ခ်က္ခ်င္းစတင္အသံုးျပဳသင့္ေသာ ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၉)


25. Car Park

ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းၿပီး နည္းပညာဆန္ေသာ စကားအသံုးအႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အအံုတစ္ခု၏ အျပင္ဘက္ (သို႔) တဲြလ်က္ရွိေသာ ကားထားရန္ေနရာျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္အသုံးျဖစ္သည့္ "parking lot" ႏွင့္ "parking garage" တို႔ႏွင့္ အဓိပၸာယ္တူပါသည္။

  • ဥပမာ - I left my car in the car park this morning. (ကၽြန္ေတာ့္ကားကို ဒီမနက္ ယာဥ္ရပ္စခန္းမွာ ထားခဲ့ပါတယ္။)


26. Skive

Skive - ေနမေကာင္းခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရန္ (သို႔) တာ၀န္တစ္ခုခုကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရာက္မလာေသာ သူကို ရည္ညႊန္းရာ၌ အသံုးျပဳေသာ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းေျပးခ်င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား (သို႔) ေဆးခြင့္တစ္ရက္လိုခ်င္ေသာ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ အသံုးမ်ားပါသည္။

  • ဥပမာ - He tried to skive off work but got caught by his manager. (သူ႐ံုးေျပးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမဲ့ သူ႕မန္ေနဂ်ာက မိသြားတယ္။)


27. Rubbish

အသံုးမ်ားေသာ ၿဗိတိသွ်အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းႏွင့္ အမိႈက္သ႐ိုက္ဟု အဓိပၸာယ္ရ သကဲ့သို႔ တစ္စံုတစ္ရာအေပၚ မယံုၾကည္ျခင္းကို ေဖာ္ျပရာ ၌လည္း သံုးပါ။ (ဤသေဘာႏွင့္သံုးေသာအခါ bollocks ထက္ ပိုမိုယဥ္ေက်းေသာ အဓိပါၸယ္တူသည္။

  • ဥပမာ - Can you take the rubbish out please?, and What? Don’t talk rubbish. (အမိႈက္ေတြအျပင္ဘက္ ထုတ္ေပးႏိုင္မလား ႏွင့္ ဘာ ေပါက္တတ္ကရေတြ မေျပာနဲ႔။)

Lifehack.org မွ CHRIS HAIGH ၏ 30 Awesome British Slang Terms You Should Start Using Immediately ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မူရင္းေဆာင္းပါးကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


Related Links:
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၁)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၂)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၃)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၄)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၅)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၆)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၇)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၈)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၉)
ထူးကဲသည့္ ၿဗိတိသွ်ဗန္းစကားမ်ား - အပိုင္း (၁၀)

အျခားသင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္႐ႈ ေလ့လာရန္ link - http://www.myanmar-network.net/page/index-of-articles-and-english-lessons


[ Myanmar Network အသင္းဝင္ထားျခင္းျဖင့္ ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ]

- အဂၤလိပ္စာသင္ခန္းစာႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာအသစ္မ်ား၊ UK စာေမးပြဲ သတင္းမ်ား ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း သတင္းမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားထံသာလွ်င္ e-mail ျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။
- ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ၾကီးမႉးက်င္းပေသာ ပြဲမ်ားကို အသင္းဝင္မ်ားသာ ၾကိဳတင္သိရွိျပီး အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ားထက္ေစာ၍ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။
- Myanmar Network ဝက္ဆိုက္ဒ္တြင္ အသင္းဝင္မ်ားသာလွ်င္ like ႏွင့္ comment ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
- စကားဝိုင္းမ်ား (Forum မ်ားတြင္)ႏွင့္ အလုပ္ေခၚစာမ်ားကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ဝင္ေရာက္ေရးသားႏိုင္ပါသည္။
- အသင္းဝင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ Profile Page ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ ဓာတ္ပံု၊ မိမိကိုယ္တိုင္႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားလည္း တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

- Join us now at - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp

Views: 717

Reply to This

Featured Discussions

© 2020   Created by Myanmar Network.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service