionary.
Hi,brother, which dictionary r u using? You should use LONGMAN Dictionary. You will find this meaning!

RSS

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service